Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 28 januari 2018

235 ateister och en andningsexpert


Bild på den orala fixeringen lånad från den här filosofibloggen
som tyvärr inte anger konstnär/källa

Efter att ha passerat tiotusen sparade horoskop för folk i offentligheten eller berömdheter av olika slag upptäckte jag antalet Ateister nu var uppe i 235 och förtjänade en ny genomgång. (För att reta Ateisterna stavar jag pseudoreligionens anhängare med stor bokstav, även om språkförstörarna numera lärt ett helt folk att stava allt med "jämlika" små bokstäver. T..o.m. förkortningar som ABBA eller NATO blir till Abba och Nato i klantiga journalisters händer.)

Kommentaren "ateist" har jag bara tillfogat horoskop vars ägare varit uttryckliga om saken. Tveklöst innehåller samlingen med celebriteter och ökända många fler - inte minst en stor del av alla mördare (som jag samlat på i tanken om att en sådan grupp skulle visa om det är något bevänt med astrologin). 

Gemene man har kanske inte tänkt så mycket på frågan om medvetandet kommit till som en slump pga. av den döda materias slumpmässiga organisation på ett fördelaktigt sätt, särskilt inte överhetsiga och intellektssvaga figurer som förfaller till mord. Gemene man har troligen aldrig ens smakat på den djupa sanningen i det antika axiomet "inget kommer ur inget" och är därför beredda att dras med i vad dagens auktoriteter - vetenskapsmännen (hos vilka sjukdomen Ateism dominerar) har att säga.

235 kartor är ett mellanting mellan bloggens tidiga och instabila pilottester där dataunderlaget var magert och gav falska positiva signaler, och de få ämnen där jag samlat tillräckligt många horoskop för ett något så när stabilt dataset. Att ta 50% avvikelse från genomsnittet som gränsen för en signifikant över- eller underrepresentation kan därför vara en smula optimistiskt. (Vid ett set om 300 förefaller detta procenttal fungera väl.) Vid större grupper tenderar några zodiaktecken att droppa ur och kvar blir eventuellt en presumtiv astrologisk symbol för det saken gällde. 

Trots viss osäkerhet skrattade jag till åt det soltecken som här tar ledningen som Ateismens presumtiva symbol. Det är just det tecken man kunnat misstänka givet dess tillhörighet Mörkrets kvalitet (betingad, instinktiv och slentrianmässig), Jordelementet, som i Platons "materiallära" är väsensskilt från Själens nivå (Luft, Eld, Vatten). Till sist och paradoxalt nog är detta också ett tecken vars härskare Venus inte ens gagnar det om tecknet ifråga stiger i öster vid födelseögonblicket. 

Jag talar förstås om Oxen (Taurus). Den kristna klokheten: "Vad hjälper det en människa som hon vinner världen men förlorar sin själ?" kommer osökt för mig med tanke på traditionen om judarnas dans runt guldkalven och Oxen som ägenderättsinstinktens princip (dess 2a hus motsvarar personlig ekonomi). Och hur ofta har jag inte påpekat att det står en bronstjur uppställd på Wall Street?

En elak vinkling av Oxen som zodiakens hedonist, oralt fixerad och road enbart av "äta och sova gott" (och eventuellt älska däremellan) ligger också i linje med ateismen som andlig (den äkta intelligensens) förtvining. Oxen representerar den enligt antikens tänkare (förutom de degraderade epikuréerna) skadliga tendensen att göra sig ett hem i kroppen och tro att det var allt livet var ämnat till...

