Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)fredag 23 februari 2018

Elementär interaktion


NATURALISTEN OCH STREBERN -
BÅDA LIKA FÅNGADE PÅ ETT PARTIELLT SPELFÄLTDen nyliga studien av den kanske mest distinkta kombinationen av de i sig disparata elementen Luft och Vatten visade att homosexuella i högre grad än normala hetero individer tenderar att födas med symbolerna för den Rationella och den Irrationella Själen i konflikt. Upptäckten att den Vegetativa Principens attack mot Solen i rationella Vattenbäraren var fyra gånger högre hos HBT-gruppen jämfört med kontrollgruppen talade sitt otvetydiga språk, inte minst eftersom den här elementära interaktionen ofta också betecknar sociala svårigheter och kan ge allt från sociopatiska galningar till självvald eremitism.

Jag har alltid funnit Vattenbäraren och Skorpionen vara bland zodiakens mest distinkta tecken och uppenbarligen ställs saker på sin spets när den gruppsociala, konceptuella eller kategoriska undermineras av den dunkla energi Skorpionen representerar. Naturen kommer emellan människan och hennes förmåga att uppfatta sin egen högre natur och källan till genuin intelligens. 

Resultatet blir, som Kajsa Ekis Ekman presenterade det mellan raderna, folk som är överfyllda i sina huvuden av tankar om könet att varje galet felslut leder till uppkomsten av en ny fantasi om vilket kön man tillhör. Skulle de här identitetsförfalskarna få råda, hade vi snart tusen nya kategorier att ta hänsyn till och detta är då den borgerligt materialistiska världsbilden tagit till sitt extremläge - att inga gemensamma minsta nämnare existerar utan enbart en befolkning full av storhetsvansinniga solipsister som alla är en lag inför sig själva. Detta förebådar civilisationens undergång.

Vatten och Luft fungerar verkligen illa ihop i dessa fall och mitt världsunika astrologiska pilottest synliggjorde och bekräftade antikens visdom, att ingen människa lever för sig själv allena. Vi är alla medlemmar av delmängder större än oss själva och som har en egen och av individen oberoende existens. Borgaren vill inte gärna tala "klass" eftersom sanningen om det egna livet skulle vara minst lika tragisk som den arma grupp HBT-människor som så uppenbart förlorat orienteringen i tillvaron.

Eftersom den antika tanken om SJÄLEN är löst förknippad med den osynliga Naturen och denna i sin tur associerar till Vattenelementet ("Moder Natur") är det rätt logiskt att Ekman som startade ämnesdiskussionen själv är född med Solen i Moder Naturs eget tecken Kräftan och inte minst behagligt befriad från problematik som involverar Luftelementet (tankefostren), den station där själen på väg upp från sitt deliriska syndafall transformeras till andesjäl, ett evigt luftväsen bortom Tidens, processens och förändringens värld. 

Tid, konstaterade de nyplatoniska filosoferna just innan senantiken dog och mörk medeltid tog över, existerar inte i den intellektuella himmelen där de eviga andarna vistas, prokreation och livscykler uppstår först där Tiden råder och det är i Naturens domän. 

I den naturliga zodiaken står gnosticismens arroganta världshärskare Saturnus-i-Jordelement som en Kronos och dikterar Kräftans - naturens - livscykler. Den här platta synen på livet som t.ex. sekulära Sverige har som sin officiella världsbild är en ren lögn om den presenteras som "den enda vägen" och leder till onda pålagor som t.ex. "arbetslinjen". 

I relativt goda samhällen är den istället en partiell sanning, men kräver också att den andliga axeln, representerad av Eld och Luft inkluderas i civilisationen för att människorna ska kunna utveckla hela sin medfödda potential. I Sverige är det så märkligt att bara eliten tillåts utveckla sig bortom löneslaveriet. Skomakaren tvingas förbli vid sin läst medan eliten lär sig hur man bygger slaverisystem som internetverksamheten Uber som ETC beskriver i all dess vidrighet. Svensk elit lär sig också hur man låter pengar tjäna in mer pengar så att man ensidigt kan kapa kopplingarna till övriga folket och samhället i stort. Landet Sverige producerar sedan flera årtionden ett ständigt ökande antal demoner som den dag deras människokroppar läggs till den sista vilan helt enkelt inte kommer att kunna "stiga uppåt" eftersom själviskheten i det avslutade livet drar dem rakt ner i mörka helvetiska regioner! 

