Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 13 januari 2018

Jakten på kriminalitetens signatur via en korrupt moderat politiker


Vad som börjar som en normal spaning om ännu en självtjänande, korrupt svensk av den moderata övertygelsen leder in på några tankar om hur svårt det är att leda i bevis astrologins verkan och kulminerar i ännu ett futilt, ja närmast försök att använda räknenissens begränsade verklighetsbild för att påvisa den astrologiska verkligheten vari räknenissen bara utgör en liten del av hela scenariot! 

Expressen/GT skriver om det moderata kommunalrådet som under flera år satt i system att smita iväg på lyxiga semestrar under betald arbetstid. Tidningen och kvinnan formulerar eländet i termer som "missat att notera" men alla förstår ju att det handlar om en i märg och ben korrumperad högermänniska. "För det är jag värd", som det heter i den korrumperande reklamens värld.

I brist på födelsetimma ännu en karta med ledarskapets Sol som ställföreträdande ascendent. Horoskopet är en tröstande påminnelse om hur futilt det är att få astrologin att svara på simplistiska kvantitativa tester "Solen i tecknet si eller så" bland filmregissörer började nyligen lovande med en mindre grupp men det initiala och träffsäkra fyndet om att Solen eller seendets öga i härskarposition är den store dramatikern och naturliga regissören, kollapsade helt när en engagerad läsare samlade ihop och bidrog med ett flera gånger så stort material. 

Det är möjligt att franske statistikern Michel Gauquelin hade rätt i sin forskning från 1950-talet och framåt. Han hittade signifikanta trender ENBART genom att studera toppskiktet i några olika professioner. Det är möjligt att en stor mängd filmregissörer innehåller för mycket kreti och pleti eller att t.o.m. datainsamlaren själv snedvrider urvalet genom att ta med sina personliga favoriter! Risken för att den egna personligheten smutsar ned datasamlingen är akut - vilket alla som studerat horoskopen i egna släkten upptäckt: vissa zodiaktecken tenderar att gå igen i karta efter karta inom släkten. 

Den här bloggaren gjorde samma upptäckt när i den intressanta studien av psyket/Månen företrädesvis i dödens Skorpion hos mördare han tog en heldag och letade upp massor av mindre kända nazister utöver de klassiska Hitler, Goering, Himmler, m.fl. Från ingenstans gjorde då Skytten en rusch och enda förklaringen till detta är tesen om att "lika barn leker bäst" - Adolf Hitler hade ju Månen i Skytten och enligt astrologisk lära borde han attrahera andra gränslösa människor med samma expansionistiska tema markant i sina horoskop.

Astrologins hemlighet ligger därför i betraktarens öga, det är helhetsbilden av en mängd faktorer som öppnar för insikten att här kan finnas t.ex. en lurig politiker som aldrig borde ha fått folkets förtroende och makt. Att bara bryta loss en enda detalj ur ett horoskop och studera ur siffernissens kvantitativa perspektiv är vanskligt. Den här bloggaren har trögtänkt tvingats tillbaka till ruta ett: astrologin är inte vetenskap i den mening som gäller för västerlandet. Det är en konstart och "skönheten (eller dess avsaknad) ligger i betraktarens öga". Intellektets spänst avgör hur många astrologiska bedömningsgrunder man klara att hålla i luften samtidigt medan en "berättelse" tar form i bakhuvudet, och den gravt talanglösa kommer bara att se ungefär samma sak i varje horoskop. 

Den här bloggen har avsiktligt lagt sig på en enkel nivå för att inte skrämma bort precis varenda besökare som råkar hitta bloggen. Det är helt enkelt inte  underhållande att läsa ens de rätt enkla analyser som Sideriska nöjer sig med, med mindre man är väldigt intresserad av ämnet. Och att redovisa varje horoskop utifrån alla tillgängliga lärosatser är dels ett heldagsarbete för varje enskild karta, dels rena mumbo-jumbot för den allmänintresserade, och dels helt bortkastad möda givet att i princip ingen offentlig person i Sverige har en offentlig födelsetid. Att då på djupet med en karta för hela dygnet skulle enbart tyda på extremt dåligt omdöme hos astrologen!

