Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)torsdag 1 mars 2018

Apokalypsens härold Spotify söker tillträde till New York-börsenFilmen Waterworld 1995. Marinaren avslöjar för den lilla flickan sanningen
om en äldre värld, förlorad till havet. Se scenen (3-4 min) på YouTube.

När SvD/Närighetsliv skriver att svenska opiumförmedlaren Spotify ratar NASDAQs Stockholmsfilial och hoppas bli upptagen på New York-börsen, tänker jag omedelbart på den svenska drömstadens kolsvarta framtid. 


Den synske amerikanen Edgar Cayce visualiserade på 1930-talet ett framtida USA där kataklysmiska klimatförändringar drivit upp havsnivåerna. New York, varslade han, kommer att ligga helt under vatten på 2100-talet. Gissa om det är den här förutsägelsen Kevin Costner plockade delar av för sin dyra Waterworld (1995), producerad med alla dollars han dragit in på publikfriande saker som Dansar med vargar... 

Amerikanska Amazons topprankade amerikanska köpare/recensent av Waterworld på dvd skriver en utmärkt och underhållande sammanfattning som jag tycker är väl värd minuterna den tar att läsa!

Filmen sågades vid lanseringen som ett bombastiskt pekoral men jag tyckte alltid den var en fin uppvisning i mänsklighetens ständiga risk att slira tillbaka i själviskhet och korttänkt utnyttjande av varandra - tänk kreaturen som befolkar nyliberal högerpolitik.

Sedan gick åren och så var det dags att utifrån klimathotskontexten låta New York gå under ännu en gång, nu i filmen The Day After Tomorrow, nu via is och snö. Vatten igen, men i fast form.

Och när nu Spotify ska till New York - förmedlare av musik som ett opium som bedövar västerlänningen från sitt ohyggligt kvalitetsbefriade liv - då har speciellt svenskarna fått det bästa omen de kan begära om hur deras vridna amerikanseringar kommer att föra dem rakt i händerna på den stora Nedkylaren - Saturnus som Liemannen! 

Att nyheten om Spotifys val av börs där fula människorna spekulerar som de vansinniga missfoster de är, att denna nyhet kommer samtidigt som Sverige (tillfälligt) snöar in och får den värsta "masskrocken av bilar i mannaminne", är bara ett enkelt exempel på "multipel attestering". Ödets finger pekar direkt mot Sveriges extrema ekonomism och totala brist på respekt för Människan som måttet på all annan evaluering. Gagnar det inte ALLA människor ägnar sig entreprenören åt ren djävulskap.

Det måste bli framtidens projekt: att bortom "marknaderna" kugga i vår egen arts faktiska natur. Jag läser i de Kaldéiska oraklen (textfragment av en nu död mix av religion som florerade runt Medelhavet för 2000 år sedan, troligen med starka inslag av babylonisk stjärnlära) att man tänkte sig att Luft och Vatten (bara dessa två element nämns) kunde existera i en lägre och en högre form. 

Det stämmer väl med hur också astrologin differentierar mellan kloakråttor och goda människor inom Näringssjälen eller den Vegetativa Själen (Vatten). Några tidigare inlägg om Costners extremt Vatten-dominerade horoskop har givit tummen upp för hans genuina medvetenhet på Naturens eller Psykes egen nivå. 

Kevin Costner - extremt Vattenhoroskop
- spelar mutant med gälar i Waterworld

Klara, rena Vatten-individer ser avbilder av den högre, essentiella människan. Ingen är tvingad att bli en närig räknenisse som Mikael Damberg bara för att Vattenelementet är starkt. Men det handlar om att stilla vattnen så att elementets innersta form (dess logos eller förnuftsprincip) dominerar över den demoniska låga närighet som t.ex. landet Sverige satt högst på dagordningen: "varje medborgare ska vara lönsam". Lönsam för vem? För alla eller de få? För en korrupt stat i säng med Kapitalisterna i en redan döende världsordning? Varför skapade och strax skrotade "statsminister" Stefan Löfven regeringens Framtidskommission? Den "civiliserade" världen kommer att födas på nytt under fruktansvärd smärta och med gigantiska förluster! Bara de som samlat riktigt dålig karma kommer att vara på planeten under den tid vi så tydligt är på väg in i nu. 

