Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 31 mars 2018

DN går extremisternas ärenden
När DN villigt publicerar en pro-sekulär debattartikel från en invandrad integrationsarbetare, gör tidningen sin älskade världslighet en björntjänst. Som regel numera i våra degenererade medier, släpper man igenom texten utan redaktionell kontroll eller efterbearbetning. Och här straffar det sig.

Trots ambitiös lyhördhet för de svenska brösttonerna - sådana som hörs från svenska politiker och myndighetspersoner och känns hämtade från att annat århundrade av överhet och underdånig allmoge -  producerar nysvensken en sådan räcka stavfel och språkliga missförstånd att artikelns ärende går förlorat i småfnissandet över hur tokigt det kan bli.

Man skulle nästan kunna tro att debattören fått syn på den här bloggens raljerande över sekularismen som en mental sjukdom men inte fattat diskursens flerbottnade natur utan tar den helt bokstavligt. Likt Satan själv spegelvänder debattören historien och myntar, det medges, det humoristiska "sekulärfobi" - dock helt utan humor i avsikten. Att den här nyfrälsta sekularisten egentligen alltjämt tänker "hederskulturellt", ser man i formuleringar som dessa:


Sekulärfobin är ett mycket komplex och allvarlig tillstånd som drabbar dess bärare och orsaker olycka för sig själv, sin familj och omgivning. Det enda sättet att bekämpa den är att satsa på öppenhet och folkbildning för nyanlända samt första och andra generationens invandrare.

Beskåda intoleransen mellan raderna - religiösa uppfattningar ska BEKÄMPAS. En bättre fotsoldat kunde den nyfascistiska regeringen Löfven i sitt härnadståg mot religiösa friskolor inte önska sig. Hoppas integrationsarbetaren äggas bort från varje församling han besöker, han ger varje tecken på att bara ha blivit mer fördunklad efter konverteringen till den sekulära pseudoreligionen! En dag kommer han att förstå att han likt judarna i Europa på 1800-talet kan fejka kristen hur mycket som helst, rasistiska kulturer kommer ändå inte att ge honom fullt erkännande. Bättre att han varit trogen sina fäders kultur. 

Men risken är att hans val av sekularismen bottnar i en homo läggning, ett ämne som upptar en del av texten. I så fall måste man verkligen tala om en själ som återfötts med en del svår karma att möta och om möjligt "bränna" (sublimera och överskrida). Med ett familjenamn som pekar ut rötterna i Bagdad har den här islamvägraren säkert ingen aning om att hans hemtrakter, före islams intåg, ägde själavandringsläran. Iamblichus var visserligen från Syrien och inte Irak, men hans föreställningar var typiska för hela Främre orienten och ändå bort till Rom, där filosofen Plotinus läror tydligt omvittnade österländskt inflytande (vilket faktiskt redan kan sägas om Platon ett halvt millennium tidigare).

Iamblichus lärde en grovindelning där människornas själar kommer i tre utföranden. Dels de rena själarna som övervunnit kretsloppet och nu enbart här är här av fri vilja för att hjälpa människorna på jorden (sannerligen inte att sekularisera och binda dem ännu hårdare i torftighet). Dessa själar är få till antalet, passionerat mörker är det naturliga tillståndet på många håll på jorden. Så den andra typen av själ, den karmiskt bundna. Folkflertalet valsar runt i ett kretslopp och når få om ens några framsteg under ett enda liv. Det tar tid för en fallen själ att nå sin ursprungliga storhet... 

Enligt Iamblichus kräver dessa själar bestraffning för att få kursstadga och hinduismens karmalära handlar i princip om detta i dess retributiva del. Den som gjort vad ont är måste i ett senare liv själv få smaka på hur det känns. Mellan dessa två ytterlighetstyper som är påfallande lika Ljusets och Mörkrets kvalitet i astrologin, finns blandformen (motsvarande Rajas, eller Passionens kvalitet). Om dessa menade syriern att de är på god väg, men ännu inte blivit rena själar. De har större valfrihet vid återfödelsen och kan själva välja liv som innehåller en del olägenheter eftersom dessa själar vet vad de har gjort men tar ansvar för det och vill nå högre. 

Sekularismen skulle inom det här resonemanget motsvara de verkliga mörka och syndiga själarna som inte ens förstår vilket brott mot sin natur de begår när de utestänger allt förutom det världsliga i sina livsplaner. Stater som driver en "arbetslinje" på bekostnad av alla andra parametrar är att betrakta som Satans sändebud och överhuvuden för länder som mest är förvaringsanstalter för de svartaste och mest syndiga själarna. 

