Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 23 januari 2018

Birger Schlaug, unikt tydlig och klartänkt svensk


Forne miljöpartisten Birger Schlaugs senaste tankar i ETC må vara allvarliga men är så knivskarpa och klara att jag skäms över att, utöver en studie i transiter vid tiden hans nät-id kapades knappt ha nämnt honom sedan det första inlägget från 2010. Här ritar jag om den kartan ur perspektiv av en solascendent som anstår en ledande och intelligent tänkare:

Renodlat krig mellan Eld och Jord - är detta
"egenmäktighet" eller "av egen kraft/makt"?

Horoskopet är så koncentrerat att man kunde befara någon som lagt alla ägg i samma korg (med förödande resultat om man tappar den), men där det positiva blir ett särdeles expertmannaskap i vad man nu fördjupar sig i. Schlaug är verkligen en "mästare" (Stenbocken) i miljömedvetenhet och fördelningspolitiska frågor. 

Ändå ser det i förstone extremt kritiskt ut att ha disponenten till hela fyra planeter inlåst i det 8e korruptions- och dödshuset, samtidigt som den Stora Välgöraren (Jupiter) också är inburad i 12e exilhuset och därför har minimal inverkan i den yttre verklighet vi kallar verkligheten trots att det egentligen är en projektion som alla tillvarons gästande själar kollektivt projicerar omkring sig. Just den lilla detaljen kommer Schlaug som dominerad av Jordelementet troligen ha ytterst svårt att skriva under på, bara Luftens andar - änglarna, budbärarna - bringar mänskligheten insikten hur intiga alla diskussioner om det döda köttet, om materien, ytterst är... 

I ett av antikens ytterst få bevarade vittnesbörd om de judiska sekterister som praktiserade "små fotavtryck" på jordytan (dvs. motsatsen till dagens svenskar och deras marknadsstyrda konsumism och ödeläggelse av världen), utanför esséernas egna skrifter bland Dödahavsrullarna, beskriver den judiske historikern Josefos (1a århundradet) en form av judenhet han under en tid själv sökte tillträde till. Esséerna (i sina egna texter "Ljusets barn") trodde på en frisjäl som representerade en högre grad av verklighet och som bara tillfälligtvis trätt i förbindelse med den låga grad av verklighet som Jordelementet representerar och som Schlaugs soltecken Stenbocken illustrerar herraväldet över:
De lever till en hög ålder, många över hundra år, tack vare sin enkla diet och, som det förefaller mig, till följd av sin ordningsamhet. De föraktar lidande och övervinner smärta genom sin rättrådighet. Om döden går hand i hand med ära, betraktas den som bättre än ett långt [men ärelöst] liv. Tillräckliga bevis för detta har var enskild [martyr] under det judiska kriget [mot Romarriket] bjudit på... Inte en enda gång blidkade de sina torterare eller fällde en tår. Under alla sina lidanden och hånande sina plågoandar offrade de fritt upp sina själar som om de strax skulle få dem tillbaka igen.

För de tror fullt och fast att kropparna är förgängliga och saknar varaktig substans men att själarna är odödliga, fortsätter för evigt och återvänder ur den mest förfinade eter för att iklädas kroppar lika omslutande häckar, vilka själarna attraheras till genom deras naturliga böjelser, och att när själarna åter befrias från kroppens bojor, såsom från en lång tid i träldom, fröjdar de sig och stiger uppåt. I linje med grekerna menar de att för de goda själarna väntar ett liv bortom oceanen...medan de hänvisar de onda själarna till ett mörkt och kylslaget hörn, fyllt av bestraffningar utan ände. Och det förefaller vara i linje med samma uppfattning som grekerna tilldelade sina modiga människor - deras hjältar och halvgudar - de Välsignades öar medan de onda själarna förvisades till gudsförnekarnas Hades...

(Flavius Josefos - Judiska kriget bok II kap VIII)

Eftersom kristendomen uppstod ur esséismen (men snart undertryckte sina judiska rötter) förvånar det föga att hitta själens väg efter detta liv till antingen en himmel eller ett helvete. Josefos och övriga samtida vittnesbörd stämmer mycket väl med vad som på 1900-talet uppdagades vid fyndet av samfundets egna texter (en del av Dödahavsrullarna).

Apropå de äldsta skriftliga astrologiska texterna kan man fundera över att de gudlösas vistelse efter döden, Hades, kopplas till 2a huset som i vår tid är pengarnas och de materiella resursernas hus. Josefos påpekar hur disciplinerat esséerna levde för att uppnå hög ålder, och även Dödahavsrullarna innehåller material som antyder att Oxens orala och frossande 2a resurshus sågs som en garanti för en plats i Hades snarare än den ljuvliga världen bortom "oceanen". Här menar Josefos förstås Vattenelementet som tänktes omsluta den värld vi förmår uppfatta och som den här bloggen likställt med Naturen. Tänk ett sfäriskt jordklot som representeras av det döda Jordelementet och runtomkring ett hölje av Vattenelementet - biosfären. Redan Platon på 300-talet fvt tid utgick från att jorden var en sfär så glöm bagatelliseringen av den ålderdomliga visheten och påståendet att man trodde världen var platt. 

