Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 28 februari 2018

"Men han är ju ändå justitieminister..."


Vakuumförpackad men "kort datum"

Tyckte någon Morgan Johansson sågades för summariskt i "Den banala ondskan" två inlägg tillbaka? Han är ju ändå Sveriges justitieminister! Det berodde i så fall troligen på att astrologi inte är för de vingliga sinnena - det är komplexa strukturer som observatören måste kunna famna på den intellektuella nivå där Platons gudomliga Idéer hör hemma. 

Den store filosofens sentida efterföljare betraktade tingen i vår värld - även planeterna - som de eviga Idéerna synliggjorda. Efter att de framträder i fenomenvärlden benämndes de dock ofta logoi, styrande förnuftsprinciper. En människa, också en del i fenomenvärlden är således ett fenomen och en sammansättning av förnuftsprinciper i skilda grupperingar. Det är detta horoskopet tecknar. Om spöket i maskineriet säger faktiskt ett horoskop ingenting, däremot något om den väg fenomenet människan kan tänkas ta genom livet.

Sverige har på senare år haft en olustig tradition av att tillsätta fullständigt odugliga människor i ett så viktigt uppdrag som justitieministerns (Freivalds, Bodström, Hellsvik, Ask...), men varför inte ge Johanssons karta ett andra omdöme, nu med blick för de faktorer som anknyter till Rättvisan och alltjämt utifrån den solascendent som passar bra för dessa hypotetiska kartor för individer i ledande position. (Månen representerar den ansiktslösa dussinmänniskan.)


Rättvisan kan granskas på ett antal sätt, inte minst hur balansplaneten Venus allmänt mår. Men den mår skit i Johanssons horoskop - de var ju precis detta "Den banala ondskan" fastslog. 

Det här leder i sin tur till att Venus som härskaren över balansaktens Vågen inte fungerar bra och vad värre är så äger denna usla Venus nu också den i Vågen placerade Jupiter, symbol för Lagen !!! Att Johansson är en korttänkt ateist förvånar inte alls med den så prominent placerad men "ond" Jupiter - detta är ju också den högre utbildningens och religionens signifikator. 

Jupiter är kluven i den här kartan: som expansionens och framgångens princip gynnar den visserligen Sol-Väduren i första huset, men är å andra sidan destabiliserad av sin disponent Venus som från sitt 2a hus ger en bedrövlig ekonomist, som hos alla högersossar idag saknas hos Johansson visioner för en värld bortom kapitalismen. Så mycket libido (Mars+Venus) kanaliserad till Arbetsoxen i 2a penninghuset är ju en ren katastrof för ett land. 

Politiker måste fungera på den intellektuella nivån, sedan löser sig det jordiska automatiskt. Elementen är som ett fyrvåningshus, den som befinner sig högre upp kan överblicka mer, men från gräsrotsperspektivet kan man inte simulera en av De Vise. Problemet här är att Johanssons Sol visserligen tecknar ELD men att dess disponent Venus står i JORD och begränsar utblicken. Han är kvar i barnets orala stadium och försöker applicera den mognadsfasen på det han gör. Han borde ha sökt bli en penninghungrig ICA-chef istället, matvaror funkar så mycket bättre med den här kartan! 

Dessutom sägs Jupiter ligga världsligt svagt i väster (7e huset), men detta omen måste fattas metaforiskt med en hypotetisk Sol-i-första. Planetens förmåga att göra gott skadas dessutom av oppositionen från Saturnus, som behöver ett eget stycke.

Som rättvisemänniska plockar Johansson inte många poäng och nu hänger allt på Saturnus, lagens exekutiva sida. Men tyvärr. Även här är Tiderna ur led och Saturnus har fallit till sitt ynkligaste och minst rättrådiga läge, i subjektivistiska egoperspektivets Väduren. Ska man säga att dess "fall" kan kvittas mot Solens "upphöjelse" i Väduren? Absolut inte! Planeterna råder över olika områden i livet och Johanssons VädursSol indikerar en framåt och oförvägen typ vilket förklarar hur en människa med så få av de kvaliteter som gör en stor statsman ändå har lyckats nästla sig in i regeringen och till råga på allt i justitieministerns position.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.