Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 28 mars 2018

Elitens korruption synliggjord via Nya Karolinska


DN:s grävande, nu senaste om Nya Karolinskas styrelseordförande får det moderata Solna-projektet - som initialt bara var tänkt att sätta snurr på den lokala ekonomin att se allt vidrigare ut! Och hur har inte privata intressen lyckats suga jättebelopp ur skattebetalarnas fickor!

Men bästa kommentaren idag tycks komma från SvD:s kulturskribent Jenny Maria Nilsson vars ödesdigra ord påvisar detta ihåliga och marknadsliberala experiment och källa till ett fåtals självberikande. Det råder fullskalig korruption inom Sveriges eliten när sjukhusets styrelseordförande har fingrarna i ett annat företag som gör affärer med NKS! Läs hennes korta text medan ni hinner - SvD har som policy att stänga ute icke-prenumeranter genom att göra om allt till betalartiklar efter en kort tid.

Det är förstås den här korrupta gruppen bloggen plötsligt insåg att Sverigehoroskopets "lyckligt lottade" femte hus för ledare tecknar och att Solen med välmågans Jupiter i Vattenbäraren ger Sverige ett kollektiv som inte spelar sjyst, de är ett samhälle i samhället och belönar sig själva och nu senast har kokat ihop den sataniska idén att plundra folket genom att låta näringslivets infiltrera stat och kommuner! Hatordet NPM - new public management - fladdrade nyligen förbi som skälet till att Stockholms Stadsteaters Benny Fredriksson urartade och blev ett kostnadseffektivt monster till chef och till sist helt tappade förståndet i ett självmord. Det är Kapitalismen som dödade honom, inte mediedrevet, låt vara att det senare är ett av Kapitalismens mest groteska uttryck i dess jagande efter klick och annonsintäkter...

*****Karolinskas styrelseordförande har ett horoskop utan några av de tacksamma excesser som man hittade hos t.ex. Fredrik Reinfeldt, Anders Borg, Mona Sahlin eller Urban Ahlin (alla med "Storkorset i Mörkrets kvalitet" och nu rejält tilltufsade pga. diverse dåliga vägval eller "affärer"). Men granskar man Anders Ekbloms födelsedag ur ledarskapets eller handlingsmänniskans solperspektiv finns ändå några egenheter som verkar ha med hans korruption och pengahunger att göra. (Att sitta på kommunens mest inkomstbringande styrelsepost räckte inte - mycket vill ha mer...)

Han ÄR en favoriserad ledarfigur med Solen i härskarläge i Lejonet och dessutom bara fyra grader från kungamakaren Regulus. Den här traditionen kan man inte ta alltför allvarligt, bloggen har synat celebriteter med Regulus på rät linje med Solen och inte funnit att dessa var mer extraordinära än celebriteter som lyckats förutan denna lyckospark i ändan från den avlägsna stjärnan. Men eftersom jag bara har födelseklockslag på cirka 17% av alla dessa celebritetsfödelsedagar vet man naturligtvis inte säkert. Regulus KAN ju vara involverad i horoskopen men på sätt som bara det exakta klockslaget anger, t.ex. genom att ockupera något av de fyra "världsligt prominenta" hörnhusen. Det skulle innebära att de MÖRKA TECKNEN alltid ockuperar hörnen då Regulus är som starkast vilket stämmer med fakta. 

Det är alltid mörkermännen som förefaller vara de mest förtroendeingivande, de talar långsamt och tryggt och rör sig med kalkylerad (eller naturlig) gravitas. Ingen litar på en snabbtänkta eller av Ljuset dominerade människan med kvicka kropps- och ögonrörelser. Vesslor! Den halvtröga massan känner att något pågår som den inte har full koll på och lägger istället sin röst på den som man tycker sig förstå eftersom den är t.o.m. trögare än man själv! Så kommer det sig att en sådan bedragare som Jimmie Åkesson lyckades fånga en stor del av väljarna, hans delaktighet i Mörkrets kvalitet är ansenlig och har t.o.m. Bedragarens stjärna Algol på helt rät linje med sin Sol, precis som den skandaldrabbade moderaten Sven-Otto Littorin. 