På så sätt börjar Naturen redan i och med döden balansera upp de problem sådana varelser åsamkat Totaliteten, men naturligtvis lämnar dessa själar så dåliga karmiska avtryck efter sig att de förutom en tid i Helvetet också måste återfödas och uppleva Helvetet en gång till - nu på Jorden där de en gång skapade all turbulens.

Begrunda dessa elementens möjliga interaktioner med varandra och hur många blogginlägg sedan 2009 som ägnats var och en av dem:

ELD - LUFT (kreativitet - 166 inlägg)
ELD - VATTEN (sensationalism - 387 inlägg)
ELD - JORD (egen makt/egenmäktighet - 407 inlägg)

LUFT -
VATTEN (dissociation - 673 inlägg )
LUFT - JORD (rationalism - 144 inlägg)

VATTEN - JORD (materialism - 530 inlägg)

Enbart den sista interaktionen utspelar sig helt och hållet i det grovkroppsliga, i naturen med liten begynnelsebokstav (tyskarna har bevarat en kunskap om den högre Idéburna verkligheten som svenskarna totalt tappat, vilket i sin tur speglas i deras iver att trycka ner allt till gemenernas nivå).

Eftersom i huvudsak tidningsrubrikerna givit upphov till blogginlägg kunde man ha trott att braskande rubriker - "sensationalism" - skulle dominera totalt, men istället har bloggaren uppenbarligen fångats av rubriker som vid närmare granskning illustrerar "dissociationen" mellan den högre rationella människan och hennes lägre irrationella driftsnatur (irrationell naturligtvis bara för dem som vet att det existerar en högre och objektiv sanning). 

Det här utfallet beror säker på att bloggaren är äldre och inte längre eggas av pop- och skräpkultur som typiskt skulle hamna under konflikten mellan Eld och Vatten, där "apan ser (Eld, vision) och där varje synintryck sätter sprätt på begärsnaturen (Vatten)". Jag säger "apa" för att Eld indikerar liv, allt animaliskt liv. Människans särställning indikeras just genom Luft eller den Rationella Själen.

Istället roas jag av den intressanta gränslinje där den levande och intelligenta varelsen antingen förblir sin andliga natur trogen eller käpprätt går vilse i sin biokemiska lägre natur. Intresset föddes när jag, en rätt svår matallergiker,  var ute på tidig dejt med en flickvän och fick in en efterrätt med nötbeströdd glass. Normalt rena dödsstöten var jag lagom mör i huvudet efter att par glas vin att beordra mig själv att äta upp glassen utan biverkningar, allt för att inte framstå som en tunnis inför dejten. Och miraklers mirakler, stålsättandet fungerade och allergireaktionen uteblev helt.

Att allergin på inget sätt vuxit bort visade sig några få år senare när en fikabulle på jobbet utlöste en extrem reaktion där en släkting fick skynda till med antihistaminer jag saknade då jag trodde jag lärt mig avstå från allt som ens kunde misstänkas innehålla allergiframkallande ämnen. Allt detta kan sammanfattas som en diskussion om relationen mellan den Rationella Luftsjälen och den lägre biokemiska verkligheten, som kan tecknas som Vatten. Det är möjligt att två glas vin effektivt stuvade om i värdkroppens naturliga förutsättningar att hantera nötter, men jag vill gärna tro att det var den ovillkorliga instruktionen från den Rationella Luftsjälen att hantera situationen (hur patetiskt anledningen än var) som var den verksamma agenten. Eller med andra ord: "mind over matter".

*****

Det egentliga ämnet för inlägget är en uppföljning av HBT-testet och elementens interaktion. AstroLogiken stämde perfekt i pilottestet: Mars attack mot Solen aktiverade verkligen det bloggen kallat "social utstötning" - individer som upplever att de är på kant med sin grupp - i det här fallet sitt medfödda kön. 

