Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 4 mars 2018

Gekås Ullareds ägare lever som de lär enligt den antika läran om kosmos

Om direktören för överkonsumtionens tempel i Ullared har det skrivits kritiskt i medierna. Den här bloggen föll in i ledet och astrokommenterade vd:ns tydliga försjunkenhet ned i den omättliga lägre Själen - här symboliserad av Vattentecknet Skorpionen. Den Vegetativa Själen var i antiken rejält bespottad, vilket förklarar hela astrologins uppbyggnad. Den är helt enkelt en vinklad platonism av populistisk typ!

Hittade just följande citat från De kaldéiska oraklen, en nu förlorad text som var mäkta populär i senantiken tills kristendomen gjorde rent hus med diverse hedendom. (Till hedendom räknades också Platons filosofi, och Platons Akademi tvångsstängdes av de kristna på 500-talet, trots dess överlägsenhet visavi det plagiaristiska hopkok som kristendomen ännu var vid denna tid. Platon var själv religiös och hans tankar är lika mycket religion, en lära om hur själen ska rädda sig ur sitt usla tillstånd här på jorden, som de representerar "kärlek till tänkandet" som sådant.)
"[Naturen/Physis] övertygar oss att tro demonerna är rena och att den onda materiens avkomma är god och nyttig."

(Fragment från Oraklen citerat av filosofen Psellos)
Den (rasen av onda demoner/daimonas) drar själarna nedåt, (en ras) som också kallats 'bestial och skamlös' eftersom den har orienterat sig mot Naturen.

(Fragmentet inom citationstecken i sin tur i ett citat av Psellos)

Wikipedia om Psellos: 

Om Psellos filosofiska intresse sågs med oblida ögon i det kristna Bysans, var den tidens makthavare än mer misstänksamma mot hans elev, John Italos, som efterträdde Psellos as ledare för Filosoferna. Italos anklagades offentligt för att lära ut gamla hellenistiska irrläror som själavandring och att världen var evig. Både de gånger Italos utsattes för detta drev tvingades han bekänna och backa på sina ståndpunkter.


*****

Den här bloggaren har slutat läsa Schibsteds AFTONHORAN eftersom tidningen värre än någon annan i Sverige beter sig som i citaten, som Naturen som mångudinnan Hekate, demonernas älskarinna. Likt havets sirener lockar hon själarna ner mot trivial materialism och i synnerhet tidningens välkända vadande i sexuell liderlighet. En Natur utan styrning är cancer som sprider sig som metastaser och korrumperar alla givna ordningar! "Everything goes." 

Dessa antika tankar hjälper oss perfekt se astrologins koppling av Månen till Vattentecknet Kräftan (som jag flera gånger pekat ut som det orena näringslivets och "marknadens" symbol. Hur man ska förklara Månens "upphöjda" läge i Oxen är lite av ett problem eftersom detta tecken i antik tanke symboliserar ingången till självaste Underjorden (Hypokthonioi - ordet ur kommentarsektionen till The Chaldean Oracles ser ut att vara böjt eller ha bytt ordklass, det borde vara Hypokthonos men tyvärr behärskar jag inte grekiska.) 

I skenet av detta var det extremt intressant att just en Sol-Kräfta i formen av Kajsa "Ekis" Ekman tog den naturliga ordningen i försvar gentemot de som försöker hitta på nya könsvarianter som en galopperande cancer. Ekman måste äga en inre stillhet så att hennes vatten klarnat och kan förnimma en större del av tillvaron än de stackars vindpinade missfoster som inte känner sig hemma i sina kroppar - ett typiskt fenomen i gränslandet mellan vind och vatten som jag påpekade i den senaste HBT-studien.

AFTONBLUDDRETS sexannonser har försvunnit med åren, men istället serveras numera den förrädiska propagandan för Physis på  annat sätt: i formen av en aldrig sinande ström skräpartiklar som avser göra läsarna kroppsfixerade eller positiva till själar som fått sin kroppstillhörighet helt om bakfoten. AFTONHORAN skulle kunna kallas demonernas svenska utpost. Med "daimon" åsyftas här en ytterligt låg sorts andeväsen vilka närmare förklaras i andra kaldéiska textfragment. 