De själar som tillhör den goda sidan (detta är enligt esséerna förutbestämt skapelsens begynnelse) färdas således bortom Naturen efter den fysiska kroppens bortfall och når enligt bloggens tre- eller fyrvåningsschema Luftelementet, andevärlden. Den fjärde våningen, Eldelementet, kan man bortse från eftersom detta är navet för all verklighet och ett uppstående i Elden återför själen till Gud själv, vilket gör andevarelsens partiellt individuella utgångspunkt överflödig. Vem behöver ett enda perspektiv när man kan bli allt i alla? Det här är en totalt skrämmande tanke för dem som dukat under för Jordelementet och tror på sina låga sinnens vittnesbörd om att man är en DISTINKT och avskild kroppsvarelse skild från stolen man sitter på och rummet men befinner sig i. Att växa in i himmelriket tar sin lilla tid och kräver att man avvecklar de kryckor som tid och rum utgör. 

Birger Schlaugs horoskop med Eld och Jord i konflikt indikerar att han inte sysslar med sådana högflygande frågeställningar i detta liv utan söker överföra något av den gudomliga Elden på rent materiella Jord-förhållanden... Men den sidoberättelsen är också viktig, vem vill slava under Djävlar som sätter dagordningen för sin egen profits skull? Är inte befriandet av massorna under löneslaveri ett nödvändigt första steg för att själarna ska återfinna den harmoni som krävs för att någonsin lite intelligens ska utvecklas. Sveriges materialism har fört dess folk så långt från den gudomliga intelligensen att landet aldrig kommer att komma på rätt köl igen. Den stora Förvandlingen i världen kommer att ske på annat håll och sen kommer vi som sedvanlig tvåa att IMITERA de impulser som den här gången inte kommer att komma från USA...

Birger Schlaugs solteckenhärskare, makt- och kontrollplaneten Saturnus ser ut att vara dystert placerad i 8e huset, men som kämpe för en bättre miljö och nya ägarförhållanden i världen passar det utmärkt att stå rotad i det sjukliga och korrupta 8e huset! För den placeringen uppvägs av att ljusbringande Solen befinner sig i 1a huset, som klassas som ett gott och välgörande hus. Eftersom Stenbocken därtill tillhör zodiakens universella tredje akt visar sig Schlaug i sin egen natur resonera med STORA FRÅGOR, större än futtig privatkonsumtion, vilket som han påpekar är det vansinne svenska politiker pådyvlar sina medborgare: jobba, vara lönsamma åt arbetsgivare och stat och sedan frossa - den säkra vägen till Hades, enligt esséerna!

Miljökämpens karta är hyperintressant för när man synar dess flera negativa ingredienser - sådana som i en del borgerliga eller kapitalistiska horoskop tagits till intäkt för svidande kritik - visar sig Schlaugs problem i själva verket arbeta till hans fördel. Ta t.ex. den hemska våldsmannen Mars i första huset, precis som hos penningkramaren Fredrik Reinfeldt en både naturlig och verksam illgörare. Hos Schlaug ser det dessutom ut som om den skulle beskriva hans själs djupaste åtrå, den står i 27e graden och aspirerar på rollen som atma karaka. Men den har konkurrens från motpolen Venus som också nått 27e graden i sitt tecken. Detta innebär "planetärt krig" och turligen visar sig Venus vinna detta krig med en sydlig latitud om 12 bågminuter (dvs. Venus ligger en gnutta under referensen, solbanan). Trots negativ latitud vinner Venus eftersom Mars vid denna tid har ännu högre sydlig eller negativ latitud, 1 grad och 5 bågminuter.

Samtidigt är Venus en både naturlig och för Stenbocken i 1a huset också verksam välgörare. Att den står i 12e exilhuset visar hur lite inflytande den Goda Sidan har i detta krig i själens inre. De flesta svenskarna har inte intelligens nog att värja sig mot politiker och samhällets officiella men onda målbeskrivning - i kollektivets själ är det Mars som vinner. Jämför gärna med Sverigehoroskopet som också har Venus och Mars i nyckelroller och hur, tyvärr, gamla Fattigsverige (Mars-i-Oxen i 8e huset med dess korrumperande avund på dem som kan fylla sina munnar vid Hades port/2a huset) binder nationalpsyket (Månen i marsianska Väduren) och permanentar nationen på ett litet hungrigt spädbarns naiva nivå. 