Spotify till New York är ännu ett överflödigt tecken i mängden av hur snett Sverige dragit sen vi tänkte dåligt under missväxtåren och drog till USA för att gräva guld. DÄR och DÅ smittades Sverige av en ond ande, och utifrån det gamla nationalhoroskopet (1809) kan man lätt plocka fram den ödescykel (hinduiska dasha-läran) Sverige befann sig i när det amerikanska giftet började flöda tillbaka till den svenska nationalsjälen via utflyttingarnas brev till sitt gamla hemland. Vi ta tidsspannet 1840-50 från Vilhelm Mobergs Utvandrarna och jämföra med Sveriges nationella öde vid den tiden.Materialisten Abraham Maslow lärde ju ut en behovspyramid och där hungern vid pyramidens bas måste mättas innan det ens kan bli en fråga om att utveckla någon högre sensibilitet, moral eller t.o.m. det 9e horoskopshusets gudomliga samvete. Ur det här perspektivet är nog gamla Fattigsveriges horoskop något av det bedrövligaste jag sett så man kanske inte ska klandra utflyttingarna till USA alltför hårt. Likväl finns det knappt något som fungerar i det här horoskopet och det visar bara lite tydligare den otäcka Överhet som längre dominerat det svenska folket. 

Den bristfälliga svenska intellektualiteten finns också den förespeglad i dessa förfädernas "ambiens" genom en visserligen hälsosamt placerad Merkurius i egna Lufttecknet Tvillingarna men instängd i Olyckans 6e hus. Gammal hederlig svensk analfabetism som åter börjar visa sig i de allt sämre skrivna artiklarna i storstadstidningarna. Det är helt uppenbart att Mediehusen är för giriga för att bekosta korrekturläsare och det är mer språkliga fel än någonsin i DN och SvD. ETC är en frisk uppstickare men i princip varje skribent skulle behöva en redaktör som ansar en smula... 

(Lönsamhetstänkandet är en demon som världen kommer att bli fri från först i den postkapitalistiska och högteknologiska era när de superrika inser att rikedom ingenting betyder i en värld som ser ut som ett enda stort getto. Men världen väntar ännu på superrika med en "högre kallelse" än de själar som f.n. befolkar elitens samhällsklasser. Allt kommer i SIN TID...)

Det 9e huset för "guden" och samvetets röst är illa skadat av den Lilla Illgöraren Mars som för Stenbocken-i-första dessutom är uttryckligt ond i sin verksamhet. Här kan man påminna sig Karl Marx svidande kritik mot religionen som ett opium för att droga och hålla folket passivt och lydigt. Den extremt auktoritetsdyrkande lutherdomen trälband förr det svenska folket - i det sekulära samhällets "landvinningar" (som något ök kallade det i någon borgerlig tidning) har bara religionen bytts ut mot Spotify som fyller öronen och huvudet med musik så att all förmåga att betänka den egna platsen i slaverisystemet bara rinner sin väg... 

Isolerade individer instängda i ett eget par hörlurar är själva sinnebilden för hur degraderad svensken av idag kommit att bli. Det finns färdiga program (låtlistor) för att opiumruset ska kunna anpassas till var social situation för att avlasta de numera socialt helt inkompetenta människorna. Dagens svensk är dövad och dödad av samma sataniska överhet som gamla nationalhoroskopet så tydligt avslöjar i 5e ledarskapshuset: en Sol baserad på Satans deformering av komfortens och pengarnas Venus - här är den renodlade bilden av Horan för Pengarna. 