Eftersom jag mött instabila könsidentiteter även vid andra kombinationer av Luft och Vatten ska jag här prova samma data på de båda andra kombinationerna, den fallna Mars i Kräftan attackerande identitetsgivaren Solen i Vågen samt Mars i Fiskarna mot Solen i Tvillingarna. Det är dock väl att minnas att det enbart var det första testets Mars-Skorpion som var en renodlad symbol, Mars hemma i sitt (negativa) härskartecken. Dessa "realiserade" placeringar har jag tidigare ifrågasatt värdet av, särskilt som Mars-i-Skorpionen haft dåligt rykte sedan antiken. (Se några inlägg med taggen aktualitet/potential.)

En så här stark placering kan sakna kapacitet att utvecklas i ny riktning eftersom härskarläget så att säga är "uppfyllelsen". Individer med många planeter i härskarläge kan urarta till beskäftiga besserwissers som Tiden själv slutligen överger eftersom de så tidigt hittade sin form och vägrade spela boll med några andra. 

Särskilt bekymmersam för ett kvantitativt studium är sexualdriftens Mars i Kräftan eftersom dess "fall" uppenbarligen har att göra med att den ägs av en så opålitlig herre som Månen - den mångalna och ständigt ombytliga principen! Naturens drivkraft kan inte styra sig själv inom sin egen domän - detta är självklart! En god härskare måste alltid befinna sitt ett trappsteg över verksamheten man råder över, annars blir det ren hawaii-hockey... Därför har jag upprepade gånger påpekat vikten av en väl fungerande Sol om det ska bli något av Månen hemma i härskarläge i Kräftan. Bara empati leder ingenstans...

Det är därför uppenbart att granskningen av den här varianten av Luft/Vatten-dissociationen löper stor risk att bli resultatlös när Mars själv är i så kritiskt läge och villkorad av din disponent. Teoretiskt mer lyckosam är i så fall Mars-i-Fiskarna eftersom Mars har en vattnig sida och en eldig natur som överensstämmer väl med Fiskarnas härskare Jupiter som är Mars planetära vän och även härskar över ett Eld- och ett Vattentecken. Mars attack mot intellektuella Tvillingarna borde inte ge identitets-Solen några HBT-problem. Missa inte att olika kvaliteter är aktiverade. Kräftan/Vågen står för den något riskabla Passionen (Rajas guna) som kan dra iväg åt vilket håll som helst, medan Fiskarna/Tvillingarna tillhör Ljusets eller medvetenhetens kvalitet (Sattva guna) och som värst brukar hamna i "en fas" som de  förr eller senare genomlever just genom deras kunskaps- och medvetandeorientering. 

Men dessa är bara mina lösliga gissningar utifrån symbolernas naturer. Nu till själva sökningen!


Kräftan/Vågen:

Mars-Kräftan attackerar planet i Vågen:

Solen under attack:

HBT-gruppen: 6 (2,1%)

Kontrollgruppen: 5 (0,5%)

Månen under "attack" (viss osäkerhet för ett fåtal kartor då majoriteten av  horoskopen saknar födelseklockslag. Frågan är om man kan kalla det en Marsattack när planeten står i samma tecken som Kräftan i antingen kombination eller en tajt konjunktion... Dessutom är detta naturligtvis heller inte en dissociation mellan Vatten/Luft utan ren turbulens i den begärsfyllda Näringssjälen!):

HBT-gruppen: 1 (0,3%)

Kontrollgruppen: 6 (0,6%)


Pilottestets "ömsesidiga reception" utgår eftersom det bara var Skorpionens Mars och Vattenbärarens Saturnus som applicerade till frågan om sexuell avvikelse från gruppen/normen/kategorin.

Mars-Kräftan och valfri planet eller nod i Vågen:

HBT-gruppen: 19 (6,6%)
Kontrollgruppen: 34 (3,4%) 


Också pilottestets omkastade Mars i Lufttecknet och valfri planet i Vattentecknet utgår. Också det här förhållandet saknar, så vitt jag kan se, relevans för HBT-fenomenet.


