Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 28 februari 2018

"Men han är ju ändå justitieminister..."


Vakuumförpackad men "kort datum"

Tyckte någon Morgan Johansson sågades för summariskt i "Den banala ondskan" två inlägg tillbaka? Han är ju ändå Sveriges justitieminister! Det berodde i så fall troligen på att astrologi inte är för de vingliga sinnena - det är komplexa strukturer som observatören måste kunna famna på den intellektuella nivå där Platons gudomliga Idéer hör hemma. 

Den store filosofens sentida efterföljare betraktade tingen i vår värld - även planeterna - som de eviga Idéerna synliggjorda. Efter att de framträder i fenomenvärlden benämndes de dock ofta logoi, styrande förnuftsprinciper. En människa, också en del i fenomenvärlden är således ett fenomen och en sammansättning av förnuftsprinciper i skilda grupperingar. Det är detta horoskopet tecknar. Om spöket i maskineriet säger faktiskt ett horoskop ingenting, däremot något om den väg fenomenet människan kan tänkas ta genom livet.

Sverige har på senare år haft en olustig tradition av att tillsätta fullständigt odugliga människor i ett så viktigt uppdrag som justitieministerns (Freivalds, Bodström, Hellsvik, Ask...), men varför inte ge Johanssons karta ett andra omdöme, nu med blick för de faktorer som anknyter till Rättvisan och alltjämt utifrån den solascendent som passar bra för dessa hypotetiska kartor för individer i ledande position. (Månen representerar den ansiktslösa dussinmänniskan.)


Rättvisan kan granskas på ett antal sätt, inte minst hur balansplaneten Venus allmänt mår. Men den mår skit i Johanssons horoskop - de var ju precis detta "Den banala ondskan" fastslog. 

Det här leder i sin tur till att Venus som härskaren över balansaktens Vågen inte fungerar bra och vad värre är så äger denna usla Venus nu också den i Vågen placerade Jupiter, symbol för Lagen !!! Att Johansson är en korttänkt ateist förvånar inte alls med den så prominent placerad men "ond" Jupiter - detta är ju också den högre utbildningens och religionens signifikator. 

Jupiter är kluven i den här kartan: som expansionens och framgångens princip gynnar den visserligen Sol-Väduren i första huset, men är å andra sidan destabiliserad av sin disponent Venus som från sitt 2a hus ger en bedrövlig ekonomist, som hos alla högersossar idag saknas hos Johansson visioner för en värld bortom kapitalismen. Så mycket libido (Mars+Venus) kanaliserad till Arbetsoxen i 2a penninghuset är ju en ren katastrof för ett land. 

Politiker måste fungera på den intellektuella nivån, sedan löser sig det jordiska automatiskt. Elementen är som ett fyrvåningshus, den som befinner sig högre upp kan överblicka mer, men från gräsrotsperspektivet kan man inte simulera en av De Vise. Problemet här är att Johanssons Sol visserligen tecknar ELD men att dess disponent Venus står i JORD och begränsar utblicken. Han är kvar i barnets orala stadium och försöker applicera den mognadsfasen på det han gör. Han borde ha sökt bli en penninghungrig ICA-chef istället, matvaror funkar så mycket bättre med den här kartan! 

Dessutom sägs Jupiter ligga världsligt svagt i väster (7e huset), men detta omen måste fattas metaforiskt med en hypotetisk Sol-i-första. Planetens förmåga att göra gott skadas dessutom av oppositionen från Saturnus, som behöver ett eget stycke.

Som rättvisemänniska plockar Johansson inte många poäng och nu hänger allt på Saturnus, lagens exekutiva sida. Men tyvärr. Även här är Tiderna ur led och Saturnus har fallit till sitt ynkligaste och minst rättrådiga läge, i subjektivistiska egoperspektivets Väduren. Ska man säga att dess "fall" kan kvittas mot Solens "upphöjelse" i Väduren? Absolut inte! Planeterna råder över olika områden i livet och Johanssons VädursSol indikerar en framåt och oförvägen typ vilket förklarar hur en människa med så få av de kvaliteter som gör en stor statsman ändå har lyckats nästla sig in i regeringen och till råga på allt i justitieministerns position.


Måttet på en kulturs trivialisering

Måttet på en kulturs trivialisering är hur många pseudofrågor som kommersialiseras och falskflaggas som "valfrihet"...

*****

Är man nu inne på ämnet livsstil, en fas normalbegåvade passerar och växer ur redan i tonåren, missa inte ärorika kultgruppen Flamin' Groovies WHISKY WOMAN (YouTube). Låten börjar lugnt men växer i intensitet. Ösig gammal rock'n'roll med attityd...
En googling avslöjade att titeln är föga originell, flera artister kommit idén att projicera sina egna laster på den slampiga kvinnan...

(Efter Whisky Woman slumpar YouTube fram en tv-inspelning med bandet - 1972 piskade de skiten ur Rolling Stones - kolla! Det här är vad jag kallar det lilla livet, livsstilslivet. Kul att se på...)

Den banala ondskan: Morgan Johansson "lägger sig inte i"

I ett debattinlägg i SvD förklarar bl.a Svenska Freds att högersossen och ateisten (Djävulsdyrkaren) Morgan Johansson inte lägger sig i de bedömningar Inspektionen för Strategiska Produkter gör av om köpare av svenska vapen är skurkstater eller inte. Artikeln säger det inte rakt ut men detta är precis samma "banala ondska" som nazisten Eichmann uppvisade under krigsförbrytartribunalen i Jerusalem. Han gömde sig bakom en anonym byråkratmask och sade att han bara utfört sin lilla del i ett större maskineri.

"Socialdemokratiska" Morgan le Fay har kommenterats astrologiskt tidigare, men på förekommen anledning är här en något annorlunda infallsvinkel.Tar man ledar- eller handlingsmänniskan (Solen) som ascendent men ändå börjar nysta från Månen, kanske någon undrar varför jag "missfärgat" det ledarbenägna och ibland något yviga Mån-Lejonet med en skopa död Jord.  Är då inte Månen i utmärkt synergi med Solen i Väduren som också är en placering i klarsynt Eld? 

Nej, och här är ett specialfall som kräver en djupare analys av disponentkedjan. Psyket/Månen hos denne korrupta politiker är smutsigt av ett förfärligt materiellt begär (Månen är begärens planet) därför att redan den agerande Solen - dess disponent - är allvarligt skadad. Här sprids således mörker genom hela disponentkedjan och den onda roten befinner sig typiskt nog i ägandeinstinktens eget tecken Oxen, arketypen som också möter i judarnas ryggradslösa dansande kring en Guldkalv så fort deras gudomligt inspirerade ledare Moses vänt ryggen till.

För en utagerande och ledarskapshungrig Vädur är det illa när dess disponent, krigaren Mars, börjar mingla med en annan planet som tangerar människans begärsnatur, Venus. Här är Venus en verksam illgörare och i hemmaläge i Oxen i Oxens naturliga 2a hus för finanser kan man knappast få en bättre illustration av en som prostituerar sig för pengarna. Det är ren och skär skandal att regeringen Löfven tillsatt människor av denna kaliber på viktiga poster! Nästan alla horoskop har något område som det skulle prestera bra i, men denna häxa i manlig kropp, denna Morgan le Fay har verkligen givits ett område där en medfödd risk för KORRUPTION är överhängande!

Det är förstås Satans stjärna Algol, eller här Djävulen som Frestaren som ligger bakom korruptionstendensen som sätter pengarna över allt annat. Hinduisk astrologi ser planeters aspekter riktas mot tecknen/husen som helhet - det är vattentäta skott från ett till ett annat. Egentligen borde därför Morgans Sol i Vädurens sista grad vara immun mot den hotande Algol några grader in i nästa tecken, men eftersom hinduisk astrologi inte använder fixstjärnorna behöver man inte känna sig låst av spelregeln om aspekterna. (Västtraditionen, som räknar aspekter via gradtal/orber existerar för övrigt också i Indien, som en sidotradition.) 

Det betyder att denna eländespolitiker har den ack så viktiga Solen störd på två sätt, dels av den materialistiska korrumperaren Algol via tät konjunktion och dels genom att Solens disponent minglar med en horaktig Venus, som här mest liknar en fresterska som jobbar tillsammans med Algol i 2a huset för materiella behov. En DN-skribent gjorde häromdagen åtskillnad mellan (legitima) behov och rena begär och det är intressant att se hur Morgan Johanssons pinsamt simpla karta ändå innehåller ett snårigt komplex som tycks blanda ihop behoven (2a huset står för näring som ett behov) med skadliga begär (2a behovshusets härskare Venus är en degraderad och skadlig faktor).

Att en sådan här politiker drillar dig på Humanisternas ateism är inte så förvånande - ateism är ju i grund och botten bara ren negativitet, dvs. den enligt antiken helt onda materien. Djävulen är den Idé som sjunkit allra djupast i grundmaterien innan det ändlösa mörkret vidtar. Jämför Platons Idélära (Idéerna är levande intelligenta väsen!) med den judisk-kristna extrakanoniska traditionen om Lucifer som störtade ned från den Högsta Himmelen... Morgan Johansson uppfyller med råge kriterierna på ett Satans barn. Därför "lägger han sig inte i" - han är likt Satan själv trög och dum i huvudet - ett närmast rent språkrör för den formlösa materien eller den banala ondskan, en svensk byråkrat när de är som sämst. (Jfr Sverigehoroskopet som uppvisar en besläktad kombination av Väduren och Oxen, ego och pengar, och återigen Satansstjärnans förrädiska infiltration).


tisdag 27 februari 2018

Om förtroendeingivandets gestik och urholkningen av ett folk


Vid DN-intervju med partiledaren Ebba Busch-Thor instruerar fotografen henne att inta den uråldriga pose som signalerar "trygg och förtroendeingivande". Genast fladdrar ett århundrade av idolfoton och gamla skivomslag förbi, men ovanstående från Jamaica året 1977 är en kul parallell även om ironin troligen inte längre går fram hos en befolkning förlorad i materialism och köp av billigt Kinakrafs. Reggae-rapparen I-Roy (Roy Reid) slår två flugor i en smäll och både poserar och passar på att ironisera över den vulgära rika människans prålande med sitt bling-bling. Rolexklocka och ringar i överflöd!

