Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)fredag 26 januari 2018

ÄGA - fortfarande stort i nygamla Fattigsverige
(Samt: Internet som hoppfullt omen)


SVERIGEHOROSKOPET
En bild säger inte mer än 1000 ord,
ord behövs! Klicka för läsbarhet.

En talesman för svenska postorderföretaget Ginza yttrar sig i en textreklam som Bonnier Brand Studio ägnar sig åt (här omdöpt till Expressen Brand Studio - se även "Trollfabriken DN"):
 

Vi letar hela tiden efter fysiska produkter som vi kan sälja som fungerar på e-handel. Vi har kommit på att det här med retro och nostalgi är rätt stort i Sverige.

https://www.expressen.se/brandstudio/postnord/analog-succe-i-en-digital-varld/

Om Ginza, ett slags lantisarnas Ullared fast på nätet, har rätt, och det tror jag de har, stämmer kommentaren perfekt med nationalhoroskopets reaktionära och efterblivna folkliga halva: Månen i Väduren är inte alls en så progressiv signatur för folksjälen som zodiaktecknet antyder eftersom härskaren Mars står i distinkt konservativa Oxen! 

Den gamla kooperativa föreningens sämsta
ögonblick. Formulerandet av en lurig slogan
som spelade marknadskrafterna och
folkfördumningen i händerna...

Faktum är att inte heller Sverigehoroskopets Sol i Vattenbäraren är fullt så progressiv som den svenska självlögnen vill ha det: det här tecknet är liksom Oxen medlem i Mörkrets kvalitet som alltid söker sig till stabila och säkra lösningar. Att vi överhuvudtaget kommit på tanken att kalla oss ett land med högt i tak, innovativt och extremt i vår sekularisering, beror på att samhällstecknet Vattenbäraren har en härskare, Saturnus, som ligger med örat slickat mot utlandets nionde hus (traditionellt USA, men svenska saturnusimportörer lyssnar numera noga till vad som händer varhelst löneslavar arbetar under ruttna låglöneförhållanden - de som sitter på produktlagren vet ju att svenskarna tänker som Comviq-reklamen säger: "billigt, billigt, billigt").

Där, i utlandets nionde och Tvillingarnas tecken (som tillhör Ljusets kvalitet) hittar vi de driftiga svenska kapitalister (Saturnus, resursägaren) som likt Ginzas skrävel i textreklamen om ett lyckat produktval sniffar upp produkter de kan importera i stora lass, lägga fet marginal på, och sälja till de efterblivna svenskar som vill handla "tryggt" och "svenskt" (Mörkrets kvalitet).

Den Solen i Vattenbäraren kretsar bara kring ledaren, givaren eller tillhandahållaren. För slutkonsumenten - Månen - lider svenska folksjälen fortfarande av nöden och gamla FattigSverige och gör att det känns viktigt att få ÄGA solida prylar. Det är Satans stjärna som infekterar Vädurspsykets ägare Mars i materialistiska instinktens Oxe i 8e huset för kvardröjande gammalt ont som så tydligt bekräftar att Ginza-mannen vet precis hur det svenska kynnet fungerar. 

Så länge detta onda underskott i det nationella psyket finns kvar, kommer det svenska folket med dess kollektiva inre vakuum - känslan av att de inte fått allt som finna att få - att vara kallsinnigt inför t.ex. Vänsterpartiets tonvikt på det gemensamma för att inte tala om den Nya Värld som i detta ögonblick redan kan anas i vida världen. Svenskar kommer att vilja leva och dö med fysiska tröstnallar i handen som ett tecken på att de nådde åtminstone någonstans i ett maktlöst och obetydligt liv i Produktionens tjänst.

Så länge Sverige har Vattenbärarledare som fortsätter att leverera dessa tröstnallar till folket kommer den föråldrade kapitalistiska ordningen att bestå. Men den glidning mot ökat utanförskap och inkomstskillnader som samma ledare tillåter ske när Krämaren är de facto-ledaren, blir också lösningen på de konflikterande tendenserna. Landet imploderar då konsumism är gårdagens drog för att kontrollera folket, och immateriella nättjänster kommer inte att kunna hålla folket i samma ledband som att muta dem med smulor från den rike mannens bord. Nätet är nämligen tydligt relaterat till människans högre förståndsgåvor och Internets födelse kan sägas vara startskottet för den Nya Världen, även om det råkade vara en amerikansk militäruppfinning. 