Detta är vad politiker saluför: oral tillfredsställelse. Jobba så får du äta - och folket saknar intelligens att genomskåda denna godtyckliga berättelse som primärt tjänar de superrika och deras vän, staten. Medborgarna i Sverige är totalt grundlurade av ett samhällskontrakt som bara är ruffel och båg. Men detta faktum beskriver Birger Schlaug så mycket mer talangfullt, säkert med avsikten att lyckas förmedla några korn av sanning även för dem som i nuet är grundligt indoktrinerade. Med pang-på-text av det här inläggets typ, går det inte att avprogrammera några nya själar. Att jag inte ens försöker beror på att jag tror esséerna hade rätt: i vart enskild jordeliv är värdkroppen redan pre-determinierad till det goda eller det onda (och den breda massan till en ointressant gråzon som bara svajar lite hit och dit). De som skapar och förändrar ödet är de som är Ljusets och Mörkrets mest prominenta företrädare.

Använder man Schlaugs solascendent som vore den hans fysiska kroppsascendent uppstår ett spännande bud om hans föregående jordeliv: Skytten med dess härskare Jupiter i hemmaläge samt Venus i tecknet, indikerar att han var en entydigt god härskare! En mänsklighetens välgörare. Men i detta liv verkar, av någon anledning, hans goda karma (5e huset här ägd av just Venus) som en "bakgrundstrålning" ur det dolda 12e huset. Schlaug själv må tro att han diskuterar vem som ska kontrollera världens materiella resurser (Stenbocken), men det som egentligen talar genom honom är gudomlig godhet - den stora Gurun (Jupiter) i kombination med kärlekens evangelist Venus. 

Men Eld och Jord bildar värsta sortens friktion och det var därför esséeerna insåg att väpnad kamp var enda möjligheten. Josefos skriver sitt judiska folks historia med en romersk publik i tankarna efter det genanta upproret mot ockupationsmakten Rom, så det är inte så underligt att traditionen om esséerna kommit att handla om vitklädda och fredsälskande människor, t.o.m. tillskrivna vegetarianism. Jesus lärjungar i parken beväpnade med svärd förblir en sådan där liten störande detalj som de senantika textförfalskarna glömde censurera. 

Det fanns en tidigare historia om ett folk - just som Josefos säger - stoiskt bjöd den tidens onda USA motstånd för att rädda sina själar till den goda sidan och slippa den orala fixering svenskarna fastnat i. Jag är bloggarens tidigare liv som jude som talar närhelst jag lyfter fram detta förvuxna barn som visar hur illa det är ställt med landet. Såg just att Jureskog plagierat Arge Kocken och också ska skrika och härja som det barn han är i någon televiserad kockskola:
Oxen - expresståg ner till Hades - via frossarmentaliteten - står som spön i backen på fotot. Man ska minnas att gamla svenska nationalhoroskopet (från 1809) visade att hela vårt land var en enda stor sävlig Jimmie Åkesson: Solen i Oxen anfäktat av Satans stjärna Algol. Det primitiva arvet lever kvar i 1974 års  nationalhoroskop, vars Mån-Vädur nu kontrolleras av Mars/Algol i Oxen i 8e huset för kvardröjande dålig karma (som ännu har ett visst grepp över entiteten, vare sig enskild individ eller folkpsyket).

Inför denna rest av perverst korkad och korttänkt låghet - som dessutom undandrar sig förnuftet - predikar kanske även Birger Schlaug bara för de redan frälsta i tidningen ETC. Loppet är kört och därför försöker jag inte ens dölja det bittra slut Sverige har att emotse i öppet inbördeskrig till följd av en kapitalism som vettlös in i det sista söker slå in kilar mellan de Rika och de Fattiga. Hela invandringsfrågan är bara en liten del av nationens sammanbrott - men en iögonenfallande och därför passande fixering för de mindre begåvade. Efter den stora förödelsen kommet Sverige stukat att importera nya och bättre idéer som tagit form på den globala arenan. Då är vi nära Vattenbärarens tidsålder. 

Hur vet jag nu det? Därför att det är vad Vattenbäraren säger den här bloggaren "uppifrån" det universella Ödets 9e hus, och skissen förmedlas till en psykisk (Månen) natur i oppositionell dialog med Vattenbärarens representant Saturnus. Bloggaren är måhända inget helgon i det fördolda, som Schlaug, men heller ingen demon:Illustrationens "det blott psykiska" kan också bytas ut mot träd och naturkramare eller känsloflummare. Vattenbärarens kommande tvåtusen år  kommer att avslöja vad det är som vi i dagsläget bara löst kallar "andevarelse" om vi inte är så grundligt stadda på nedgång i Hades att vi helt förnekar det övernaturligas existens...
(Skrivet 180111, men annat kom emellan)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.