Vad jag vill ha sagt med allt det här är egentligen bara: att den moderata politikern Maria Rydén har en fenomenalt "kungavälsignad" Sol i Lejonet, hjälper inte. Den goda stjärnan Regulus är trots allt bara en faktor av många och av större betydelse är den bedrägliga kombinationen av Lejonet och dess dödsfiende Skorpionen. Politikern har dessutom den "fallna" Månen i Skorpionen, vilket tyder på att hon i det privata kontrasterar dramatiskt med vad hon visar upp på sin dagaktiva solära Lejonsida!Det verkar heller inte särskilt lyckosamt att ha båda makthungrarna Lejonet och Stenbocken kraftigt aktiva samtidigt. Det blir för mycket hunger efter att spela förstafiolen eller bestiga de privilegierades tron! Solascendenten i Lejonet visar dessutom att det här är en låg typ av ledargestalt som ser den officiella maktstrukturen (stat och lagstiftning) som sin fiende och olycka. 

Lejon av årgång 1961 kan vara bland den mest korruptionsbenägna och självtjänande sort som går att beskriva astrologiskt eftersom celebritets- och överklassplaneten Jupiter detta år står illa i Stenbocken och där dess restriktiva motpol Saturnus ("arbetarklassen") tjänar som ett motgift till alla försök hos underklassen att breda ut sig. Kvinnan kände uppenbarligen en gång i livet något slags kall, utbildad sjuksköterska, men horoskopet är en stilstudie i motstridiga krafter och en förlust av den inledande godheten.

Särskilt misstänkt är omoraliska Mars i självtjänande Jungfrun i 2a huset för personlig ekonomi. Lever man i fantasin av att vara en kunglighet (Solen + Regulus) då krävs det ekonomiska resurser! Trots att Mars är en vän till Lejonsolen (Eld till Eld) tycks denna underhuggare och tjänare inte kunna erbjuda någon som helst moralisk gräns när Lejonets omåttliga behov tränger på. Det är inte så konstigt, Mars har inte alls den funktionen i astrologin, det är Saturnus som ger omdöme, försiktighet och en slags gammalmodig och konventionell moraluppfattning. Men Saturnus har redan ställts av som en fiende (6e huset) till det här Lejonets inbillning om att vara ett majestät!

Mars i Jungfrun är dessutom disponent till det alltid smått suspekta sinnelaget i det vanvettiga begärets tecken Skorpionen. Mars härskar som blind könsdrift i Skorpionen medan dess faktiska placering i planerande Jungfrun (ett intellektuellt Merkuriustecken) ger något av en bakslug egoist, ett Lejon som är yvigt och extravagant utåt och i ekonomiska frågor en lömsk bedragare. Månen i Skorpionen som dominanten i mördares horoskop, är uppenbarligen ett sinne som oftare än andra dukar under för sina mörka biokemiska underströmmar, dvs. begär som alstras i det fysiska sub-systemet och letar sig in i själens lägsta regioner - där andlighet övergår i satanisk kroppslighet. 

Månens "fall" i Skorpionen skulle kunna beskrivas som "platsen" där två världar möts och den svagaste länken i en kedja av olika verklighets- och medvetandenivåer. Det är möjligen för att den fallna Månen i Skorpionen är en så enastående stark symbol som just denna studie av en enskild horoskopfaktor i samband med en ytterlighetsgrupp som mördare har visat en bestående trend som inte genast bröts av någon motsatt topp i annat måntecken...

