Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)måndag 12 februari 2018

Svensk penningjakt och mer om landets sjukliga biologifixering

Mitt intresse väcks av en debattartikel i SvD eftersom skribenten använder förkortningen ME/CFS utan att förklara den, som om det var en term i folkmun. Begriplig hemmablindhet förstår jag efter att ha hittat den drabbade i talan för sig själv även då Försäkringskassan hånfullt drog in hennes ekonomiska livlina. Regeringen Stefan Löfven påminner allt mer om en fascistregim liknande det föregående Reinfeldtska tyranneriet där bara den som jobbar får leva i Sverige. Ättestupan är inte långt borta med tanke på hur själviska svenskarna blivit, och i princip alla infekterats av kapitalismens vinstjakt... 

Även om ME står för smärta i hjärnan till följd av inflammation (jag fick slå upp förkortningen) är det kvinnans handlingskraft som är problemet, inte tankeförmågan. Och fastän horoskopet bara är för dygnet som helhet, säger det exakt detsamma!Förutan exakt födelsetid kan bara dagen som sådan kommenteras, som en slags naturlig ambiens. Men det är påfallande hur mörkt detta dygn är (som det mörklagda rum där den sjuka tillbringar sina passiva dagar). Placerar man Solen i 1a huset för ett dagaktivt, solärt handlingshoroskop, ramlar hemmet/Månen in i 4e huset för just hemmet och en tillbakadragen, skyddad miljö. 

Månen ÄGS i detta falla av Solen som var vår utgångspunkt och det kan finnas skäl att titta närmare på Oxen, som inte får några nådiga omen i 1a huset enligt hinduisk astrologi. Dess anpassbarhet sägs begränsad eftersom Oxen inte ens har sin egen härskare, adaptiva Venus på sin sida! Venus är naturligen en god influens (drar ibland distinkt mot för mycket av livets goda) men är för Oxen själv en källa till elände ("verksam illgörare"). Oxen berövas livets komfort i egenskap av simpelt arbetsdjur - "let me be your beast of burden" som Bette Middler vällustigt uttolkade Rollings Stones-låten. 

(Middlers fräcka och inte så lite vulgära framtoning framgår av att nästan hela horoskopet går i Vatten, den låga begärssjälen som anknyter till psykosomatiska begär. Hennes Sol-Skorpion drivs av den "fallna" Mars-i-Kräftan vilket kan teckna en sällsamt snaskig och snuskig sida - Middler älskade att spela ut sin frustande kåta kvinnlighet.) 

Den ME-sjuka kvinnans problem tycks vara med arbetsoxens "planetära vän", den hårda arbetsgivaren Saturnus som piskar på sina verktyg tills de är utslitna, kan avrättas och ersättas av nya, likadana. Ser man Oxens tecken i zodiakens större berättelse är det verkligen inte ett höjdarliv som tecknas. På något sätt tycks den ME-sjuka ha valt detta öde bara genom att födas då hon gjorde det. Hennes atma karaka (signaturen för vad själen åtrår och vill uppleva i detta liv) är nämligen den hårda och kontrollerande husbonden Saturnus i Oxens 30e och sista grad. Problemet är nu att "Saturnus äter sina barn" och det blir uppenbart när de planetära FIENDERNA SOL (liv och rörlighet) och SATURNUS (slöhet och avstannande) delar tecken. 

Det finns tyvärr ingen möjlighet att ge den här konjunktionen höga betyg trots att Saturnus rent tekniskt är en "verksam välgörare" och att "arbete är bästa medicin" normalt är den floskel som drev en annan bisarrt inkompetens svensk som hade ansvar för arbetslivet i Sverige: den djupt störda Sol-Oxen och sextorsken Sven-Otto Littorin, han med arbetslinjens piskor mot de sjuka och arbetslösa. Den ME-sjuka kvinnan passar väl in i sammanhanget, i den onda svenska folksjälen där Olyckans Mars kopplar till Satans onda stjärna (Algol) i det grovt fysiska arbetstecknet Oxen. 

Missa inte att olycksbringaren Mars (som har med smärta och "röda" inflammatoriska tillstånd att göra) attackerar den ME-sjuka kvinnans soltecken. Själen antogs allmänt residera i huvudet i antiken och astrologin är konstruerad därefter. Visserligen kopplas Solen till hjärtat (via härskarskap över Lejonet) men Solen är "upphöjd" i Väduren som fysiologiskt pekar mot kraniet och hjärnan. Vädurens härskare är Mars och här ser via båda de "andliga markörerna" rejält hoptrasslade på ett skadligt sätt...

Dygnet som helhet stämmer förbluffande väl med den sjukas situation eftersom nervsystemet sorterar under Saturnus i hinduisk astrologi. Så livskraften (Solen) och nerver hamnar på kant med varandra via den här kombinationen och Saturnus slöar ner eller försvagar människan. Barack Obamas fysiska Stenbocksascendent med Saturnus hemma i härskarläge gjorde honom långsam och omständig i tanke och tal, och då var det ändå en relativt bra placering. Den ME-sjuka föddes till en svårare symbolik. 

I den tröga slentrianmässighet som Oxen, del av Mörkrets kvalitet (inte i sig något omen om nedsatt handlingskraft) - skiner nu en liten gul ljusfläck. Det är Oxens härskare Venus som kastar ett medvetenhetens ljus på den ignorans som Sveriges Försäkringskassa representerar. Venus är en problemplanet men står dock i kunskapstörstande Ljusets kvalitet och i tät konjunktion med intellektets Merkurius i sitt härskarläge i Tvillingarnas. När hon svänger sig med ett fint ord som "biomarkör" (som jag aldrig hört tidigare), så är det detta ljus i mörkret man hör.

Arbetsoxen är utslagen (detta är som alltid obskyr karma från ett tidigare liv - prova tanken att hon själv varit en hänsynslös arbetsgivare som krävt för mycket av de anställda och att hon även i detta liv fortsatte på samma linje som arbetsterapeut med uppdrag att så snabbt som möjligt göra de utslagna till lönsamma slavar åt den onda Kapitalisten - sen svämmade hennes dåliga karma över och hennes själ som i detta liv ville uppleva Saturnus (hinduernas Shani, Den Långsamma och Kraftlösa) stängde av kroppen via ännu så länge okända "biomarkörer" för att istället öppna ett nytt kapitel: den kunskapsinhämtande och rapporterande Tvillingarna. 

Märk väl, atma karaka är faktiskt en av de goda här, och den försvagar kroppen för att intellektet ska börja röra på sig. Missa inte hur Tvillingarna initialt är ett "utslaget" tecken via den halshuggna södra månnoden (Draksvansen/Ketu). "Varit där, gjort det" - Ketu tar lätt på allt den kommer i beröring med, det är som om dessa frågor redan är historia. Det vid norra månnoden (Drakhuvudet/Rahu) man hittar äregirigheten. Jag medger gärna att hinduerna verkar ha dubbleringar i sitt system, tankarna kring nodaxeln påminner en del om atma karaka-doktrinen...)

Kort sagt, Ketu i Tvillingarna visar att Malin (diminutivformen -in av ondska - mal) redan i tidigare liv lärt sig kommunikatörens uppgifter, men att atma karaka indikerar en själens önskan att stänga av det simpla kroppsliga livet för att stimulera tankelivet ännu en gång. Man kan spekulera över om Malin Carlbom valt denna kroppsliga börda för att sona hela Sveriges synder och påvisa det här rasistiska biologifixerade landets ihålighet och brist på logik. Bara den här artikeln fick mig att förstå så mycket bättre alla de många tidningsartiklar genom åren där vanliga människor misshandlas av en ondskefull stat som enbart mäter deras liv i pengar, och inte för att de är levande varelser här i världen. 

Svårt nedsättande sjukdom är visserligen dålig karma från tidigare liv - gamla överträdelser eller underlåtelser som kommer tillbaka som spöken - men betänk då de ansiktslösa som arbetar för och bildar en stat som sjunkit ned i denna groteska penningmentalitet i mötet med medborgarna - gudavarelser i mänsklig kropp. Vad kommer dessa den banala ondskans pappersvändare att drabbas av i kommande liv? De är alla kollektivt ansvariga för att det är pengar som gäller i dagens Sverige och inte människan. 

När kommunismen slutligen kontrollerar världen efter USA:s och kapitalismens sönderfall, då kommer äntligen människan att stå i fokus. När mänskligheten väljer sig själv som måttet och kan förlåta sig själva och varandra, då kommer många sjukdomar magiskt att försvinna från världens yta - vare sig man hittat - eller ej - den korkade människans behov av "biomarkörer". Astrologin visar att verkligheten börjar redan en nivå över den för tillfället så trendiga mikroverkligheten som onda kapitaliststater som Sverige söker hålla sig i framkant med, dels för att snåla in på sjuka människor, men också för att statsmakt och Big Pharma går hand i hand i försöken att profitera på sjukdomars botande.

*****

Det skulle vara intressant att studera ett gäng ME-diagnostiserade födelsedagar. Från den vidare bekantskapskretsen känner jag bara till en kvinna med mångårig sjukskrivning för, tror jag, kroniskt utmattningssyndrom (CFS, Chronic Fatigue Syndrome). Men detta är, förstod jag genom tio sekunders googlande apropå Carlboms ofullständiga text är en psykiatrisk diagnos och det tycks viktigt de drabbade att hamna på den "biologiska sidan" - svenskar tycker ju psyke är så fult efter att de fått lära sig att själen inte existerar. De föredrar att kalla sig biologiska köttklumpar utan verkligt inre liv...

När jag nu tittar på kartan för denna möjligen besläktade kvinna (alltid tyst i röstläget, nedslagen, kanske sedan barndomen i ett enkelt arbetarklasshem, som av en kronisk men latent depression), så visar sig faktiskt nervplaneten Saturnus åter spela en viktig roll. Genom en plågsam konjunktion tillåts aldrig ascendenthärskaren Jupiter (den fria och obundna) att slippa den hårda arbetsgivaren Saturnus som tär på livsandarna! 

Trots att horoskopet drar mot lätthetens kvalitet Sattva ("Ljuset"), är det låsningen i grova 2a "resurshuset" som hindrar detta horoskop från att uttrycka Skyttens normala jovialitet. Det är säkerligen inte oviktig att Saturnus försök att döda och försvaga den livfulla Jupiter också spiller över på nymånen i Fiskarna - hela livslinjen "ägs" av en Jupiter vars kraft Saturnus, den hårda uppdragsgivaren, parasiterar på! Här är arbetarklassens förbannelse eftersom kvinnan tycks upprepa sin mors öde, en kvinna med ett fysiskt slitande bära-och-lyfta-yrke!


Färgar man istället de dominanta elementen ser man hur första jag-husets Eld (vitalitet) smutsas av den onda materien (Jord - i 2a huset/Hades port) och hur samma materia smutsfärgar Fiskarna i den inre lyckans 4e hus - Fiskarna som hade i sig att producera det mest glasklara psykiska Vatten (en helt renad själ)...Detta är uppenbarligen en mycket lindrigare form av Kronos/Saturnus som Utmattaren då kvinnan inte drabbats av ren muskelblockering, men eftersom allt börjar i andevärlden är ME-kvinnans och Sveriges jakt på "biomarkörer" uttryck för samma urspårade materialism som jag nyss kommenterade i Den svenska biologifixeringen

Så länge Sverige officiellt är sekulärt, materialistiskt, fortsätter Satans stjärna att äta sig in i folkets kollektiva psyke! Hur landet kunde välja så fel vid varje avtagsväg är i sig en remarkabel fråga om kollektiv dålig karma, om en ledande överhet som är skyldig som synden och ett folk som man inte riktigt längre vet om de ens har förmågan att höja sig över sitt degraderade tillstånd som konsumister och kräva en bättre sorts liv av sina folkvalda...

Det här två kvinnliga fallen kan ses som martyrerna - sanningsvittnena - som påvisar det övervåld Ekonomismen (kapitalismen i dess mest torftiga) begår på ett lands medborgare.


9 kommentarer:

  1. "Skulle vara intressant att studera ett gäng ME-diagnosticerade födelsedagar" - du har själv skrivit om en kvinna, född 13/5 1973 som led av kroniskt utmattningssyndrom. Och det verkar vara i princip samma sak - det där med att CFS skulle vara psykiatriskt verkar vara fel - klassas som neurologisk av WHO och är släkt med ME, läs här t ex: https://www.praktiskmedicin.se/sjukdomar/kroniskt-trotthetssyndrom-chronic-fatigue-sy/
    Den kvinnan (minns inte vad hon hette) hade drabbats efter en virusinfektion, och blev aldrig frisk efter det. Det intressanta är att hon är född en knapp månad tidigare och har också mars/saturnus i kamp med varann i vattumannen/oxen, alltså tamasiska tecken.

    Bette Middler sjunger förresten "I'll never be your beast of burden" - en viss skillnad.

    SvaraRadera
    Svar
    1. Middler - hupp! Körde kanske Jaggers originaltext över min hörsel? Jag är säker att jag sett henne sjunga med sin Jagger-swagger och göra sprallig humor av hans sexanspelningar! Kan det verkligen ha varit en negation insmugen där? :-)

      Med många, många fall vore det intressant att se om de väldigt basala tre kvaliteterna ändå har med saken att göra.

      Även planeterna beskrivs ju utifrån kvaliteterna och båda illgörarna (Mars och Saturnus) är förstås tamasiska. Det är inte svårt att åtminstone i teorin föreställa sig hur dessa typer av indikation kan komma samman på svårast tänkbara sätt...