Gårdagens svenska ledarskap var krassa, privilegierade materialister - ett helt litet elitskikt av Jimmie Åkessons och Karl-Otto Littorins, för att bara nämna några sentida politiker det stinker korruption av i högan sky. Lustigt nog ligger Solen i 5e ledarhuset även i senaste nationalhoroskopet (1974) men nu skadad av en ond överhetens Jupiter som får ledarna att söka framgång för sig själva (under täckmanteln "Vattenbäraren" - hela folket). Men det är gamla Fattigsveriges karta som bäst förklarar hur arbetarklassen är den mest korruptionsbenägna - politik är bara en resa mot materiell status och mer makt för dem så dessa arma spån bara upprepar sina forna förtryckares ruttenhet! 

Samvetslösheten i gamla horoskopets 9e hus har från Jord till Vatten återverkat på folksjälen (Månen). Man kan också säga så här: Nöden har ingen lag och uppfattar inte samvetsdimensionen. Här gällde det bara att överleva. Horoskopet är vidrigt och att läsa historieboken om Sveriges gamla kungar är att verkligen missa hur Eliten både då och nu misshandlat en hel befolkning. Idag är det naturligtvis Staten - på mitt senaste gruppmöte på Arbetsförmedlingen orkade man inte en förbereda listor att bocka med deltagarnas namn - de hade reducerats till ett nummer (födelsenumret). Så dehumaniserande, så ytterligt nära Nazitysklands människosyn som "undermänniskor" som boskap!

(Att bloggaren för andra gången under Sideriska siktets tid har hamnat bland de långtidsarbetslösa - en sjukdom som anses ha slagit till efter sex månader - har naturligtvis inte med individuellt bristande kompetens att göra - snarare i så fall det motsatta. Faktorerna är många - inte minst den svenska åldersdiskrimineringen. Men särskilt kan man peka på hur den svenska outsourcingen av personrekrytering har givit landet ett helt nytt skrå av odugliga och uttråkade byråkrater som sitter med checklistor och bockar av arbetsgivarnas önskemål.

Den här själsdödande och halvdatoriserade gallringsprocessen bäddar för den blindhet inför hög kapacitet som faller lite utanför ramarna och leder till arbetsgivarnas gnäll över problemen med att hitta rätt kompetens! Det är deras egen räknenissementalitet och sätt att formulera frågorna som är det egentliga problemet. Det verkliga problemet är Kapitalismens sätt att fungera, att vilja rationalisera för att öka vinsten - dessa tokstollar undergräver sin själva existens.)


Nöden har som sagt inte råd att hålla sig med vare sig samvete eller en formaliserad etik. Och när samvetet tystnar försvinner också intelligensen som strömmar ut från tillvarons källa. Så har illa tycks det länge ha varit i detta gudsförgätna helveteshål. Det 9e Guds hus i 1809-horoskopet är i grunden skadat genom dubbelt onda Mars närvaro samtidigt som dess ägare står i Olyckans hus. Religion i Sverige var ett rent hyckleri, ren manipulation av det enkla folket/Månen - se Mars förtryckande opposition mot det svenska småfolket. När man begrundar den här kartan kan man få viss förståelse hur en i grunden outvecklad intellektualitet (Merkurius i 6e) fött en sådan benägenhet till ateism och sekularism i dagens Sverige. Sekten Humanisterna är en naturlig produkt av den näringsfattiga Jord som den historiska entiteten Sverige haft att bjuda medborgarna. 

Med denna snabba rekapitulation av Fattigsveriges vedermödor kan man nu låta astrologiprogrammet Jagannatha Hora ta fram dasha-cyklerna (baserat på midnattstimman för ascendenten).