Sverigehoroskopet tecknar en folksjäl (Månen) som ägs av Mars-i-Oxen och dessutom infiltrerad av Satans stjärna Algol som - otroligt passande med mitt ateistfynd - råkar ligga i Oxen och mycket väl kan ha att göra med hur just traditionen kring detta tecken tog form i observationer av just stjärnor, långt innan människan börjat nedteckna sitt tänkandes historia...235 Ateister
(av 10.007 horoskop)
antal % antal %
17 7,2 19 8,1
30 12,7 19 8,1
18 7,6 17 7,2
22 9,3 25 10,6
20 8,5 13 5,5
14 5,9 22 9,3
27 11,5 21 8,9
10 4,2 27 11,5
12 5,1 16 6,8
21 8,9 16 6,8
19 8,1 19 8,1
25 10,6 21 8,9
Snitt, ateist per tecken:
19,6 19,6
Signifikans
rel. snittet
(±50%):
<=10 eller
>=29
<=10 eller
>=29


Solen i Oxen är också det enda tecken som når signifikativ överrepresentation med 30 förekomster. Men kanske lika intressant är att ett axelfenomen som noterats under flera av bloggens kvantitativa tester visar sig också här. Jag tolkar det som att Ödet bekräftar fyndet på sitt outgrundliga sätt genom att placera UNDERREPRESENTATIONEN mitt emot. Således blir det den annars skamfilade Skorpionen som med 10 Solar i tecknet är det minst ateistiska av alla tecken. Detta talar faktiskt för Skorpionens intresse för det fördolda, vilket man annars söker förgäves efter i den hinduiska astrologins 8e hus, som enbart rör negationen till det kroppsegna livet (ascendenten) och betecknar döden. 

Den som minns den lilla pilotstudien från 2010 av 120 yrkesfilosofer minns kanske också att Sol-Skorpionen den gången tog ledningen bland de 73 som lite tillhöftat klassificerats som materialistiska filosofer. Idag ler jag mest åt försöken att dra slutsatser utifrån en så liten grupp. Då ger den föreliggande axeln Oxe/Skorpion mer föda för tanken...

I verkligheten finns det också många psykologiska läsarter som tycks stämma - det åttonde huset kan t.ex. ge dåligt humör och påminner mycket om dess spegling, det "oxiga" andra huset. Oxar är jämnmodiga djur men kan bli rasande. Det skorpioniska åttonde verkar vara Oxens onda kusin från landet... Men här, i termer av den sattviska, ljus- eller medvetenhetsbringande Solen, tycks den effektivt upplösa den skorpioniska dödsskuggan så att de djupa skorpionerna inte tenderar att åtminstone tala öppet om en eventuell Ateism...

Det är intressant att SOLEN i Skorpionen indirekt vittnar om en högre insikt när den dåliga MÅNEN i Skorpionen är den som typiskt steg fram och visade sig dominant bland mördare. Med ateisttestet får vi en fördjupad insikt om hur astrologin arbetar med dikotomier eller polärt motställda begreppspar (som ropar på en upplösning och en syntes, given i tolkarens egen förståelse av horoskopet eller astrologin som sådan).

Bloggen har också svängt sig med begreppet den "sataniska axeln", en förmodat negativ disposition som drar starkt ned mot köttet, materialism och kapitalism, en i vissa fall tydligt fördummande aspekt (se t.ex. Donald Trump och Blondinbella). Frågan är om den föga ateismbenägna Sol-Skorpionen gör att man bör nyansera sig lite mer när den "sataniska axeln" visar sig. I fallet Donald Trump, världens största byfåne som han på kort tid gjort sig till, är det intressant att notera att han prickar in både Sol och Måne i de sämsta tecknen utifrån de ämnen jag här fört på tal: sinnessjukdomen Ateism, som förvrider tänkandet, samt den hatiska och mordiska instinkten.

Trump har som bekant Solen i Oxen och Månen "fallen" i Skorpionen. Där har vi den "sataniska axeln" precis så negativ, självefterlåten och allmänt värdelös för annat än kroppsfrossa som jag föreställde mig den då jag satte namn på axeln (och det var innan jag gjort Trumps horoskop). Jag namngav också axeln några år innan jag upptäckt att antike romaren Manilius hade en nästan identisk tanke om att 2a till 8e huset utgör en dysfunktionell axel, som han kopplade till Moder Jords bindgalna son Tyfon som i romersk folkmun hölls inspärrad under vulkanen Etna på Sicilien...

