Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 6 januari 2018

Johannes Brost: Jungfruns tecken som komiker?Om komikern Bill Murray, Solen i sideriska Jungfrun, noterar Astro.com: " bedrägligt uppriktig och uttryckslös medan han avlossar sin syrliga sarkasm". Kan inte exakt detsamma sägas om nyss avlidne (SvD) skådespelaren Johannes Brost, händelsevis också född i samma soltecken?

Rubrikens fråga är därmed indirekt besvarad. Visst fungerar det merkuriska och kanske mest faktaälskande av tecknen för komedi. Men det är just torrheten och sakligheten i tecknet som omvandlas till komedi genom små och subtila vridningar. En ganska annorlunda humor än den grova, övertydliga och obegåvade slapstick som svensk standup-publik misstagit för humor.

Jungfruns tecken har i modern astrologi kommit att beteckna gentlemanna- och ladylikheten, den här gamla profitsökande agrara symboliken ligger med andra ord bakom den föraktansvärda gentrifiering av städerna vi nu ser: duktiga, hälsosamma och vinstbringande bönder flyttar in i städerna och tvingar bort de mindre lönsamma medborgare som "bara bott" utan att viga sina liv åt arbete och konsumtion. Mot denna bild av Jungfrun som bloggen lyft fram genom att begrunda den djupa undertexten i dessa ålderdomliga symboler, står då Jungfrun som cerebral komiker, i grunden gentila människor som Brost och Murray. 

Utvikning. Hur mycket jag än önskade det, tycks cerebral, "tillhörande hjärnan", inte etymologiskt kunna ledas tillbaka till romerska Ceres, åkerbruksgudinnan vars dotter Proserpina (grekernas Persephone) motsvarar astrologins "fallna" Venus eller den felaktiga orienteringen bort från sin gudomliga högre sida och ner mot den profitsökande jordiska naturen. Latinets cerebrum och t.ex. engelskans cereal (spannmål) har ingen gemensam upprinnelse enligt Etymonline. Detta tror jag beror på att nätresursen inte är komplett i dess utredningar. Astrologin minns längre tillbaka och det är klart misstänkt att det cerebrala tänkartecknet Jungfrun har Merkurius ("hjärnplaneten" så att säga) som härskare, samtidigt som tecknet är tydligt knutet till jordbruk och konsten att via smarthet krama extra profit ur det naturgivna...

En del Jungfrur inom skådespelarbranschen saknar på det hela taget humor, som Greta Garbo eller Bond-skådisen Roger Moore, men i vissa kretsar räcker det med en vag åtbörd av ett leende för att individen ska klassas som humoristisk. I så fall uttryckte även Moore humor, fast den lägsta, mest självcentrerade sorten: det leende som så ibland krusade hans läppar var ett självmedvetenhetens och självdistansens leende. Det gjorde honom till i bloggarens ögon den minst intressanta gestaltaren av Ian Flemings Bond-figur som i böckerna knappast småleende promenerar sig igenom dramatiken likt en som anser att allt bara är en show och inte tar sig själv eller handlingen - eller publiken - på allvar. "We're only in it for the money."

Skillnaderna mellan de goda komikerna Brost och Murray kan den så hågade själv fundera över - kartorna är långtifrån identiska.

Brost:


Murray:


Medan Brost har en synnerligen närvarande intellektualitet (Merkurius) kan jag påminna mig många scener ur Murrays filmer som omvittnar hans disträ och lätt frånvarande natur - perfekt tecknad genom att likt Fredrik Reinfeldt ha förstahusägaren begravd i 12e huset för exil eller förluster. (Reinfeldts Jungfruascendent var hans fysiska, baserad på klockslag, och medierna noterade under hans regeringstid ofta hur "borta" eller frånvarande han var, för att bara ibland gaska upp sig och delta med nerv.) 

Brost och Murray "skrynklade" tidigt i livet till sig och detta har jag upplevt i ett antal andra fall av Solen i Jungfrun. Ibland ser de ut att ha hunnit leva tre livstider fast i själva verket knappt en hunnit förflyta. Om detta är en tillfällighet vet jag inte, och observationen sorterar i vilket fall under astrologins mest ytliga aspekt. Jag har tidigare varit inne på konservationen av ett mänskligt liv som en effekt av den tröga Saturnus, som ibland, när den aspekterar t.ex. ascendenten (den fysiska kroppen) förefaller få tiden att gå trögare än för de flesta i omgivningen. 

Med detta följer inte sällan en iakttagbar emotionell omognad vilket får mig att tro att nyckeln till evig ungdom faktiskt ligger i linje med sociopatens hållning: förgrämelse och överflödande emotionalitet tär på det psykosomatiska systemet. Spela bara med i det yttre, men bry dig inte i det inre. Den stoiska upphöjdheten (grekiskans ataraxia) implicerar det saturniska momentets närvaro i människan som en ledande princip. 

Att både Brost och Murray, trots sitt "deadpan"-agerande skrynklade till sig rejält kan ha att göra med att deras själar var orosfyllda och krampande och då hjälper förstås inte ett spelat stoiskt lugn. Människan måste på allvar ha resignerat den lantliga och borgerliga livslögnen om flit och nytta och lönsamhet! Då går kroppen ner på sparlåga och räcker längre. Men försök ett förtappat land som Sverige att överge den här lögnen! Vi kommer att vara det sista landet i världen som inser att det faktiskt går att styra en skuta utan att medborgarna betraktas som galärslavar.

Tar man Murray är hans Sol med Saturnus inte riktigt vad jag menar med ataraxia eftersom planeterna är ömsesidiga fiender och kan tänkas krampa en hel del på insidan. Den här mixen bidrar också till extremt fåordiga naturer.

Dessutom har Murray en ytterst olyckligt placerad Jupiter, som från det sociala tecknet Vattenbäraren mottar en stingande spydig energi från Mars-Skorpionen. Jag tror ett äldre inlägg om Murray, apropå filmen om hans utanförskap i filmen "Lost in translation", noterade detta, det sociala utstötningssyndromet. Har Murray någonsin gjort en roll där han inte varit en sarkastisk outsider? Den tärande olyckans finns djupt i hans egen själ så han har i alla år egentligen varit "clownen som gråter" medan den oförstående omvärlden lovprisar hans torra humor...

Brost var en mer genuin pajas, en glad gamäng. Det är innehållet i Vågens tecken som borgar för detta, i synnerhet i 2a orala resurshuset. Därav hans oförmåga att hålla sig på lagens sida alla gånger utan sniffade i sig både det ena och det andra genom kroppsmynningarna. Givet Saturnus i Kräftan och dess styrande, formala inverkan tecknas ett mycket enkelt horoskop helt på nivå med partypolaren Mick Jagger som också levde hårt i yngre dar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.