Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 21 februari 2018

Basinkomst åt alla och KG Hammars kamp mot svensk vapenexport

Det finns något "lätt" och närapå leviterande upp mot skyarna över publikationen ETC. Tidningen står definitivt på den Goda Sidan i det Inferno världen har framför sig innan nästa Dagordning stundar. ETC har ett grepp om de dimensioner eller vektorer som kommer att avgöra världens öde. Borgerliga tidningar har visserligen börjat ägna den nya gryningen ett ökande intresse, men läs för guds skulle inte deras ledarsidor! Nattsvart sörja i den rådande ordningens tjänst.

Först skriver ETC:s brittiska (?) omvärldsanalytiker George Monbiot en viktig krönika om hur man ersätter marknadens allt mer själsdödande skitjobb med frivilligjobb (helst inom ramen för ett samhälles sysselsättningsåtgärder). Några ord mot slutet är knäckande starka:
Världen har förstörts av människor som försöker höja sin status genom sitt arbete. Inom många yrken – till exempel inom de fossila energibolagen, vapenindustrin, bankväsendet, reklambranschen – stiger ens anseende ju mer skada man gör. Ju mer man fördärvar andra människors liv, desto mer bidrar man till aktieägarvärdet.

Monbiot nämner utan någon som helst uppskattning effektivitetsfascisten Frederick Taylor som jag här på bloggen kallat en människa t.o.m. ondare än Adolf Hitler.

Exakt ett dygn senare publicerar ETC en trevlig intervju med fd ärkebiskopen KG Hammar som beklagar Svenska Kyrkans ryggradslöshet när den inte ställer upp i kampen mot den svenska skammen: vår vapenexport enbart i syfte att gynna den egna ekonomin. Det är på pricken min inställning och jag förundrad att ingenting om KG Hammar hamnat på den här bloggen under dess snart nio år. 

Troligen för att han var så pro-gay och att kristendomens bannlysning av själavandringsläran i några senantika kyrkomöten fördunklat de troendes förstånd i just den här frågan. Mer rättrogna kristna än Hammar fördömer den utlevda homoböjelsen man kan inte längre förstå hur den uppstått eftersom man tror själar skapas unikt för vart och ett nyfött barn. Så går det när man bannlyser "hedendom" som satt inne med större kunskaper än man själv förfogade över. 

Nå, frågan om själar som snurrar till det för sig så till den grad att de hamnar i direkt konflikt med sina egna jordekroppar är nu inte världens största problem, och KG Hammar har direkt min sympati i sin kamp mot den sataniska svenska vapenexporten (tänk försvarsminister Peter Hultqvist och kappvändaren Stefan Löfven för att få ansikten på den mörklagda Ondska som styr vårt land).

Det passar sig förstås att i brist på känd födelsetid ställa horoskopet för en Guds man utifrån Solens perspektiv (andesjälen eller människans djupare identitet), och så ser Hammars karta ut så här:


Inför hela tre interaktioner mellan Jord och Luft kommer jag genast att tänka på den hysteriska systematiseraren Proclus, särskilt som Hammar medger att han först efter en lång tid som en kyrkans man fick ett djupare perspektiv tack vare "mystikern" Dag Hammarskiöld:
”Kom ihåg att det är idén du tjänar”, säger [DH]. Det gav mig en slags inre frihet. Vi kommer inte undan institutionen, men man behöver inte ta den så himla allvarligt, säger han.

Det är rätt typiskt en stark betoning av Luft och Jord att den platonska Formen eller Idén först är så djupt begraven i det döda stoffet (Jord) att individerna bara med svårighet inser skillnaden mellan den fysiska verkligheten och den osynliga andevärlden, dvs. Platons Idévärld, på sistone också betitlad Elysium eller den Högsta Himmelen på den här bloggen.

Men Hammar har en föredömlig ömsesidig reception mellan formprincipen Saturnus nedsänkt i Jord-bundna Oxen samtidigt som Oxens härskare Venus befinner sig i den saturniska Vattenbäraren, ett Lufttecken jag sökt knyta ända till den Högsta Himmelen (det gudomliga Intellektet). Det fattas bara att inte den här förträffliga kombinationen till sist leder en människa till upptäckten av Idén som det enda verkliga (just som Platon hävdade, trots att kristendomen kättarförklarade filosofin efter att ha stulit allt matnyttigt från den). Det jordiska höljet är bara den imperfekta kopian av den högre verkligheten... (Nya Testamentets Hebréerbrev är typiskt för sin "tvåvärldslära" som definitivt ser influerade ut av antingen Platons Idévärld och därunder Fenomenvärlden eller möjligen någon österländsk och likvärdig tankegång.)