I all sin ovetenskaplighet ett roligt fynd, detta om sinnessjukdomen och religionen Ateism! Sen råkar bloggaren visserligen ändå gilla många människor födda i tecknet. Ta bara den utmärkte skådespelaren Pierce Brosnan, Solen tidigt i Oxen och precis som Jimmie Åkesson olycksmärkt av Satans stjärna (Brosnan förlorade tragiskt en ung hustru). I sina roller tror jag knappast någon kan uttrycka Jordelementet som närapå pur Ondska så otäckt övertydande som han gör. Han ÄR verkligen den kallhamrade mördaren - agenten - spionen - lurendrejaren. Och när han charmerar kvinnorna är han egentligen "inte där". Detta är exakt vad Platon menade med att Jord inte har någon delaktighet i Själen. Jord, i extremfallet, indikerar själar som valt total somatisering i detta liv. De känner på hur det är att vara "bara kropp"! 

En annan typisk Oxe är "tjuren från Wales", Tom Jones med den rytande, ja närmst tjurbölande rösten! Solen i Oxen är visserligen bara är en del av hans berättelse och soldisponenten Venus i Tvillingarna, med energins Mars, kommunikationens Merkurius och sinnelagets Måne - allt detta i tecknet för lungor och luftrör ("drag i piporna") säger det mesta! 

Men att han blev "tjuren från Wales" säger en hel del om arketypernas djup och genomslag i det kollektiva psyket, särskilt som Storbritannien följer den västliga astrologin och ger honom Tvillingarna som soltecken och Mars/Venus-konjunktionen i långt mindre ljudliga Kräftan (lyssna på Stefan Löfvens Mars-Kräfta, det är jag inte noterat den som någon särskild röstplacering, även om den absolut är förenlig med musikalitet).

I just fallet Tom Jones kan astrologisk väst och öst kanske ändå mötas i en bräcklig kompromiss eftersom generationsindikationen Jupiter och Saturnus hade en konjunktion i tropiska Oxen vid hans födelse. Man skulle kunna argumentera för att denna märkliga kombination av högljuddhet (expansiva Jupiter i orala Oxen) och repression via Saturnus sextiograders kontroll av Mars/Venus i Kräftan ändå ingjuter en förmåga till att böla som en oxe i det senare tecknet... I mina ögon är det dock ingen tvekan om att den siderisk Sol-Oxe i sig ger massor av ljudlighet och att Tvillingarna är det bästa tecknet för att supporta starka lungor...

Ska man låta världsrekordhållaren i andningskontroll avgöra? Danske frisimmaren Stig Severinsen lyckades 2012 hålla sig under vatten i 22 minuter på ett enda andetag!När man inte pressar astrologin på att leverera trista repetitioner enligt västs nuvarande definition av vetenskaplighet, producerar den de mest häpnadsväckande besked! Det var i en ingivelse jag letade efter andningsmästare och upptäckte Severinsen som jag aldrig hört talas om förrän nu. Och se hur det nu är den tropiska zodiaken som placerar uthållighetens Saturnus i orala Oxen och låter den utöva en perfekt kontroll över Lufttecknet Vattenbäraren - som jag tjatat om de senaste veckorna inte är en Vattenvarelse utan en som står över vattnet och bär det. 

Att Venus är lika perfekt placering när Vattenbäraren har 1a huset som den är dålig i sitt eget tecken Oxen i första, skapar här dessutom en fenomenal ömsesidig reception där Venus och Saturnus - planetära vänner! - bildar en klipplik stabilitet i fråga om kontrollerad och stillastående luft. Ju mer man begrundar kartan desto mer fantastisk blir den. Detta utomstående "andra utlåtande" stärker alltså teorin om den sideriska zodiaken: Tom Jones fenomenala lungkapacitet och orala artikulation beskrivs bäst av Oxen i kombination med ett Lufttecken! 