Internet är ett råtthål av skitinformation som naiva kunskapssökare trillar ner i och sedan aldrig lyckas rena sig från. Jag har t.ex. sökt på frågan om den gamla babyloniska astrologin kände eller inte kände till de fyra elementen. Den kunskapen har förnekats babylonierna i västerländsk forskning (som gärna ser att grekerna hittade på den konceptionen, som allt annat. Det är t.ex. populärt att kalla "grekiske" Empedokles "de fyra rötternas fader").

Nu är naturligtvis de kaldéiska oraklen knappast äkta främreorientaliskt tankegods utan en synkretism av olika folks tänkande i den hellenistiska Medelhavsvärlden. Jag har pekat ut de fyra elementen i Platons fyra levande väsen ("Idéer") en av hans texter (vars namn jag just nu glömt). Men juden Hesekiel skriver om samma fyra väsenden under sin babyloniska fångenskap långt före Platon så när den syriska 300-talsfilosofen Proclus citerar Oraklen på följande sätt, har jag inga invändningar mot de fyra elementen som en konception som kom österifrån och nådde grekerna:
Därtill lär assyriernas teologi ut samma läror, vilka uppenbarades för dem av gudarna. I den teologin sägs Demiurgen (Världsdanaren) ha gjort hela världen 'från eld, vatten, jord och den all-närande luften'. (fragment 67)
Notera att de fyra elementen redan existerar när Världsdanaren skapar det kosmos vi lever i. Platons fyra noetiska förlagor till de blott naturliga elementen med andra ord. Proclus som en av Akademins senare ledare kunde naturligtvis sin Platon utan och innan, man väljer ändå att härleda läran om de fyra elementen till ännu äldre främreorientaliska traditioner.

Utan att slå alltför mycket på egen trumma bekräftar Oraklen, som jag aldrig tidigare läst, den historia jag själv spunnit på bloggen om hur onda andar eller daimoner har sin boning där Luft möter Vatten, och som befunnits en så fruktbar anti-kombination av elementen att taggen "dissociation" använts mer än någon annan. I en kommentar åberopas bl.a. forskaren Hadot som likställer emanationen av de fyra elementen med "en hierarki av mytiska makter (t.ex. gudar, änglar, demoner...)" (kommentar till fragment 51). 

Och se här hur fragment 91 tycks bekräfta den version av den antika världsbilden som Sideriska siktet skissat upp sedan 2009 utan att ha en aning om den grumliga "undervegetationen" som Platons filosofi gav upphov till i Medelhavsvärlden. Att den egyptiska och syriska gnosticismen hade kopplingar till Platon är uppenbart, men de kaldéiska fragmenten öppnade slutligen min förståelse av hur djupgående och spridda samma grundläggande världsbild faktiskt var. 

Den som nu citerar Oraklen är den siste i raden av nyplatoniska filosofer, Damaskios, som för en tid tvingades i exil i Persien för sina "hedniska" tankar, tankar som kristendomen vid denna tid inte kunde medge att de använde för att bygga ett narrativ om sin korsfäste antihjälte Jesus - på 500-talet bara ett litet fragment i ett framväxande teologiskt svartbygge.


Med utgångspunkt vid luftens andar, börjar irrationella demoner träda in i existensen. Därför säger Oraklet: 'Förare av luftens, jordens och vattnets hundar'.

Värt att notera är att Oraklet verkar fladdra mellan en högre betraktelse av de fyra elementen som Idéer som Världsskaparen sedan för in i vår värld och en aristotelisk syn, som i citatet ovan, där mångudinnan Hekate är överordnad alla element förutom Eld. I denna ordning är såldes Solen (Eld) en del av den eteriska eller himmelska världen medan gudinnan bakom Månen (Vatten) är PHYSIS eller Naturens upphov, så att luft här mer blir att betrakta som planeten Jordens atmosfär. 

Det är då på denna anspråkslösa altitud jag placerat de orena tankar som mixturen av Luft och Vatten bildar (dissociationssyndromet, senast upptäckt som en ingrediens av (förmodligen) flera vid bildandet av en HBT-störning). Den här bloggen har genom åren rört sig (eller vacklat) mellan båda synsätten på precis samma sätt som de gamla texterna! Beklagar om någon blivit förvirrad av detta, det handlar om metaforik eller bokstavstrohet och även antikens tänkare rörde sig tydligen rätt fritt när det gällde perspektiven de anlade... 

