Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 14 februari 2018

Kompositör Göransson, berömmelse och god karma, gudar och låga djävlar


DN ger den svenska översättningen av en standardberättelse om den allt mer inflytelserika svenska filmmusikskaparen Ludwig Göransson. Man kan läsa ungefär samma text, men med lite mer detaljer i t.ex. amerikanska magasinet Pitchfork.

Det är ingen slump att DN väljer den amerikanska framgångsmytens perspektiv - "möda ger utdelning" - samma tidning lyckas i sin bedräglighet också kombinera DET FULA ORDET med DN:s egen framgång på prenumerationsfronten och redaktionella expansion - vilket gör att läsarna som naiva spädbarn associerar DET FULA ORDET med något gott och önskvärt:Svensk medelklass har ännu inte kollapsat och förstår därför ännu inte att deras slit för lite kattguld göder den överhet som från toppen och allsköns styrelser eller aktieinnehav sitter som improduktiva blodiglar och skriker "mer! mer!". När denna "middle man" i framtiden försvinner ur ekvationen kommer världen att bli frisk igen, men inte förrän då.

När jag beräknade Göranssons födelsehoroskop tyckte jag kombinationen av Lejonet och Skorpionen var lustig eftersom det stridbara finska lejonet kommenterades i föregående inlägg. Sedan associerade jag till minnet av videoproducenten Renck (fejkrapparen Stakka-Bo) som brände sina skepp i Hollywood genom en långfilm som kritikerna ansåg vara föga mer än en våldsorgie, en plågsam rockvideo utdragen till långfilmsformat. 

Varför misslyckades Renck i "storformat" när Ludwig Göransson fixar det? Kanske för att Renck är besynnerligt lik en arrogant och ytlig stockholmsmoderat - bara yta men ingen substans. Kanske för att jag mindes fel - båda har Sol och Måne i sagda tecken men omkastade. Kanske är det så att Ludwig Göransson med Solen i härskarläge i Lejonet och Månen i den djupt kännande Skorpionen är den bättre kombinationen? 

Åtminstone en solascendent ger en purva pynya
(tidigare liv-kredd) som inte går att överträffa!


Faktum är att kartan för dygnet är extremt lyckobådande så DN har naturligtvis fel som fulvinklar Göranssons framgångar som att "det lönar sig att slita hårt". Det är högerns falskhet igen. Astrologin kan tydligare än någon annan konstform / vetenskap avslöja att den som inte har Ödet på sin sida kan slita häcken av sig och inte få ett skit för det. Den stora majoriteten jobbar hela livet men det är bara blodiglarna på toppen som blir rika. Göransson tillhör de få som kom till jorden märkta för framgång, vilket blir uppenbart om man placerar Solen för handlingsmänniskan i första huset. Då trillar en helt perfekt framgångsindikation in i det kreativa Lejonets naturliga femte hus och det är den Stora Framgångens Jupiter hemma i sitt positiva härskarläge i expansiva och utforskande Skytten. Jämför kompositörens resor i Afrika i förberedelse för musiken till storfilmen Black Panther.

I samband med musikalitet är det också passande att hitta ett så starkt känsloliv som tecknas av energiska Mars med Månen i Skorpionen. Månen är "fallen" i detta tecken, vilket inte minst visat sig i bloggens studier av mördare, som uppenbarligen inte förmår hålla distansen till den lägre, vegetativa eller affektiva själen (människan består av flera själsnivåer!). Men hos kompositören dominerar godheten totalt via den ljusbringande Jupiters välsignelse av Solen. Den här mannens kognitiva kapacitet är oerhörd! De Gud välsignar, välsignas rejält! Vattentecknet Skorpionen kompletterar här Lejonet på ett intressant sätt genom att befinna sig i fjärde huset för känslodjupet. "Stilla vatten går på djupet" heter ett engelskt talesätt och djupare än det mörda tecknet Skorpionen blir det inte i emotionalitetens element! 