Ingen ska säga att svenska folket inte har en fenomenal talang att välja det mest korruptionsbenägna materialet ur sina led till ledare! Det problemet var uppe till granskning så sent som i ett inlägg dagen före detta.

Men Karolinskas ordförande har nu en Måne som inte beter sig lika ärbart som en Regulusförstärkt Sol skulle ge vid handen. Månen i Kräftan är den renodlade symbolen för en begärsfylld näringssjäl, den lägsta delen av vårt komplexa själsliga väsen enligt antik människosyn. Den romerska nyplatonisten Plotinus har ofta nämnts på bloggen, men Iamblichus, eleven till hans elev Porfyrius, förtydligade det som tidigare kanske inte var helt tydligt i den nyplatoniska traditionen: det existerar själar av olika kaliber och precis som i den kaldéiska religion som påverkade astrologins utformning talade Iamblichus om "rena själar" som inte längre återföds genom ödeslagarnas försorg utan av egen fri vilja. Dessa höga själar har inget att hämta från jordens små nöjen längre utan är enbart här (precis som buddhismens bodhisattvas) för att hjälpa andra till bättre tankeklarhet. 

Anm. Jag ber om ursäkt för att namnkonventionen blivit rörig. Det finns föga att läsa på svenska språket om de stora tänkarna så jag har vant mig vid latinska och grekiska namn i deras engelskspråkiga stavning. Och de kolonialistiska engelsmännen våldförde sig verkligen på andra kulturer: den kinesiska samhälls- och moralfilosofen Kung Fu Tse blev t.ex. det fejklatiniserade Confucius.

Rimligen borde jag från första omnämnande istället för Plotinus och Proclus ha skrivit Plotinos och Proklos. Men då så inte skedde introducerar jag den närapå aggressiva förespråkaren av tre typer av mänsklig själ som Iamblichus snarare än det för svenskan mer korrekta Iamblikos. (Han var syrier som så många av de stora tänkarna i Platons efterföljd men grekiskan var ju världsspråket vid den här tiden.)


Att en klar tanke krävs för att komma någonstans, är ett som är säkert - se Anders Ekbloms typiskt "kreativa" födelsehimmel med mängder av aktivitet i Eld och Luft, hetluften som riggar spelet nere i Jord och Vatten (den materiella lergyttjan) redan innan showen startar! Ja, dessa hypervakna människor, "eldsjälar" av ett visst slag, påminner om Iamblichus "rena själar", mer gudomliga än mänskliga, men det som sänker Anders Ekblom och gör honom lägre än de låga är att han ännu inte är helt fri från själviskhet och den simpla djursjälen inom sig. 

Månen i Kräftan betecknar hans formidabla blindfläck om man utgår en Sol i första huset, närigheten i Vattenelementet, dess hunger efter det medvetande som Själen har enbart genom den gudomliga Eldens närvaro i världen ("pur kognitiv kapacitet"), mörkas genom det lunära sinnets undanskymda husplacering. 

Det människan inte är medveten om i sitt solära, utagerande ledarskap, det har en häpnadsväckande stor kontroll över henne. Vi kan alltså säga att Sol och Måne är lika viktiga här, men att Månen intar rollen som den onda daimonen, vilket är vad 12e huset kallades av grekerna. I detta fall är således Vattenelementet i dess passionerade (rajasiska) tillstånd en ren utsugardemon som verkar från sjukhuspampens eget omedvetna! Är det då konstigt att han är insyltad i denna Sveriges värsta skandalaffär sedan Bofors och svenskarnas vidriga mutor för att sälja vapen och död utomlands för att gynna sig själva?