Ebba Busch-Thor har inte gjort något intryck på mig (och tydligen inte övriga folket heller av Kristdemokraternas opinionssiffror att döma), men intervjun innehåller en pregnant formulering om forne partiledaren Alf Svensson. DN påminner henne om att i februari 1998 - för 20 år sedan - publicerades Alf Svensson på DN Debatt och krävde en värdekommission mot egoism, likgiltighet och moralisk förflackning. Inte minst kritiserade han det svenska näringslivets girighet (se horoskopet för Svenskt Näringsliv - tre inlägg).

2009 underordade jag Alf Svenssons karaktär i ett inlägg som partiellt gick under dubbelgångarkategorin, men att ge sig på Girighetens Svarta Hål är onekligen tufft med tanke på att KD och den förvekligade kristendomen står solitt på kapitalismen sida, främst av religionens historiska uselhet i Europa där den snart ställde sig på Herrarnas - ägarnas - sida i deras kamp mot den lilla människans berättigade materiella anspråk. Därmed kom kommunismens arkitekt Karl Marx att se negativt på kristendomen och det är sedan vi har alla dessa svenska fähundar som kombinerar god kristen värdegrund med skol- och vårdprofit och alla de styggelser som avslöjar oss som ett land styrt av Satan - den Falske och Förställde...

Men Alf Svensson gillade jag alltid de gånger jag hörde hon tänka och tala, sannerligen en genuin människa, intelligent, ödmjuk och djupt insiktsfull. Just sådan som alla politiker borde vara som INGEN, inte ens Vänsterpartiets ledare, riktigt förmår. En ny titt på Svenssons karta visar hur gynnsam hans himmel var, och naturligtvis raka motsatsen till alla de okunniga politiker till höger och inom sosseriet som jag brukar lista som exempel på buffelmentaliteten i Mörkrets kvalitet (Tamas guna). 

Följdriktigt är Svensson istället född med närmast perfekta indikationer i Ljusets kvalitet (Sattva guna). En gud som tillfälligt tagit mänsklig gestalt men vars inre illumination tydligt kan ses för dem med ögon att se och öron att höra!

T.o.m. där horoskopet tar ett "snedsteg" ned i Passionens våld (Rajas guna) är detta till det bästa på grund av välviljan Jupiters lyckosamma placering i en ledarskapskarta (med Solen parkerad i 1a huset). Jupiter själv är inte lyckosam för Jungfrun-i-första men femte huset är lyckosamt och eventuella tendenser till "tom uppblåst bubbla" motverkas i hög grad (men inte helt, för den som minns hur Svensson ibland kunde låta rätt uppblåst och pompös) av att Jupiter disponeras från den korrekta gränsdragningens Saturnus i horoskopets världsligt starkaste läge, i sjunde huset:Det är således medvetenhetens ljus som med passion driver hela denna himmel! Jag minns inte ett enda tillfälle då jag hört Svensson höja rösten eller låta arg och hur väl stämmer inte detta med den utagerande (solära) kartan: den enda placering Mörkret plockar är genom den likaledes mörka passionens Mars, krigaren och hetsaren i den animaliska dominanten Lejonet. Men den här renodlade kombinationen av ledarskap via fruktan offras nu i 12e huset för försakelser vilket reducerar Mars betydelse avsevärt. 

Den Lilla Illgöraren är aldrig helt borta eftersom 12e kan stå för det undermedvetna och alltjämt läcka igenom in i första jag-huset, men mot Jungfruns svala och perfekta frasering och intellektuella förfining har Mars ingen chans! Detta är en mycket bättre Jungfruascendent än den hos f.d. statsministern Reinfeldt vars ascendenthärskare Merkurius förpassats in i det 12e förlusthuset medan istället den onda och omoraliska Mars steg in i 1a. Därför stod regeringen Reinfeldt för all den näringslivets girighet och brist på etisk halt som Svensson ser som Satan själv på våra gator och torg! Och Svensson har rätt - den uråldriga astrologin visar att det är han som är en politiker av det rätta virket, en människa som tjänar en högre intelligens, en högre förståelse.

Svenssons karta är trösterik för den som tycker att bloggen varit hårdhänt med Jungfrun, dock i linje med dess symbolik som profitjägaren som därmed skapar sig fiender vilket i sin tur slår över i Jungfruns kända räddhågsenhet (asociala introvertism) och den växande fruktan visar sig berättigad när mytens Hades våldtar och kidnappar Jungfrun/den jungfrueliga jord som väntar på att plöjas och bli en vinstmaskin för sluga och kalkylerande räknenissar som Mikael Damberg. Den förre kristdemokratiska ledarens Jungfru i första huset står visserligen för en intelligent och kalkylerande natur, men kartan är så fantastiskt balanserad att denna Jungfru låter sig formas av den stora gränsdragaren Saturnus i väster (metaforiska väderstreck med en artificiell solascendent). 

Saturnus är till skillnad från den lycksökande och guldgrävande Jupiter en vän till Jungfrun och att ha Saturnus i den universella empatins tecken Fiskarna tar effektivt udden av Jungfruns ökända ointresse av allmän välfärd och fixering vid sin egen framgång! Jag vet bara en placering som lika effektivt skulle kunna adla Jungfrun så att hon slipper från sin materialism och det är att kasta in henne i 12e fängelsehuset där själen sägs mogen för rening och befrielse! Jag har sett exempel inom egna släkten på Jungfrun i 12e som snubblat i livet i sina missriktade försök att vara alla till lags (Vågen som ascendenttecken kan ge en tendens att söka behaga alla och envar), men som sakta gått från klarhet till klarhet och börjat uppfatta hur altruismen alltid klår Jungfruns paradgren självtjänandet.

Man kan därför säga om Alf Svenssons solkarta att det är den VERKSAMT GODA Merkurius och den VERKSAMT GODA Saturnus som från varsitt prominent hörnhus äger och styr hela detta handlingsmänniskohoroskop. Inte illa. Och naturligtvis visade Svensson alltid prov på det där typiskt fåfänga hos Jungfrun: Om Oxen är det första Jord-tecknet och omvittnar naturen i dess obearbetade tillstånd, är Jord-Jungfrun samma natur i dess kultiverade tillstånd, efter att människans intellekt processat den givna tillvaron och listat ut hur man ska "maxa" den. Minns Svenssons oklanderliga kostymer och välkammade uppenbarelse! 

Hans horoskop är nästan perfekt men bara nästan för alla har en eller flera svaga punkter och den ömsesidiga receptionen mellan Saturnus och Jupiter leder dock till en viss kontakt med den Onde Rike Mannen och femte husets elit och ledarskap! Men om Jupiter är en lycksökare i ett hus som bl.a. anknyter till politikeryrket, och särskilt i det passionerade av Jord-tecknen, den härsklystna Stenbocken, är det återigen ett fantastiskt korrektiv att Stenbockens ägare Saturnus är stark på alla sätt i tecknet för sanningsmartyrer och denna världens förlorare, Fiskarna. Svensson bottnar alltså i djup humanitet och detta tror jag skiljer honom från Sverigehoroskopet som också innehåller en "reception" mellan samma planeter men där entiteten Sverige istället skatteflyr till utlandet med sina onda jupiteriska tillgångar! 

Ebba Busch Thor hastade förbi denna bistra sanning om det svenska folket i DN-intervjun: det är urbota själviskhet att flytta utomlands pga. förmånligare skattesatser i dessa "svenskgetton" och sedan bara komma hem till fosterlandet för att använda sig av de välfärdssystem som profitörerna ännu inte lyckas bryta sönder. Jag har ofta funderat om inte den kollektivistiska Vattenbäraren - nationalhoroskopets soltecken - på något sätt anknyter till folk i stort - och Busch-Thor gav svaret: Alla svenskar som lyckats så väl i sina yrkesverksamma liv att de har råd att bosätta sig i Sydeuropa tillhör den korrupta onda mindre krets som Sverigehoroskopets Vattenbärare tecknar! 


Det är således inte bara chefer och broilerpolitiker i Stockholm som ringas in av två dominanta men verksamt onda planeter i lyckligt lottade femte huset, i denna Vattenbärare betraktad som ett sub-set av hela svenska folket (eller hela mänskligheten) ingår även de många medelklassmänniskor som genom sin begränsade tankeförmåga i val efter val röstat sönder det trevliga land Sverige en gång var. Hederliga lönejobbare släppte in Fan själv i landet och Satan börjar som bekant alltid med att fylla nyckelpositionerna så att korrupta budskap sedan sipprar ner och omfattas av de breda folklagren...

När ett tonläge skapats i ett folk som därtill redan bär på den kollektivistiska undergivenhet som svenskarna stöpts i under århundraden (!), då är det svårt att se en folkresning här, som t.ex. hos de mer individualistiska och stridbara sydeuropéerna. Det lämnar fältet fri för OND ORGANISATION att fortsätta kroma skiten ur det egna folket tills dess att Sverige är en fullskalig krigszon. Aldrig så mycket statsmaktsinfiltrerad ComHem-reklam med en polis (maktens representant) och invandrare i som tobakshandlare kommer att kunna stävja den kollaps Sverige är på väg mot. För i maktens reaktion på dess egna illdåd skapar den nu en totalitär fasciststat av Sverige.

