Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 31 mars 2018

Flytinghatet i Bjuv: samhällets förlorare ger sig på andra förlorare


Kapitalismen - som gör alla till varandras konkurrenter om överlevnaden - är det största brott mänskligheten någonsin begått. Ingen frisk människa skulle skapa ett system som FRAMKALLAR FIENDSKAP mellan individer inom samhället! 

Bjuv omskrevs flitigt frö något år sedan när de förlorade tillverkningen av sina gröna Findusärtor eftersom global kapitalism styr och ställer enbart med öga på sin egen profit utan hänsyn till vare sig länder eller människor.

Nu är kanhända skåningarna inavlade sedan generationer, frosseribenägna och småfientliga mot utbölingar, men när en så viktig arbetsplats plötsligt försvinner tappar hela samhället balans och latent röta i lokalbefolkningen kommer upp till ytan. En barack med flyktingar - ytterst ditbeordrad av Staten - kan vara en droppe som får vilddjuret i botten av den ack så grumliga svenska nationalsjälen att bryta igenom!

Det finns vissa astrologiska signaturer som ständigt återkommer, trots att de vägrar att bli så tydliga som bloggens pseudostatistiska undersökningar kräver. Under den tid då främlingsfientlighet och/eller rasism var ett återkommande blogginslag växte insikten fram att myten om Hades som förgriper sig på jordbrukarflickan Kore/Persefone har tydliga kopplingar till det agrara Jungfruns tecken, särskild eftersom den indiska astrologin bevarat vad jag tror är en äldre tradition om de 12 husen, där Jungfruns världsliga sektor direkt har med Olyckan och med Fiendskapen att göra. 

I det här tecknet tappar själen slutgiltigt sina vingar till följd av dess näriga dragning till de vinster som jorden utlovar och Venus sägs "falla" i just detta tecken. Det ligger således en rätt oskön sanning bakom det faktum att den här världen rymmer otaliga människor som halkat ner i träldom eller försörjningsproblem. 

Det är naiviteten som är problemet i Jungfrun, dess tendens att ta "fakta" (materiella fakta) på för stort allvar. Själens exakta position till siffrornas värld var ett filosofiskt debattämne i antiken men de bästa tänkarna såg en åtskillnad mellan Idévärlden och talen och begick framför allt inte misstaget att tro att själen enbart var en uppsättning matematiska relationer! Jungfruns kvicktänkthet är i själva verket skälet till att den gör bort sig och börjar kalkylera på sin egen vinning (och belönas med det motsatta, med Olyckan!) - Brunkolsprofitören Damberg i den sittande regeringen har ett horoskop som perfekt illustrerar korttänktheten hos en själ som just är i färd med att kraschlanda på jorden, en som här och nu tappar sina vingar.
Mot detta tecken ställde jag under den tid Sverigedemokraterna växte kraftigt - de verkliga olycksbarnen mitt över, Fiskarna, som passande kan liknas vid ett lass båtflyktingar som kommer över haven och sätter skräck i de jungfrueliga och naiva jordbrukarna som aldrig sett en neger förut och genast upplever hur deras odlingsbara mark sveps bort av denna vattentsunami från mittöver zodiaken.

Egentligen är det Kräftan representerar passionerat, rajasiskt Vatten, dyningar som häver sig. Men i nedanstående horoskop kombineras Fiskarnas "naturliga" tolfte hus med Månen så att bilden av en "flyktingtsunami" otvunget infinner sig. Jag har ofta pekat ut just denna dikotomi i zodiaken som en misstänkt representation för främlingsfientlighet och sociala anpassningsproblem eftersom tecknens rörlighet antyder en tid i förvandling, en tid att tillägna sig nya kunskaper och ett högre medvetande. 

Många klarar inte den påfrestningen. I bokversionen av Allan Clarkes "2001: Ett rymdäventyr" hittar förhistoriska apmänniskor en svart monolit som genast reagerar på närvaron av medvetet liv och börjar sondera apbeståndet genom att projicera geometriska former mot de simpla djuren och interaktivt testa apornas respons. Några stackare rusar skrikande i panik från platsen och faller döda till marken - drabbade av dödlig hjärnblödning till följd av stressen i mötet med det Högre!

