Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)torsdag 28 december 2017

Wahlströms värld med mera - att produktifiera privatlivet

Svenska Dagbladets tror man låter mer i tiden med ett segment med engelsk rubrik och vars dubbelmening anspelar på att det är tidningens hjälpreda som är Guds gåva till bemedlade stockholmare: "Perfect Guide". 

Senast får dessa stackars höginkomsttagare veta att de varit lyckligare om de inte varit sådana sociopater som nödvändigt ska instrumentalisera varenda liten fruktost eller intimögonblick genom att fota det och lägga upp i de sociala medierna. 

Bemärk att inget läggs upp på "internet" längre! Den onda kapitalismen har effektivt lyckats göra nätet till något farligt och virusbemängt och lika framgångsrikt vallat in konsumtionskossorna i små mikrovärldar - appar - där de onda "innovatörerna" profiterar på boskapen av sitt mörka hjärtas lust.

Västerlänningarna av idag är troligen det mest tragiska folk som existerat. Kan de inte tänka längre? Kan de inte se mekanismerna som driver dem till denna ofattbara självförnedring och prostitution av sina själar?

Sverige, världens mest sekulära (förvärldsligade) land och tillika oreflekterat snabbt på att outsourca rikets hemligheter till amerikanska IT-företag eller bjuda in och subventionera Facebooks och Apples gangsterverksamhet i landet, har naturligtvis ett nationalhoroskop som medger just den sociopatiska läsarten för kartans 4e hus för Hemmet eller det Privata. 

Detta betyder inte att varje hem restlöst prostituerar sig som Huset Wahlström gjort i en, tydligen, omåttligt populär verklighetssåpa. Men kanske är det alternativa svenska Hemmet inte mycket bättre än hororna för de sociala medierna, kanske är de andra värre, de som konsumerar alla denna icke-information? 

NATIONALHOROSKOPET


Jag har påpekat hur bakvänt det 4e huset för Hemmet blir i Sverigehoroskopet när Vågascendentenen placerar YTSTRUKTURENS och ORGANISATIONENS tecken Stenbocken i denna sektor som ska teckna inte bara Hemmet utan också personens inre grad av lycka. Att sedan Sveriges rollspel (persona, ascendenten) ägs av Venus - "harmoniera med", "jämvikt" - och denna Venus befinner sig i 4e, i den materiella organisationens Jordtecken Stenbocken tycks eliminera varje antydan till själsdjup i det som var det svenska Folkhemmet - allt handlade om Objektivitet, diskussionen i svenska familjer kretsar enbart kring "var skåpet ska stå". Venus i 4e baserad på Stenbockens symbol indikerar därför en akut passion att vilja samsvänga eller identifiera sig med dem som andas "Stenbock" - ägare och kontrollör av det materiella. Det stinker underklass och slavar som svenska folket som inget annat på jorden! De är alla torsk på den helt ointressanta materiella klassresan eftersom det sekulära samhället programmerar dem att inte känna till något annat.

Psyket eller själen är som bortblåst i detta därför PSYKOPATISKA NATIONALHOROSKOP. Det är en själens stilla borttynande som tecknas så man måste tillhöra de levandes skara för att uppfatta. Gemene man är - med sitt fosterland - en av de döda utfyllnadssjälar  som de Onda Kapitalisterna bojar till Produktionen i det mystiska Eviga Tillväxtsamhället, en falsk fantasi som på många sätt kan mäta sig med ondskan i det nazistiska tusenårsrike som Adolf Hitler sökte framskapa.

Att astrologin talar om själens lägre sida när den ordar om 4e huset som ett mått på "själslig tillfredsställelse" är uppenbart. Var det inte redan Herakleitos som runt år 500 före vår tid dunkelt förklarade att själen hade en enda dimension, DJUPET? Detta påstående blir lite mer begripligt när man ställer det invid 4e huset som SJÄLENS GRAD AV LYCKA. Ju ytligare en människa är, ju mer hon externaliserar sin själ genom de prylar hon omger sig med, desto mindre äkta lycka eller tillfredsställelse känner hon. 

DN hade passande till den shoppinggalna julen just en artikel om hur svenskarnas överkonsumtion går hand i hand med ett psykiskt illamående som aldrig förr. Detta är den onda Kapitalismens själva uppsåt: att göra människor så sjuka i själen av att jobba och konsumera att de till sist tappat allt vett och söker konsumera ännu mer för att få bort plågorna. Kapitalismen är ett självdestruktivt system som drar med sig alla som beblandar sig med det.