T.o.m. Arbetsförmedlingens chef för det digitala området lovordar - fjärrstyrd av regeringen och riksdagen - om det nya slaveri som gig-ekonomin är! Han skyller på att vi nu släppt in så mycket obildat folk i Sverige att vi måste skapa ett låglöneträsk där också dessa nysvenskar kan harva runt i detta helvete på Jorden, som Busch-Thor också träffsäkert pekar ut som en plats som bara känner till "arbete" - som om detta var livets mening med den mänskliga arten. Bara Satan kan komma på en så förryckt idé och bloggen har lustigt nog indikerat att Guldkalven - Oxens tecken - faktiskt är där den onda fixeringen vid brödfödeslitet befinner sig. Och det är också här Sverigehoroskopet har sitt angrepp från den onda stjärnan Algol (Satans huvud) som äter sig in i nationalpsyket (Månen), vilket i sin tur anknyter till Sveriges självbild, Vågascendenten. 

En nyttigare idiot, ett värre Satans verktyg än Sverige och dess rikedomar genom att exportera vapen och krig till andra platser, får man leta efter. Och detta är alltså vad vår Stat har som högsta målsättning, generation efter generation - och inget folk hemma som klarar, orkar eller bryr sig om vårt nationella haveri. Och nu har vi importerat så mycket "kvalificerad" arbetskraft från USA och så många okvalificerade "afghaner" att Busch Thor kan glömma det där med att reprisera Alf Svenssons lyckade moralkampanj. Det finns helt enkelt inte tillräcklig moralisk halt kvar i befolkningen, kommersialismen dödade svenskarna snabbare och mer effektivt än den lyckats med i något annat jämförbart land!PS. Bloggaren kanaliserade i detta inlägg sitt parallella liv som hertig Albrekt IV av Bayern på 1400-talet, en politiker fylld av önskan att se sanna värden genomsyra staten. Albrekt vrider sig i sin grav över vad tyskt blod på svensk mark - namn som Schlingmann, Reinfeldt och Borg - ställde till med. Ja, kanske existerar något sådant som "blodsKarma" också, en aspekt hinduismen missat. 

Att själar reinkarnerar är det inte tu tal om, men mig veterligen är det bara barnläkaren Ian Stevenson som ens snuddat vid den fascinerande frågan om VARFÖR själen återföds till en viss plats eller ett visst folk. 

Under sina mer än 30 år av djupintervjuer med småbarn med klara tidigare liv-minnen (det handlar om flera tusen fall) noterade han hur de tidigare liven nästan alltid utspelat sig i samma land eller i ett angränsande land. Som fallet med barnet som hade japanska minnen från ett föregående liv men nu återföddes på fastlandet i en kultur. Det skar sig direkt eftersom barnet inte kunde fördra den betydligt kryddstarkare matkulturen i sitt nya värdland - japansk sushi är när allt kommer omkring inte särskilt spännande!

"Blodskarma" är förstås bara en metafor, inskränkta människor ser här bara den egna familjen eller släkten. Rasister och främlingshatare ser ofta den egna nationen i ordet "blod" eller möjligen "ras". Men med blodets väg menar jag något i stil med DNA, som i sig bara är en spegling av Världssjälen och planeterna i vårt solsystem som oupphörligt bygger upp och bryter ner olika "Idéer" vilka genom en mekanism mänskligheten inte ens börjat undersöka ännu "kodas" som en individuell genuppsättning. 

Hinduismen tillkom före upptäckten av generna, men dess och andra antika filosofiers idé att mikro- och makrokosmos beskriver samma bakomliggande lagar kommer åter att hedras vid upptäckten att karma går hand i hand med det individuella arvsanlaget. T.o.m. astrologin antyder detta genom att använda den individuella kroppen (ascendenten) som bas och därifrån räkna till femte huset för den gästande själens karma (purva punya).

"Blodets karma" fungerar kollektivt: vanartiga kulturer attraherar fler själsliga individer av motsvarande aberration för att den onda pendelsvängningen ska nå sin gräns. Där pendeln står still i luften för ett ögonblick har man så den slitna klyschan om det kinesiska tecknet som betyder både "kris och möjlighet". 

Pendeln måste få svänga full ut, den kan i detta läge inte stoppas. Det är därför Sverige måste gå sönder innan det kan omorientera sig och inse hur långt efter övriga världen man är i tankehänseende. Marknadens globalisering - redan ett faktum - är INTE svaret på varken Sveriges eller världens utmaningar, och det är tragiskt att vårt land inte förmår tänka i högre banor än så. Det är samma ruttna 1800-talskolonialism men i skepnad av kapitalstarka Överherrar i en tid när Människan (en mäktig gud!) förbereder sig på att ta kontroll över världens resurser - allt gott åt alla!

Ytterst sett är dagens superrika, som kontrollerar klotet, inte människor. De är delmängd i en ond ande, en demon, en mardröm som givits visst spelrum. Vattenbärarens tidsålder kommer nu inte att acceptera den här demonens fortsatta makt över folkens kollektivsinnen (sinne = Månen i ett nationalhoroskop). 

Den nu döende Fiskarnas tidsålder har faktiskt en konnotation av "ond daimon" (via hellenismens benämning av 12e huset och hinduismens sätt att placera den Stora Illgöraren Saturnus som signifikator för 12e). Bloggen har långt ifrån lyckats räta ur alla frågetecken, snarast kanske skapa nya. Men genom att röra ned flera traditioner i grytan tycker man sig ofta se deras släktskap - det finns en evig berättelse som söker tillträde på nytt, en mer omfattande förklaring av tillvaron än dagens budgetfixerade materialister förmår omfatta. 

Kristdemokraterna VAR bärare av viktiga element i denna berättelse men deras saga i detta land är all. Sverige var landet som vända Gud ryggen, med följden att Satan slank in i folkmedvetandet istället. Se fler Mikael Dambergs ta sig in i politiken de närmaste åren, se polisstatens och kontrollsamhällets framväxt - stödd av en hysteriskt växande industri av it-baserade kontrollsystem. Se slutligen Människans revolution mot Maskinerna - precis som Terminator-filmerna visualiserade den slutliga följden av vad bloggen kallat "it-fascismen" i smått och stort. Varför svenskarna inte längre reagerar friskt på verkligheten, hävdar författaren Lena Holfve med humoristisk (?) finess, är befolkningen har för mycket mögeltoxiner i sig och har drabbats av "hjärndimma"! (För en literalistisk läsart talar Holfves länk till info om utmattningssyndromet ME.), 

Minns någon hur den här bloggen noterat att mixen av Luft och Vatten i antik världsbild är en ful region befolkad av onda andeväsen och demoner!?

Intressant nog blir övergången från Fiskarnas till Vattenbärarens tidsålder en övergång från just Vatten till Luft, från en värld styrd av den vegetativa själen till en värld som direkt informeras av det gudomliga Intellektet. Vi är i den fuktiga och demoniska blandformen just nu! Borttappade i dävna dimbankar!

Jag tippar att teknologin inte kommer att försvinna men att den underliggande andan, motiven till teknikutvecklingen kommer att renas - profitmotivets kriminalisering har jag kallat det. I Vattenbärarens tidsålder är det graden av mänsklighet som blir måttet på värde och inte pengar eller ägande!


Tillägg

DN publicerar inom en timma efter denna text ett sällsamt läsvärt stycke av professor emeritus Liedman som i allt väsentligt säger vad den här bloggen sagt under flera år, nu senast i detta inlägg om mänskligheten övergång från pengar (eller ägodelar) som måttet på värde och till människan själv, och hennes förverkligande av sina inneboende möjligheter.

Jag ska återkomma till Liedmans historiska redogörelse för ordet "individ" och "person" eftersom bloggen ofta återkommer till zodiakens tredelning i en personlig, en individuell och en universell akt. Är detta då nymodighet i astrologin givet professorns påstående att "individ" inte alls särskilt länge använts om enskilda människor?

söndag 25 februari 2018

Sveriges ynkligaste politiker?
Nog för att Stefan Löfven är en enerverande kappvändare men Annie Lööf är faktiskt strået vassare. Hon är falskhetens ansikte och borde förbjudas delta i politik. Bland krämare och gatuförsäljare, det är där hon hör hemma. 

Jag orkade igår höra hennes stämma och märkliga tankevindlingar i exakt två minuter innan jag knäppte av Lördagsintervjun på radion. Idag visar Expressens blänkare precis vad det är man så snart hör i denna politiker. Hon ljuger non-stop! Hon kan troligen inget annat pga. den slirighet som Luft/Vatten i kombination så ofta drar in i horoskop (se f.n. 18 tidigare utläggningar om Lööf på bloggen). 

När Lööf citeras för att ha sagt: "krig slutar ju inte för att Sverige sätter ett asyltak" är det dels resonemang på samma generande låga nivå som Stefan Löfvens initiala "det är inget brott att vara fattig", apropå tiggarna från EU:s mindre lyckligt lottade områden. 

Men det Lööf säger är värre, hon sysslar - antingen på grund av intellektuella problem eller av ren och skär populistisk falskhet - med ständiga non sequiturs. De kan liknas vid att att skapa "halmdockor" - hon vrider frågan i ny riktning och besvarar något frågeställaren aldrig bett om att få svar på. Men en non sequitur är värre än så. Här är en definition:

Non sequitur - Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Non_sequitur
Non sequitur or sequitur may refer to: Non sequitur (literary device), an irrelevant, often humorous comment to a preceding topic or statement.

Non sequitur (logic), a logical fallacy where a stated conclusion is not supported by its premise and therefore the conclusion is arbitrary.

Ett annat sätt att beskriva Lööf-citatet: hon har något fel på huvudet eller är t.o.m. mer intellektuellt ohederlig än de flesta svenska politiker. Kvinnan är efter sex år fortfarande en Thatcherian, en marknadsliberal fanatiker. Därav den sumpmark av slirighet som knappast skulle vinna medvind förutom kanske i Sverige, landet som lagts i intellektuell träda eftersom skolornas syfte numera bara är att berika de vuxna som har ekonomiska vinstintressen i dem.