Efter att ha fått vittring på svagheten i Ekbloms horoskop är det bara att noterat hur sinnelaget ytterligare degraderas av den sluga och ränksmidande Saturnus -  jag förklenar här denna mäktiga planet då den befinner sig i det moraliskt tvivelaktiga tredje intellektshuset. Detta kan representera räknenissar och allmänna krämare, i synnerhet som Saturnus "förädlade" placering i jämviktens tecken Vågen (Justitia!) här tappar höjd när Vågens härskare Venus står i självberikaren Jungfrun, i 2a huset för "mina pengar"! Den som bara såg Solen med Regulus och tolkade kartan utifrån bara två parametrar, gjorde en gruvlig felbedömning av mannens ledarskapskvaliteter. När man vidgar blickfånget ser man plötsligt vilken snäv och materialistiskt hungrande typ det här är.

*****

Solascendenter är en nödlösning när klockslag saknas och har av nödvändighet nästan alltid planeterna i solens närmaste kretsar runt sig, i 12e, 1a eller 2a. I just Ekbloms fall, som jag just skisserade saken, är det dock Månens kritiska position som sedan leder till insikten om att Saturnus ingår i en bedräglig och lögnaktig variant av Luft/Vatten-dissociationen, vilket till sist öppnar för att den solen näraliggande Venus faktiskt rotar hela denna lögnmentalitet i något så simpelt och föga ärbart som jakten på mer pengar till den egna plånboken. 

GODA exempel på Mån-Kräftan i 12e torde vara alla de som jobbar inom sjukvården, men räkna med att Solen då inte står i 1a huset eller i ledartecknet Lejonet. I mer avancerade horoskop uppstår den paradoxen (och astrologin är full av tolkningsregler som tycks oförenliga med andra regler) att 12e förlusthuset (eller den onda daimonens hus) ger osjälviska och självuppoffrande människor. Men med Sol-Lejonet i egocentrum får, som jag försökt beskriva, Mån-Kräftan en helt annan betydelse.


Bonusspaning

För att prova allmängiltigheten i den här astroLogiskt grundade tolkningen genomsöker jag tiotusen sparade födelsedagar på jakt efter merparten av Ekbloms kritiska placeringar: Sol-Lejonet-i-första, Mån-Kräftan-i-tolfte och Venus-Jungfrun-i-andra. Jag utelämnar den viktiga Saturnus eftersom denna generationsplanet med sin långsamma rörelse genom zodiaken skulle kunna leda till Ekblom som enda träff. 

"Allmängiltig" kanske att ta i eftersom insamlandet av horoskop för celebriteter och offentligheter fått en viss slagsida åt det skandalösa - det är tidningsrubriker som tillhandahållit de flesta fallen. Men dessa tiotusen kartor innehåller faktiskt inte fler brottsdömda än i ett representativt utsnitt av befolkningen, så, åter, det skandalösa kanske i själva verket bara motsvarar det ärelösa släkte människan i stort är. (Hinduisk astrologi placerar vår art i Rajas guna, det gungfly som är Passionen - ömsom tenderande mot Ljuset och sen mot Mörkret).

Frågan är vem som har originalet och vem som plagierade när Nya testamentet låter Jesus säga: "Gå genom den smala porten, för bred är den väg och porten som leder till förstörelse, och massan går på den." (Matteus 7:13)

Eller som de äldre kaldéiska fragmenten (som Iamblichus älskade) formulerade saken: de rena själarna är per definition väldigt få (den sattviska eller ljusa människotypen kallas "theourgerna" (min halvsvenska) i dessa fragment, de som nått så långt i sin själs rening att de har intelligensen att "frammana gudarna" (teurgi kan liknas vid vit magi, utövad av dem som insett att man måste åkalla sin inre gud, vem den nu är, för att nå sin fulla potential. 