(Den svarta monoliten är metafor för världsrymden och dess underliggande All-Själ, och de geometriska formerna motsvarar exakt de stjärnbilder filosofen Platon bad oss reflektera över - astrologin! - för att förbättra kontakten med vårt egen högre själ. Platons tanke om att människan har två själar eller åtminstone dispositioner inom sig skulle senare i platonismens historia utvecklas ytterligare...)


Och tänka sig, det är just den här gränslandskonstellationen Jungfru/Fisk som var hyperaktiv under natten till lördagen, då några olycksdrabbade jungfrur tände eld på fiskarnas flyktinglogi!


Som om inte det räckte finns ett andra snarlikt omen på himlen: ras eller hudfärg denoteras av "den rumsliga utsträckningens avgränsare" Saturnus. Vid mordbranden mot flyktingboendet befinner sig våldsmakaren och olycksbringaren och eldplaneten Mars bara en grad från exakt konjunktion med Saturnus, astrologen Charles Carters "triggeravstånd"! 

Carter noterade också att brännskador tycktes kopplade till Saturnus, så vad säga om dess konjunktion med brändernas Mars? Och ju mer man granskar kartan, desto fler illavarslande indikationer ser man. Eftersom Mars och Saturnus gjort gemensam sak är det Saturnus långa 270-gradersaspekt som träffar 12e huset som motsvarar "samhällets olycksbarn" eller "båtflyktingarna" som tvingats i exil. Mars-halvan av konjunktionen kastar sin korta 90-gradersaspekt mot Olyckans och Fiendskapens 6e hus och träffar där zodiaktecknet för martyrerna eller flyktingarna! 

Dessutom stiger utbredningens eller expansionens Jupiter vid Bjuvs östra horisont och för den som bara vill "trampa vatten" och hålla balans med sin omvärld blir Jupiter en destabiliserande och ond faktor! Eftersom Vågens härskare "utlokaliserats" till det helt obalanserade egotecknet Väduren ser vi därför en plats och tid vars utmärkande drag är SOCIAL OBALANS! Bjuv har degenererat till ett rövhål av svullna egon i tomrummet efter Findus svek!

Sammantaget ger kartan "extremism" av den typ man hittar på Eld/Luft-nivån PLUS en fullmåne nere i den dunkla sublunära verkligheten (Vatten/Jord) där någon kände att han/hon bara måste sätta eld på något fysiskt...

Grattis regeringen Löfven och ett antal föregående som gradvis har anammat marknadsliberalismen tills dessa att hela folksjälen nu sjuder av Djävulen själv. Det här kommer inte landet att reda ut men till all lycka har vi landsförrädaren och försvarsministern som redan odlat sin NATO-kärlek. Han kanske kan be jänkarna rikta någon patriotmissil mot Skåne och kanske andra regioner som inte sjunger den gränslösa och oändligt galna globala kapitalismens lov. Regioner vars lokala kultur så har rubbats av att regering efter regering lagt sig platt för Arbetsgivarens sätt att deformera arbetsmarknaden att bara absolut våld mot medborgarna nu återstår, när de i flock börjar resa sig mot överheten. Det svenska inbördeskriget mellan Fattig och Rik drar allt närmare...


*****Not. Beträffande Carters "trigger" vid en grad från exaktitud, skulle jag inte ta för hårt på den lärosatsen. Alla astrologer älskar att skriva in sig i ämnets historia för att ha upptäckt något eget. Man jag tycker mig ha sett att det inte är nödvändigt med någon liten och lättrörlig planet (typ Månen eller Mars) och ett triggeravstånd. Ibland räcker det med att de tunga planeterna står illa och så har man en längre och generellt eländig tid som i sig är så infekterad att degenererade människor med samma problem i sitt födelsehoroskop har ett stort tidsfönster under vilket de kan spåra ur helt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.