Queer-individens somatiska karmaHawaiianska kvinnan Tracy var inte nöjd med sin
kropp i detta liv. Lät remejka sig till Thomas "Skönhet"
(Beatie = beauty)! Foto från Stockholm Pridefestival 2011.SvD:s Ivar Arpi kommenterar dröjsamt och ytterst återhållsamt rabaldret i homokretsar (så mediamässigt!) sedan journalisten Kajsa Ekis Ekman haft oförskämdheten att fråga var kön egentligen är för något om vem som helst kan fantisera ihop sin egen identitet och krävda samhällets godkännande för att man över en natt förvandlat sig till en Enhörning.

Debaclet gav den här bloggen tillfälle till två astrologiska studier i HBT-frågan och som, tror jag, är en av de bättre i argumentet för att antikens kloka människor hittat en sanning som väst sedan dess återigen tappat bort: det finns en naturlig ordning som också innebär tillfälliga avvikelser från densamma. Dessa förbannelsens tider är på ett sätt naturliga eftersom planeternas formationer är deterministiska och lagbundna, men ur ett annat perspektiv djupt onormala. Turligen har hinduismen själavandringsläran som en stödhypotes för vilka otursförföljda själar som väljer att återfödas när himmelen tecknar generalknas.

När Arpi för Honolulu-födda kvinnan Tracy LaGondino på tal och nämner att hon efter förvandling till man nu har burit tre barn är en liten granskning av hennes horoskop helt nödvändig eftersom klockslaget är A-rankat i AstroDatabank.

Det räcker med en snabb blick för att repetera en formulering jag använde i samband med någon kvinna som var född med "extra allt" på sin insida - dubbleringar av inre organ. Båda dessa fall måste väl kunna kalla "somatiseringen av karma". Bloggen formulerade tidigt en hypotes som naturligtvis är föga populär i en sekulär och materialistisk kultur där "synd" inte längre existerar, där himmelen inte längre existera och där människan inte har någon själ utan bara är ett stycke kropp som av en evolutionär slump råkat bli medveten ("levande")... 

Men min tanke med den antika - och kompletta - världsbilden är ju att Eld-Luft-Vatten-Jord representerar ett gradvis nedsjunkande från gudomlig fullhet till en ynka liten avskuren köttslamsa som vi håller så hårt om och vårdar som vår egen kropp. Kristendomen har alltid spelat med i det här falsariet som i modern tid givit en patologisk kropps- och fitnesskultur i de länder som kan skryta med att ha gjort sina befolkningar till närmast själsdöda materialister, arbetande råttor i ett ekorrhjul. Denna ytterligt låga medvetandenivå kallade de egyptiska gnostikerna (religiösa kvasifilosofer) för 2000 år sedan "hyliker" - "köttmänniskor" utan verkligt medvetande.

När inte en syndande själ längre har medveten kontakt med det gudomliga, dvs. när samvetets röst tystnat, då kommer effekten som psykisk sjukdom. När inte ens detta förslår blir karman än starkare och tar sig kroppslig gestalt genom att själva det kroppsliga fordonet högljutt signalerar problematik. Detta resonemang stämmer på pricken med kartan för Tracy-som-blev-Thomas, med det tillägget att den här själen egenmäktigt bestämde sig för att ändra kroppen för att slippa signalerna på att det fanns något att lära sig under ett liv i en kvinnlig kropp. Som synes här nedan är det mycket riktigt en död mans vålnad som kontrollerade flickebarnet Tracy och som med ett barns trotsighet insisterade på att få leva vidare. 

Astrologin tycks faktiskt kunna beskriva hur demonisk besatthet ser ut, och att vissa nyfödda barn är besatta redan från födelsen - de har dragit på sig en andra andevarelse "på vägen ned" mot återfödelse. Alternativet till den lär tydningen är enligt Occams princip kanske att föredra: flickebarnet Tracys nyfödda kropp, varslar horoskopets onda 8e korruptions- och dödshus, tog av en själ som tidigare innebott i en pojkes eller ung mans kropp, men som dog en tidig död och nu ville leva vidare via den manliga identitet själen i det livet redan hade hunnit etablera. 

Allt detta utläst från manlighetens Mars i barnets (eller det unga sinnets) tecken Väduren i 8e huset som tecknar generell dålig karma eller "oavslutade affärer" som nu ligger "på andra sidan" och påverkar individen i hans/hennes nuvarande liv. Ett befolkat 8e indikerar dålig karma som håller på att "brännas" i detta liv... Den hinduiska astrologin har visserligen färre aspekter än den västerländska men man kan notera hur Olyckan (Mars) står effektivt isolerad i 8e utan någon planet att kasta sin infernaliska vrede över. Indisk astrologi lär dock ut att planeterna också aspekterar husen, så förutom att göra rollen som "odöd" i 8e angrips även Moderskapets arketyp Kräftan i 11e idealhuset (så djupt signifikativt, givet vad vi här har att göra med!),  balanssinnets Vågen i 2a huset, samt intellektets 3e hus som för Jungfruascendenten paradoxalt nog alltid befolkas av ett Vattentecken, trots att intellektet per definition hör hemma i den högre, noetiska Luftvärlden enligt gammal tanke. Särskilt 3e huset för "vett" är således remarkabelt illa åtgånget när dess härskare är inburad i 8e och därifrån attackerar förståndet! Vettlös är ett ord som kommer för mig...

Vad den "somatiska" Jungfruascendenten gör är att krympa universum till ett minimum och inta ett naturalistiskt perspektiv på intellektet - via Skorpionens förgiftade Vatten är intellektet bara en biokemisk soppa och har dessutom en negativ disposition. Jungfrun och Skorpionen tillsammans kan bli den värsta nej-sägare som står att finnas. På den positiva sidan nej-sägare för att "rädda miljön" men i det här fallet uppenbarligen ett rungande och gnälligt "nej tack" till den nya kropp naturen hade preparerat åt den här själen. Tredje "medvetna" intellektshuset ägs som synes och styrs av ett dött, bråkigt gossebarn på andra sidan, i 8e dödshuset!"Karmans somatisering" ses allmänt genom att horoskopet är påfallande  somatiskt, dvs. tungt nedtryckt i Jordelementet, samtidigt som den aggressiva manligheten, som sagt, ligger på den "döda sidan" och därför inte direkt kan påverka den nya kroppsliga verkligheten ("Jord-Jungfrun").

Särskilt intressant är det 5e huset vars "goda karma" kan jämföras med 8e husets komposthög. Redan första inlägget om den viktiga hinduiska termen purva punya (ung. "tidigare liv-kredd") - det handlade om ett kidnappningsoffer - beskrev "brusten god karma". Detsamma gäller här. Vi har därför två hus knutna till karma som fungerar skadligt för individens förmåga att fungera väl i detta liv. Det, om något, ser ut att bekräfta att det finns något sånt som "payback time". Jag har tidigare kommenterat HBT-fenomenet som att det knappast är ett liv man får för sina goda gärningars skull, det är snarast att uppfatta som en knäpp på näsan från ödet och en uppmaning att uppmärksamt leva sitt nya liv i "fel" kropp och lära sig det som nu finns att lära sig ur detta perspektiv. Sekulära samhällen skadar nu den kosmiska ordningen genom att okeja precis alla avvikande yttringar så att sede- och normlöshet sprider sig som cancer genom samhällskroppen.

Tracy-Thomas "söndriga karma" ses chockerande tydligt i det som vanligen är den goda lyckans hus. Här finns visserligen identitetsmarkören Solen som känner sig som hemma i det 5e huset för naturligt ledarskap. Härnäst i huset kommer kvinnans planet Venus, som är "en verksam välgörare" till skillnad från Solen. Den senare är indifferent eller neutral till ett liv under Jungfruns tecken, som en slav, tjänare eller en som arbetar för profit eller kanske bara sin överlevnad. Andesjälen (Solen) har varken ett bu eller bä för en inkarnation under det temat. 

Det välfyllda 5e huset antyder via Jordelementet att medvetenheten sjunkit ned till den rent praktiska orienteringen, men "purva punya" antyder att här bör finnas stor talang för det praktiska. 

För att inte hamna i alltför mycket detalj avstår jag från att kommentera den något avtändande placeringen för 5e husets ägare i det makthungrande 10e huset tillsammans med självbestraffningens eller självstympningens demon Ketu - här uppenbarligen synonym med rollen som könsbytarnas affischflicka, "vi som vägrade acceptera den FORM Fader Saturnus, formgivaren, gav oss - det är Ketu som håller Saturnus för intet.

Merkurius i femte är naturligtvis en bra placering för en intellektualitet som förmår uttrycka sig på ett kreativt/praktiskt sätt och som står i nära kontakt med den välgörande kvinnoplaneten Venus. 

Så var finns då den "trasiga karman"? Allt hittills ser ju ut som en person med många järn i elden, en riktig hantverkare! Jo, problemet är den planet som återstår, och som inte bara hunnit längst genom huset utan är hela horoskopets ultimata placering. Jupiter i 26e graden blir därför den viktiga hinduiska atma karaka - signifikatorn för andesjälens strävan eller åtrå! 

Minns nu att femte är ett av horoskopets bästa hus, huset för individens egen identitet, dess individuella dharma eller det den måste göra för att vara sig själv trogen. Problemet är bara att Jungfrun är just det tecken som likt skomakaren ombeds förbli vid sin läst och INTE grena ut på det sätt som den expansiva Jupiter är känd för. Jupiter blir en VERKSAM ILLGÄRNINGSMAN för Jungfrun som är satt att sköta detaljpysslet men inte störa Fader Saturnus all-omfattande plan.

Läsaren förstår nu att vi är på väg mot ren katastrof när själens åtrå just går mot det som kommer att skada den nyfödda flickkroppen allra värst. Här är då minst en tredje nyckel till könsbytet som visserligen visar att Tracykroppens odöda inre pojk-man tagit över som när en ond ande besätter en människa, men ändå låter så mycket av den ursprungliga Tracy leva kvar att hon får föda barn - i dagsläget tre stycken. Situationen är pervers bortom ord.