*****

Bloggaren får förnimmelser vid åsynen av moderatpolitikerns Mån-Skorpion baserad på den lilla illgöraren Mars i antisociala dvs. i någon mån själviska Jungfrun. Har jag inte flera gånger på denna blogg uttryckt en spontan känsla av att de mest intriganta mörkertyperna tycks uppstå vis kombination av dessa två tecken? Det har bara varit en känsla baserat på de år jag knappat in födelsedata i datorprogrammet. Medvetandet som på någon djup och diffus nivå registrerar vissa signaturer som ofta verkar dyka upp i samband med vissa ämnen. Intrycken stämmer inte alltid, några gånger har jag testat en förnimmelse kvantitativt, som att den fallna Mars-i-Kräftan skulle vara kriminellt benägen - och fått distinkt avslag. 

Men teoretiskt stöder traditionen tanken om fler skitstövlar under kombinationen av Jungfru och Skorpionen än många andra. Minns hur Jungfrun i antiken matchades med 6e olycks- och fiendehuset - det är i det här tecknet vi hittar samhällets fiender nr 1, vilket är intressant givet att både Fredrik Reinfeldt och Nya Moderaternas partihoroskop - båda med känd födelsetid - har Jungfrun i ascendenten. Den fallna Månen i Skorpionen borde därför vara ytterligt försvagad och korruptionsbenägen (korruption är Skorpionens mellannamn!) när dess underliggande disponent Mars befinner sig i det tecken som står direkt förknippad med fientlighet men också tendensen att själv råka ut för olyckor. (Vilket kom först, den antisociala, själviska naturen eller missödena?)

Nu i princip uppe i tiotusen beräknade horoskop gör jag för första gången en sökning för att klarlägga den uppkomna förnimmelsen genom åren om något sociopatiskt och sjukt självtjänande i samband med teckenkombinationen. I samband med Mån-Skorpionen och mördare, och de andra fall av signifikant övervikt, är det ju ändå så att den överväldigande majoriteten inte alls hemfaller till vilken last som studien nu ägnade sig åt. Den som inte kan hålla isär egot från den här typen av undersökningar kanske inte alls bör ägna sig åt navelskådande via astrologin... Det fanns en del läsarkommentarer i början som tydde på röriga psyken, men de har sedan länge försvunnit. Den här bloggen är helt enkelt för avancerad för genomsnittssvensken och kräver ett strukturerat tankeliv av läsaren, trots att jag sökt förenkla så mycket det går...

Vad jag nu kommer att redovisa är något helt annat än simpla undersökningar av typen "planeten X" i "tecknet Y". Här har vi att göra med multipla urvalskriterier vilket naturligt krymper resultaten rejält. Men man kan också ta de här fynden på lite större allvar än t.ex. en studie av soltecknet hos 200 regissörer eftersom sannolikheten för 2 parametrar i samma position är mycket mindre än bara 1 på 12.

Här finns troligtvis några få felträffar eftersom jag både söker på fritext (minnesanteckningar i astrologiprogrammet) och på zodiakplaceringar. Men jag har rensat bort de allra flesta genom formuleringen "brott men INTE offer". Sedan adderar jag sökkriterier varpå urvalet blir snävare och snävare...

Hela datasetet: 9.998 stycken (personer, ej mundana horoskop)
"CRIME" & ^"VICTIM" (757 st)

& Mo.SCO (73 st)

& Ma.tecknetX

ARI 6
TAU 8
GEM 6
CAN 9
LEO 9
VIR 11
LIB 5
SCO 7
SAG 2
CAP 6
AQU 1
PIS 3
Medelvärde: 6,1

Nog är fyndet en smula imponerande! Exakt den kombination jag upplevt som den mesta mörkermänniskan under 9 års regelbunden datainmatning visar sig via psyket och dess disponent också vara den med flest CRIME-taggningar!