Intressant nog har Göransson södra månnoden i det djupa Vattenhuset. Draksvansen säger "äsch, det var väl ingenting" vilket tyder på att kompositören är uppenbart "homefree" och identifierad med sin högre, supralunära natur. Att då intellektets Merkurius i denna zon låter sig välsignas av kungavärdighetens stjärna Regulus fullbordar den här sjukt bra framgångssagan. Detta har ingenting med slit och möda att göra, modell den svensk-amerikanska "rags to riches"-myten. Horoskopet visar helt klart att den själ som döljer sig i Göranssons kropp återfötts med bästa tänkbara karma som en följd av godhet och talanger som redan upparbetats i ett tidigare liv. Ingen blir en Mozart på ett liv, det kan ligga ett århundrade effektiv speltid som musiker eller matematiker begravd i den själ som börjar komponera stort redan i så unga år...

Redan innan jag såg hur Jupiter ger pricken över i:et i Göranssons horoskop snabbsökte jag på andra med den grundläggande krafthärd som bildas av ett Sol-Lejon med Mån-Skorpion och skorpionhärskaren Mars i hemmaläge. Det blev förutsägbart bara några få träffar på tiotusen sparade kartor - hela tre variabler tunnar direkt ut leden. Men intressant nog är att det nästan enbart är högpresterande individer, trots att återkommande läsare vet hur jag kontaminerat datasamlingen genom alltför många namn från mediernas destruktiva och svarta rubriker. Det är kort sagt för många svenska politiker och företagsledare bland dessa tiotusen. Nobelpristagare och artister av olika slag kan inte längre väga upp. Samlingen är efter flera års samlande av födelsedagar inte längre representativ för offentliga eller celebra personer...

  • Emil Kocher;25.8.1841;12:00 - Nobelpristagare i medicin
  • Arthur Koestler;5.9.1905;15:30 - Mångsidig begåvning, filosof med inriktning mot sociala ämnen och vetenskap. Gift tre gånger och dessvärre också hustrumisshandlare. Drabbades av både Parkinson och blodcancer.
  • Quentin Smith;27.8.1952;12:00 - Amerikansk ateist och filosof som grubblade över Tiden, språk och religionen.
  • Akshay Kumar;9.9.1967;12:00 - skådespelare, Bollywoods främste 
  • Ludwig Göransson;1.09.1984;12:00 - kompositör, musikproducent

Värdet av den här ministudien krymper rejält då Månen står i Skorpionens 29e grad vid lunch för Nobelpristagaren. Kan således vara en Skyttmåne. Ateisten har på samma sätt en osäker månplacering i Skorpionens första grad vid lunch. Kan mycket väl vara en Måne i Vågen. Även den indiska skådespelaren har Månen i 2a graden vilket gör föregående tecken till en möjlighet.

Men vad som talar för Mån-Skorpionen är naturligtvis Göranssons "djupa och elektriskt laddade känslor" (Mars+Månen i sexualdriftens tecken). Denna förödande libido kan slå slint som i hustrumisshandlaren Koestlers fall, men är också en formidabel livskraft på den rent biologiska nivån, det är så passande att hitta den hos Kumar, den främste filmstjärnan i ett gigantiskt land som Indien. Här får man dock inte glömma att han är en kvinnornas Sol-Lejon, han har Venus i tät konjunktion med kungamakaren Regulus. Så där svenskens räknenisseintellekt (Merkurius) är välsignat, där är skådespelaren istället en gudabenådad hjärtekrossare! (Arthur Koestler har för övrigt också Merkurius på hyggligt rät linje med Regulus.)

Som vanligt intresserar sig bloggen för hur man kan sjunka så lågt i begåvning att man blir ateist, som ovanstående "tidsfilosof" Quentin Smith. Jag medger att jag saknade intelligens eller vilja att läsa Platons Parmenides till slutet. Det är en av mänsklighetens svårare böcker och visar vilket geni västerlandets portalfigur i tänkandets konst var. Med något tiotal sidor kvar slog jag ut med armarna i desperation: "Okej Platon, jag tror dig utan att ha följa dig ända till slutet. Du har tydligen bevisat Guds existens genom rent intellektuellt skarpsinne". 

