Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 10 december 2017

Vad är skönhet? Penélope Cruz horoskop.


Penélope Cruz 2013

Den här texten låg och sov en tid eftersom jag inte ville lägga ut en banal historia om en snygging utan meningsfull kontext, särskilt inte i Me Too-rörelsens tider, där man bara behöver kasta ett uppskattande öga för att bli anklagad för sexuella trakasserier. Det var redan bestämt att ingången till horoskopdiskussionen skulle vara Platons muntliga lära, omnämnd av några av hans elever, främst då Aristoteles. Den gamle Platon tycks ha använt formeln "Det Sanna, Det Sköna, Det Goda", frukten av hans försök att få inblick i Det Ena och förnimma dess primära attribut. (Se Wikipedia om The Transcendentals.) Efter en knapp vecka hamnade min blick så på exakt rätt text, som jag här återanvänder från inlägget "Själens Form":

Arthur Hilary Armstrongs tunna men extremt viktiga The Architecture of the Intelligible Universe in the Philosophy of Plotinus (1940, Cambridge University Press). Här är forskarens egen formulering, sidan 76:

Nous [Intellektet] är källan till det som är gott, vackert och intelligent i själen. Själen är en Nous emanant, och dess utflöde skrivs med precis samma radiationens metafor som Plotinus använder för Nous emanation från Den Ena. Själen agerar som materia och Nous såsom form; eller Själen mottar Nous proportionellt till sin kapacitet.
Med den för ateister, materialister och bindgalna jämlikhetsförespråkare provokativa tanken att inte alla själar har samma kapacitet att uppta det gudomliga intellektet, kan man utan att vara särskilt kontroversiell formulera en hypotes om jordisk eller timlig skönhet. Och det var det jag sökte göra i det här inlägget.

*****

Upptäcker av en händelse att AstroDatabank fått nyss om spanska skönheten men inte överdrivet talangfulla aktrisen Penélope Cruz födelseklockslag, AA-rankat dessutom.

Någon spanskspråkig film av Pedro Almovodar har säkert slunkit ner genom åren, men hon är i princip inget annat än en sell-out som gör Hollywoodfilmer med gigantisk budget och hade en trend att bli kär i sina manliga motspelare. Först var det Tom Cruise efter den smått surrealistiska Vanilla Sky. Sedan spelade hon mot hjärtekrossaren Matthew McConaughey i den bedrövligt usla  Sahara 2005 (jag vet inte vad den filmen ville vara, actionrulle eller skattletande familjeäventyr). 

Intressant nog blir hon i hop med huvudrollsinnehavaren ett par månader efter filmens premiär, så man kan nog misstänka en otrogen övergång från Tom Cruise som hon ännu var ihop med då filmen spelades in 2004 och sin nya motspelare. Till sist ändar Cruz sin trend med en annan motspelare hon blir ihop med under filminspelning 2007, men nu en landsman och se då tar äntligen katolicismen skruv och det blir till sist äktenskap.

Jag fulvinklar redogörelsen en smula eftersom födelseklockslaget ger en dålig Venus som i sitt bekymmersamma läge kan bli en hora för pengar eller framgång, men som här erbjuder en fenomenal utmaning för horoskoptydaren.

Att jag tyckt hon är bland världens vackraste sedan första anblick i en film jag glömt namnet på kanske förklaras av talesättet "lika barn leka bäst". Aktrisens horoskop träffar nämligen bloggarens Mån-Tvillingascendent runt 10-12 grader så att han ramlar baklänges! Så här är det varje gång någon celebritet går "igenom filmduken" och drabbar en, oavsett vilket element eller zodiaktecken kan man räkna med att två själar här möts i andevärlden även om de aldrig kommer att ses i den lägre världen. 

De fyra elementen, räknat från Elden, "det noblaste" (Plotinus) indikerar visserligen en krympande kapacitet att uppta Nous och därmed en mindre "naturlig" arvedel av Det Sanna, Sköna och Goda, men eftersom själen själv kommer från en region bortom alla jordiska beskrivningar behöver inte den t.ex. dominant Jord-baserade människan sörja. Som själ, släpper "Jorden" i samma ögonblick den lämnar tid och rum och återknyter till Nous. "Går in i ljuset" säger jordborna och syftar väl då på inträdet i Eldelementet som är så långt mänskliga begrepp kan nå.