Särskilt intressant med KG Hammars horoskop är hur illa Sol och Måne samarbetar. Solen i 1a huset placerar Månen i 6e huset för olyckor och fiender. Om nu Hammar haft svårt att bli vän med sina egna begär och känslosamma strömmar är kombinationen av sol- och måntecken glasklar ur teologisk synvinkel: Naturligtvis måste Den Högsta Himmelen (Vattenbäraren) betrakta den låga Passionssjälen som en avfälling, en syndafallen själ.  I den en gång populära kaldéiska religionen som tidig kristendom plundrade ges Naturen eller Själen många namn, och dagens kvinnor skulle kanske skräna om kvinnoförtryckande symbolik här. 

Men kristendomen snappade direkt upp och avkönande den feminint uppfattade Naturen och neutraliserade den till "Den Helige Ande". Går man till kaldéerna presenterades bilden av en androgyn eller tvådelad Gud, Den Högste och hans "Kraft" - exakt samma tudelning som i hinduismens Purusha och den lägre energin Prakriti. Det är Guds "sexuella" penetration av sin feminint uppfattade Kraft (Naturen) som är förutsättningen för världens tillblivelse. 

I de kaldéiska fragmenten kallas denna kvinna Hekate och hon kopplas också till Världssjälen. Intressant med denna "Natur" är att Hekate också har epitetet "demonernas älskarinna" och detta kommer ytterligt nära vad jag (ur eget huvud) sagt på bloggen om KG Hammars tvivelaktiga placering där Månen är sin egen, härskare i Vattenelementets passionerade tecken Kräftan. Den här unifierade symboliken kräver en god ledare (en välplacerad Sol) för att inte det låga och naturliga driftslivet ska leda människan fel!  (Se senast ett kort resonemang om Kräftan i inlägget om det onda företaget Academedia.)

Av detta följer att Hammars födelse inte är rätt Sol att leda den fallna Naturen eftersom den senare - på klassiskt kristet sätt - förfrämligas och förklaras en fiende. Eller visar Hammars karta bara den objektiva sanningen? Kaos bor granne med Gud och en Sol tryggt förankrad i den högre intellektuella verkligheten måste per definition vara oförenlig med låga näriga människor som bara tänker på mat i magen för dagen! 

Det ser ut som om Hammar valt att främst projicera sin medfödda och extremt osamarbetsvilliga sol- och månplacering mot svensk vapenexport och, enligt intervjun, nu också den växande klyftan mellan de som Äger och de som allt mer förslavas under den rike onde mannen. Hammar kallar sig inte vänster utan ser bara sin ståndpunkt som en naturlig följd av det kristna budskapet om man läser noga vad Nya Testamentet säger. 

Det är exakt vad också den här bloggen de senaste åren sagt om astrologin som en slags filosofi i serietidningsform. Den är inte så mycket en metod för att "förstå sig själv" som den är ett objektivt utlåtande om positioner som närmar sig eller fjärmar sig från Sanningen, den universella morallag som är hur Gud själv är funtad. De judiska Dödahavsrullarna (från kanske 200 år före Jesus födelse) konstaterar att den ene Guden skapat två andeväsen, Ljusets och Mörkrets andar, men att Han-Hon-Det fann behag bara i Sanningens eller Ljusets ande och hatade dess Skugga!  ("Allt ovan bordet")

Häri ligger då en mytologiskt skildrad förståelse av världen i den kaldéisk-babyloniska religion som uppenbart påverkade en del av judarna: Mörkrets ande motsvarar den materiella världen, dvs. den sublunära sfär som astrologiskt kan beskrivas som "Månen hemma i sitt negativa härskarläge Kräftan". Det är Vattnets begär som driver själen ända ner till Jordelementet och en återfödelse som blott kroppslig människa.

Det förvånar inte att Hammar är pro-gay med en så dysfunktionell relation mellan sin egen Sol och Måne, den "dissociativa" kopplingen mellan Luft och Vatten är just en sådan problematik som skulle kunna ge en själ vars högre och lägre natur slutat fungera så att varje ny födelse blir till en vånda och svåra anpassningsproblem, till samhället, dess ideologi, eller t.o.m. bilden av den egna kroppen. Förnuft och känsla i otakt. 