Ivar Arpi gör rätt i att inte kommentera debaclet. Fallet Tracy/Thomas talar för sig själv. Närmare ren och skär galenskap kommer man inte och det sekulära väst har ingenting att komma med förutom mer och mer permissivitet. Varje tanke på en högre världsordning (dharma, naturliga ordningen, universell morallag) skulle ju kunna inskränkta den låga Vegetativa Näringssjälens girighet. Marknaden tjänar ju grova pengar på att splittra upp mänskligheten i ytterligare kön och sedan skapa produkter - naturligtvis har onda Stater inget emot ytterligare kön, ju fler ju bättre, det ger extra klirr i statskassan. (Se även SvD om Alice Bah Kuhnkes olyckliga formulering i ett regeringsdirektiv om kultur som inkluderar alla femtioelva kön.)

I samband med de här hbt-inläggen (så viktiga i Sverige, Djävulens egen tummelplats), repeterar jag monotont att hypnosterapi troligen är det bästa för att reparera själar i spinn, sådana som Tracy-Thomas. Om inte annat kanske Djupnivån kan öppna människan för insikten att alla människor är MÅNGA-I-EN, och att den som lär sig leva med sin fulla rikedom slipper den patetiska och säkert smärtsamma hang-up som tycks ha drabbat queer-människorna.PS. "Sjävstympningens demon Ketu". Detta är en tolkning där Ketu färgas pga. näriheten till Liemannen/Saturnus. När Ketu är starkt uppbackad ger den istället psykologisk indifferens, man gör inget stort nummer av det man är eller förmår. Draksvansen skulle t.o.m. kunna teckna ödmjukhet i dessa fall. Men Tracy-Thomas Saturnus-Ketu är uppenbarligen en som söker uppmärksamhet som en självstympare - 10e huset knappast är de rodnande panelhönornas plats...


lördag 24 februari 2018

Konservativa Edmund Burke om skönhetens komplexa väsen
Expressens artikel om konservatism är ambitiös men har något kantigt över själva presentationen. Författaren gapar här och var över mer än han kan svälja som i den här olyckliga sammandragningen av vad som tycks vara två skilda tankar:


Upplevelsen av det sublima präglar å andra sidan såväl revolutionsromantik som vördnad för monarkin.

Likväl fastnar jag för en mening och en djup sanning som direkt kan knytas till "den självmedvetna" konservatismens fader, irländaren Edmund Burke som Karl Marx enbart hyste förakt för. Jag citerar Marx (men har tyvärr inte antecknat citatets källa):

[Burke is] an out-and-out vulgar bourgeois. 'The laws of commerce are the laws of Nature, and therefore the laws of God.' No wonder that, true to the laws of God and Nature, he always sold himself in the best market!

Men Burke, menar Expressens unga förståsigpåare, "skrev som ung en lysande bok om det sköna och det sublima. Idén att skönhet består i symmetri förkastas där som en påtvingad abstraktion".


Det är detta förkastade av den konventionella människans skönhetsideal, baserat på hjärntvätt från film- och kosmetikindustrin, som så majestätiskt svarar till Venus konfiguration i Burkes horoskop:
Sinnelagsascendenten är osäker pga. Månens tidiga placering men Burkes patetiska vurmande för kyrka och överhet bekräftar. Månen i Tvillingarna kombineras med Jupiter som är en verksam illgörare för opartiska budbäraren Tvillingarna och därmed skapar ett uppblåst sinnelag som i praktiken bara är en simpel fursteslickare. Att han var känd som en skicklig stilist stämmer dock - jämför den ömsesidiga reception som kommunikatören Merkurius och välgångens Jupiter bildar med Jan Guillous horoskop - en annan låtsaskontroversiell figur som mest avnjuter sina privilegier i detta liv. 

Oppositionen Tvillingarna/Skytten kan bli falska profeter och i synnerhet Jupiter en hycklare och en tom tunna. Bortom uppblåstheten och hyckleriet i Jupiter finns det dock något att säga om Burkes religiositet. När Tvillingarna ockuperar första huset är det inte Jupiter som är religionens signifikator utan tillfälliga niondehushärskaren Saturnus. Och se dess placering - i nionde och dessutom i "rent" härskarläge i eget tecken! 

Här finns en distinkt och genuin kärna som det låga sinnet ändå lyckas ta emot. Ur månascendentens perspektiv blir hans nionde hus för "Guden", högre bildning och inte minst det egna samvetet (den del av vårt medvetande som övergår i det gudomliga) en mäktig faktor och visar samtidigt hur extremt avancerad Burkes syn på Det Ena, det Sköna och det Goda är. 

Venus står i nästan exakt konjunktion med sin planetära vän Fadern eller formgivaren Saturnus. Skönhet och formgivning hänger naturligtvis ihop, men Burkes överlägsenhet jämfört med uppfattningsförmågan hos dem som håller sig med "favoritförfattare", "favoritutseenden" och liknande ges av själva zodiaktecknet. Vattenbäraren är den all-inkluderande som summerar totaliteten av alla Idéer i Platons "himmel"! 

Skönhet denna Venus tecknar går helt enkelt inte att reducera till månadens favorittyp eftersom Vattenbäraren bäst av alla exemplifierar hinduismens slogan "beda-abeda" - inom Den Allomfattande råder en "samtidigt åtskillnad och icke-åtskillnad". Vattenbäraren - om nu en enskild människa var skapad för att kunna omfattad detta väldiga, rent gudomliga Intellekt - skulle alltså ta in Helheten i ett enda blickfång och likt Gud efter fullbordat skapelseverk konstatera att, "allt är Gott (och Vackert)". Det ren och skär "metaskönhet" som avses, insikten att allt är vackert när man ser hur perfekt alla delar av en helhet samverkar (en tanke som öppnar för ett konservativt synsätt där underklassen av någon anledning är menad att ha det uselt och de privilegierade har det bättre av Guds nåd.)

En sådan sublim insikt i Det Sköna förloras gradvis när själarna tappar i höjd och sjunker ner i den näringsorienterade Vattensjälen, för att inte tala nedstigandet till Jordelementets grepp. Väl på botten ser man inte längre den inre strukturen utan får nöja sig med några grovhuggna yttre drag och baserar därför sin ointressanta estetiska uppfattning på dessa yttre återspeglingar som mer ofta än inte enbart bygger på den överförenklande favoriseringen av "symmetri" (vilket Burke så tydligt fattade). 

Det var därför filosofen Søren Kierkegaard rankade esteten som den lägsta sortens människa, följd av tråkiga och av samhället grundligt socialiserade moralister. Klartecken gav Kierkegaard enbart "den religiösa människan", vars egenskaper man kan få en inblick i om man nöjer sig med att enbart studera Edmund Burkes 9e hus!

Marx citat från Burke är intressant ur den här bloggens perspektiv. Irländaren visar prov på den uråldriga tanken om analogin mellan makro- och mikrokosmos och därmed kristendomens doktrinära erkännande av Naturen som god eftersom den är en Guds skapelse (det fanns strömningar runt tiden då kristendomen tog fart som ansåg världen en fallen produkt av en mindre skicklig gud än Gud Fader själv).

Burke var enligt Marx en girig opportunist som gick dit det betalades bäst, en simpel krämare. Det stämmer bra i den händelse han har Månen med Jupiter i merkuriska handelsmannatecknet Tvillingarna (kända för sin kommunikativa, ja rent snacksaliga natur - se krämaren Bert Karlsson, starkt dominerad av Tvillingarna och nu intresserad av att stötta Centern som under Annie Lööf degenererat till ett rent krämarparti). Men när Burke säger att "kommersens lagar är identiska med Naturens och därmed Guds lagar", är det bara den hungrande Själens element - Vatten - han diskuterar! Det är odiskutabelt att Marknaden tar den omättliga hungerns element som sitt mått på verkligheten och det är helt enkelt inte det sannaste måttet.

Burke tycks behändigt glömma bort att det bortom den fallna Själen också existerar en förlaga i den Rationella Själen (Luftelementet) som knappast är någon "frihandelsförespråkare"! Alla dessa problem som degraderar hans tänkande förefaller vara en effekt av Merkurius intensiva minglande med en Jupiter som inte gör den objektiva budbäraren Tvillingarna något gott alls.

Jag glömde nästan säga... hans konservatism är naturligtvis ett utslag av soltecknet Stenbocken! Ur månperspektivet är Sol-Stenbocken dessutom undanställd i åttonde dödshuset som en slags fördold hämsko. Saturnus är alltid en försiktig general och om stark borgar den för ett konservativt moment. Här förstärks Saturnus våldsamt av den driftiga norra månnoden, Rahu så det handlar om en mycket stark dragning mot nionde huset och den Högsta Himmelen.

Svenskarna blåsta på ett liv med kvalitet (högerns ROT-bidrag)

"Slemklumpen", en "camp" skräckfilmsklassiker från 1958 som
påminner om en uniform medelklass som vältrande sig fyller
våra storstäderna och gör det nyanserade livet omöjligt.

Där jag bor hoppade merparten av hyresgästerna på tåget för många år sedan när hyresrätterna ombildades till ägande av lägenheten. Jag tillhörde den minoritet som avstod från att bli en patetisk tönt som inbillade mig att en dörr just öppnats till det Ljuva Livet. Jag har nämligen vaga tidigare liv-minnen av någon enstaka tid och plats som visste vad verklig rikedom ville säga, med privilegier som skulle få dagens svenska medelklass att framstå som just så ömkligt grundlurad av deras Överherrar som den är.

De senaste få åren har fastigheten där jag bor alltmer börjat likna en dragig svängdörr för folk upptagna av sin "bostadskarriär" - ett osmakligt begrepp jag först uppsnappade via den självcentrerade ekonomijournalisten Carolina Neurath. Nu hann rättvisan visserligen ifatt henne, insatsen i något morgon-tv-program var tydligen under all kritik. Det är ett mått på Sveriges vänskapskorrupta (eng: chronyism) Elit att framgång inom ett område strax blir en fribiljett till precis vilken syssla som helst, oavsett om man är lämpad för den eller ej...

