Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 4 februari 2018

Falsk rättsiver: DN lurar läsarna att rösta bort Löfven


Ingen ska låta lura sig. När DN avlossar en sådan här bredsida mot arabiska stater med maktambitioner och svensk vapenexport så är det för att rida på svenskarnas fredliga grundinstinkt och allmänna ovilja mot "araber". Men syftet är enbart att i allmänhetens ögon smutskasta den i och för sig avskyvärda högerregeringen ledd av Löfven för vilken exportinkomster är allt som betyder något. När väl högern återtagit makten fortsätter naturligtvis vapenexporten till skurkstater precis som förr. Sverige är ett mer korrumperat land än dess folk i sin vildaste fantasi kan föreställa sig! Så korthuset får väl rasa när den tiden kommer...

"My Sweat Turn [sic] To Blood" - bortglömd jamaicansk
reggaemusik från 1970-talet om slaveri, fattigdom och
den onda vita djävelns och hans förstöring av världen


Intill den dagen kan det vara passande att notera en expert i en av DN-artiklarna. Det är professorn i ballistik, Bo Janzon, som säger något så korkat att man direkt vet i vilket land man bor. På maktens klassiskt desinformativa sätt söker han slå i läsarna att vapenutveckling ändå har det goda att olika teknologier skapas som sedan kommer det civila samhället till nytta. Och sen kommer hans lögn - jag vet inte ens om han tror på den själv - teknologier som annars inte skulle ha utvecklats. 

Inför ett sådant grundlöst antagande som enbart syftar till att skydda sin egen karriär blir jag tvungen att söka upp födelsedata och se hur allvarligt haveriet på himmelen är vid Janzons födelse. Det visar sig vara ren kollaps och dessutom helt i linje med hans dunkla intresse för krig och försvar och vapenteknologi...Det är slående hur t.o.m. astrologi på förskolenivå är knivskarp i de fall när ren och skär dumhet talar. Det räcker med att färga in Mörkrets kvalitet och Passionens för att se hur militärprofessorns födelse distinkt tecknar en passionerad dragning åt mörkret och okunnighet !!!

Solen med Jupiter i skyddande skalets Kräfta visar att vi har att göra med protektionism här och lite bakvänd är det den sublunära sfären (Månen) som äger den ljusbringande Solen. När därför Månen går in i det mörklagda och instinktiva Lejonet, inser vi att "ballistikern" bara söker skydda djuriska makthavare, kort sagt vapenindustrin. 

Missa heller inte att krigets Mars står på topp och i härskarläge i den utåtriktade Väduren. Härifrån angriper den Kräftans tecken så att vi har ett permanent CODE RED hos den här människan. Ett sämre omdöme får man leta efter och detta är alltså en expert åt makthavare i Sverige. När Mars från Eld angriper ett Vattentecken uppstår den "negativa sensationalism" som passar perfekt för terror- och försvarsexperter. Det är förstås möjligt att en kronisk orosande i ständig paranoia faktiskt undersöker varje liten möjlighet som en normalt trygg individ genast skulle döma ut som osannolik (t.ex. angrepp från ryssen). En gång på miljon kanske paranoikern får rätt, men den kostnad han förorsakat sin omgivning dessförinnan väger inte upp det...

Stefan Löfvens ryggradslöshet och flip-flop-mentalitet beror på att också han har samma problem med Väduren och Kräftan, vilket ger en relativt omogen personlighetstyp om inte den gamla Saturnus står väl och intar en dominant roll i horoskopet. Men varken Löfvens eller Janzons födelsetider är kända så de faktiska huspositionerna förblir okända... 

Ballistikprofessorns Saturnus i Oxen riktar sin sextiogradersaspekt rakt mot Kräftan och givet Oxens begränsade spelrum ger detta sensationellt strama tyglar. Det är den här aspekten som, tror jag, drar ner människans intelligens betydligt. Men det Solen så hårt hållen av Saturnus istället för är att streta och dra efter bästa förmåga att uppfylla Saturnus krav på systematik och organisation. Man får en regelivrare som är en ren pest att ha i närheten, så låsta i tankemönster att det närmast är lönlöst att argumentera. Individen är redan STÖPT och måste först krossas innan ny tankefrihet kan födas.

Tyvärr är det också den här typen som söker MAKTEN i högre grad än de mer begåvade individerna. All permanens - t.ex. ett bestående samhälle - kräver en viss tjockhet, så den saturniska valören här nere på Jorden kan inte klandras alltför hårt. Den förutan skulle inga stater finnas och hela mänskligheten skulle vara ett lämmeltåg på ständig vandring - precis som vår tid faktiskt har extremt mycket folk på vandring pga. staters undergång när Saturnus organisation bryter samma till följd av de vapen som Janzon så försvarar...

Visserligen anses Solen med Jupiter skapa en högre intelligens än normalt, men är det så, ägnar sig Janzon åt att ljuga DN-läsarna rakt i ansiktet med sitt förbluffande dumma påstående! Vad intelligens han har står strikt under Saturnus begränsande kontroll och detta dessutom i Oxen som tänker i monetära termer. Skriv upp att den här mannen är försvarspampen och vapenlobbyisten Hultqvists bästa vän. Deras horoskop, båda överilat sensationalistiska (Eld + Vatten) är oerhört samstämmiga!

Tyvärr är det inte troligt att svenska folket någonsin vaknar ur den propaganda de hålls nedsänkta  och sövda i. Därför kommer Sverige att fortsätta tjäna stora och fula pengar på sin vapenindustri. Det här landet samlar mer dålig karma än något annat per skalle och när Tredje Världskriget startar är det inte mer än rätt att Sverige drabbas hårdare än många andra. Vi valde detta i vår bekvämlighet.

INFORMAL. If someone goes ballistic, they get extremely angry. They claim the singer went ballistic after a member of his band failed to show up for a sound check. She'll go ballistic when she finds out. Note: This expression uses the image of a ballistic missile, and the powerful explosion which it causes.

Go ballistic - Idioms by The Free Dictionary

https://idioms.thefreedictionary.com/go+ballistic


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.