Men det är lätt att missa en annan och nästan lika intressant detalj: Månen må vara fallen i Skorpionen, men från det att dess disponent, dess ägare, passerar Dödsskuggans dal och når zodiakens tredje och mer högstående UNIVERSALISTISKA zon, då krymper brottsbenägenheten anmärkningsvärt mycket!
  1. Personalisterna (ego, yta, kläder, känslor m.m.) Väduren, Oxen, Tvillingarna, Kräftan: 29 stycken
  2. Individualisterna (djupare identitetsfrågor) Lejonet, Jungfrun, Vågen, Skorpionen: 32 stycken
  3. Universalisterna ("principmänniskorna" - alla fyra tecknen under de stora ödespenslarna Jupiter eller Saturnus) Skytten, Stenbocken, Vattumannen, Fiskarna: 12 stycken
Behöver detta ens förklaras? Den som hittat en förankring i något större än sig själv blir genast en bättre människa och sannolikheten att rösta borgerligt, särskilt på moderaterna, minskar troligen dramatiskt... :-) Det tycks med andra ord finns "spelnivåer" eller någon slags evolution inskriven i zodiaken och även i universum och den mänsklighet som i själva verket är odödliga själar i exil på Jorden som i en plantskola där de ska lära sig att bli som folk, eller snarare mer gudomliga.Kontrollen


Diverse bråte i bloggarens astrologiprogam, bl.a. listor
med slumpmässiga datum från olika studier


Jag har svårt att föreställa mig att fyndet av den brottsbenägna kombinationen psyk-Skorpion med Mars initiativ mot individens egentjänande (Jungfrun) är en slumpvariation. Men för säkerhets skull en granskning av två set om vardera 1000 slumpmässiga datum. 12 x 12 zodiaktecken ger nu 144 kombinationer och visst skulle en "förnimmelse" eller ren gissning kunna slå huvudet på spiken...  

För att jämföra i reda siffror kan man multiplicera de sammanslagna setens resultat med fem. Tillvägagångssättet, att "fluffa ut" ett mindre dataset, är naturligtvis inte optimalt. Å andra sidan brukar ju tusen mätpunkter anses för att vara ett tillräckligt stort och därmed stabilt dataset. (Bloggaren är som höres inte statistiker, men försöker använda sitt sunda förnuft.)

Vid multiplikationen med fem måste man beakta att de CRIME-taggade horoskopen bara utgör 7,5% av hela horoskopsamlingen så för jämförbara absoluta tal måste de enskilda Mars-placeringarna i summan av dataseten A+B också reduceras med 92,5%


Dataset A (1800-1950, 1000 st // x13,33)
Mo.SCO 75

& Ma.tecknetX

ARI 8
TAU 10
GEM 3
CAN 10
LEO 10
VIR 10
LIB 3
SCO 5
SAG 2
CAP 1
AQU 6
PIS 7

Dataset B (1945-2100, 1000 st)
Mo.SCO 81

& Ma.tecknetX

ARI 8
TAU 7
GEM 11
CAN 8
LEO 8
VIR 7
LIB 7
SCO 4
SAG 8
CAP 1
AQU 8
PIS 4


Med ett enda urvalskriterium som Mo.SCO ser man en liten naturlig fluktuation mellan A och B. Bara sex förekomster skiljer med så här stora och stabila set. 

Men med dubbla kriterier tycks slumpen svänga vildare och förklaringen är att 1000 mätpunkter vid 2 kriterier plötsligt blir en hopplöst liten och otillräcklig datamängd! Genom att slå ihop set A och B jämnar resultaten ut sig men interpolationen x5 är fortfarande riskabel för man löper risken att mångdubbla vad som bara är en tillfällig fluktuation. 

Eftersom båda slumpseten producerar enbart en förekomst vardera av Mo.SCO & Ma.CAP inser man strax att även detta test falsifierats! Min "förnimmelse" visade sig faktiskt stämma, men en siffernisse som lever i en annan sorts verklighet skulle inte låta sig beröras!