Ofta jämställdes det egna födelsehoroskopets ascendenthärskare med den gud man stod närmast i den himmelska hierarkin! Katolska kyrkan förbjöd platonismen och stal sedan idén - helgonkulten är exakt samma antika tanke om att anknyta till den som är "gripbar", en bit högre upp i hackordningen och här kommer produkten "Jesus" in som en lättsålt gränssnitt för den enkla människan att gripa tag i, i hopp om upphöjelse efter sin död snarare än att förvisas ner i Hades (Underjorden, Helvetet). Den Högste är det inte ens lönt att fundera över, enligt romaren Plotinus. Den Ene är troligen inte ens medveten om de små människokrypen, menade han. Det är däremot Demiurgen, Världsskaparen. Många filosofer trodde judarna misstagit sig på Gud och tillbad Världsskaparen istället för det mer abstrakta filosofiska gudskonceptet, i och så måtto judarna verkligen trodde att "Gud hör bön" så kan det ligga något i tanken. 

Allt beror på VAD man definierar som sin Gud, och därför var inte alla födslar strikt underordnade ascendenthärskaren. Vissa horoskop omvittnar att det nyfödda barnet är en av de "rena själarna" - en av teurgerna - och därmed komna direkt från "stjärnhimlen", tanken liknar hinduismens avatar-begrepp. Avataren är en ren gudsinkarnation i människokropp och kan per definition inte ha någon av de planetära gudarna som din dirigent. Läsaren kan själv spekulera över hur ett horoskop ser ur som styrs från bortom vårt kosmos, vårt solsystem...). 

Tre variabler ger 19 träffar förutom den profiterande råttan i Karolinskakonstruktionen skapat just för gnagare av hans slag:


 1. Charles Spearman;10.9.1863;12:00 - psykolog, en av de 50 som en gång signerade ett manifest som fastslog att det existerar något sådant som "allmänbegåvning" ("g") - mycket passande ett SolLejon att hävda en allmän kognitiv princip!
 2. Fritz Pregl;3.9.1869;12:00 - Nobelpristagare i kemi
 3. Leopold Ruzicka;13.9.1887;12:00 - Nobelpristagare i kemi (notera att sent 1800-tal/tidigt 1900-tal var när kemin var stor och materialismen bredde ut sig som en farsot över västerlandet)
 4. Slobodan Milosevic;20.8.1941;22:00 - serbisk politisk massmördare
 5. Jacqueline Bisset;13.9.1944;12:00 - brittisk aktris och i sin tid "sexbomb"
 6. Dolly Martin;13.9.1944;12:00 - lustigt hur saker tenderar komma parvis, Martin född samma dygn som Bisset och en utvikningsbrud i Playboy. Har inte undersökt deras "look-alike"-faktor...
 7. Joey Heatherton;14.9.1944;12:00 - ...vari det börjar bli lite spöklikt, bara ett dygn senare ännu en "glamourmodell", dvs någon som exponerar sina behag för den simpla penningen! (Sökmönstrets "fallna" Venus i Jungfrun?)
 8. James McNerney;22.8.1949;12:00 - groteskt överavlönad CEO/vd
 9. W. James McNerney, Jr.;22.08.1949;12:00 - CEO flygplanstillverkaren Boeing, en av världens mest högavlönade
 10. Shelley Long;23.8.1949; 7:15 - aktris som ersatte Kirstie Alley i populära tv-serien Cheers (om livet i en irländsk pub i Boston). Tämligen blek i jämfört med sin yviga föregångare men trivsamt charmig i rollen
 11. Robert Courtney;15.9.1952;12:00 - girig ekonomisk bedragare (apotekare) som spädde ur mediciner för att tjäna mer - hur passande med tanke på att vi nu diskuterar råttboet Nya Karolinska!
 12. Elvis Costello;25.8.1954;12:00 - började som arg punksångare och blev sen en borgerlig och pretentiös pösmunk som sitter och fläskar i tv-soffor och gör "projekt" med "viktiga" personer som svenska sångerskan von Otter... Paradexempel på hur Lejonets naturliga känsla av utvaldhet ger dem hybris...
 13. Anders Ekblom;26.08.1954;12:00 - och dygnet efter Elvis Costello vårt jämförelseobjekt som t.o.m. bär nästan samma glasögon som Costello...
 14. Stephen Fry;24.8.1957; 6:00 - uppblåst brittisk karaktärsskådespelare vars besvikelse inte visste några gränser när han deltog i någon brittisk tv-serie som släktforskade på landets celebriteter och "konungsliga" Fry visade sig stamma från något Centraleuropeiskt fattigdistrikt. Inte en droppe ärorikt blod... Fry:s födelseklockslag ger honom en kroppslig Lejonascendent varvid Månen-i-Kräftan här kan förklara hans homosexualitet - Sol och Månen spelar inte pingpong med varandra när den mörka sidan är undanröjd. Det ger fritt fram för den självupptagna narcissism som jag menar är en psykisk sjukdom som  förklarar många fall av homosexualitet.
 15. Eva Lindström;24.08.1957;12:00 - fd departementsråd under näriga Brunkol Dambergs näringsdepartement. Sparkad för "informationströghet" under IT-skandalen (Transportverket).
 16. David Fincher;28.8.1962;12:00 - regissör med fäbless för "ultravåld" ("Seven", "Fight Club" och liknande filmer)
 17. Tommy Waidelich;13.9.1963;12:00 - högerpartiet socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesman
 18. Lena Hennel;13.9.1963;12:00 - författare, devot porträtt av Fredrik Reinfeldt i SvD efter att han abrupt hoppade av skutan efter valförlusten (och gick till en amerikansk bank)
 19. Niclas Carlsson;15.09.1971;12:00 - entreprenör som lovprisade skandalfirman Allras vd, som lurat av svenska pensionärer pengar.
 20. Stacy Fuson;30.8.1978;12:00, en fjärde hora för pengarna, nakenutvik i Playboy