Sverige har på bara några årtionden utvecklat sig till ett förvaringshål för folk som pga. ond karma fördrivits från sina hemländer. Även den svenska urbefolkningen tycks befolkad av själar som i vår tid är här för en gruvlig "payback time"! Allt av trygghet och tillförsikt de kände har tagits ifrån dem och istället har de fått en tröstnalle - en smartfån - med vilken de alltmer tyranniska arbetsgivarna kan fjärrkontrollera dessa hårt arbetande köttstycken helt utan människovärdighet.

Vi är inne i Västerlandets allra sista och döende år nu! Vem drar inte en lättnadens suck när USA "råkar" starta det Tredje världskriget så att den överlevande mänskligheten sedan kan starta om från noll?


*****

Hur vet man om man tillhör de rena själarna? Av senantikens filosofer, skarpa i tanken som få i vår sekulära tid, tog många astrologin på största allvar. Varje individ har en personlig stjärna - en gud - som leder den. Genom födelseklockslaget kan man likt de kaldéer som spårade upp jesusbarnet efter att i den mytisk-bildliga berättelsen "sett hans stjärna stiga i öster", sluta sig till vilken den gud är man närmast har att betjäna för att - om guden är nådig - förunnas inträde i den högre delen av den mänskliga själen och där vistas medvetet.

Bunny Wailer, cirka 1974-75
Reggaesångaren Bob Marley från Jamaica - Tredje världens första superstjärna - var i sin ungdom inte mer än en trashank i Kingstons getto. Medelklassgrabben Bunny Wailer (Neville Livingston) var barndomskompis med Marley. De hittade ligisten Peter Tosh som likt Marley också drällde omkring på Kingstons gator. Han kunde spela gitarr och så var blivande supergruppen Wailers född. Detta var tidigt 1960-tal.

Från texterna till ett amerikanskt album med blandade artister som kom kort efter Bob Marleys död i cancer, finns en kort intervju med Bunny Wailer. Tar man in det han säger, är det rätt remarkabelt:

Nighthawk Records: Hade du någon andlig vägledare när du kom att omfatta rastafarireligionen?

Bunny Wailer: Ja, den Allra Högste själv, den Gudomlige. Han talade till mig. Jag kan etablera personlig kontakt med den Högste.

NR: Var du en rastafari i ditt hjärta sedan du föddes?

BW: Tja, det kunde inte varit annat än ett medfött koncept. Det är inget man egentligen kan anamma. 

Från baksidetexten till Wiser Dread från 1981.

Bunny Wailer fortsätter med att antyda att det handlar om att bli medveten om vad man är destinerad till. Kopplingarna till astrologin är tydliga. Den gud var och en föds med som närmaste anhalt om man vill mer än vältra sig som svin i sekularismens materiella gyttja, ges alltså av den personliga ascendenthhärskaren. Bakom varje planet döljer sig en gud, sådan är den ursprungliga tanken. 

Bunny Wailer hoppade av den vite mannens skivbolag när det stod klart att bolagsdirektören svek trio-konceptet Wailers och försökte flytta fram Bob Marley i förgrunden som ensam stjärna. Peter Tosh kände detsamma och stack även han. Idag är det bara Bunny Wailer som lever och kan berätta om hur han redan från tidiga år känt en slags dragning mot att sprida ett medvetet budskap i en tid när alla andra på Jamaica bara sjöng kärlekslåtar. 

Är Wailer då en själ av första rang, en av de rena själarna som lever helt på den noetiska nivån? Att döma av den påverkan Wailers tre första album i västerlandet fått var han en mahatma, en stor själ. Men tekniska indicier saknas, i den händelse man nu skriver under på den senantika, astrologiska teorin. I Jamaicas kåkstäder vet barnen ibland inte ens vilket år de föddes och även om Bunny Wailer var förhållandevis medelklass (ensamstående fader) är det nog för sent nu att börja jaga mer exakta födelsedata...

Hur mycket bloggaren än skulle önska att han tillhörde dessa redan befriade själar, ger horoskopet inte något klartecken. Ascendenten i Lufttecknet Tvillingarna ger visserligen en första indikation om Ljusets kvalitet, men ascendenthärskaren Merkurius är till sin natur passionerad. Som varje budbärare påverkad både från den högre världen och den lägre mörka värld han har att leverera sina budskap till (kan detta vara en nyckel till att Iamblichus ansåg själen vara dual? Betraktade han Merkurius som själsemblemet? Föregångaren Plotinus hade valt ut Venus/Afrodite som emblem för en själ som antingen kan hora ner sig genom att stirra mot materien eller hålla sig gudomligt ren genom fokus på den intellektuella världen). 