Och detta system anmodar nu Arbetsförmedlingen undertecknad att söka ett jobb hos. "Hej här är ett jobb vi tror passar dig", säger ett automatiskt brevutskick och föreslår ett arbete på TILLVÄXTVERKET - statens institutionalisering av denna bottenlösa Ondska som bor i myten om evig tillväxt, kapitalism och marknad. 

För att inte riskera att min arbetslöshetsersättning får jag söka jobbet men kommer nog att stava så illa att jag uppfattas som ointressant. Nej, vänta. Det räcker med att nämna åldern redan i första meningen - efter femtio är man bortsorterad på fem sekunder i detta land där YTAN regerar även i människors inre och ingen längre känner till hur väl kommunikationen flödar mellan förutsättningslösa själar.

*****

Vän av ordning borde för länge sedan ha vänt sig mot den här bloggens beskrivning av Sverigehoroskopet. Är, när allt kommer omkring, inte hela "disponentkedjan" godvillig? Vågen i öster ägs av en naturligt god Venus som också har turen att fungera som en verksam välgörare i 4e huset Själens Djup. Svensken är florstunn i sitt psyke, men trivs uppenbarligen med att leva via prylar, materiell och organiserande av material. Vi snickrade non-stop på våra sommarstugor eller hyresrätter och har bara på senare år halkat ännu en grad djupare ner mot helvetet genom att börja spekulera i boendet, göra "lägenhetskarriär" som Carolina Neurath uttryckte saken efter att ha gjort sin klassresa genom att fejka kritisk ekonomijournalist men i själva verket bara vilja utnyttja Systemet för egen del...

Vidare är Venus disponent Saturnus också en "verksam välgörare" för Sverige, så att stil och snygg linjeföring kan tänkas genomsyra de svenska hushållen - åtminstone de hushåll som räknas, inte det där trångbodda misslyckandet ute i förorten dit vi förpassat invandrarna som är våra, Överherrarnas, nya tjänarklass. (Går man till den svenska underklassen som växer under Kapitalismens sista år genom att medelklassen gallras ur och trycks ner i skitliv, så är det nationalhoroskopets sjätte hus som ska analyseras.)

De välbärgade svenska hushållen ingår dessutom i samma ömsesidiga reception med Merkurius (handel och marknad) i 9e huset för UTLANDET som också gäller den svenska Eliten, vars 5e hus också har Saturnus som sin tillfälliga ägare. Det visar faktiskt att Sverige av år 1974 var ett land där hushållen (4e) var ovanligt samstämmiga med härskarna i huvudstaden (5e). Och allt stirrade storögt mot UTLANDET, mot drömmarnas dröm USA och jobbade stenhårt på att stärka den redan så starka ömsesidiga receptionen mellan Saturnus - status - och Merkurius - handel och kommunikationer... 

När även Merkurius är en verksam välgörare för Vågen-i-första, då borde verkligen vän av ordning ha inkommit med en kommentar redan för flera år sedan. Att så inte skett måste bero på att bloggen har så få läsare att ingen av dem lyckats greppa den hinduiskt färgade astrologi som förvisso kräver lite mer av utövaren än de västerländska veckohoroskopen... Det kan också vara så att läsarna noterar att även Sverigehoroskopets avgjorda medvind kan läsas på två sätt. Vi är ett materiellt framgångsrikt land som ännu har en smula kvar av de goda årens fördelningspolitik som borgarna med Reinfeldt till del lyckades riva ner och visst går goda kvaliteter ännu att skåda i landet, det är inget sönderbombat Beirut man ser runtomkring sig. 

Samtidigt är det otvetydigt att problemen i Elitens 5e hus inverkar på landets ryggradslösa krypande inför såväl USA som den grymma och själviska Rovkapitalism som kommer därifrån. Hinduisk astrologi höjer särskilt ett varnande finger för en planet som BELÄGRATS mellan två illgörare och detta är just vad som händer den svenska handelsmannen Merkurius i Elitens hus, ställd mellan STORA MEN ONDA PENGARS JUPITER och det "verksamt onda" ledarskapets Sol. 

Hur skulle Svenskt Näringsliv kunnat bli annat än en korrumperad lögnhals, som kör samma bluffpriser på mellandagsrean, år efter år. Och det är bara den låga och folktillvända aspekten, som medierna älskar att påminna om, år efter år. Den onda Krämaren i dess direkta kontakt med Ledarna (Solen) och Den Högsta Kasten (Jupiter) förklarar alla de vettlösa turer som man ser i mer vägande frågor, som att först skriva under FN:s manifest om en kärnvapenfri värld bara för att sedan fega ur totalt när mobbaren USA kommer och hotar oss en smula. 