Nous självt är inte tillgängligt för människor som sitter fast i de fem sinnena, enbart för de som verkar på Intellektets nivå, den noetiska nivån. Jämför med högre matematik som inte går att "titta på", med ögonen och förstå vad ekvationen handlar om, utan kräver en initiation i Formernas värld...

Paradoxalt nog representeras Nous bäst av Luftelementet, men som det gudomliga Intellektet befinner det sig bortom den materiella skapelsen och inkluderar i sig själv Luftens Form eller Idé. Detta är då Nous i sin intellektuella självmedvetenhet och illustreras i astrologin i någon mån av Luftplaneten Saturnus hemma i sitt positiva härskarläge i bäraren av Vatten. Går man till Plotinus finner man att han alltid låter den mer primära emanationen ur Det Ena omhölja och bära den senare och mindre. "När man är större måste man bara de mindre" - med mer storhet, skönhet och godhet följer ett ansvar som den monstruösa kapitalismen sökt få västerlänningarna att glömma!

Nous är så att säga Meta-Luft eller andarnas ande - Gud förvisso men inte den Första, som alltid kommer att vara bortom alla tillskrivningar. Om Nous menade sig Plotinus (med flera) veta att själarna i detta tillstånd bortom tid och rum blandar sig med varandra på ett gåtfullt sätt och tycks existera dels som sig själva men också som delar av alla andra! Det är på den här nivån man kan finna sina "tidigare liv" sida vid sida och i glatt samspråk den ena personen med den andra. Tala om en för människan obegriplig och närmast schizofren nivå av tillvaron.

Se nu Penélope Cruz horoskop och minns hur rangordningen mellan Eld och Luft alltid varit omtvistad i antiken (ett problem som inte de sublunära Vatten och Jord led av):
Cruz är verkligen sänd direkt från himmelen till jorden, utan att passera varken den psykiska och ibland degraderande inverkan från Vattenelementet eller för den delen Jordelementet! Horoskopet utspelar sig helt och hållet i den övernaturliga, supralunära sfären och samtliga sju klassiska planeter befinner sig i Eld eller Luft och två av dem t.o.m. i en så kallad ömsesidig reception. 

Det är ingen mindre än ascendenthärskaren Mars som minglar med ängeln eller budbäraren Merkurius som stiger exakt i östra horisonten och med Väduren i öster blir naturligtvis Mars en verksam välgörare. När den dessutom står i det tredje kommunikationshuset för vilken den har en släktskap och fungerar som hussignifikator (bhava karaka), är placeringen ypperlig för en naturlig erotisk utstrålning. Missa inte hur Merkurius i Väduren i 1a perfekt illustrerar hennes hopplösa engelska, hon har inte efter alla år i USA (vad jag hört) lärt sig tala hygglig engelska, men det är en bit av hennes charm, av hennes varumärke. 

Den onda Saturnus, som representerar tröghet eller slöhet står i tredje kommunikationshuset och kanske förklarar varför tillägnandet av en hygglig engelska tar så lång tid. Det här är en mixad konjunktion eftersom den både ger välsignelser (Mars hennes personliga yttre) och frågetecken för hennes personliga intellekt - Saturnus anses visserligen väl placerad i Tvillingarna men skulle kunna ge en tendens till svartsyn, vilket återigen, passar bra för att spela "galna" kvinnor - och för en sådan har hon också vunnit en Oscar.

Receptionen med Merkurius i barnet eller debutanten Väduren ger henne det barnsligt naiva och lätta som effektivt kontrasterar med Mars flåsiga lusta men som i Tvillingarna kanske ändå handlar mer om en libido kanaliserad till den intellektuella eller t.o.m. den andliga nivån. Kvinnan ser ut att tända på intelligenta män, ett befriande undantag för regeln i Sverige som inte tycks kunna frigöra sig från sin gamla rasbiologi och enbart stirrar på den yttre kroppen. Sortera Cruz till gruppen av "luftens andar" - ett begrepp utan direkt anknytning till astrologiska traditioner men som jag lite shakespeareskt roat mig med!