Dessutom står bloggarens kommunikatör i ett av de passionerade tecknen, Vågen, och redan här kan man således släppa ämnet. Dessa är inte ord från en av de fria själar som valt att av egen vilja återfödas. I bästa fall en av av dem som upptäckt en del smuts i bagaget och viljan att förstå hur det kan komma sig...

Nej, Bunny Wailer verkar mer löftesrik. Tar man hans Sol som förstahusmarkör, uppstår högintressanta budskap. Efter att ha vunnit tre Grammys i sitt liv kan man nog säga att han är en av de "utvalda" åtminstone på det sätt att han realiserat vilken potential som än signaleras av det här extrema himlavalvet:


Bloggen slutade för länge sedan att färga
Vattenelementet korallgrönt, men
i det här fallet är nyansen befogad

Samtliga planeter utom en befinner sig i Vattenelementet som är skyldig till så mycket närig och horaktig låghet när människan orienterar sig mot världen istället för den högre intellektuella "Himmelen". 

Men på Bunny Wailers födelsehimmel tecknas bättre ting och här kan vi krympa solens tidsfönster på 30 dagar genom Fiskarna (martyren, sanningsvittnet) åtskilligt eftersom den mer sinnesrelaterade Månen passerar ett tecken på bara två dygn och just vid hans födelse krokar i ascendenthärskaren - Guds planet Jupiter - och dessutom hemma i sitt naturliga 9e hus för religion, filosofi och högre medvetenhet!

Sannerligen att han talar med sin egen högre själ (Solen) - hans reflekterande medvetenhet (Månen) involverar sig i en häpnadsväckande "loop" eller rundgång som bildas genom den helt fördelaktiga ömsesidiga receptionen mellan Mars och Jupiter - alla dessa indikationer står på Fiskarnas sida och stärker hans Sol oerhört! Detta är sannerligen inte en ynklig materialistisk näringssjäl som enbart hungrar efter denna världens goda. Det är, så långt en solkarta kan uttala sig, en av de rena själarna!

Hur mycket bättre är det inte att ha ett rent Vatten än grumlig intellektuell Luft. Den senare typen platsar inte längre i den intellektuella eller himmelska sfären medan ett så rent Vatten som det i Wailers horoskop definitivt indikerar en korrekt Själ som kan förnimma (ofta på ren intuition) de högre realiteter som finns bortom Naturen/Vattnet.

Bloggaren älskade reggaemusik redan vid tretton-fjorton, den berättade ting som saknades i Sveriges torftigt sekulära och socialrealistiska verklighet. Men inte förrän denna dag har jag tittat på Bunny Wailers karta ur den sideriska zodiakens perspektiv. Jag gillade alltid Wailers tidiga soloskivor, och nog dryper de av formuleringar som "bright soul" (Wailers egna sunda kroppsvätskor!), och "Jah children don't yield to temptation". (Frestelsen kommer alltid via Vattenelementet när det etablerar kontakt med den alltigenom negativa Jorden - se åter Michael "Brunkol" Damberg och hans omoraliska näringsorientering. Jag tror inte det är omöjligt att övervinna den negativa trenden när Vatten dras till Jord och bildar gyttja - men se föregående inlägg om den brända flyktingförläggningen i Bjuv för ett besläktat resonemang.)

Om den lätta (sattviska) och andliga aspirationen står som spön i backen på Wailers tidiga soloskivor vägs den upp av hans mörka låt om Armageddon på  solodebuten Blackheart Man (1976). Men även den låten mynnar ut i optimism om en ny och bättre era. I texten är han rent metafysisk och förklarar att bara konceptet Självet ("I") existerade i tidernas begynnelse, innan Djävulen kom som nummer två och hävdade att det är "du mot mig". Och sedan började världens alla bekymmer. 

Bunny Wailer skulle vara den första att hålla med om att kapitalismen är Djävulens påfund. Se inlägget 235 ateister som verifierar att Oxen, tecknet som rymmer djävulsstjärnan Algol, lyser tydligast i frågan om andlig blockering (materialistisk orientering). 

Detta är då domen över kreaturet som står som staty på Wall Street - judarnas förbannade Guldkalv ännu en gång - och exakt vad filosofi och religion sagt i tusentals år. Astrologin är uppenbarligen ingen barnsaga, den synliggör eviga sanningar. 

DN-debattören och sekulariseringsmissionären satsade verkligen på fel häst. Men det blir nya liv - själen har många chanser att komma på bana.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.