Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 21 mars 2018

Cambridge Analyticas datakorruption och Djävulens stjärna AlgolNär det kriminella IT-företaget som sålde en valseger till Donald Trump nu sparkar själva vd:n Alexander Nix (SvD), ska ingen missa skenmanövern. Naturligtvis är hela företaget besmittat av sin kriminella ledare men nu handlar det om att möjligen lyckas rädda varumärket och framtida lukrativa inkomster. Kapitalismen saknar moral eftersom det är ett monster, ett mörkt moln som förtätats på lägre mental nivå än den mänskligheten normalt opererar från.

När jag i Nix karta ser ÄNNU en axel mellan Tvillingarna och Skytten (diskuterad bara dagen innan i samband med den sjukliga norska politikern Sylvi Listhaug), slår det mig att den brittiska stroppen från ett välbärgat hem så lätt förföll till kriminalitet t.o.m. påminner om Ulven som numera leder Moderaterna, också han nämnd som bärare av sagda axel... 

Någon annan kanske tycker han är mer lik moderata papegojan Tobias Billström, Ulven Kristerssons högra hand. Också sidekicken har en opposition mellan Tvillingarna och Skytten. När ansikten börjar se ut som skokartonger ställda på högkant, misstänk då ett tydligt inflytande från Skytten. Det ostyriga fullmånebarnet Basshunter är ett bra exempel på Skyttens smala och höga ansikte och hans röjighet inom popindustrin visar en lägre variant där den animaliska hästdelen ännu dominerar över den högre mänskliga kroppshalvan...
Det som annars är märkligt - eller kanske - med Nix karta är den höga intelligens som antyds. Redan Platon konstaterade torrt att hyperintelligenta människor har en bättre chans i samhället eftersom de har alla möjligheter i världen att framgångsrikt argumentera i syfte att själva tjäna på sin triviala retoriska förmåga. Nix har faktiskt samma klart lysande placeringar för sin VädursSol och dess disponent (Mars) som den verkliga författaren bakom Shakespearepjäserna - se tidigare inlägg om Edward de Vere, den 17e greven av Oxford. 

Den greven var en skrytsam typ och samma problem tycks finnas hos Nix och blev det som avslöjade honom. 

Cambridge Analytica execs boast of role in getting Trump elected 

Han har dokumenterats mitt i sitt skrävlande om hur han hade makten att "vända" valutgångar till fördel för sina kunder.

Nix, som här uppritat, har Solen "upphöjd" i Väduren i första huset vilket ger Mars-Vattenbäraren som disponent och i 11e huset, ett hus med "driv i". Disponenten står i den intellektuella luftsfären - värdtecknet indikerar att det all-omfattandeomsluter eller "bär" den enkla Naturen/Vatten. Mars blir för detta första hus en verksam välgörare och tyder på en vädur som stångas mindre och tänker mer, stort och organiserat.

Utvikning. Apropå Vattenbäraren som den all-omfattande, jfr. "Shakespeares" exceptionellt omfångsrika ordförråd i pjäserna, mer än fem gånger så stort som den konventionella historieskrivningens påstådda litterära konkurrent alternativt (!) samarbetspartner till honom: Christopher Marlowe. Etablissemangets önskan att förringa den tungviktiga Oxfordteorin leder till att alla möjliga fantasifulla scenarios ritas upp - The Guardian redogjorde 2016 för just ett sådant som inbegrep Marlowe som den mer kända av de två men ändå nöjd med att vara anonym medförfattare till några av Shakespeares historiska dramer.

Den här textraden ur artikeln är typisk för mainstream-positionen: "...but there is no documentary evidence of them meeting, let alone pooling resources." Nej tacka för det, det finns överhuvudtaget inget som knyter mannen från Stratford-upon-Avon till pjäserna! Det är Oxfordteoretikerns förtjänst att detta nu kommit upp till ytan. Hela Shakespeare-bygget saknar substans, det är en nationalistisk fabrikation!

Solen-i-första urholkas emellertid av disponentens placering i 11e idealhuset, ett hus som "inte är" eller ännu inte är, eftersom det betecknar våra goda föresatser (på lite sikt bygger ett ideal det som "ännu inte är", i detta falla Nix egen intelligens eller andliga identitet). Elfte husets karaktär av "bara" ideal kunde förklara Nix förödande skrytighet. Den som äger all världens begåvning behöver inte orera om allt vad man förmår göra. (Nike-reklamen från förr: "Just do it."). Men 11e idealhuset är, som den här bloggen insett, tankfullt satt mittemot det 5e huset för vår själsliga identitet, dvs. "det som är". Femte står för den redan upparbetade goda karma som vissa själar kommer tillbaka med ett överflöd av medan andra knappt har någon färdkost med sig alls vid återfödelsen som människa. Femte och elfte kompletterar varandra.