Jag kallade det tidigt karisma när själen ger ut (Eld och Luft är positivt polariserade) och magnetism när själen konsumerar eller dra andra till sig (de negativa Vatten och Jord). I praktiken kanske folk inte går längre än notera en skönhet men jag tycker man kan se vilka det är som strålar ut och vilka som attraherar betraktaren på ett krävande sätt, som vattnets sirener. Cruz tillhör de unika själar som lyfter upp den som  betraktar henne och påminner om att det verkligen finns en arketypisk skönhet i en högre värld (Platons "ena, goda och sköna"). Jag kan inte påminna mig en enda film där hon kapitaliserat på sin kropp genom att strippa som t.ex. Demi Moore gjorde i så många filmer på raken att hon höll på att förstöra sitt varumärke och bli omöjlig för framtida familjefilmer.

Hur går nu denna Cruz sannolika moralism ihop med en lösaktig "dålig" Venus? På det personliga planet (husen 1-4 är alla personliga och relaterar till människan själv) bildar Merkurius/Mars-receptionen en frisk och intagande direkt natur (Månen i Kräftan är också en spontan och känslomässig natur).

Här är min teori om varför Cruz på det hela taget undvikit att bli en hora trots en verksamt ond Venus i 11e idealhuset: det är den Stora Välgöraren som influerar Venus till det goda, trots att Venus har passerat Jupiter och vänder den ryggen i sin egen färd genom zodiaken. Fascinerande nog är det denna verksamt onda Venus, en Venus som vänder himmelen ryggen och dras ner mot jorden, som är horoskopets atma karaka, signifikator för själens åtrå! Ville den själ som nu gestaltar sig som P. Cruz bara komma hit och flasha lite med sin skönhet? Ja, mycket tyder på det. Hon är en dekoration i Hollywood och de celebra människorna (Jupiter) älskar att ha henne i sitt sällskap. 

De har t.o.m. för första gången presenterat en spanjor med en Oscarsstatyett för hennes halvdana dramadrottning i en Woody Allen-film. USA är exotister, men det går inte att förneka att Jupiter fungerar perfekt i det här horoskopet: den står i Vattenbäraren och i 11e idealhuset och ger en smak av det mänskliga brödraskap där skönheten binder ihop alla folk och låga och gyttjetyngda köttmänniskor av rasistisk art får packa sig iväg och muttra om sin egen arts överlägsenhet. Denna kvinna är som en avatar nedstigen från den högre ordningen där de gudomliga själarna vistas och hon är bara här för att flasha sitt leende som får den värsta surkart att mjukna i sitt förhärdade hjärta. 

Det är Väduren - det arketypiska Barnet - som säljer in läran om det mänskliga brödra- och systraskapet (Vattenbäraren, i det gamla Babylon kallad "Den Väldiga"). Väduren i 1a gör att hennes horoskop är identiskt med den naturliga zodiaken - därav mina funderingar över hennes högre mission (idealhuset) i detta liv. Så bisarrt lyckligt lottat är födelseögonblicket att Jupiter som ockuperar och "driver" det 11e huset för det mänskliga brödra- och systraskapet (universellt) också är ÄGAREN till "horoskopets bästa hus", det 9e för religion och filosofi. Att Cruz skulle vara en sekulär humanist kan inget i världen kan få mig att tro. Det ser ut som en utsänd "gudinna" som jobbar "undercover" genom Drömfabriken för att påminna om det Sanna, Sköna och Goda. När själen sjunkit så lågt att Intellekt inte längre kan kommunicera genom människokroppen, och människokroppen saknar verklig intelligens, då återstår ändå fysisk skönhet som ett verktyg, som en påminnelse att det existerar något högre!

Jag skulle tro att den dominanta och goda Jupiter i detta horoskop indikerar en aktivt troende katolik bakom all filmstjärneglamour. Ska man ranka Lilla Välgöraren och den Stora så leder visserligen Venus vägen, men vem är det som vinner, Godheten eller Degradationen? Som ägare till 9e huset kan man inte underskatta denna Jupiter och ascendenthärskaren Mars är verksamt god och ockuperar ett hus den passar i.