2018 ser ut att bli en fortsättning på det närmast kontinuerliga undantagstillstånd som numera råder i fastigheten där jag bor. Sedan flera veckor pågår årets första lägenhetsrenovation och den följer hack i häl på 2017 som såg åtminstone 4 lägenheter hel- eller delrenoveras.

Bilning i väggar och golv som gör det helt omöjligt för andra boende att vistas inomhus brukar visserligen vara överstökade på 2-3 arbetsdagar. Men runt dessa jordbävningsepicentra ligger också veckor av ömsom valhänt som energiskt och yrkesmässigt spikande och slamrande som också drar ner boendekvaliteten för omgivningen. (Moderna hus i betong transporterar hemfixarens fumlande genom 6-7 våningar). Det blir bra många veckor varje år som bjuder på en oerhört låg boendekvalitet med denna pågående ROT-pest. Jag undrar hur om de andra som också fixat boendet på skattebetalarnas bekostnad som ens törs besinna vansinnet de är en aktiv del av.

Läs byggjobbaren som i Expressen förklarar vad det är svenskarna sysslar med, lurade av den Onde Rike Mannen. Där jag bor ser jag bara normal medelklass och just den här stora gruppen är kanske den mest bedrövliga av alla. De imiterar de rikas beteende i tron om att själva stå överheten rätt nära, men fattar inte hur patetiskt liten förbättring de egentligen fått. Dumma människor tror det är likhetstecken mellan "förändring" och "förbättring". 

Exempel: Efter att ha köpt en ny hörlur för överkomliga 1500 kr och av gammalt känt amerikanskt kvalitetsmärke och använt den en kort tid insåg jag vår tids bluff. Jag hörde bluffen i själva den ljudbild luren presenterade. "Sockrat" och onaturligt vackert. Jag grävde fram min gamla trasiga hörlur som lanserades 1973, skruvade isär den, bytte glappiga kablar men insåg att ett av högtalarelementen gått sönder. Sökte och fann en exakt likadan begagnad på amerikanska eBay vilket med frakt och tull slutade på 600 kr - och det bara för att få tag på ett identiskt högtalarelement. 

Restauration av legendarisk studiohörlur från 1970-talet
-trots suffixet "Pro" fanns den i många amerikaners hem.

Tillverkaren försämrade förrädiskt kvaliteten på sin produkt halvvägs genom 1970-talet så det var absolut västenligt att hitta den äldsta versionen där högtalarelementen hade brutalt kraftiga magneter, var extremt lättdrivna och kapabla till helt rent ljud vid ljudstyrkor nog för att spräcka trumhinnor.

Efter att ha återställt ett avskrivet och direkt musealt föremål till acceptabel kostnad fick den ligga och spela några timmar, för att få mjuka upp de stelnade högtalarmembranen. Sen satte jag luren på huvudet och lyssnade uppmärksamt.

Membran i hörlur

Så otroligt mycket mer solitt och realistiskt ljud, men betydligt mörkare än dagens preferens för ett "lätt och luftigt sound". Ändå innehöll ljudbilden precis alla musikaliska detaljer. Det är som om dagens människor blivit rädda för soliditet, kroppshår - verkligheten själv. De vill ha en kalorisnål version men inte den äkta varan.

Samma firma tillverkar den moderna lur jag gav tummen ned, men på 2000-talet kände man sig tvungen att kombinera argumentet "för studiobruk" med säljsnack om att det var en "livsstilslur" av typen man ser på huvudena på korkade fitnessmänniskor - de där som ränner runt i Stockholm och kastar maniska blickar på fitnessklockan på handleden. Armbandsprylen leder i sin tur till någon molnbaserad databank som låter arbetsgivaren veta allt om hur löneslavens mätvärden ser it jämfört med andra gnagare som springer runt i sina hjul.

Dessa är vår tids byidioter: de jobbar på sin fysik och krattar manegen för en fascism som redan är tydlig på sina håll, inte minst på den svenska arbetsmarknaden. Där behöver ingen efter fyrtio längre besvära sig i Stockholm med mindre det gäller en chefstillsättning. Överheten tillåter sig vara lite äldre så att de har jämnåriga med samma erfarenheter att tala med. Andra ska helst vara 25-35 för att gå in på lägstalönen.

Under medelklassen, vår tids utövare av den banala ondskan ("jag visste inte att mina val skadade omgivningen så ofattbart mycket") finns deras nya tjänare, prekariatet i gig-ekonomin med underbetalda skitjobb och en enorm osäkerhet. ETC (vem annars?) skrev om den vidriga gig-ekonomin som eländiga  stockholmare i ökande utsträckning utnyttjar. Till helvetet kommer horder av storstadsbor att strömma efter denna runda på planeten!

En enda sak glädjer mig en smula: att medelklassen i min fastighet i någon mån drabbats av samma instabilitet och brist på glädje i sina liv som den nya underklass som betjänar dem. De renoverar och renoverar men i denna livsstil förorsakar de varandra en oavbruten kvalitetssänkning eftersom Paradiset efter avslutad renovering aldrig infinner sig. Genast sätter nästa boende igång med ett likartat projekt. Medelklassen ränner sina joggingrundor men ingen ska tro att den inre människan blir lycklig av att kroppen reagerar på springandet genom att utsöndra något smärtstillande rusämne.

Medelklassen är inte längre människor, det är en flock likformiga kreatur som alla gör och köper precis samma liv. Medelklassen är en uniform slemklump som självvalt låter sig programmerats av Överheten. Medelklassen får mig att tänka på den gamla skräckfilmsklassikern The Blob.

Minns den tid Hyresvärden skötte fastigheten och kontinuerligt underhöll lägenheterna och medgav (och lät bekosta) nya tapeter vart tionde år och en helrenovering vart kvartssekel! Det var en tid Sverige var ett lyckligare land att bo i än det här dåliga skämtet, detta sönderfall av en nation till atomiserade celler som var och en bara tänker på sitt. Dagens byggherrar är Djävulen själv - spekulerar enbart i sitt eget berikande och direkta fiender till nationens behov. 

Sveriges korruption sitter så stenhårt i vårt dolda klassamhälle att vår befolkning blir den sista på Jorden som får förmånen träda in i den nya ljuvliga tidsålder vars namn den här bloggen korrigerat från Vattumannens tid till Vattenbärarens tid. Det enbart för att påminna om att det inte är Vatten utan Luft som är elementet, inte näriga behov utan givandet av en rationell och andlig struktur, en ideologi som alla världens folk kommer att bejaka som rättvis. Naturligtvis kommer detta att te sig för en diktatur för dem som hasat så djupt ner i sin subjektivistiska ovärdighet som sekulära västerlänningar, men för alla som ännu förmår tänka rationellt kommer historien att te sig ganska mycket bättre än den vampyrism som överklassen nu utsätter medelklassen för och som medelklassen i sin tur utöver mot underklass och invandrare.

Luft- och Vatenstörningen som hon-djävul (kändisadvokaten)Med spöklik synkronisering till den här bloggen kommer nyheten om ett disciplinärende mot advokaten Elisabeth Massi Fritz, vars företag kvinnor lämnar i mängd pga. hennes föregivet vidriga beteende (Expr).

Synkroniseringen ligger i det att jag just avslutat två studier (ett och två) av homosexuella, lesbianer och transfigurer och studierna tycks bekräfta att den sliriga kontakten mellan astrologins Luft och Vatten sammanfaller med sociala problem eller identifikationsproblem som i HBT-fallet innebär svårigheten att se sig själv som medlem av sin grupp eller sitt kön, biologisk man eller biologisk kvinna.

Det är i Luft konceptionerna befinner sig, medan Vatten representerar den lägre biologiska verkligheten som har till uppgift att återskapa "blåkartan" eller ritningen för det ekipage som själen sedan befolkar för en tid på jorden som människa. När Luft och Vatten inte samverkar uppstår ett fenomenalt fuskbygge där ingenting verkar fungera normalt och där efterrationaliseringar (tre, fyra, femtioelva sorters kön!) står som spön i backen. 

Kajsa Ekis Ekman fick utstå en repressalie för att försynt ha frågat om det ändå inte är något fel i den här driften mot total upplösning av all ordning, och mina astrologiska stickprov bekräftar helt att HBT representerar en avvikelse av typen verklighetsförnekelse.
Och se nu Elisabeth Massi Fritz horoskop, lika stört när man ritar det ur perspektiv av sinnet (Månen) som ur den intelligenta och handlingskraftiga Solen. Här finns ytterst problematiska "dissociationer" mellan Luft och Vatten. Värst för de kvinnliga advokater som råkat sätta sin fot på hennes kontor är nog chefens sinnelagsascendent - Månen i Vattenbäraren - där psyket inte alls förmår hålla inne och bära det affekterade Vattnet - utan tvärtom gör varje annan sårbar kvinna till sin fiende: Solen i Kräftan hamnar i 6e olycks- och fiendehuset. 

Det betyder också att Massi Fritz ser med fientlig blick på sin egen identitet (Solen) och mycket möjligt skulle kunna vara en garderobslesbian som istället för att älska sin egen sort hatar och betrampar den. Mycket märkligt med tanke på att kvinnan tar sig an just fall av kvinnor i nöd. Det verkar vara ett riktigt dr Jekyll och mr Hyde-horoskop, detta...

Den här kartan närmar sig Lady Gagas horoskop (taggat hela sex gånger). Den artisten har, om jag minns rätt, hela tre fall av dissociation på födelsehimlen, och kvinnan led av oförmåga att sova och jag vet inte allt. Hon föreföll vara så kluven av en djup identitetsstörning att slaskmedierna t.o.m. ägnade sig åt frågan om hon hade en penis! 

