Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 21 januari 2018

Ask - moderaten som bäddade för ett svenskt inbördeskrig

Det fria skolvalet måste bytas ut förkunnar en rubrik i SvD. Det är ett antal meriterade signatärer som inte skräder orden över den katastrof regeringen Bildts och dåvarande skolminister Beatrice Asks kommersialisering av skolan blev. Det fria skolvalet har lett tallösa lågklassiga och egoistiska svenska föräldrar för att söka det bästa för sitt barn istället för att känna ansvar med landet. Så går det i en kapitalistiska ego-kultur som syftar till att göra små själviska skitar av människor och ytterst är det landets rika överhet som ska stå till svars på Domens Dag för att de säkrar sina egna privilegier för barn och barnbarn genom att aktivt underhålla och till och med förstärka skillnaden mellan elit och byfånar. 

De skapar en hets hos den lilla människan att också få placera sig gynnsamt i den onda sociala hierarkins axel som typiskt nog är ett av de många snedskär som utmärker Beatrice Asks problematiska horoskop. Den ständiga frågan - och som den här bloggen aldrig kommer att kunna besvara - är: hur många samtidiga kriser på en födelsehimmel kan det finnas utan att individen dras ned i skiten och själv blir en skit och ett levande uttryck för Tidens förbannelse?

I samband med de utmärkt kunniga åsiktsstycken tidningen ETC:s vd Andreas Gustavsson producerar, noterade jag en mängd problem på födelsedygnets karta, men också att han likt en osynlig ande tycktes ge röst åt dem utan att själv (mig veterligen) lida av det helvete. Hans karta kan alltså mappas mot den sjukdom som kallas kapitalismen. Att ingen helt lämnar sin ödesväg inses dock av hans position: VD med uppgift att skapa en lönsam dagstidning. Han skiljer sig således från den onde kapitalisten bara i det att han återinvesterar vinsten i verksamheten istället för att leva - så vitt jag vet - ett lyxliv med ideliga okynnesresor till fjärran land.

Vad beträffar Beatrice Asks problematiska horoskop tycks hon istället ha förverkliga sitt onda öde med stor lust, först som oduglig skolminister och senare som justitieminister. Man kan med fog säga att den friskolereform hon ansvarade över vid genomförandet 1992 gör henne lika medskyldig till Sveriges kommande sammanbrott och krig mellan De Fattiga och De Rika som någonsin den slemme oljeprofitören och självberikaren Carl Bildt.

"Egenmäktighetssyndromet" via kombinationen Vädur/Stenbock
kan vara astrologins värsta antydan om en förhärdad
brottsling eller urbota själviskhet. Bra för en gladiator
på Roms arenor men ingen annanstans.


Asks karta har kommenterats tre gånger, men varje gång ritad med en månascendent. Byter man till en solascendent, vilket ju passar en handlingsmänniska som en makthavare är, ser man nämnda streberaxel sträcka sig från fjärde huset (hemmet, minimalt samhällsinflytande) på botten och upp till de karga stengetterna som stångas om att vara den främste uppe i maktens 10e hus. 

Att det här kommer att skada landets barn är lika uppenbart med Barnets tecken Väduren i första huset, under attack från dess statushungriga och aggressiva ägare - krigets och splittringens Mars och Merkurius, ägaren till 3e husets grundskola, i första huset och påverkad av ledarskaps-Solen som är under attack från sagda strebrande stenget på toppen. 

Anm. Ja, astrologi kräver att man kan hålla ett antal argument i huvudet samtidigt och se en bild växa fram ur deras interaktion. Inget för klena begåvningar, vilket kanske förklarar varför svenska ateistsekter som VoF och Humanisterna så länge öst ovett över astrologi och allsköns andra fenomen som anknyter till det övernaturliga - den intellektuella (noetiska) världen bortom PHUSIS. Av någon anledning vill Sverige ha folkets medvetenhet på en så låg nivå som möjligt, helt identifierad med enbart Naturens lägsta uttryck, den sinnliga världen...


Så ful och sjuk som Asks horoskop ter sig friskolereformen när man kokar ner den till några tydliga symboler för att till och med Sveriges folk av enkla människor ska kunna se de ohyggliga brott de begår mot sina landsmän och sig själva när de väljer en framtid åt sina barn i skolvalet som stavas K-R-I-G mellan medborgarna. Finns det någon ursäkt för medelklassvensken? Tja, de har hjärntvättats av sina Överherrar att spela märkvärdiga inom avgränsade och obetydliga spelfält som aldrig på något sätt ifrågasätter Överhetens privilegierade och från medierna hjälpligt skyddade tillhåll. Därifrån regisseras skendemokratin Sverige där folkomröstningar högaktningsfullt ignoreras när de Rika hade något annat i tanke än folk. Se bara pågående tvångsanslutning till det döende USA och dess NATO (vilket säger en del om hur korkad och ur led med tiden också den svenska Överheten är).
PS. Efter några nyliga inlägg som för omväxlings skull återvände till det grundläggande perspektivet av de tre kvaliteterna, kan nämnas att i det allra första inlägget om Beatrice Ask noterades att hon inte hade en enda planet i Ljusets eller medvetenhetens kvalitet. Jämför tidningen ETC:s horoskop, som naturligtvis står för ett helt annat samhälle än Ask har naturlig potential att förstå... 

Ask kontrolleras av den illusoriska mellankvaliteten Rajas (lidelse) som alstras i mötet mellan Ljus och Mörker. Men ett horoskop med bara Passion och Mörker, vad gott kan ett sådant göra? Det är denna illa stämda himmel som så perfekt stämmer med det SvD-debattörerna påpekar har hänt med Sverige efter Asks och Bildts övervåld mot svenska skolan.

Och: Missa inte den fascinerande ömsesidiga receptionen mellan Stengetens och Skorpionens härskare (Saturnus och Mars) som vid denna solascendent håller makt (10e) + korruption/död (8e) i ständigt självförnyande verksamhet! Det är det ondaste onda gamla karma som tecknas och i kombination med "egenmäktighetssyndromet" kan man bara undra över vilka tidigare liv Ask levt för att sjunka till denna nedrighetetens ande...
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.