Det är inte utan att den här gruppen leder tankarna till att Lejonet visserligen är DJURENS KONUNG men inte mer. Djurriket är en lägre värld än den människans själ tillhör. Iamblichus tre slag av människosjälar är bara början på en äldre tids taxonomi som samtidigt är en glidande skala där det finns människor som faktiskt lever lägre än djuren gör och mer liknar demoner!

Annorlunda uttryckt: Eldelementet kan (ibland till förvirring) användas på olika sätt, dels som sinnebild för just det animala livet men också som symbol för gudaväsen. Zodiaktecken = zodion = något litet och levande - jfr. Platons tanke om att Formerna/Idéerna är levande intelligenser. Det är i detta ögonblick man slås av att zodiaken - ursprungligen en kaldéisk uppfinning - möjligen favoriserar vissa zodiaktecken framför andra, även om de 12 tillsammans sammanfattar "Varats stora kedja" från Den Högste ner i mångfaldens och förvirringen värld och hela vägen ner till den ultimata Ondskan, den motpol som beskrivs som fullständigt oinformerbar och total negation, dvs. urmaterien som döljer sig som ateisternas absoluta Intighet (nihil) bortom de världar kvantfysiken söker förstå. 

Kan själar förirra sig så långt mot "det Yttre Mörkret" att de, trots att de har odödligheten som arvsrätt, upphör existera? Då ligger en del teknokrater och naturvetare i farozonen, och hela Sverige med dess inofficiella statsreligion satanismen, dyrkan av den lägre Gränsen och dess makt över medborgarna. 

Det är denna låga men outtalade målsättning (det sekulära samhället) som föder groteska missbruk av medmänniskorna som det Nya Karolinska och dess profiterande på skattebetalarna så väl illustrerar. Därav svenska folkets upprördhet, även om de grävande journalisterna är kloka nog att inte diskutera det ekonomiska system som framföder Djävulen inom så många av oss. Den som vill behålla jobbet inom Bonniers lär sig undvika det verkliga scoopet och nöjer sig med att fokusera små isolerade yttringar av Den Ondes framfart i Sveriges folksjäl. (Se otaliga inlägg om nationalhoroskopets måndisponent under inverkan från den onda stjärnan Algol.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.