Lustigt nog nämns även i Oraklen den högre och den lägre manifestationen av ett element och jag vidhåller därför att Luft inte nödvändigtvis ska underordnas mångudinnan Hekate, hinduisk astrologi är övertydlig i detta: den sjunde himmelen är Saturnus, och planetens ESSENS är Luftelementet och detta kan bara handla om den arketypiska förlagan till den andningsluft vi fallna själar sedan är beroende av här nere på Jorden. 

Dessutom har mångudinnan (Hekate eller andra namn) naturligtvis ingen makt över den distanta guden bakom Saturnus, med hemmahörighet i den kaldéiska, "eteriska" (himmelska) mellanvärlden. Månen/Hekate kontrollerar som nämnt den tredje och lägsta världen, ibland sammanfattad som den materiella världen. I sin essentiella natur tillhör Luftplaneten Saturnus således den eviga Idévärlden (arktypernas värld) och fattar man Luftelementet som sådant på det mest sublima sättet blir det en synonym för det all-omfattande gudomliga Intellektet eller Nous.

Författaren till The Chaldean Oracles, Ruth Majercik kommenterar om hundföraren, att helateira är en trolig referens till Hekate som traditionellt associeras med hundar. Porfyrios likställde Hekates hundar med onda demoner. Således blir Hekake som den demoniska naturens källsprång "föraren" av eller den som håller sig med dessa demoner." 

Ordet "mistress" kan naturligtvis också användas som "hålldam" varav följer mänsklighetens djupt sittande aversion mot tidelaget - jfr. planeten Månen, med dess aptiter och tanklösa drift - en av alla de aberrationer en Natur utan direktiv från den högre Rationella Själen (med direkt ingång i Nous) lånar sig till. Liksom "marknaden" och därmed AFTONBLUDDRET pushar man vilken smörja som helst eftersom man "bara följer naturen" som för de helt skrupelfria ter sig likadan.

*****

Och detta för oss slutligen till vår svenska utpost av denna låga värld befolkad av demoner eller människor fyllda av den låga och bestiala demonin, folk som skrytpellarna som äger Gekås Ullared och enligt Expressens senaste granskning åker runt bland snåla (och fordom ynkligt fattiga) smålänningar i tiomiljonersbilar och lever som nyrika äckel. 

Nu blir det spännande att se huruvida horoskopet för vd:n Boris Lennerhov med dess nymåne i det nattsvarta Vattnet upprepar sig även för de två företagsgrundarna, krämarmentalitetens svenska pelarhelgon (t.o.m. tillägnade en realitysåpa som jag noterat i åratal i televisionens programtablåer). Minns den franske statistikern Michel Gaquelins upptäckt, att den statistiskt påvisbara "astrologiska effekten" bara gäller höjdarna inom sina respektive professioner. När den franske matematikern gick ner från de glorifierade franska läkarna och studerade ett brett underlag av allmänpraktiserande "dussindoktorer" försvann "läkarsignaturen" från horoskopen... 

Här kan jag inte upprepa Gaquelins hästjobb - han CYKLADE på 1950-talet från fransk by till by och undersökte personligen födelsecertifikaten för var individ som ingick i hans undersökningar. Han använde således kompletta horoskop och studerade särskilt ascendenttecknet som den viktigaste indikatorn (vilket den i många fall är). Men eftersom det övergripande ämnet för detta inlägg är den demoniska låga närighetssjäl som bloggen redan tidigt antog var drivkraften bakom sjukliga politiker som Fredrik Reinfeldt, svaga och ryggradslösa politiker som Stefan Löfven och Mikael "närighetsminister" Damberg för att inte talan om Ondskans direkta utflöden som Svenskt Näringsliv (f.n. representerad av överbetalda Carola Lemne), i skenet av de fyra elementen är det inte så noga med födelseklockslaget. 

Dessa ofattbara Väsen kontrollerar på sitt sätt tidsandan så att man ibland kan tala om hela "sub-generationer" som trycks ner i GYTTJAN och aldrig tillåts andas den högre noetiska luften eftersom "lönsamhet", "girighet" och "hunger" - alla Naturens eländen trycker varelserna så hårt att de under sina eländiga liv aldrig kommer i närheten av att utveckla den tankens frihet som parodiskt nog inte ens Överheten i Sverige uppnått. Svensk framgång är att vara en sketen handlare som kommer upp sig i världen och har råd att köra en finare bil än de andra i grannskapet. Vilket ömkligt land detta är! Rikedomen finns överallt och det är bara att integrera sin själ med den. Men svenskarna har inavlats så till den grad att Marknaden nu kommer att ta över helt under de närmaste årtiondenena och landet dö en vidrig död i klasskillnad och inbördeskrig.