Quentin Smiths horoskop är som sagt extremt osäkert, Månen i sena Vågen eller tidiga Skorpionen? Kombinationen av ateism och hans intresse för Tiden drar emellertid uppmärksamheten mot den pissdåligt placerade Fader Tid, Kronos eller Saturnus:


Astrologin är alltid att vägande av motpoler för att komma till en slutsats om horoskopinnehavaren har problem med ett eller annat livsområde. Redan Claudius Ptolemaios Tetrabiblos (västerlandets nästäldsta astrologiska text) noterar att tecknen som står sida vid sida är blinda för varandra. Tydligast är väl första egohusets icke-relation till 12e förlusthuset - "det du inte är medveten om är det som kan skada dig". Hinduismen passar dessutom på och tillskriva 12e huset människosjälens närmast föregående jordeliv, vilket kan innebära att ett livfullt "dolt hus" spelar individen fula spratt i detta liv - man läcker som ett såll av upplevelser som inte tillhör detta liv men ändå påverkar individens attityder.

När det gäller ateistens Sol i härskarläge i Lejonet är den visserligen välsignad av Jupiter, precis som den svenske kompositören och intelligensen kan vara avsevärd. Men samtidigt är det maximalt olyckligt att detta förstklassiga Lejon blir korkad som en byfåne när det kommer till frågan om Tiden - Saturnus står i nästa tecken, vari Sol-Lejonet inte har någon inblick alls. Dessutom ligger Saturnus disponent (intellektets Merkurius) i 12e fördolda huset - dubbelt korkad i frågor om Tiden och hur den relaterar till andesjälens eviga liv.

"SÅ FÖR ATT SKÖRDA
HUNDRAFALT MER" -
OLYCKANS TECKEN
ENLIGT ANTIKA
TÄNKARE
Dessutom är Jungfrun ett vinst-jagande Jord-tecken vilket ytterligare späder på inkongruensen med det givande Lejonet, Fadern. Det förvånar således inte det minsta att det är Saturnus som drar ner detta Lejon till ateismens ömkliga världsbild. Den välgörande influensen från Jupiter (religionens och filosofins signifikator) visar sig dock i att han också var en religionsfilosof. 

Men vilken negativ syn på religionen! Jupiter i Väduren disponeras ju av Mars-i-Skorpionen. Den biologiska dödens säkerhet underminerar med andra ord filosofins och religionens egen Jupiter och vi börjar nu verkligen ana att denna filosof saknade "coolet" för att tänka högt och rent i frågor om liv och död. Skorpionen, Vattnet eller Mörkret är starkt i denne man, särskilt om Månen befinner sig sitt fall!

Jag läste igår att även den i Medelhavsområdet så populära kaldéiska religionen (en typiskt hellenistisk syntes mellan babylonisk-kaldéiska tankar och platonism) ägde föreställtningen om Ljuset och Mörkret, precis som zoroastrianismen och dess inflytande på de judiska esséerna. Apropå den hinduiska tredelningen av tillvaron i de ontologiska kvaliteterna Mörkret (Tamas guna), Lidelsen (Rajas guna) och Ljuset (Sattva guna) knöt den kaldéiska tanken Mörkret till den sublunära sfären och materien medan Ljuset naturligtvis var från himmelen eller den supralunära sfären. Det här rimmar förunderligt väl med hinduisk astrologi som pekar ut just människosläktet som det slagfält där kriget mellan Ljuset och Mörkret äger rum. I den här blandningen uppstår Lidelsen som därmed sägs vara den för mänskligheten utmärkande kvaliteten. Som nyligen noterat: de tre världarna åter - djurvärlden (Mörkret), människans mellanvärld och gudarnas värld.

Möjligen kommer människosläktet på jorden att dö ut utan att någonsin lyckats höja sig till Ljusets nivå som helhet. Kanske kommer mänskligheten att utrotas till en sådan grad när Naturen renar sig själv inom överskådlig framtid att de mörkaste själarna sedan "utgår ur sortimentet" och inte längre kommer att reinkarnera på den här planeten. Redan gamle Platon återger en myt där själar rör sig i två helt olika kretslopp, vilka påminner starkt om tankarna om månens och solens respektive banor..., fädernas väg (simpel fortplantning) respektive gudarnas väg. 