Vimshottari Dasha:

 Maha Dashas:

 Sat:  1808-05-10  -  1827-05-11
 Mer:  1827-05-11  -  1844-05-10
 Ket:  1844-05-10  -  1851-05-11
 Ven:  1851-05-11  -  1871-05-11
 Sun:  1871-05-11  -  1877-05-11
 Moo:  1877-05-11  -  1887-05-11
 Mar:  1887-05-11  -  1894-05-11
 Rah:  1894-05-11  -  1912-05-12
 Jup:  1912-05-12  -  1928-05-12

Wikipedia säger om Mobergs Utvandrarna att den utspelar sig mellan tidiga 1840-talet och fram till 1850, vilket rimmar bra med den rödmarkerade storcykeln under Halshuggningens demon Ketu (Draksvansen). Om motsatta Rahu står för äregirighet och ambition står Draksvansen för att något släpper sitt grepp eller tappar direktivet men hur södra månnoden beter sig skiftar förstås från ett horoskop till nästa.

Man behöver inte kunna så mycket astrologi för att inse att dåvarande Sveriges Ketu-cykel måste ha varit bedrövlig. Månnoderna (som distinkt tillhör den låga materiella sfären) agerar nämligen utifrån egenskaperna hos deras värd. I gamla Sverigehoroskopet ligger Ketu i Väduren i det fjärde huset som är av fundamental betydelse för befolkningen: detta är ju hushållens och trygghetens hus. När sedan den onda Mars också är verksamt ont och tjänar som Ketus disponent, då finns ingen trygghet i den tidens svenska hem. "Halshuggningen" är helt enkelt upprotandet av svenskar och deras flykt till USA för att hitta ett bättre liv. 

En tanke slog mig just nu: tänk om alla dessa tiggare från Östeuropa som nu biter sig fast med näbbar och klor vid ingångarna till matvarubutiker och Systembolag är DEN TIDENS SVENSKA ÖVERHET, vars brott mot sitt folk nu meriterat dem en återfödelse i några riktiga skithål till länder och dessutom (givet svenskarnas forna och nutida rasism) inom etniska grupper som värdländerna ser ner på och trakasserar! Det är så karma fungerar och platoniskt inspirerade djuppsykologen James Hillman konstaterade om och om igen i sina böcker att "själarna är nostalgiska livsformer" - de återvänder nästan alltid till platsen för brottet om tiden medger något resande överhuvudtaget. Det är därför de tiggare som sökt sig till Sverige skulle kunna vara just före detta materialistiska och ofördragsamma Jimmie Åkessons från 1800-talets groteskt orättfärdiga Sverige.

*****Här ovan en skärmdump från programvaran Jagannatha Hora, gamla Sverigehoroskopet utifrån sex olika snittytor - en astrologi som får den svenska teknokratin att verka smått efterbliven! Ett gratis dataprogram som innehåller fler tekniker än jag kommer att hinna lära mig under återstoden av detta liv!

Jag fascineras redan av själva det hinduiska konceptet om sextiodelningen SHASTYAMSHA (amsha = partition) av vart zodiaktecken i ett horoskop och  redistributionen av planeterna i specialkartan. Metoden sägs vara applicerbar ENBART i de fall där man i grundhoroskopet (RASHI) uppfattar närmast unikt mycket av den gudomliga intelligensen aktiv trots vår existens här nere i den sublunära och kroppsliga sfären... 

Jämför den psykologi allt detta indikerar med det råttgift svenska Staten portionerar ut i formen av kognitiv beteendeterapi för att snabbast möjligt återställa sjukskrivna svenskar till lönsamma produktionsenheter - namnlösa givetvis, bara en siffra i det teknokratiska system Sverige blivit. 

Vad vet Sverige idag om intelligens eller vad intelligenta människor skulle kunna uträtta givet en investering i dem? Här är det bara "arbetslinjen" som gäller, undantaget dem vars kriminalitet är så stark att de sorterar under den moderna svenska karma som Spotify-grundarna uppvisar: den Rike Onde Mannens karma som den här bloggen uppdagat vid granskning av det moderna nationalhoroskopet. Ingen nåd kommer i framtiden att visas de skoningslösa stater som drev en föråldrad politik baserad på människans rovdrift på världen... Waterworld är en definitiv möjlighet för morgondagen. Civilisationens centrum kommer inte att vara New York och svenska medier riktar folkets uppmärksamhet åt fel håll.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar