Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 7 februari 2018

Nationalism eller rovkapitalistisk utsugning från in- och utsidan?
Jag har länge vacklat i frågan om nationella svängdörrar kontra slutenhet , dvs. invandringsfrågan, men kan förstå den socialdemokratiska danska partiledaren Mette Fredriksen som oroas av att landet håller på att förlora sin inre sammanhållning genom den sjuprocentiga ökningen av invandrare de senaste 37 åren (Expr). 

Jag har länge konstaterat att en söndagspromenad genom Stockholms avslöjar fler samtal på engelska än svenska. Rask i steget går jag i allmänhet om andra och en gång räknade jag under en timslång promenad till tre engelska konversationer mot bara en på svenska. Är det därför drägget till reklamfolk numera kallar kriminalserier för "crime" och en hamburgerkedja döpt om den gamla hederliga grillkorven till "grilled dogs" ("grillade hundar" - en så obegåvad hantering av gamla begreppet "hot dogs" att man genast radikaliseras ytterligare 4 procent!)

Jag tror jag föredrar inskränkt nationalism som påverkar flyktingar negativt än en korkad inhemsk befolkning - vare sig med hjärtat till vänster eller höger - som inte förstår att det är kapitalismen som system som skapat denna sjuka "öppna" värld vi lever i. Nationalismen som sluter sina gränser är som Kräftans zodiaktecken, den lilla gruppen som sluter sig bakom skyddande väggar för att bevara sin kultur och särart. En tid av inskränkthet kan nämligen skynda på den pendelsvängning till en ny och större insikt där allt annars bara skulle befinna sig i ett limbo. (Tänk Stefan Löfven för en bild av det ohyggliga limbotillståndet helt utan visioner.)

För kapitalisterna är det bara pengar och annan hårdvaluta som räknas och dessa sociopater FÖRFLYTTAR HELA FOLK, om så krävs, för att ytterligare berika sig och sina vänner i den lilla superrika elit vars blotta existens ingen förnuftig människa borde acceptera. (De kallar det för "tillväxtekonomi", att de rika ska få bli rikare på alla andras bekostnad.) 

Men så bred är den veka massan av ansiktslös medelklass som alla är fullt upptagna av att jobba och konsumera exakt samma saker, att någon revolution i närtid knappast är att tänka på...

Ja, motsättningen i den här frågan står kanske mellan de Grundprinciper som kallas Kräftan och Stenbocken. Den senare är ju Resursernas Ägare och tillika associerad med makt (och korrupt maktfullkomlighet). När jag tittar på Mette Fredriksens horoskop lyser visserligen Stenbocken med sin frånvaro, men istället syns makthungern och konservatismen tydligt i taveldukens grundning. 

Sällan har något så svart skådats! Hon är precis som de demoniskt okunniga politiker bloggen tycker sig se så ofta att man undrar hur obegåvad en medelsvensson egentligen är som skänker sin röst till psykopater utan att ens fundera lite först...


Brutal ointelligens är att alltid tänka inuti lådan.
Här en Sol i Mörkret, ägd av Mars som påverkas
att ansluta sig till Mörkret av psyket (Månen) och
det senare bergfast i Mörkret och dessutom
del av den sociala utmobbarsignaturen
(Skorpionen + Vattenbäraren men signaturen
kan också representera de socialt stigmatiserade)

Jag har en teori inför en sådan här karta, som verkligen inte tecknar grundplanen för någon god människa - allt Ljus är undansopad och dessutom förmörkad och Passionen är av det ömkliga, räddhågsna slaget (fallen Mars i protektionistiskt Kräftan i 9e huset för "mitt högsta goda"). När länder och partier skaffar sig sådana här ledare är det ett tecken på att sammanbrottet är mycket nära! Ledarnas inre MÖRKER vittnar om att västerlandet fått slut på visioner och att politikerna drar mot det reaktionära och fascistiska. Folken är otrygga och röstar naturligtvis på ledare som kan hjälpa dem tänka så fel som det någonsin är möjligt. 

Men eftersom ingen ens vill tala om den EKONOMISKA GRUNDPLANEN tvingas länder och partier i väst att degradera sig till den grad att bara inbördeskrig och sammanbrott till sist återstår. Kapitalismen i Väst går under för att den gick många steg för långt (Fredrik Reinfeldts STORA KORS I MÖRKRET påminner om vem som på allvar drog in Sverige i den marknadsliberala värld där KRIG OCH FOLKFÖFRLYTTNINGAR är utmärkta medel för att få ekonomin att blomstra. Jämför i det lilla t.ex. Arbetsförmedlingens/statens påbud: "Du lilla medborgar-slav, flyttar dit arbetstillfällena finns. Du ska vara beredd att omskola dig in i absurdum, annars kommer vi, det ohyggliga sjömönstret Leviatan att ta vår hand från dig och ge upp dig till svältdöden. 

Folkets makt har aldrig varit mer efterfrågad än i vår tid, men folket är inte mogna gemensamt makt och gemensamt ägande eftersom den falska individualismen planterats så djupt i denna generation. Livets enklaste insikter tar aldrig skruv i befolkningen - medierna står ju på Överherrarnas och har själva intresse av deras onda sätta att få snurr på omsättningen.


*****

Nu till något så ytligt som en liten ryckning i bloggarens look-alike-tarm.

Expressens foto på Danmarks kvinnliga motsvarighet till den ryggradslösa Stefan Löven (också med fallen krigar-Mars i Kräftan, händelsevis, bra för försvar men oduglig för att föra ett land framåt) påminde besynnerligt mycket om den kriminellt oansvariga fd chefen för Stockholms sjukvårdslandsting, Filippa Reinfeldt.

När jag betraktade ett foto från 2014 av Filippa (knappast det skarpaste verktyg landet skådat) kom en association till den mäktige finansmannen Erik Penser till mig. Han gick i jättekonkurs och ägnade sedan många år att försöka få tillbaka sin förlorade förmögenhet.Det visar sig att reaktionära Mette, Filippa och Erik alla möts på den antika indiska kosmologins mest grundläggande spelfält: kosmos tecknad via de kvaliteterna, vilket definitivt beskriver en distinkt ojämlik tillvaro. Som kineserna sade: "himmelen är hög, jorden är låg." Nyplatonismen såg utflödet ur Det Ena (Gud) som ett spontant uttryck för Källans överflödande fullkomlighet, men dessvärre avtar glansen ju längre bort man kommer. Ojämlikheten tar över och varje individ återspeglar bara sin lilla del av Helhetens perfektion, vissa mer, andra mindre. 

Det samhälle som förklarar konkurrens om resurserna vara sin melodi är det lägsta och ondaste av samhällen, så att Västerlandets dagar är räknade kan man vara säker på. Mänskligheten verkar lite bakom flötet eftersom den tenderar att ständigt göra allt fel, men filosofen Platon menade att den icke-filosofiska människan bara är en del av Naturen och därför korrumperas precis som Naturen går igenom sina cykler av liv och död. Tills dess att en TIDSÅLDER som bejakar människans högre, rationella själ (som ligger för ankar utanför Tid och Rum) kommer mänskligheten alltid att vara en parodi på vad hon är i Evigheten, bortom Naturen.

Vid jämförelse av Mette, Filippa och Erik visar sig alla tre ha dominanta placeringar i just Mörkrets kvalitet, slaggets värld som enligt flera antika skapelseberättelser tvingades sjunka nedåt mot mörker och dumhet eftersom t.ex. den persiska zoroastrianismens GODA TANKE valde först och valde det goda (sig själv). Den Goda Tanken motsvarar exakt Ljusets ande i de judiska esséernas världsbild (Guds direkta representant, till skillnad mot Mörkrets ande som är ur fas). 

Det är min tanke att denna doktrin exakt motsvarar hinduismens lära om kvaliteterna där Sattva guna, medvetenhetens, godhetens och Ljusets kvalitet förklarar sig själv. Mycket troligt är Ljusets ande samma som Yang i den kinesiska ljus/mörker-läran. (Ordens etymologi vittnar dock om att kineserna här utgick från hur solljus reflekterar sig olika i en flod beroende på om man har solen i ögonen eller bakom ryggen. Men även kineserna befriade snart nog sin tanke från slaveri under sinnesintrycken och Yin och Yang kom att uppfattas som kosmiska kvaliteter.)