Den här bloggaren bestämde sig t.ex. för att få stopp på fädernas väg i detta liv och födde ingen avkomma (vilket alstrar framtida karma). Detta blir tydligt när man ser Månen (fädernas väg) exakt i öster medan Högsta Himmelens eller nionde husets tillfälliga representant för en Tvillingascendent är Saturnus, som i just detta fall sänker sig ned till sitt mäktigaste läge i väster och där "tar sak" med Månen/fädernas väg via opposition. 

Det vore oklokt att hävda att alla som föds med samma signatur avstår från avkomma, men jag har en f.d. väninna, i ungdomen framstående värjfäkterska, som som kvinna fattade samma beslut trots att inga biologiska hinder förelåg. Att båda hennes föräldrar var adoptivbarn och att hennes uppväxt med dem var olycklig ger möjligen en ledtråd till att hon tog så lätt på den biologiska kvinnans "inprogrammerade uppdrag". Men astrologin i förening med filosofin förnekar alla simplistiska resonemang om arv och miljö, inte minst för att barnets ännu inte utvecklade hemmiljö står skriven i stjärnorna redan vid födelsen! Det finns en högre verklighet som formar händelseutvecklingen på jorden. 

När jag öppnar hennes horoskop för första gången på många år, vad ser man då om inte exakt samma opposition mellan "fädernas väg" (Månen) och Saturnus som hos undertecknad!


Skillnaden är att Saturnus här inte representerar 9e huset utan står i ett rent härskarläge som symbol för den noetiska (intellektuella) världen eller Högsta Himmelen (Vattenbäraren). "Same difference"! I båda fallen gäller att den obönhörliga Fadern (Saturnus) först möter på mer eller mindre motstånd från individens psyke, men Månens varje varv innebär också en assimilation till Fadern. Bloggaren utkämpade mäktiga tankestrider med sin far som ung men vid hans död var de återigen goda vänner och jag hade förstått alla hans bevekelsegrunder. 

När vi sågs i drömmen som själar några år efter hans fysiska frånfälle var det i det medeltida Tyskland som vi uppenbarligen i andevärlden enades om var ett annat tidigare liv där vi båda varit män med samma status. Själarna undvek att mötas via den "svenska upplevelsen" som "far och son" utan hämtade ur sin gemensamma inre rikedom en annan av deras många interaktioner för ett sista behagligt möte i drömvärlden (Månen) innan fars själ passerade bortom fädernas (fortplantningens) väg.

Även hos den barnlösa kvinnan således en instruktiv kamp mellan det säsongsblomster våra lunära psyken är och den större rikedom som bor i det kaldéerna kallade Fadern och som de grekiska nyplatonikerna hade ett fasligt besvär med att söka pussla in i sina egna scheman. För vissa var Fadern densamme som Den Ena (Plotinus) medan andra filosofer såg Fadern som Nous, dvs. Den Enes Intellekt. 

Tidigt i den här bloggens historia föreslog jag att Saturnus som härskare över Vattenbäraren/Luft och över Stenbocken/Jord ska betraktas som två helt olika planeter. Detta bekräftas nu nio år senare när jag läser de få fragment som finns kvar av den kaldéiska religionen och där Platons världsskapare (Demiurgen) likställs med "den andra guden", en lägre instans av Fadern. Här tonar därför Jesus ojudiska föreställningar fram. 

Judarna tänkte sig att Gud skapat himmel och jord, men Jesus verkar ta parti för någon han kallar Fadern ("jag och Fadern är ett") medan han mer eller mindre demoniserar "denna världens herre", vilken mycket väl kan motsvara Djävulen, som ju under hans fastetid i öknen (vid esséerklostret vid Döda havet?) sägs ha frestat honom med makt över alla världens riken. Denna låga härskare skulle i sin tur kunna likställas med Platons skapargud Demiurgen som av syriska och egyptiska gnostiker hade samma funktion av en ond världshärskare som sökte hålla själarna bundna i den materialistiska villfarelsen. 

Platon och grekerna ansåg likt judarna att skapelsen och därmed Demiurgen eller världsskaparen var god. Frågan om människan hör hemma i det materiella eller inte kommer nog aldrig att få något svar, inte här nere... Trädkramare och naturvänner agerar som om detta var vårt hem, men agerar ut en högre sanning utan att alltid själva förstå det. Men det gör inte deras välgärning mindre, snarast större!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.