Internet är ett av många uttryck för Vattenbäraren som den all-innefattande totaliteten och indikerar en vida större frihet än Jordelementet och dess prylfixering tecknar. Materia förmörkar, frihet från materiell uppbundenhet framföder den djupa mänskliga intelligens som till sist gör människan mer lik en gud än ett vanedjur. Hittills har en liten elit i Sverige förbehållit sig denna intellektuella frihet från materia genom att administrera skiten och skicka den ned som konsumtionsvaror i det fattiga svenska folkdjupet. Men det kommer att se väldigt annorlunda ut om några generationer...

*****
 
Apropå Vattenbäraren som det väsende, den intellektuella och globala mänskligheten som varje enskild köttkropp tillhör hur mycket små människor än hukar inför detta faktum (till följd av okunskap och dålig filosofi).

2012 publicerade jag ett bortglömt horoskop från 2009 för Internets födelse. Jag gör om kartan i det mer bekanta cirkulära formatet. Man kan fråga sig om ett sånt här horoskop ens kan placeras lokalt på jordytan eftersom det representerar något så annorlunda (globalism där mittpunkten finns överallt). Men vill han anknyt kartan till jordiska fenomen måste man välja någon plats så trots att ARPA-Nets första nod aktiverades i USA blir det midnatt vid gamla hederliga Greenwich, varifrån UT (Universal Time) sedan länge beräknats:


Betraktar man uppstarten av "första noden i ARPAnätet" som ett globalt omen om att mänsklig kommunikation nu togs till en ny (och mer gudomlig) nivå, kan man fascineras att det just är den himmelska kommunikatören (ängeln) Tvillingarna som nu fullbordas (i dess 30e och sista grad). Merkurius själv understryker och t.o.m. förstärker föregående omen genom att stå i det jordbundna härskarläget i Jungfrun där den dessutom är "upphöjd". (Det är i det fysiska det mänskliga intellektet måste "upphöjas" till medvetenhet om sin sanna gudomliga nivå?)

Visst kan man fundera över kartans militära implikationer - krigaren Mars står i ett starkt hörnhus, men i termer av Armageddon och den kapitalistiska erans undergång är själva grundstrukturen intressant. Se bara hur Ljuset fullständigt krossar Mörkret och där t.o.m. det martiala och pinsamt låga egenintresset (Saturnus fallen i egoprincipens Vädur - nätet för att stärka enbart amerikanska intressen) kommer på skam: 11e idealhuset genomborras av Ljusets kvalitet genom Mars starka tendens mot globalism i det universalistiska Skytten. Man kan därför säga att den i och för sig verksamt onda Mars i Skytten ändå gör gott för kommuniktionens Tvillingarna i det att den upplöser den generande usla egoidealet där en makthavare - Saturnus - tror han ska vara herre på täppan.

En annan förlorare i detta horoskop är den platsbundna Oxen och alla låga sinnen (Månen) som fixerat sig vid materialism och ägande! Hur perfekt stämmer inte detta in på bloggens tidigare funderingar om hur Sverige kommer att bli sist att anamma den nya postkapitalistiska erans värderingar. Ett uppenbart exempel på nätets förödande inverkan på Mammons barn är lönsamhetsproblemen för medierna (statens propagandakanaler) vilket gör att mediehusen nu kastat sig huvudstupa in i nätet och jagar folkfördummande idéer - gärna förpackade i "app-form" att kapitalisera på. Kanske kommer de att lyckas en tid genom att stänga in allt mer "kvalitetsinnehåll" i "grindsomgärdade platser" för enbart de betalstarka, men det nästan förblindande starka LJUSET i internethoroskopet kommer att bringa de småaktiga mörkerbarnen på skam. En ny mänsklighet håller på att ta form, en mer värdig invånare på denna jord.


PS. Jag fortsätter använda taggen "Vattumannens tidsålder" trots att benämningen är så inkorrekt den kan bli. Det är en Bärare av Vatten - dvs någon som är större än Vattnet - och inte en "vattenmänniska"! I text används numera uttrycket Vattenbäraren.

2 kommentarer:

  1. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

    SvaraRadera
    Svar
    1. tredjeparts spam följde i hasorna på en bloggkommentar om författaren och debattören Lena Holfve och hör inte hemma här

      Radera

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.