Det är här någon kanske inser att bloggen rör sig gränslöst och kanske t.o.m. godtyckligt mellan skilda världar, men horoskop kan samtidigt vara både bokstavliga och symboliska. Just så är tillvaron själv beskaffad enligt den filosofiska idealismen där t.o.m. grövsta materia bara är en föreställning i ett större medvetande än den enskilda människan. Den som kastar sig över en klippa för att bevisa sin flygförmåga eller "mind over matter" lär dö på studs, men i talesättet "i Faderns hus finns många boningar" förklarade Jesus till de nedslagna anhängare som uppfattat att han snart skulle lämna jordelivet att andra system än planeten Jorden "Jord" inte nödvändigtvis har sista ordet. (Den fantastiska frågan är om Jesus återskapade sin kropp "på tredje dagen" från en plats bortom den grova materiens spelregler, men sedan, enligt en evangelieberättelse, tycks ha behövt extra tid för att solidifieras.)


Vad västerlandet tycks ha glömt när de finner danskens 22 minuters hållna anda remarkabelt är hur ännu i början av 1900-talet det i Indien förekom spektakulära offentliga demonstrationer av yogins "övernaturliga" förmågor. Brittiska kolonialister var på plats och fenomenen var omskrivna i väst. Filosofen Paul Brunton skildrade i böcker på 1930-talet hur yogins lät sig grävas ner i kistor och låg i trans i veckor innan de på förutbestämt klockslag grävdes upp och hade "programmerat" sig själva att vakna till liv och börja andas igen vid exakt rätt tidpunkt.

Brunton relaterade en grotesk händelse där kistan som grävdes ned inte varit helt tät och termiter hittat in i den. När den helige mannen grävdes upp hade termiterna ätit upp ena hans arm medan han låg i sitt dödsliknande tillstånd. Först när han vaknade ur sin andlösa trans började blodet forsa! Historien relateras i antingen "To Egypt" eller den efterföljande "Quest of the Over-Self". (Jag minns inte vilken, Bruntons var typiska böcker man hittar som nyfiken och frågande tjugoåring.)

Vem vet, dessa yogins som fullbordat sin avvisande attityd till kroppen som människans högsta mål (en Satans - och Sveriges - villfarelse)  kanske alla hade dessa stärkande och självbehärskade Saturnus-aspekter mot Solen (andesjälen i sin existens i denna värld som en levande varelse)? Den danske frisimmaren kan ha öppnat en ledtråd till framgångsrika yoga-exerciser. Luft och Jord i dess olika kombinationer är inte särskilt spännande, de bildar en slags balanserad förnuftsvarelse (se taggen "rationalism") och indikerar en disposition för och kanske talang att avstämma ande/intellekt mot det fysiska substratet.

11 kommentarer:

 1. Jag läste också Bruntons böcker i tjugoårsåldern :-)

  Men det jag kom att tänka på när jag läste ovanstående om Jesus och såg bokomslaget, var något från en av Hahns böcker. (Som så ofta.)
  I "Själars samband" ställs i en seans frågan om det finns något fornfynd som kan förklara Jesu liv. De får det suggestiva svaret från att mellan Sfinxens tassar ligger en ännu förborgad hemlighet som kan användas felaktigt, som maktmedel, om den kommer i orätta händer. Den handlar bl a om en ny världsordning och också om kunskap om hur man använder kosmisk energi, vilket Jesus använde sig av när han gjorde sina underverk. (Användes också när pyramiderna byggdes.)Detta sägs också förklara att Jesus var en 'rymdfarare' - vilket inte ska förstås bokstavligt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. PS: Jag högerklickade på grisbilden i filosofibloggen och valde "sök på Google efter bild". Konstnären är mexikan och heter José Luis Lopez Galvan. https://beautifulbizarre.net/2014/03/09/the-dark-art-of-jose-luis-lopez-galvan/
   Då måste jag naturligtvis kolla när han är född och det är 17 oktober 1985. Månen och Saturnus i Skorpionen, går inte det bra ihop med "dark art" så säg!
   :-)

   Radera
  2. Den kammaren mellan sfinxens tassar beskriver Brunton i "Till Egypten". Boken utgavs 1935 men jag saknar årtal för när mediet Edgar Cayce i USA började spinna sin berättelse om det sjunkna Atlantis och hur en folkspillra byggde sfinxen och placerade "sitt vetande" (och kanske någon slags teknologi) i den dolda kammaren. Definitivt på 30-talet men kanske redan på 20-talet. (Madame Blavatsky startade den här Atlantis-haussen med sina publikationer redan under 1800-talets andra hälft)

   Hahns följer således en redan väl uppritad alternativ historieskrivning. Tyvärr sägs ju den stora pyramiden nu vara säkert daterad (via utgrävningar av byggarbetarnas logi) till just det traditionella datumet, vilket slår sönder Bruntons och Cayces uppgifter som datterade pyramiden tusentals år före farao Cheops.