Hammar låter i mina öron som en som på det hela taget övervunnit sin egen dissociativa störning och det påminner om att man faktiskt KAN klara sig utan Månen som bollplank, förutsatt att man hittat hem till sin sanna solära identitet! Abortmotstånderskan och advokaten Ruth Nordström var en sådan person som föreföll glasklar trots att Månen inte hade det bästa utgångsläget i horoskopet.Bonusspaning

Hammars ömsesidiga reception fascinerar mig eftersom Oxen normalt representerar en primitiv station i zodiakens bilderbok ("visuell filosofi"). 

Se senast på bloggen: Är penningmänniskor ett lägre släkte?

Kan det vara så att den förädlas i vissa kombinationer, som t.ex. genom att husera Saturnus och själv låta sin herre Venus (pengar, godhet) gå till den all-omfattande och icke-exkluderande Vattenbäraren? Jag bestämde mig för att snabbsöka i horoskopsamlingen. Med tiotusen kartor ger enbart receptionen runt 60 träffar så jag skär ner genom att också efterfråga Hammars Sol i Vattenbäraren. Träfflistan börjar, kronologiskt sorterad, med den mäktige systematikern Proclus, som jag tidigare noterat att han sökte förklara materien för att vara god efter att tidigare platonister (och den populära gnostiska religionen) förklarat den materiella tillvaron för ett svartbygge av en lägre och t.o.m. arrogant och okunnig gudomlighet (Platons Demiourgos negativt tolkad):

 1. Proclus;8.02.0412; 9:00 - nyplatonisk filosof och mystiker (karta på bloggen)
 2. Charles Leadbeater;16.2.1854;10:30 - ockultist och astrolog (två gånger anklagad för att vara pederast och tvingades avsäga sig ledarskapet för Teosofiska Sällskapet)
 3. Charles Lang Freer;25.2.1854;12:00 - tågvagnstillverkare och berömd konstsamlare
 4. Sandor Kepiro;18.2.1914;12:00 - ungersk polischef med nazianknytningar, förnekade krigsbrott
 5. Renato Dulbecco;22.2.1914; 7:15 - Nobelpris i medicin för arbete på den genetiska sammansättningen i cancerframkallande virus
 6. Margit Norell;23.2.1914;12:00 - psykolog som bidrog till myten om "seriemördaren Quick"
 7. Griselda Blanco;15.2.1943;12:00 - colombiansk (kvinnlig) knarkbaron
 8. Ellie Crystal;17.2.1943;12:00 - medium, skapade new age-sajten crystallinks.com
 9. Karl Gustav Hammar;18.2.1943;12:00 - referensobjektet
 10. Tim Hunt;19.2.1943;12:00 - Nobelpristagare, biokemist
 11. Lou Christie;19.2.1943;12:00 - säregen popsångare, tonårsidol i början av 60-talet med sånger som "The Gypsy Cried" och "Two Faces Have I", morbida eller psykologiserande texter till den tidens typiska pop (fast mer skruvad än normalt). Ett geni eller djupt problematisk själsnatur?
 12. Eija Hetekivi Olsson;3.3.1973;12:00 - tilldelades fejkpris för att ha boostat Norstedts försäljning
 13. Victoria Zdrok;3.3.1973;12:00 - hora för pengarna, utvikningsbrud i Playboy
 14. Tommy Lagergren;5.3.1973;12:00 - avdelningschef Skolverket - lät bemanningsbolaget Proffice legitimera lärare och granskade sedan själv det anmälda missförhållandet. JÄV JÄV JÄV
 15. Stig Severinsen;8.03.1973;12:00 - idrottsman, simning - världsrekord under vatten: 22 minuter på ett andetag (karta på bloggen)
 16. David Wilcock;8.3.1973;23:16 - troligen new age-charlatan, självutnämnd återfödelse av kända amerikanska mediet Edgar Cayce
 17. Nick Boström;10.03.1973;12:00 - ateistisk filosof, har skrivit om AI
 18. Matilda Ernkrans;12.3.1973;12:00 - (s)-politiker i partistyrelsen

Som så ofta blir det mest skräpkändisar när man närmar sig vår egen tid och det har att göra med hur jag samlar in data, eller snarare på hur de flata och ungdomsfixerade svenska medierna så sällan rör sig bortom banaliteter, politik eller konsumtion och underhållningsindustrin...

I den här gruppen kan man visserligen notera ett flertal figurer med andliga anspråk men också Oxens tendens att hora för pengarna och möjligtvis en olustig kombination av andlighet och förfallen lusta i teosofiledaren Leadbeater. Helt klart är att enbart receptionen inte räcker för en helgonliknande vandel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.