Dataset A+B (2000 st // x5 // x 0,075)
Mo.SCO 81

& Ma.tecknetX

ARI 16 // 80 // 6
TAU 17 // 85 // 6
GEM 14 // 70 // 5
CAN 18 // 90 // 7
LEO 18 // 90 // 7
VIR 17 // 85 // 6
LIB 10 // 50 // 4
SCO 9  // 45 // 3
SAG 10 // 50 // 4
CAP 2  // 10 // 1
AQU 14 // 70 // 5
PIS 11 // 55 // 4

Medelvärde (3e spalten): 4,8

Ska man flyta ut i fantasi en sekund ligger den en skön symmetri i det faktum att den MINST BROTTSBENÄGNA Mars i slumpgruppen råkar vara just det tecken där omoraliska Mars är "upphöjd", Stenbocken, som om t.o.m. detta uråldriga astrologiska omen tränger igenom slumpbruset i 2000 godtyckliga födelsedatum! Men det är förstås bara fantasi, även om psykologen Jung argumenterade för den antika kinesiska tanken att Mening surfar bäst i det meningslösas medium, i slumbruset. Den kulturen underkände med andra ord helt västerlandets militanta fixering vid repeterbarhet och räta led!!! Och se vem som återigen är världsledare - Kina...

Men falsifierar den ultralåga förekomsten av Mån-Skorpion och Mars-Stenbock helt testet? Tja, de CRIME-taggade horoskopens medelvärde är ju faktiskt 6,1 som är något högre än slumpgruppens 4,8. Är det så här små skillnader Claudius Ptolemaios hade i åtanke när han försvarade den "astrologiska effekten" för snart tvåtusen år sedan, men med tillägget att effekten "är liten"? 

Vad vi i så fall fortsätter se i denna studie med två variabler är den redan verifierade skurkaktigheten i den fallna Månen i Skorpionen. Nu försvagas trenden genom disponentens måhända icke-signifikanta fördelning över de 12 tecken och det faktum att många brottstaggade förseelser inte kommer i närheten av att mörda en annan människa, dådet genom vilket mina studier tycks ha verifierat Mån-Skorpionens traditionellt dåliga rykte.
 
Trots bekräftelsen av min förnimmelse av just kombinationen Jungfru/Skorpion som en brottstyp kan man alltså avvisa detta som rena turen, OM man tillhör den själsdöda sorts människa som betraktar livet som en dator skulle göra: blind och oseende inför alla dimensioner som inte dess skapare lagt in i den.  För om man envisas med att försvara inläggets fynd, är intervallet i (den interpolerade) slumpgrupen 1 till 7 placeringar, och i CRIME-gruppen 1 till 11. I mina ögon ser faktiskt Mo.Sco & Ma.Vir fortfarande ut som en misstänkt signatur!

Filosofen Platon hade vissa besvär att pussla in siffernissarnas fyrkantiga verklighet i sitt schema, han var påverkad av och positiv till Pytagoras, men betraktade talen som bara ytterligare en typ av Former i den högre verkligheten, därtill, skulle jag vilja påstå, Former som bara begränsade människor tyr sig till - det är ju så enkelt att reducera världen till en "bottom line" som antingen stavas profit eller förlust vid den demoniska kapitalismens religiösa högtidssynder: företagens kvartalsrapporter. Hela västcivilisationen har hakat upp sig och lever sitt liv i en ynkligt liten del av den totala verklighet som finns tillgänglig för den som ser.

Det är därför vår nutida västerländska kultur med New Public Management och andra mätmetoder på det som inte går att mäta - LIVET SJÄLVT - är den sinnessjuka människans kultur, dömd att dö i samma ögonblick mänskligheten tar evolutionssteget in i Vattenbärarens tecken och blir all-inkluderande på det sätt detta tecken antyder. 

Man kan notera att Vattenbäraren och räknenissen Jungfrun är fiender i zodiakens konstruktion! Placerar man en vid referenspunkten (hus 1) hamnar den andra antingen i 6e fiendehuset eller i 8e korruptions- och dödshuset...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.