   Superkul spaning i spaningen med den svartsynte konstnären! Jag tänker direkt på hur passande det är att Skorpionen står på "andra sidan" och mörkmålar de "levande" som äter och beter sig som svin, kort sagt den hedonistiska/orala Oxen mittöver. Hur man knyter ihop det här med 2a huset som "Hades port" är lite knivigt. Men ur andevärlden blir det vår kroppsliga värld som är ett nedstigande i ett dödsrike... Man får finna sig i att symbolik inte riktigt följer normala logiska resonemang...

   Radera
  3. Jaha, intressant... det är ju så länge sen jag läste Brunton så det hade jag glömt.
   "Den stora pyramiden" - menar du den som står bakom? Såg nyligen ett tv-program ang datering av den och sfinxen, och det fanns flera teorier, men man landade i att det var Cheops son som byggde den har jag för mig.

   Radera
  4. Någon forskare (riktig, inte new age-flummare) har för något årtionde (eller mer) sedan hävdat att sfinxen har erosionsmärken på ryggen som tyder på "syndaflodsliknande" regn, vilket placerar den långt tidigare än dateringen av pyramiden som Cheops gravmonument.

   Problemet för synske Cayce kvarstår ändå - han placerade pyramidbygget som en hundra år lång process som ägde rum i tidig post-atlantisk period. Hela hundra år låter orimligt lång tid med tanke på att även de sena atlantierna ska ha behållit viss teknologisk nivå, även om han beskriv civilisationen för 12.000 år sedan som en spillra av vad den långt tidigare varit.

   Radera
  5. På bokomslaget syns Cheops (Chufu) pyramid. Rakt bakom sfinxen står hans son Chefrens (Khafre) pyramid. Den minsta av de tre stora pyramiderna är Mykerinos (Menkaure).

   Jag såg ett teveprogram på Discovery för åtskilliga år sedan där två forskare daterade sfinxen till före 10000 fKr, d v s Lejonets tidsålder. Basen är helt annorlunda än huvudet och den har erosionsskador från vatten. De tre pyramiderna är utplacerade som stjärnorna i Orions bälte, som de syntes från jorden för 10000 år sedan.

   Men det där är bara dravel enligt den egyptiske grindvakten Zahi Hawass (Oxe med Saturnus i Kräftan) som agerat bromskloss för alla sådana här intressanta efterforskningar.

   Radera
  6. Samma uppgifter jag snappat upp nångstans. Den där museiöverintendenten Hawass eller vad han är, verkade nästan aggressivt "mainstream" (anti-alt. history) och svagheten som jag såg det, var hur de kunde veta att byggjobbarbostäderna just var kopplade till Cheops-bygget... Mycket byggnation på Gizaplatån... Kopplingen till sfinxen och Lejonets tidsålder är också suggestiv även om det kryllar av lejon i Afrika...

   För tre på rad och Orions bälte, betyder inte det någon tidig datering. De mindre pyramiderna sägs byggda med underlägsen teknik och uppenbarligen dåliga kopior av stora pyramiden. Egyptisk astronomi var säkert tillräcklig även för bara några få tusen år sedan för att skapa en avbild av Orion på marken. Men om jag minns rätt ingår också idén att vårdagjämningens precession har vridit jorden fel och att de låg exakt länkade med Orion för x tusen år sedan...