Kineserna varvade perioder då de såg naturalistiskt på yin och yang, som komplement som båda behövdes, till historiska perioder då yin (mörkret) betraktades precis som materien i platonsk filosofi, som något ont och hämmande som människan måste söka genomskåda och därmed befria sig från. Båda synsätten är korrekta eftersom de utgår från två vitt skilda spelplaner. "Den rena Yang-läran" är i mina ögon den mer insiktsfulla eftersom naturalism är detsamma som att ha kastat in handduken och erkänna sig fånge i en miljö, vilket är en hallucination. Själen är inte underkastad några system, i sitt renade tillstånd är den lika potent som en skapande gud! (Men då inte längre särskilt intresserad av att ta sin boning i ytterligare människokroppar...)


Erik Penser:Penser har inget uppseendeväckande eller extremt i fördelningen på de tre spelplanerna/kvaliteterna men däremot motarbetar fienderna Sol och Saturnus varandra! Utifrån handlingsmänniskans solascendent får han den tröga materieplaneten Saturnus i ekonomitecknet Oxen som dels en sporre för detta krigiska Lejon att bli en makthavare i finansvärlden, men i samma ögonblick också ett offer för den "andens brutalisering" som nobel Eld och basal Jord så lätt resulterar i. Gissa om själen som använder Erik Penser som sitt verktyg är en Krigsherre !!! 

Det som händer i Lejonets tecken är högintressant, men makthavaren Saturnus är som bekant en verksam illgörare för Lejonet-i-första och har här sista ordet, trots att utvaldhetens stjärna Regulus lyser starkast möjligt vid Pensers födelsedag (Solen i gradexakt konjunktion med stjärnan).Det är INGEN SLUMP utan ARKETYPISK SYMPATISVÄNGNING när Penser för några år sedan lät sig fotograferas med Oxen/Taurus - kossan - i bakgrunden. Som för att komplettera kompositionen en uppstoppad björn som ser ut att vilja klösa penning-kossan! Fotot påminner om horoskopet om Ödets omilda behandling av penninghungrige dåren Penser!Filippa Reinfeldt:
Det här horoskopet har kommenterats tio gånger under kvinnans usla politiska gärning, och jag mindes förstås en emfas på de mörka tecknen Lejonet och Oxen, precis som hos den danska politikern. 

Var nästa association, till Erik Penser, en följd av att jag kanhända någon enstaka gång öppnat hans SIDERISKA horoskop sedan jag för tio år sedan bytte till denna mer psykologiskt korrekta zodiak? Möjligen, men jag tror hela inlägget ska uppfattas som en ARKETYPISK SYMPATISVÄNGNING, en tillfällig dallring i bloggarens medvetandeinnehåll. Förstå vikten av att inte släppa in demoner och dåliga politiker i huvudet ditt. En ond ande kommer genast att dra in sina kompisar och sedan sitter du där som en urblåst anhängare av Moderaterna eller Sverigedemokraterna eller Liberalerna eller dagens urspårade socialdemokrati, avog mot invandrare och totalt blind för de verkliga brottslingarna. 

Vad jag inte förstår är hur Vänsterpartiet kan vara så obegåvat att det välkomnar en liberal invandringspolitik när detta bara spelar kapitalismen i händerna. Sverige är idag en skuta på drift, bara man ser igenom den falska ekonomistiska beskrivningen av hur bra det går och hur mycket pengar staten har i kassan. 

Det finns idag inget betydande politiskt parti alls som kräver att Sverige går i bräschen för en ny världsordning och det beror naturligtvis på att folkets medvetenhetsnivå är så kriminellt låg att ingen önskar skära ner på sin standard. Marknadens pirater bordade skutan Sverige och det finns f.n. inget organiserat motstånd alls mot plundringen som pågår.  Svenskarna är tyvärr än så länge "det sovande folket", även om Fredrik Reinfeldt i sitt hat mot stat och skatter avsåg något helt annat än det verkliga problemet som är honom själv och hans likar. 

Först när medelklassen rasar ner i samma obestånd som drabbat deras klasslikar i USA, kommer protesterna. DN är en tidning som fläckvis börjar låta som en något mer radikaliserad medelklass, men det är gissningsvis bara för att de vet hur man ska smeka läsarna medhårs och tjäna pengar på det. En aktör som DN har ingen ambition att göra världen bättre. Aktieägarna är som ylande griskultingar - allt de vill är att suga ymnigt med mjölk ur suggan - befolkningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.