Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)torsdag 15 februari 2018

Nästa skolmassaker i Den Store Satans land...
Ju förr USA:s världsherravälde är över, dess bättre för dess till idioti indoktrinerade befolkning... Hur lågt har en nation sjunkit när dess medborgare dagligen skjuter ihjäl varandra? 

Och vad säga om Sverige, vars försvarsindustri är med på den här vapen- och dödstrippen? Borde inte en av NATO:s atombomber av misstag smälla av här så vårt allt skamligare bidrag till världsutvecklingen kommer till halt?

PÅ kartan för massmordet på den amerikanska skolan finns flera lysande och till synes positiva inslag, men jag påminner mig en hinduisk astrolog som underströk att goda faktorer på inget sätt neutraliserar de onda. Istället tenderar de att söka sitt uttryck genom olika verksamhetsfält - astrologins 12 hus.

Här identifierar jag bara snabbt de kritiska punkterna som jag ser dem.

Ascendenten (14e graden) i Tvillingarna är smutsig som få eftersom dess härskare Merkurius bara är barnet i 30e och sista graden av Stenbocken men framförallt i 8e dödshuset. Merkurius representerar grundskola före universitet så en "high school" räknas. Här är alltså en f.d. elev vars löfte kom av sig medan han ännu bara var "barnet" (jag misstror den hinduiska avashta-läran som här i ett negativt tecken som Stenbocken gör att man räknar planetens ålder eller mognad från tecknets slut, men så bra passar symboliken i just detta fall att jag måste nämna det).

Att antikens tänkare inte automatiskt menade att en planet i härskarläge är en bra sak visar sig av vapenskramlaren och mördaren Mars i sitt negativa härskartecken Skorpionen. Här får man dessutom en aning om hur de hinduiska astrologerna tänker när de placerar ut planeterna som "signifikatorer" för vissa hus de anses ha en släktskap med. Mars är nära besläktad med den våldtagna och skändade jungfrujorden (Jungfrun) och är bhava karaka för det 6e olycks- och fiendehuset. 

Trots möjligheter även för "onda" planeter att i vissa omständigheter göra gott, finns det en grundläggande livsfilosofi inbäddad i astrologin och den klarnar betydligt när man samkör astrologin och klassisk filosofi. Vattenelementet är och förblir de döda själarnas hemvist, de som rasat ner till biologins verklighetsnivå och nu drivs, inte av det andliga förnuftet utan av biokemiska impulser. Det ter sig mer och mer träffsäkert att bloggens "stora fynd", att blivande mördare gärna föds då Månen passerar sitt fallna läge i Skorpionen (och lyder under våldets Mars), i själva verket är ett fördömande av den SUBLUNÄRA SFÄREN, dvs västerlandets ateistiska idealvärld där enbart materiella drivkrafter anses vara verkliga. En civilisation som hyvlar bort övervåningen - Övernaturen - har redan dödsdömt sig själv!

Det är heller knappast oviktigt att både Sol och Måne ägs av Saturnus - Liemannen - här i sitt allra starkaste världsliga läge i dödens väderstreck väster. Att sedan Saturnus formligen sprakar av den "kreationistiska" blandningen av Eld och Luft (medveten tanke) är en sådan skenbart positiv signal. Men givet de många nattsvarta placeringarna i de onda husen sex och åtta, förefaller denna kreativitet mest bestå i att den vettlösa amerikanska ynglingen lekt för mycket med USA:s fantasier om att vara världens "judge and jury" - han tog, som Saturnus älskar att göra, saken i egna händer. 

Troligen finns här skäl till hans hämnd mot skolan, 9e huset för samvete och den opersonliga universella lagen (dharma) ger distinkt klartecken för massmordet (9e-ägaren Saturnus i 7e prominenta hörnet och i sig ägd av Lagens Jupiter i lyckosamma 5e för medhavd god karma). Det är bara människan som kallar dådet i sig (Tvillingascendenten) för ondskefullt. 

I brist på andlig klarsyn får man nöja sig med att konstatera att det - uppenbarligen - handlade om kollektiv karma som reglerades och att skytten, Nikolas Cruz, bara var ett verktyg. Namnet får mig att fundera på om det underliggande skälet var USA:s underliggande rasism - i den lögnaktiga mytologin så kallas landet en "smältdegel" men i verkligheten integreras inte alls olika folk så väl som mytomanerna bedyrar. Den amerikanska drömmen slår aldrig in för mer än ett ytterst litet fåtal, men där majoritetens barn och barnbarn förblir underklass om det var så man invandrade. Mänskligheten behöver en ny världsregering och en snar kriminalisering av alla de som kräver profit på sina förehavanden, enbart för att bygga egna imperier genom att suga blodet ur den breda massan.

Se även: Rör inte mitt underhållningsvåld! (2012)


*****


För den med extra tolkningsenergi, här är kartan för minuten då två socialt alienerade grabbar började skjuta i Columbine High School, Colorado. De tog god tid på sig och lyckades till sist döda 12 personer. På ytan ser kartan inte alls lika allvarlig ut, men jag har missfärgat den Irrationella Själens element Vatten på topp för att markera var jag tror skon klämmer...
Tittar man på 8e dödshusets tillfälliga ägare är det Liemannen eller Saturnus här i som ett ideal (11e huset) men naturligtvis FALLEN i Mars-ägda och inskränkt egocentrerade Väduren! Och hur olustig är inte Saturnus täta konjunktion med sin fiende, livskraftens Sol! 

Mars står naturligtvis pissdåligt här i Vågen och i opposition med den nyss beskrivna krutdurken i "idealhuset". Mars indikerar hur den sociala Jag & Du-axeln (Väduren & Vågen) tenderar mot det obalanserade. Minns jag rätt flyttade mördarnas föräldrar oavbrutet runt för jobbets skull och de slutade slå rot i de nya städer de besökte. Under tiden växte den typiska amerikanska våldsfantasin om att sätta sig i respekt (10e huset)...

Se även: Diverse amerikanska massakers från senare år kan hittas genom fritextsökning på "massaker" i den långa listan taggar i högerspalten ...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.