Torbjörn Bäck, delägare av Gekås - konsumism som livsstil:Fullträff. Precis lika "ondskefullt" nerkörd i gyttjan som företagets vd, om inte mer. Satanstjärnan aktiverar Avundsjukans tecken Skorpionen via Solen, så att vi verkligen får nidbilden av en solär hjälte, en låg fattig natur som fylld av materiell avund (Skorpionen är död, den finns på "andra sidan" men ser med avundsjuka på Terra, Taurus, Oxen och denna världens goda). Döden, Saturnus, är extremt ond i detta horoskop eftersom den paradoxalt nog blir en verksam illgörare för dödens Skorpion i första huset. 

Placerad i det onda tredje huset ser vi en solär handlingsmänniska som verkligen ser ned på och kontrollerar det enkla folket (Månen) i underklassen (Saturnus). Tredje intellektshuset är här föga mer än en statusmedveten materialist som berikar sig genom att sälja krafts till den ohyggliga mängd omedvetna människor som Överheten har sett till att befolka Sverige med...

Expressen beskriver denne man som den introverta och folkskygga av de två och det stämmer exakt med kombinationen av Skorpion och Stenbock. Han sägs också ha ett exceptionellt siffersinne, återigen Stenbocken - tecknet som symboliserar "resursernas herre"... (Att detta både är under-/arbetarklassens och kapitalägarnas tecken har tidigare diskuterats på bloggen: arbetaren är bara en siffra på pappret för Resursernas Herre och därav också statens upplevda arrogans och ondska när den kalkylerar sönder människors liv...)

Bloggens hypotes - som visat sig vara en fundamental lärosats i "platonismens undervegetation" - bekräftas av vd:ns och ägarnas kartor. VATTEN här är Physis i dess demoniska och förorenade tillstånd. Miljökämpar är typiskt också representerade av Vatten (möjligen i kombination med Jord), men då talar vi människor som svarar mot elementens HÖGRE OCH RENA TILLSTÅND. Dessa miljövänner motsvarar Vatten (och Jord) som Idéer i det gudomliga medvetandet och är de första att på sin "spelnivå" inse hur demonerna på denna nivå håller på att föröder världen för bara sitt eget berikandes skull.

Men Naturen kan ses som närig om man följer Platon. Den är en pseudoexistens som försöker och försöker men aldrig når full verklighet då Tiden hela tiden får allt som tagit form att åter vittra bort. Platons perspektiv skiljer sig visserligen från de kaldéiska oraklens världsbild i det att PHYSIS här omfattar både TID och RUM, dvs den sub- och supralunära sfären som helhet. Platon såg dessutom världen som i grunden god. Den naiviteten hade de senare platonska filosoferna skakat av sig.

Miljövänner utför det nästhögsta uppdraget, men att rädda miljön missar ändå ytterst poängen de antika tänkare nått fram till: Jorden är inte människans verkliga hem och om vi bara avslutade våra själavandringar i den här riktningen skulle "moder Jord" och dess djurliv (som färdas efter sin Plan) klara sig alldeles utmärkt utan oss. 

Men så stark är den "bestiala" delen i de mixade själarnas natur att detta aldrig kommer att hända. Istället kommer teknokratin att skapa hysteriskt avancerade reservdelsmänniskor för den majoritet av människosjälarna som aldrig var förutbestämda att återvända till sin verkliga gudastatus...

Thomas Karlsson, delägare till konsumisttemplet Gekås Ullared:
Vem höjer längre ett ögonbryn? Ännu en bekräftelse på Vattenelementet som den evigt hungrande Närings- eller Vegetativa Själen. Och ännu en gång dras tredje intellektshuset ner på krämarnas Jord-nivå - prylar prylar istället för att finna glädje i sin medfödda förmåga att betrakta och förstå utan att för den skulle utveckla det demoniska ha-begäret...