      En nyligen adhd-klassificerad bekant med en uppsjö (vad det verkar) av andra åkommor, inte minst depression, dignar under trycket av planeter i Mörkrets kvalitet. Ur den idealistiska filosofins perspektiv är Jordelementet bara den grövsta formen av illusion, Jord eller "biomarkörer" som syndabocken. Egentligen har allt sin upprinnelse i psykets - Själens - värld (=Naturen).

      De astrologiska faktorerna är ju manifestationer i Världssjälen, även om de också är pekpinnar vidare, till "Högsta Himmelen", "Övernaturen" eller den noetiska intellektsvärlden där arketyperna till själsstoffet har sin existens. Här är det kul att nyligen ha läst om Proclus som på 300-talet inte vågade placera människans väsen i den noetiska världen, vi är bara "själar" som i bästa fall kan förnimma något högre. Bara 100 år tidigare hade Plotinus varit mycket mer positiv till människans inneboende storhet... Vi är högre än våra själar, därav bloggens val att kalla hinduiska "atman" för ande-själ från första början. Jag var inte helt klart över de filosofiska sammanhangen då, men dubbelordet markerar att det är en högre varelse (en ande) som likt en avatar gått ner ett pinnhål och verkar inom Själens eller världsalltets ramar.

      I denna lägre värld av partiell insikt är det populärt att kalla vissa saker verkliga (materia) och annat "bara psyket ditt som spökar"...

      Radera
    2. Jag har alltid gillat Bette Middlers version, men kände inte ens till att det eg är en Rolling Stones-låt. Men när man kollar sjunger även de 'I'll never be your beast of burden' i alla fall om dessa källor är korrekta: https://genius.com/The-rolling-stones-beast-of-burden-lyrics och Bette Middlers text: https://www.azlyrics.com/lyrics/bettemidler/beastofburden.html
      Som synes är Middlers version mörkare, med stycket om 'Little sister', så det där med sprallig humor vet jag inte...

      Tamas och ohälsa: Jag kom att tänka på en person som jag nämnt förr (8/5 1965 oxen stigande) som lider av bl a tvångssyndrom och flera fysiska sjukdomar. Storkors i tamas (om man räknar Ketu) och så har vi ju Ted Gärdestad, också om man räknar Ketu.

      Radera
    3. Helt klart ett avlägset minne som jag hört/mints fel. Varken Stones eller Middler är visserligen artister jag lyssnade noga på och försökte uppfatta varje ord av. Annat med nyanserade historieberättare som Leonard Cohen, Paul Simon och Suzanne Vega - alla tre av en händelse merkurier/ordmänniskor. Männen Jungfrur (jag minns du gillade Simon), och kvinnan Sol-Tvilling.)

      Det finns absolut många fall bara på bloggen som skulle kunna sammanställas. Jag har nämnt en schizofrenförklarad men sedan fick någon lindrigare diagnos: storkors i Mörkret årgång 1971.

      Nu är ajurvedisk medicin visserligen baserad på tre andra "kvaliteter", men man undrar just om "modell som modell"...

      Radera
    4. Tre andra modeller - jag har sett det som samma grundprinciper med med andra namn. För visst tycks Vata stämma med Sattva, Pitta med Rajas och Kapha med Tamas när man läser t ex detta: http://www.ayur-veda.se/vata.html

      Radera
    5. Aldrig sett dem beskrivna på svenska tidigare. Det där var ju mitt i prick! Olika namn, samma fenomen...

      Radera
    6. Jag förstår att du inte har läst särskilt mycket veckotidningar i dina dar - test för att utröna vilken sort man var oerhört poppis för så 20 år sen. :-)

      Radera
  2. Min bror lider av en (möjligen) besläktad problematik sedan några år. Vi vet inte exakt vad det är (ingen diagnos) men det är nog ganska allvarligt och orsakar mkt lidande. Av allt att döma handlar det i hans fall om någon form av problematik med nervsystemet, förmodligen i sin tur orsakad av en mängd samverkande faktorer. Och ja, det är ju inte svårt att se symbolerna torna upp sig när man tittar på dagen/tiden: 16 jan 1983 19:30 (Sverige).

    SvaraRadera
    Svar
    1. Om Lejonet stiger i öster, vilket jag förmodar, har du rätt. Här är både Tamas guna tydliga aktiva från de framskjutna hörnhusen, särskilt Mars (fastän "verksam välgörare" för Lejonet) i opposition till asc. och det 6e huset för ohälsa fyllt av planeter. Tyvärr har jag aldrig sysslat med medicinsk astrologi så jag håller en lite låg profil här...

      Radera

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.