Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 17 mars 2018

Chefen som smetGoogle-chefen sågs som ett framtidslöfte 2016 och hyllades av tidningen Chef, den där blaskan som brände ut en tidigare chef vid namn Cissi Elwin. I demonernas värld finns ingen pardon! Där äter monstren varandra. Och de är svårkontaktade också, vilka svenska medier kunnat omvittna när det gäller företag som Facebook och Google, med flera...

Google drabbades hårt av skandalen med judelistan de inte rådligt lyckades rensa bort och hela världen plötsligt frågade sig om att Google har en diktators eller antidemokratisknatur och mest representerar en förvuxen global krämare som inte borde få existera (ungefär vad den här bloggen sade redan 2009), då gick Anna Wiklund under jorden för att slippa näsvisa frågor från it-fascister på tillväxt, men ännu i besittning av någon slags självkritisk mentalitet (se Expressen). Jag blev nyfiken på en "smitares" horoskop och noterade i förbigående tiomiljonersvillan på Lidingö och all den osmaklighet som följer sådana här människor.

Hennes horoskop är fånigt mitt i prick för det tidningsrubriken handlar om. Det är den protektionistiska Kräftan (här som solascendent) som sluter sig när det hettar till. Inom politiken har den flitigt illustrerats av Löfven som inte kan hantera en laddad situation som en vuxen, och före honom av Reinfeldt, som t.o.m. borgerliga tidningar häcklade för att gått om gömt sig i Rosenbad och vägrade svara på inte minst DN:s frågor. Vad gjorde han där inne? Fingrade på sitt värn, presschefen han sedermera fick barn med?

Oförmågan att styra i kristider är Kräftans största problem eftersom den representerar en så primitiv instinkt. Dessa var förmodligen Sveriges två mest odugliga statsministrar i närtid och båda så måna om sin egen säkerhet att de förrått folket genom att i egenintresse sålde ut maktprivilegiet till rika kapitalister och vi fick en nationell skuta utan någon styrman.

Den lilla människan sorterar per definition under Kräftans tecken och Månen. Det är för att individualiseringen kommer först i mognadsstadiet bortom Månen (illustrerat av att Solens eget tecken följer på Månens i zodiaken). Den lilla människan är alltjämt ingen tydlig individ eftersom näringsbehov, begär och sinnelighet ännu utmärker henne. Hon är inget annat än en hukande, darrande och trygghetskonsumerande klump av liv, sårbar och flyktig. Mänskligheten i stort kan inte klandras för sitt klängiga och trygghetssökande beteende som vid stress innebär att all ärbarhet flyger sin kos. Det är så vi är skapade, enligt Platon en ohelig mixtur av en lägre och en högre själ med våra sämsta sidor ett arv från Naturen och det bästa i oss rent gudomligt. Men att mäktiga politiker beter sig som näringssjälar och inte mycket mer, det är skandalöst!

 Wiklands näringselement Vatten är extremt framträdande och smitartendensen exceptionellt stark eftersom både Sol och Måne står i Vatten. Utagerandet (Solen i tryggade zonens Kräfta) är redan här en bra illustration över att Google knappt går att kontakta! 

Men när Solen baseras på den "fallna" Månen i Skorpionen, då sjunker nivån ytterligare och vi får något som liknar en människa med en tärande inre destruktivitet och som går igång på alla cylindrar för minsta lilla problem. Intressant nog har Wikland ett förflutet som idrottsledare, och "crab fights" intill döden passar den här kombinationen av Sol och Måne väldigt bra. Ett annat uttryck är att bli mördare, likt kvinnoskändaren Anders Eklund. Under studierna av mördarhoroskop (f.n. 356 stycken kartor) hittade jag fyra stycken med just den här kombinationen:


  • Myra Hindley;23.7.1942; 2:45 (torterade och dödade fem barn)
  • Chris Cornell;20.07.1964;12:00 (musiker i gruppen Soundgarden som begick självmord, men mord är mord...)
  • Mark Speight;6.8.1965;12:00 (ännu en självspilling, den här kunde inte hantera en flickväns död)
  • Anders Eklund;6.8.1965;12:00 (2 x kvinnomord)
  • Gerlandino Messina;22.7.1972;12:00 (mordisk maffiaboss)

Givet Skorpionens mytiska självskadebeteende ser det ut som om ämnet "självmord" skulle kunna vara moget en djupare studie, i synnerhet om Solen - viljan till liv - står i beroendeförhållande till Mån-Skorpionen och som bekant är ett ovanligt passionerat och stundtals irrationellt soltecken (Löfven har verkligen knappt någon egen åsikt, en hemsk medlöpare åt alla möjliga håll.)

Det som gör den svenska Google-chefen till en tänkbar felrekrytering (eller helt rätt om man anser Google är ren och skär demoni) är DISPONENTEN till både Sol och Måne. För här är det så illa att all den tärande närighet och irrationella kampmentalitet på den korkade grönsakens nivå (vegetation kan inte hejda sig själv i sin närighet den sträcker sig i ren instinkt i den riktning varifrån solljuset och känslan av beskydd och liv flödar), denna renodlade näringslivsvarelse står i ett dysfunktionellt förhållande till rationalitetens Luftelement som härbärgerar Skorpionens härskare Mars och därmed Sol och Måne i Vatten.

Wiklands komplicerad konjunktion mellan frihetens Jupiter och bundenhetens Saturnus är inte alls oviktig med tanke på hur den påverkar soltecknet (via Saturnus långa aspekt). Men jag valde ändå att enbart färga in Vatten och Luft i kartan eftersom "dissociationer" (självlögn m.m.) är så intressanta. Förmågan att blockera sig mot fakta eller verkligheten kan göra den astrologiska figuren till en en mildare form av fanatiker, särskilt när Kräftan eller Skorpionen är involverade. (Det avslutande Vattentecknet Fiskarna har en helt annan förmåga att agera "lösningsmedel" som den martyr eller sanningsvittne den är.)

Utifrån handlingsmänniskans eller hjältens Sol i 1a huset, befinner sig Mars i 12e exilhuset och indikerar en som gömmer sig och smiter från ansvaret att lysa som en Sol. (En vänligare läsart vore att ledarskapet inte fungerar annat än i skyddad verkstad.) Detta är samma budskap som Reinfeldts horoskop (med känd födelsetid) indikerade, även om det där enbart var ascendenthärskaren Merkurius som gått i "exil" i 12e och fick honom att smita från sitt ansvar eftersom han inget tog, köpt av marknaden för att sabotera den svenska modellen och försvaga facken för att öka arbetsgivarnas makt. Marknaden framför allt - glöm aldrig att Reinfeldt och Borg var de som öppnade för morgondagens konfliktsargade Sverige med rika och fattiga i blodig fajt.

I den här kartan är det ägaren av hela livslinjen (Måne->Sol) som skyggar rampljuset och drar ner kvaliteten extremt på den solära ledarsidan. När tidningen Chef hyllar kvinnan för ledarskap måste man fråga sig hur sjuk den svenska arbetsplatskulturen egentligen är? Artikeln i Chef berättar att det var ett vilset och sedan länge ledarlöst gäng på svenska Google som svarade positivt på när en galen siffertrixare gjorde entré och satte upp it-fascismen egna målsättningar: mäta allt i siffror (som de förbannade slavfängslen FitBits som från handleden som mäter pulsen på dig meden du glatt danser med i den nya teknikfascismens vansinneståg).

Sedan kan man också fundera över det påfallande mentala och psykiska problem som troligen döljer sig här. Månen i Vatten baserat på mental Luft som avsnörs och pressas in i det vattniga hus den hellenistiska astrologin kallade den "onda daimonens plats". Kvinnan måste ha närapå brutit ihop när skandalen med judelistan briserade - den här varianten av Luft/Vatten-dissociationen tenderar avgjort mot det neurotiska och hyperlabila. Troligen beror det på psykopatin i den amerikanska mentalitet att varningstecknen aldrig märkts medan hon levde i det landet och den svenska jönsmentaliteten att hon kunnat få chefsjobb i hemlandet. Här vet ingen längre hur man ställer de rätta frågorna, eftersom närigheten och lönsamhetsjakten reducerat hela landet till en demonisk nivå. 

När bloggen slänger sig med ordet demoner ska man minnas att det i antiken kunde vara utbytbart mot "bestar" eller vilda djur. Dvs. demonen är en representation av den irrationella, odisciplinerat lystna inom människan, drägget inom vår art. Marknadstänkandet som Google-chefen så omhuldar har som konsekvens att hela arten degenererar till demoner! Vore inte Google-chefen så neurotisk och rädd utan vägrade vara lönsam, skulle den verkliga människan träda fram inom henne!

Göran Greider skriver i ETC och har samma åsikt som jag  - eller kanske det är jag som sugit i mig hans klara omvärldsorientering och ställningstagande. Hur som helst kallade han häromdagen marknadsliberalismen för 'en ny religion', vilket tyvärr gör att religion låter som något dåligt! Det är inte lätt att välja metaforer utan att ställa till med nya problem istället för dem man söker fästa uppmärksamheten på!

 
Tillägg. 

Av mördarna och självspillarna hade barnmörderskan Mars i Lejonet - barnets tecken. Soundgardenmusikern, självmördare, hade Mars i Tvillingarna, precis som den smitande Google-chefen. Självspillingen som inte orkade med flickvännens död hade Mars i Jungfrun, men här kan man också notera "halshuggna" södra månnoden med Månen. Det samma gäller förstås dubbelmördaren Anders Eklund, född samma dygn. Maffiabossen till sist har Mars fallen i Kräftan vilket skapar en "loop" mellan Kräftan och Skorpionen, en ömsesidig reception i fruktans och hämndlystnadens Vatten. 

Jag vet inte vilket som är mest problematiskt, mafiosons rundgång som ändå är "ren" (håller sig inom ett och samma element) eller Google-chefens, som innebär en klyvnad/dissociation mellan rationalitet och instinkt. Den senare sortens människor kan bli helt omöjliga att hantera eftersom de sviker alla logiska spelregler när de är under press - som när hon utan förvarning och till stor besvikelse uteblev från en stor mässa till IT-fascismens lov.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.