Problemet med Luft och Vatten i interaktion är ofta att individerna är snabbtänkta och spinner sin väv av lögner så fort att folk inte hinner diskutera med dem. Subtilt feltolkar eller flyttar de fokus i den pågående diskussionen så att man bara blir trött. (Det låter som om bloggaren upplevt den här typen av rättshaverist och det stämmer. Ändå var inte Luft/Vatten-slirigheten det horoskopets mest markanta störning, där fanns också rejäla konfrontationer mellan de oförenliga Jord och Eld.)

Advokatens horoskop påminner om hur komplicerad astrologin är och hur stort förarbete som krävs för att utforska den via kvantitativ studie. Studien av HBT-fenomenet ur "dissociationssyndromet" perspektiv startade ju med en fånigt enkel och lättfattlig Marsattack i könsdriftens Skorpion som aggressivt riktades mot Vattenbäraren, dvs symbolen för en klass eller kategori individer. 

Granskar man Massi Fritz karta är den betydligt mer komplicerad i uppbyggnaden än det jag studerade. Här har vi t.ex. psyket/Månen i kategoriska Luftelementet medan psykets ägare Saturnus själv står i kategorisammanbrottens tecken Fiskarna! Fiskarna, i sin tur, har en härskare (välviljans Jupiter) som hamnat i 6e olycks- och fiendehuset med sin planetära vän Solen. 

Dessa placeringar kan visserligen tolkas som att personen i sitt sinne på något sätt empatiserar med dem som blivit offer för övergrepp (gränsdragaren och restriktionens Saturnus halkat ner i kaotiska Vatten). Men frågan om advokatens igen självinsikt antyder en chockerande blockering eftersom det just skissade bråddjupet blockerar hennes Sol och Måne från den internkommunikation som är nödvändig för att en människa ska känna sig själv väl. Mer än troligt är kvinnan - likt Lady Gaga - konstruerad av lager efter lager av självlögn!

Kallet till juridik är tydligt genom 9e huset för lagen och husägaren Venus som åtminstone i sinnelagskartan är prominent i ett hörnhus (och dessutom väver sig in i det egna sinnelaget via opposition).

Väljer man istället en solascendent ramklar Månen in i 8e korruptions- och dödshuset, en placering känd för att ge en hon-djävul eller ett förskräckligt dåligt humör! Solen gasar på och är helt omedveten om hur den ter sig eftersom spegeln (Månen) är undanställd.

En annan intressant infallsvinkel är zodiaktecknens egen symbolik: Vattenbäraren representerar en all-inkluderande och rationell utblick, Kräftan raka motsatsen i dess emotionella och empatiska kärlek till en enskild liten klan, ett litet biologiskt utsnitt. Kajsa Ekis Ekman med Solen i Kräftan illustrerar tydligt detta med sin ensidiga kärlek till Grekland eller för den delen upptagenheten av sitt eget kvinnliga kön. När Massi Fritz huserar både det stora och det lilla i samma karta men där kopplingarna mellan Sol och Måne är avskurna, då kan det blir hur underliga effekter som helst. För detta problem med bl.a. att uppfatta magnitud, finns ett gammalt talesätt: sila mygg och svälja kameler...


fredag 23 februari 2018

Elementär interaktion


NATURALISTEN OCH STREBERN -
BÅDA LIKA FÅNGADE PÅ ETT PARTIELLT SPELFÄLTDen nyliga studien av den kanske mest distinkta kombinationen av de i sig disparata elementen Luft och Vatten visade att homosexuella i högre grad än normala hetero individer tenderar att födas med symbolerna för den Rationella och den Irrationella Själen i konflikt. Upptäckten att den Vegetativa Principens attack mot Solen i rationella Vattenbäraren var fyra gånger högre hos HBT-gruppen jämfört med kontrollgruppen talade sitt otvetydiga språk, inte minst eftersom den här elementära interaktionen ofta också betecknar sociala svårigheter och kan ge allt från sociopatiska galningar till självvald eremitism.

Jag har alltid funnit Vattenbäraren och Skorpionen vara bland zodiakens mest distinkta tecken och uppenbarligen ställs saker på sin spets när den gruppsociala, konceptuella eller kategoriska undermineras av den dunkla energi Skorpionen representerar. Naturen kommer emellan människan och hennes förmåga att uppfatta sin egen högre natur och källan till genuin intelligens. 

Resultatet blir, som Kajsa Ekis Ekman presenterade det mellan raderna, folk som är överfyllda i sina huvuden av tankar om könet att varje galet felslut leder till uppkomsten av en ny fantasi om vilket kön man tillhör. Skulle de här identitetsförfalskarna få råda, hade vi snart tusen nya kategorier att ta hänsyn till och detta är då den borgerligt materialistiska världsbilden tagit till sitt extremläge - att inga gemensamma minsta nämnare existerar utan enbart en befolkning full av storhetsvansinniga solipsister som alla är en lag inför sig själva. Detta förebådar civilisationens undergång.

Vatten och Luft fungerar verkligen illa ihop i dessa fall och mitt världsunika astrologiska pilottest synliggjorde och bekräftade antikens visdom, att ingen människa lever för sig själv allena. Vi är alla medlemmar av delmängder större än oss själva och som har en egen och av individen oberoende existens. Borgaren vill inte gärna tala "klass" eftersom sanningen om det egna livet skulle vara minst lika tragisk som den arma grupp HBT-människor som så uppenbart förlorat orienteringen i tillvaron.

Eftersom den antika tanken om SJÄLEN är löst förknippad med den osynliga Naturen och denna i sin tur associerar till Vattenelementet ("Moder Natur") är det rätt logiskt att Ekman som startade ämnesdiskussionen själv är född med Solen i Moder Naturs eget tecken Kräftan och inte minst behagligt befriad från problematik som involverar Luftelementet (tankefostren), den station där själen på väg upp från sitt deliriska syndafall transformeras till andesjäl, ett evigt luftväsen bortom Tidens, processens och förändringens värld. 

Tid, konstaterade de nyplatoniska filosoferna just innan senantiken dog och mörk medeltid tog över, existerar inte i den intellektuella himmelen där de eviga andarna vistas, prokreation och livscykler uppstår först där Tiden råder och det är i Naturens domän. 

I den naturliga zodiaken står gnosticismens arroganta världshärskare Saturnus-i-Jordelement som en Kronos och dikterar Kräftans - naturens - livscykler. Den här platta synen på livet som t.ex. sekulära Sverige har som sin officiella världsbild är en ren lögn om den presenteras som "den enda vägen" och leder till onda pålagor som t.ex. "arbetslinjen". 

I relativt goda samhällen är den istället en partiell sanning, men kräver också att den andliga axeln, representerad av Eld och Luft inkluderas i civilisationen för att människorna ska kunna utveckla hela sin medfödda potential. I Sverige är det så märkligt att bara eliten tillåts utveckla sig bortom löneslaveriet. Skomakaren tvingas förbli vid sin läst medan eliten lär sig hur man bygger slaverisystem som internetverksamheten Uber som ETC beskriver i all dess vidrighet. Svensk elit lär sig också hur man låter pengar tjäna in mer pengar så att man ensidigt kan kapa kopplingarna till övriga folket och samhället i stort. Landet Sverige producerar sedan flera årtionden ett ständigt ökande antal demoner som den dag deras människokroppar läggs till den sista vilan helt enkelt inte kommer att kunna "stiga uppåt" eftersom själviskheten i det avslutade livet drar dem rakt ner i mörka helvetiska regioner! 

På så sätt börjar Naturen redan i och med döden balansera upp de problem sådana varelser åsamkat Totaliteten, men naturligtvis lämnar dessa själar så dåliga karmiska avtryck efter sig att de förutom en tid i Helvetet också måste återfödas och uppleva Helvetet en gång till - nu på Jorden där de en gång skapade all turbulens.

Begrunda dessa elementens möjliga interaktioner med varandra och hur många blogginlägg sedan 2009 som ägnats var och en av dem:

ELD - LUFT (kreativitet - 166 inlägg)
ELD - VATTEN (sensationalism - 387 inlägg)
ELD - JORD (egen makt/egenmäktighet - 407 inlägg)

LUFT -
VATTEN (dissociation - 673 inlägg )
LUFT - JORD (rationalism - 144 inlägg)

VATTEN - JORD (materialism - 530 inlägg)

Enbart den sista interaktionen utspelar sig helt och hållet i det grovkroppsliga, i naturen med liten begynnelsebokstav (tyskarna har bevarat en kunskap om den högre Idéburna verkligheten som svenskarna totalt tappat, vilket i sin tur speglas i deras iver att trycka ner allt till gemenernas nivå).

Eftersom i huvudsak tidningsrubrikerna givit upphov till blogginlägg kunde man ha trott att braskande rubriker - "sensationalism" - skulle dominera totalt, men istället har bloggaren uppenbarligen fångats av rubriker som vid närmare granskning illustrerar "dissociationen" mellan den högre rationella människan och hennes lägre irrationella driftsnatur (irrationell naturligtvis bara för dem som vet att det existerar en högre och objektiv sanning). 

Det här utfallet beror säker på att bloggaren är äldre och inte längre eggas av pop- och skräpkultur som typiskt skulle hamna under konflikten mellan Eld och Vatten, där "apan ser (Eld, vision) och där varje synintryck sätter sprätt på begärsnaturen (Vatten)". Jag säger "apa" för att Eld indikerar liv, allt animaliskt liv. Människans särställning indikeras just genom Luft eller den Rationella Själen.

Istället roas jag av den intressanta gränslinje där den levande och intelligenta varelsen antingen förblir sin andliga natur trogen eller käpprätt går vilse i sin biokemiska lägre natur. Intresset föddes när jag, en rätt svår matallergiker,  var ute på tidig dejt med en flickvän och fick in en efterrätt med nötbeströdd glass. Normalt rena dödsstöten var jag lagom mör i huvudet efter att par glas vin att beordra mig själv att äta upp glassen utan biverkningar, allt för att inte framstå som en tunnis inför dejten. Och miraklers mirakler, stålsättandet fungerade och allergireaktionen uteblev helt.