   Radera
  7. För att ytterligare röra till det: Jag har sett/hört en teori att pyramiderna uppfördes med hjälp av ljudvågor. Man hänvisade till att samma teknik ska vara känd av och utövas av tibetaner. Man blåser i instrument och vid en viss frekvens ska ljudvågorna kunna lyfta upp tunga föremål i luften.
   Jag tänker på det där som sades i Hahns bok om 'kosmisk energi' - om det är dessa superljudvågor som åsyftas. I så fall kan man ju tänka sig vilket kaos det skulle bli om denna teknik blev allmänt känd, apropå varningen om att kunskapen om den kan missbrukas.

   Om det är sant el inte kan man ju bara spekulera i. Men än idag har man inte kunnat förklara hur t ex stenarna kan ligga så perfekt jämnt och så oerhört tätt ihop...

   Radera
  8. Även ljudvågorna är populära inom new age och jag har läst en bok av den typen som beskrev en västerländsk ingenjör som med egna ögon ska ha bevittnat tibetanska munkar levitera en stenbumling upp på en klippavsats genom att samstämmigt rikta blåsinstrument mot en urgröpt punkt framför stenen. Lite av Gamla testamentet och Joshuas trumpetstötar som rev ner Jerikos murar.
   Som sagt, den här sortens "uppenbarelser" var kul vid 20. Senare i livet dör det inre barnet som tror allt är magiskt och sant... Jag dömde ut många böcker med vederstyggligt new age flum under en period som lektör åt Walhlströms & Widstrand. Jag tror mycken medialitet tyvärr är missriktad. Att Edgar Cayce uppenbarligen hade fotografiskt minne innebär att man inte vet vad som valsade runt i hans inre innan han tog till orda i sina märkliga rapporter om t.ex. det avlägsna förflutna. Allsköns new age-are sökte hans hjälp och om han under hypnos bara tappade deras egna undermedvetna (överföring/motöverföring) kan det bli ett självbedrägeri utan motstycke! Han tycks ha varit medveten om de riskerna och uppmanade hjälpsökande att odla rätt attityd före sessionen...
   Samtidigt förnekade Cyace ibland riktigheten i hypoteser som hjälpsökande framkastade. I ett fall hade jag själv läst The Aquarian Gospel of Jesus ”medialt förmedlad” och inte trott ett ord av innehållet, trots ”trendiga” allusioner till essérna. Sedan hittade jag en bok som återgav en session där någon frågade Cayce om evangeliets innehåll och han underkände informationen totalt. När jag läste det kände jag mig bekräftad i mitt omdöme. Det var någon amerikansk bluffmakare som skrivit ihop boken och sålt många exemplar till godtrogna. (Att den var i tryck ännu på 80-talet säger en del om hur låg den kritiska nivån är hos den här typen av konsumenter.)

   Radera
  9. Det var just den boken jag läste! Och jag måtte ha barnasinnet kvar jag, för jag är fortfarande fascinerad av såna saker :-)

   Men det innebär inte att man inte måste sovra, naturligtvis. Men just det där med ljudvågor som kan åstadkomma saker kanske inte är så hokus pokus-aktigt som man kanske kan tro. Jag har också läst någon artikel om en i Sverige som använde en gammal tibetansk metod att lindra smärta och värk med hjälp av ljudvågor som åstadkoms med något speciellt, cymballiknande instrument. Och inom skolmedicinen används ju faktiskt ultraljudsvågor för att t ex krossa njurstenar. I grunden samma princip, kanske.

   Sedan förekommer det ju så klart en massa geschäft och konstigheter, precis som du pedagogiskt påpekar, och sådant förekommer inom alla branscher. En del är lätt att avslöja, en del svårare. Det viktiga är att man skrapar lite på ytan, analyserar och lägger samman lite grann, så kommer man förhoppningsvis fram till ett svar eller åtminstone fingervisning.

   Radera
  10. Läsefrukter: Nuförtiden tittar "det övernaturliga" oftast fram i akademisk litteratur och då vaknar mitt inre "magiska barn" igen!

   Hittade en spännande sak om Oxen = 2a huset = Hades port i ett forskarverk häromdagen som jag ska försöka summera eftersom det så totalt bekräftar mina trevande försök att binda ihop den förlorade världsbild astrologin utgick från...

   Radera

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.