Med en solascendent kan man nu inte pressa resonemanget särskilt långt, det blir bara spekulation, men i Nix fall är hans goda karma kopplad till hans handlingskraft (Solen i första är femte husets tillfälliga ägare) så att egoistisk självförhävelse tycks vara det han hade medfödd talang för. En smart och ändå inte så smart lirare, vad det verkar...

Månen och Saturnus i opposition har jag ofta sett exempel på, känslosvala individer med god förmåga att organisera sitt medvetandeinnehåll (dvs. datat i sinnet), men det verkligt intressanta här är den mentala organisationsförmågan (Saturnus i Lufttecknet Tvillingarna). 

Saturnus har enorm kontroll över mannens psyke (Månen) och när Saturnus disponent - den flinka datahanteraren Merkurius - står under den onda stjärnan Algols direkta inflytande, då ser man en möjlig källa till karaktärssvaghet och korruption. Tydligen fick "Satanshuvudet" grepp om denne Nix eftersom datamanipulation är precis vad hela skandalen handlar om.

Att halshuggningens Ketu också befinner sig i penningtecknet Oxen och dessutom i dess naturliga 2a penninghus, tyder på att all denna ohederlighet kommer att bestraffas i detta liv. Och den tiden var tydligen nu, sannolikt därför att den transiterande Saturnus 2018 passerar Skytten och därför båda fryser ner fifflarens Måne och aspekterar sitt eget starttecken. Denna korrupta organisatör står mycket lämpligt i 3e kommunikationshuset som har med data- eller informationsteknologi att göra. 

Som synes kunde detta ha varit ett exceptionellt horoskop på den "supralunära" nivån, så mycket Luft och Eld för en kreativ människa som förmår skapa på en nivå före det den ordinära människan uppfattar som "verkligheten". Men det är Oxen - Terra - materialismen och dess herre Djävulen som förvänder den supralunära kreativiteten till den Mörka Sidan. Se närmast föregående inlägg och ett pilottest där Oxen resolut sjönk till bottenpositionen i den "andliga gruppen". 

Horoskopet passar således som hand i handske med bloggens pågående maratonstudie av det sekulära och materialistiska västerlandets sjukdomstillstånd och hur enskilda människor via sina horoskop kan ses vara mer eller mindre i farozonen att falla in i den dunkla tidsandan och kladda ner sig med en kollektiv karma som garanterar dem en återfödelse i någon helveteshåla på Jorden en riktigt dålig dag mindre än ett århundrade från nu...

*****


Anmärkning. Som alltid är det här en ad hoc-förklaring av horoskopet från det som redan är känt om människan Nix. Men att Algol på Merkurius kan teckna korruption på olika sätt insåg jag genom en anonym person som beskrev sina vedermödor i livet med en ond modersfigur som hånade barnet för dess lungsjukdom. Satan, Åklagaren, den Hätske som modern som föraktar sin egen åkomma för att den föddes med merkuriala problem med lungor och andningsvägar! Hur omänsklig modern än kan tyckas var förstås också detta, djupast sett, det lungsjuka barnets eget förflutna som nu kom tillbaka som "återbetalning". 

Jag har läst mer eller mindre fromma förhoppningar att onda ting schemaläggs "i himmelen" så att själen först måste ha samlat tillräckligt god karma för att kunna bemöta vedermödorna på ett konstruktivt sätt. Men så är det ju långtifrån alltid! Det verkar finnas jordeliv som verkligen inte har någon mening för den enskilde men som ändå fyller en funktion - för gärningsmannen. En själ kan med andra ord återfödas för att bara vara en slagpåse för den andre så att denne andra når gränsen för sin ondska och triggar ytterligare karmiska rörelser. De grekiska stoikerna var materialister men såg ändå en inomvärldslig dynamisk väv - ett kosmos som ett hav som vältrade sig fram och där allt återverkade på allt annat. Sympatheia. Astrologin har tydlig släktskap med stoikernas tankar...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.