Att allergin på inget sätt vuxit bort visade sig några få år senare när en fikabulle på jobbet utlöste en extrem reaktion där en släkting fick skynda till med antihistaminer jag saknade då jag trodde jag lärt mig avstå från allt som ens kunde misstänkas innehålla allergiframkallande ämnen. Allt detta kan sammanfattas som en diskussion om relationen mellan den Rationella Luftsjälen och den lägre biokemiska verkligheten, som kan tecknas som Vatten. Det är möjligt att två glas vin effektivt stuvade om i värdkroppens naturliga förutsättningar att hantera nötter, men jag vill gärna tro att det var den ovillkorliga instruktionen från den Rationella Luftsjälen att hantera situationen (hur patetiskt anledningen än var) som var den verksamma agenten. Eller med andra ord: "mind over matter".

*****

Det egentliga ämnet för inlägget är en uppföljning av HBT-testet och elementens interaktion. AstroLogiken stämde perfekt i pilottestet: Mars attack mot Solen aktiverade verkligen det bloggen kallat "social utstötning" - individer som upplever att de är på kant med sin grupp - i det här fallet sitt medfödda kön. 

Eftersom jag mött instabila könsidentiteter även vid andra kombinationer av Luft och Vatten ska jag här prova samma data på de båda andra kombinationerna, den fallna Mars i Kräftan attackerande identitetsgivaren Solen i Vågen samt Mars i Fiskarna mot Solen i Tvillingarna. Det är dock väl att minnas att det enbart var det första testets Mars-Skorpion som var en renodlad symbol, Mars hemma i sitt (negativa) härskartecken. Dessa "realiserade" placeringar har jag tidigare ifrågasatt värdet av, särskilt som Mars-i-Skorpionen haft dåligt rykte sedan antiken. (Se några inlägg med taggen aktualitet/potential.)

En så här stark placering kan sakna kapacitet att utvecklas i ny riktning eftersom härskarläget så att säga är "uppfyllelsen". Individer med många planeter i härskarläge kan urarta till beskäftiga besserwissers som Tiden själv slutligen överger eftersom de så tidigt hittade sin form och vägrade spela boll med några andra. 

Särskilt bekymmersam för ett kvantitativt studium är sexualdriftens Mars i Kräftan eftersom dess "fall" uppenbarligen har att göra med att den ägs av en så opålitlig herre som Månen - den mångalna och ständigt ombytliga principen! Naturens drivkraft kan inte styra sig själv inom sin egen domän - detta är självklart! En god härskare måste alltid befinna sitt ett trappsteg över verksamheten man råder över, annars blir det ren hawaii-hockey... Därför har jag upprepade gånger påpekat vikten av en väl fungerande Sol om det ska bli något av Månen hemma i härskarläge i Kräftan. Bara empati leder ingenstans...

Det är därför uppenbart att granskningen av den här varianten av Luft/Vatten-dissociationen löper stor risk att bli resultatlös när Mars själv är i så kritiskt läge och villkorad av din disponent. Teoretiskt mer lyckosam är i så fall Mars-i-Fiskarna eftersom Mars har en vattnig sida och en eldig natur som överensstämmer väl med Fiskarnas härskare Jupiter som är Mars planetära vän och även härskar över ett Eld- och ett Vattentecken. Mars attack mot intellektuella Tvillingarna borde inte ge identitets-Solen några HBT-problem. Missa inte att olika kvaliteter är aktiverade. Kräftan/Vågen står för den något riskabla Passionen (Rajas guna) som kan dra iväg åt vilket håll som helst, medan Fiskarna/Tvillingarna tillhör Ljusets eller medvetenhetens kvalitet (Sattva guna) och som värst brukar hamna i "en fas" som de  förr eller senare genomlever just genom deras kunskaps- och medvetandeorientering. 

Men dessa är bara mina lösliga gissningar utifrån symbolernas naturer. Nu till själva sökningen!


Kräftan/Vågen:

Mars-Kräftan attackerar planet i Vågen:

Solen under attack:

HBT-gruppen: 6 (2,1%)

Kontrollgruppen: 5 (0,5%)

Månen under "attack" (viss osäkerhet för ett fåtal kartor då majoriteten av  horoskopen saknar födelseklockslag. Frågan är om man kan kalla det en Marsattack när planeten står i samma tecken som Kräftan i antingen kombination eller en tajt konjunktion... Dessutom är detta naturligtvis heller inte en dissociation mellan Vatten/Luft utan ren turbulens i den begärsfyllda Näringssjälen!):

HBT-gruppen: 1 (0,3%)

Kontrollgruppen: 6 (0,6%)


Pilottestets "ömsesidiga reception" utgår eftersom det bara var Skorpionens Mars och Vattenbärarens Saturnus som applicerade till frågan om sexuell avvikelse från gruppen/normen/kategorin.

Mars-Kräftan och valfri planet eller nod i Vågen:

HBT-gruppen: 19 (6,6%)
Kontrollgruppen: 34 (3,4%) 


Också pilottestets omkastade Mars i Lufttecknet och valfri planet i Vattentecknet utgår. Också det här förhållandet saknar, så vitt jag kan se, relevans för HBT-fenomenet.


Fiskarna/Tvillingarna:

Mars-Fiskarna attackerar planet i Tvillingarna:

Solen under attack:
HBT-gruppen: 4 (1,4%)
Kontrollgruppen: 8 (0,8%)

Månen under attack (viss osäkerhet för ett fåtal kartor då majoriteten av  horoskopen saknar födelseklockslag):

HBT-gruppen: 2 (0,7%)

Kontrollgruppen: 7 (0,7%) 

Mars-Fiskarna och valfri planet eller nod i Tvillingarna:

HBT-gruppen: 10 (3,5%)
Kontrollgruppen: 44 (4,4%) *****

Undersökningen går som på räls! Utfallet blev precis som jag antog utifrån en bedömning av Fiskarnas/Tvillingarnas högre kompatibilitet. Denna andra del visar att "dissociationen" i lägre grad än den mellan Kräftan/Vågen tenderar till homosexualitet och att båda dessa varianter i sin tur är mindre benägna till identitetsproblem än huvudstudiens Skorpion/Vattenbärare.

I inläggets första del visar sig ändå den fallna Mars i Kräftan förorsaka den balanskänsliga Sol-Vågen en del besvär. HBT-gruppen är dubbelt så stor (procentuellt) som kontrollgruppen. Detta är naturligtvis ingenting jämfört med den ursprungliga studiens fyrfaldiga ökning som allt mer ter sig som den verkligt besvärande störningen - troligen för att vi har en renodlad symbol för sexualitet i oförenlig koppling till gruppidentitetens Vattenbärare.

Men minst lika intressant är undantaget i denna uppföljning, en fallen Mars i Kräftan tillsammans med sin disponent Månen i hemmaläge. Den här kombinationen tycks vara närmast en vaccination som immuniserar individen från HBT-problemetik och faktiskt bekräftar det här negativa resultatat Kajsa Ekis Ekmans försiktiga tassande kring "vad Naturen vill med oss". Moder Natur eller Kräftan är inte ansvarig för sexuella urspårningar - Mars libido (så fallen denna drivkraft än må te sig ur de Eviga Andarnas upphöjda klarsyn) fungerar precis som tänkt, den låter en ständig ström av kortlivande säsongsblomster passera revy, Mars är den reproduktiva kraften och den felar inte! Den närmast totala avsaknaden av denna planetära kombination i HBT-gruppen omvittnar att heteronormalitet ligger i harmoni med den universella eller naturliga ordningen.

När människor börjar knasa och mena sig tillhöra fel kön ligger felet på en högre nivå och det är just det som dissociationen mellan den högre bestämmelsen och det biologiska substratet antyder. Men varken Luft eller Vatten ska klandras utan snarare det faktum att de ställt sig på tvären mot varandra. De bildar en anomali och den här undersökningen bekräftar min initiala tanke att HBT-fenomenet kunde vara tacksamt att studera för att se om astrologin verkligen har någon koppling till den empiriska verkligheten. Det verkar den ha.

Men astrologin är nu bara "ögonblicksbilder", stillastående symbolik. Det faktum att vissa själar återföds till Jorden och inte kan förlika sig med sin lott i livet kan inte förklaras särskilt bra av ett horoskop (åtminstone inte av undertecknad). Istället blir det att tillgripa hjälphypoteser som dålig karma, dåligt utförda uppgifter i tidigare liv som kommer tillbaka och hemsöker avsändaren i detta liv. HBT-fenomenet är således psykisk sjukdom i ordets egentliga mening, en själens sjukdom och ska behandlas som den sjukdom den här. Tanken om själens synder kommer också för mig, om "synd" fattas i ordets ålderdomliga mening, "att ha missat målet". 

Men verklig själavård ligger bortom det sekulära samhällets kompetens eftersom det bygger på att människan bara är en kropp utan någon föregående historia. Att återfödas gay i västerlandet kan se ut som särskilt hård karma eftersom sekularismen uppmanar individen att urarta så långt det någonsin är möjligt. Men när jag engagerat läste den nyplatoniskt färgade djuppsykologen James Hillman för några år sedan, hävdade han envetet att psykologi inte kan hjälpa själen. Själarna MÅSTE tillåtas "patologisera" och gå ner sig till botten i det motiv de hängt upp sig på. Sedan kan klarsynen återvända spontant. Lustigt nog är det precis vad jag ovan sade om den förhållandevis gynnsamma kombinationen av Fiskarna/Tvillingarna, och händelsevis råkade Hillman ha båda tecknen aktiva - och viktiga! -  i sitt horoskop. Se kartan i inlägget "Sur luft" från 2011.