Den som utifrån bloggens spelregler granskar kartan närmare kanske tycker att den ändå har rätt många fördelar (och konstigt annars, givet hur svinrik Karlsson blivit), men i det här solära horoskopet med Fiskarna i första huset blir pengarnas Venus en verksam illgörare, dvs en hora. När sedan Venus visar sig äga stora rikedomens Jupiter, sinnelagets Måne och överambitionens Rahu, alla i materialistiska Oxen och i tredje räknenissehuset, då tror jag t.o.m. novisen anar vartåt det lutar.

Och om inte den antydningen är nog, växla då perspektiv och studera de tre materiella kvaliteterna. Född samma år som den onda marknads- och penningkramaren Fredrik Reinfeldt är Gekås-ägaren född under en av de perioder detta år då ett demoniskt svart Storkors i Tamas guna blossar upp:Som så ofta finns förmildrande omständigheter: Solen i ett sattviskt (medvetandesökande tecken) sprider väl en gnutta ljus in i det tredje materialistiska mörkret och en ännu mindre gnutta ljus i kämpen Mars i 6e huset för fiender och olyckor ("jag tänker lyckas mot alla odds"). 

Men den ömsesidiga receptionen mellan de två penningplaneterna Venus och Jupiter i den första kartan får inte glömmas: Venus horar och smutsar ned vad än Jupiter i sin naturligt sattvisa läggning försöker kasta ljus över. Det här är ett sånt där omöjligt horoskop där Mörkret söker blockera vad än Ljuset arbetar för. Ingenting blir riktigt entydigt hur man än vrider och vänder på symbolerna. Resultatet är uppenbart: Djävulens falska ljus (bling-bling) eller Gekås universum av oandlig pseudo-tillfredsställelse. Tom och själlös konsumism och korta kickar istället för ett tempel vari människor kan växa och verkligen förverkliga sig själva.

Med den här närmast definitiva bekräftelse att Sideriska Siktet presenterat en giltig världsbild som förklarar kapitalismens svek mot mänskligheten bättre än Förrädaren själv kan redogöra för sitt råttgift närmar sig bloggen sitt naturliga slut. Jag har bara några få inlägg kvar (i pipeline) att skriva ut. 

Satan äger Sverige och denna onda materiella natur har nu snart nått 100% realisering i Sverige. Det syns i den förda politiken som nu sedan Reinfeldt har som enda prioritet att fängsla levande själar och suga livsanden ur dem i livslångt löneslaveri som enbart berikar de mest bestiala av själarna, män som Gekås ägare som tänker i så konventionella kategorier att man bävar för mänsklighetens framtid. 

Om den breda massan underpresterar så här grovt, vilken chans har då den verkliga homo sapiens (en noetisk, andlig ras)? Svaret är så klart negativt. På planeten Jorden hör den inte hemma. I sitt teologiska fuskbygge har kristendomen ändå bevarat ett fragment som tydligt kommer från samma "undervegetation" i vilken en gång den kaldéiska blandreligionen blomstrade runt Medelhavet. Kristendomen har bevarat illa förstådda fragment av en lära om den Yttersta tiden. 

Men dessa sista dagar på Jorden är inte en engångshändelse utan en evig tanke i det gudomliga Intellektet. Det kommer periodiska nya civlisationskollapser och om man sätter utslocknandet för Vädurens tidsålder och Fiskarnas entré vid 200-talet och räknar framåt, är det nu tid att ända förlustens era under Fiskarna (vars "plats" likställdes med en ond daimon under hellenismen). Den tiden ger snart upp andan och släpper in Vattenbäraren (motsvarande den goda daimonens plats). 

Om det är 30, 60 eller 100 år kvar för kapitalismen (eller miljön) är rätt ointressant, det fina i kråksången är att vi just nu genomlever den helvetiska röra av Vatten och Luft på elementens låga nivå. Det märker man av det kaos som råder främst i västerlänningarnas övergödda intellekt, där inte minst Internet gör de redan skadade ännu mer förvirrade i allt sitt konspirationstänkande och missriktade försök att hitta syndabockar för allt. 

Ytterst sett är grundarna till Gekås inte ondare än någon annan - de spelar bara kloakråttornas roll i ett spel gudarna har ständigt roligt åt och fröjdar sig över minsta lilla detalj. Allt är perfekt i de fulländades ögon. Det betyder inte att det saknas strider att utkämpa och vinna! Därför är själen minst tudelad. Tanke/ord OCH gärning, som Jesus bror Jakob påminde om i sitt brev i Nya Testamentet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.