När man börjar syna kopplingarna mellan vår Elit och Utlandet, inser man att korruptionen från en verksamt ond Sol och Jupiter springer rakt ur den svenska identiteten (Solen). USA är vad det är, och kommer att i sinom Tid att få betala priset, men vårt nationalhoroskop är vårt och bristen på ansvar för hedervärda tankar och handlingar är så graverande att bloggen bara kunnat förklara det via en faktor: Om inte Solen (ledarna) har någon kontakt med sin reflektionsförmåga (Månen), då uppstår maniska galningar - sådana som regeringen Reinfeldt som fattade drivna beslut utan vare sig en tanke på konsekvensanalys eller uppföljning.

Men Sveriges Måne tecknar en återspegling eller reflektion lika usel som den verksamt Onda Sol som omvittnar att svenskhetens enda motiv är att försöka vara lite förmer och framstå som bättre än andra grupper eller nationaliteter (Olof Rudbeck ansåg till och med att Sverige var det sägenomspunna Atlantis, så den här sjukan har funnits med vår Överhet ganska länge och går gissningsvis tillbaka på den hybris som permanentades i folksjälen under Stormaktstiden). Sveriges Måne i Väduren indikerar ett omoget och subjektivt sätt att förhålla sig till all information. "Vad har jag för att engagera mig i detta?" 

Nu finns det grader i Mars svarta eld och helvetiskt turbulenta Inferno, och värre än i Sverigehoroskopet blir det inte: det reflekterande Psykets disponent Mars står i materialistiska Oxen, angripen av lögnaren Djävulen (Satans stjärna Algol) och dessutom i 8e dödshuset, en sektor hinduisk astrologi förknippar med gammal dålig karma (kanske jämförbar med den kristna Arvsynden, det faktum att själarna tillät sig sjunka ner till den animala nivån och bojades fast i den sexuella reproduktionens kedja).

När därför de ur vissa perspektiv så fina budskapen i horoskopen söker bryta ny mark och gå framåt, hämmas eller perverteras nationens ambitionsnivå av denna barlast, vår nationella onda karma som är så ofattbart jordnära och materialistiskt att varje nobel tanke förefaller otänkbar. För att förstå hur låg nationen är måste man påminna sig Mona Sahlin och hennes kontokorts- och Tobleroneaffär. Sahlin hade samma Mars-i-Oxen som Sverigehoroskopet och hennes fiffelmentalitet var alltså typisk för detta gamla FattigSverige som fortfarande pulserar under ytan på alla skrytrenoverade Hushåll som söker se ut som 5e husets Elit lever och har det.

Detta är arbetarklassens eviga öde: att vara så tomma på insidan att de tar den Onda Överheten som sina rollmodeller när de försöker klättra. Men INGET FÖLJD AV INGET så landet kommer aldrig att fostra storhet eller bidra till världens pånyttfödelse. Tvärtom garanterar monster som de högersossiga politikerna att vi förbinder oss stenhårt med den stora förloraren USA vilket kommer att sinka nationen otroligt några årtionden fram i tiden. 

Enda hoppet är att de slemma handelsmännen är smartare än landets politiker eller Gardell som definitivt sålde av Volvo till Kina häromdagen. Smarta handelsmän trappar ner USA-kontakterna och skiter i de av USA och Kanada köpta politikerna och deras frihandelsavtal och börjar istället bygga hedervärda relationer med morgondagens världshärskare Kina. På så sätt visar sig visserligen den tursamma överheten i Sverigehoroskopet bara vara lika ryggradslös och lycksökande som vanligt, men skulle åtminstone uppvisa en smula intelligens och förståelse av hur vindarna numera blåser... 

Hellre en samarbetspartner med ett Kina som hoppade över hela det demokratiska svamlet än USA:s femtioförsta delstat och totalt rövknullad av den själviske Store Satan. Men vi vet ju att svenskarna - och därmed deras folkvalda politiker - inte tänker så. När PostNord dignar under mängden försändelser från Kina är det återigen den materialistiska ondskan i den svenska folksjälen medierna skriver om. Ett folk som snedtrippat och i sitt illamående nu bara kan jobba, konsumera och jobba ännu mer. Råttor i ett hjul. Råttor som inte kan invända sig på något konstruktivt vis eftersom de tar hela sin Norm från den Rika Onda Mannen och bara vill ha ett liv ungefär likadant! Så fungerar en nation utan Visioner om morgondagen!