Fiskarna/Tvillingarna:

Mars-Fiskarna attackerar planet i Tvillingarna:

Solen under attack:
HBT-gruppen: 4 (1,4%)
Kontrollgruppen: 8 (0,8%)

Månen under attack (viss osäkerhet för ett fåtal kartor då majoriteten av  horoskopen saknar födelseklockslag):

HBT-gruppen: 2 (0,7%)

Kontrollgruppen: 7 (0,7%) 

Mars-Fiskarna och valfri planet eller nod i Tvillingarna:

HBT-gruppen: 10 (3,5%)
Kontrollgruppen: 44 (4,4%) *****

Undersökningen går som på räls! Utfallet blev precis som jag antog utifrån en bedömning av Fiskarnas/Tvillingarnas högre kompatibilitet. Denna andra del visar att "dissociationen" i lägre grad än den mellan Kräftan/Vågen tenderar till homosexualitet och att båda dessa varianter i sin tur är mindre benägna till identitetsproblem än huvudstudiens Skorpion/Vattenbärare.

I inläggets första del visar sig ändå den fallna Mars i Kräftan förorsaka den balanskänsliga Sol-Vågen en del besvär. HBT-gruppen är dubbelt så stor (procentuellt) som kontrollgruppen. Detta är naturligtvis ingenting jämfört med den ursprungliga studiens fyrfaldiga ökning som allt mer ter sig som den verkligt besvärande störningen - troligen för att vi har en renodlad symbol för sexualitet i oförenlig koppling till gruppidentitetens Vattenbärare.

Men minst lika intressant är undantaget i denna uppföljning, en fallen Mars i Kräftan tillsammans med sin disponent Månen i hemmaläge. Den här kombinationen tycks vara närmast en vaccination som immuniserar individen från HBT-problemetik och faktiskt bekräftar det här negativa resultatat Kajsa Ekis Ekmans försiktiga tassande kring "vad Naturen vill med oss". Moder Natur eller Kräftan är inte ansvarig för sexuella urspårningar - Mars libido (så fallen denna drivkraft än må te sig ur de Eviga Andarnas upphöjda klarsyn) fungerar precis som tänkt, den låter en ständig ström av kortlivande säsongsblomster passera revy, Mars är den reproduktiva kraften och den felar inte! Den närmast totala avsaknaden av denna planetära kombination i HBT-gruppen omvittnar att heteronormalitet ligger i harmoni med den universella eller naturliga ordningen.

När människor börjar knasa och mena sig tillhöra fel kön ligger felet på en högre nivå och det är just det som dissociationen mellan den högre bestämmelsen och det biologiska substratet antyder. Men varken Luft eller Vatten ska klandras utan snarare det faktum att de ställt sig på tvären mot varandra. De bildar en anomali och den här undersökningen bekräftar min initiala tanke att HBT-fenomenet kunde vara tacksamt att studera för att se om astrologin verkligen har någon koppling till den empiriska verkligheten. Det verkar den ha.

Men astrologin är nu bara "ögonblicksbilder", stillastående symbolik. Det faktum att vissa själar återföds till Jorden och inte kan förlika sig med sin lott i livet kan inte förklaras särskilt bra av ett horoskop (åtminstone inte av undertecknad). Istället blir det att tillgripa hjälphypoteser som dålig karma, dåligt utförda uppgifter i tidigare liv som kommer tillbaka och hemsöker avsändaren i detta liv. HBT-fenomenet är således psykisk sjukdom i ordets egentliga mening, en själens sjukdom och ska behandlas som den sjukdom den här. Tanken om själens synder kommer också för mig, om "synd" fattas i ordets ålderdomliga mening, "att ha missat målet". 

Men verklig själavård ligger bortom det sekulära samhällets kompetens eftersom det bygger på att människan bara är en kropp utan någon föregående historia. Att återfödas gay i västerlandet kan se ut som särskilt hård karma eftersom sekularismen uppmanar individen att urarta så långt det någonsin är möjligt. Men när jag engagerat läste den nyplatoniskt färgade djuppsykologen James Hillman för några år sedan, hävdade han envetet att psykologi inte kan hjälpa själen. Själarna MÅSTE tillåtas "patologisera" och gå ner sig till botten i det motiv de hängt upp sig på. Sedan kan klarsynen återvända spontant. Lustigt nog är det precis vad jag ovan sade om den förhållandevis gynnsamma kombinationen av Fiskarna/Tvillingarna, och händelsevis råkade Hillman ha båda tecknen aktiva - och viktiga! -  i sitt horoskop. Se kartan i inlägget "Sur luft" från 2011.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.