PS. Både Venus i Vattenbäraren och Månen i Tvillingarna befinner sig den 30e graden av sitt tecken och ett planetärt krig uppstår därför. Men vinnaren är Venus med en latitud på någon grad söder om solikliptikan medan Månen för tillfallet befann sig ännu lägre, nästan tre grader söder om den normativa solbanan.

5 kommentarer:

 1. "Intelligenta män" - Tom Cruise? Där stirrade hon nog på den yttre kroppen i alla fall...

  SvaraRadera
  Svar
  1. En människa ser så långt den egna portionen förstånd räcker. Gemene man kan således inte bedöma ett geni men geniet förstår det ordinära. Cruise tenderar mot den intelligenta psykopaten vilket indikerar en IQ långt över 100. (Vad hans scientologer nu tutat i honom är en annan sak, men jag känner igen intelligens i en människas blick upp till min nivå, och Cruise har defintivt DET). Men om sådana ting är det meningslöt att ödsla ord. En socialrealist som bara stirrar på Einsteins oförmåga till familjebildning skulle inte ha givit mycket för honom heller... Intelligens kan bara bedömas utifrån intelligens (eller som Plotinus sade: själens förmåga att härbärgera det gudomliga intellektet och låta det lysa genom sig själv).

   Radera
  2. Jag vet ju inte vad Cruise har för IQ, men folk som blir scientologer, och dessutom stannar där, har jag inga högre tankar om.

   Jag läste att Cruz dumpade honom pga hans engagemang i sekten, så hon verkar ju inte vara något fan av dem heller.

   Radera
 2. Systern Monica Cruz...

  http://www1.pictures.zimbio.com/pc/FILE+PICTURES+Monica+Cruz+play+pregnant+sister+6uBC7d_GwF5x.jpg

  ...har Solen (exakt konjunktion Merkurius) i Fiskarna med disponenten i Oxen, graden intill exakt konjunktion med Algol. Månen i Stenbocken och Saturnus i Kräftan. Venus konjunktion Ketu i Vädurens andra grad och Mars i Vattumannen, i gradexakt 90-gradersattack mot den algoliserade Jupiter.

  Rena lervällingen, med andra ord. Är då detta en SIREN? Systrarna är ju påfallande lika:

  https://s8.postimg.org/nrcs43ed1/Penelope_Monica.jpg

  PS Angående att kapitalisera på kroppen. En snabb googling ger vid handen att Penelope Cruz har figurerat topless i ett flertal filmer, redan i sin första vid arton års ålder (där hon spelade mot nuvarande maken Javier Bardem). Själv kan jag bara komma på två Cruz-filmer som flimrat förbi på tv, hästrullen med Matt Damon samt BANDIDAS med Salma Hayek.

  PPS Det är möjligt att PC har korrigerat näsan och tuttarna, men det enda uppenbara är skalfasaderna, hälsar utseendefascisten. ;-)

  SvaraRadera
  Svar
  1. H: Visste mothugget från Jord och Vatten skulle komma! Jag har dock skrivit tidigare om hur jag subjektivt upplevt Jungfruns tecken (Jord) producera mer av finlemmade och "petite" människor än något annat tecken.

   Dessutom bygger argumentet om Penélope Cruz karisma hor ovan i hög grad på de fenomenala BRA planetplaceringarna relativt husen.

   Använder man tanken om "var själ utifrån sin förmåga att relatera till det gudomliga Intellektet" är det bara Jord som enligt Platon avviker från de andra solida kropparna men inte ens detta är sista ordet pga. astrologins FLERA TOLKNINGSDIEMENSIONER. Födelse i soluppgången skulle direkt knyta individen till såväl Sattva guna (Solens essentiella kvalitet) som Eldelementet (via planet).

   Och Vattenelementet kan mycket väl vara en ledare för förunderlig insikt i det himmelska, förutsatt att den nu jordbundna individen fruktar det himmelsblå och osynliga och vänder ryggen till den Rationella Själen och går ner sig djupt i "lervällingen" på jorden.

   Tyvärr är lillasysterns födelseklockslag okänt, har försökt söka på de få ord spanska jag ännu minns från gymnasiet. Hittade bara en mening som tydde på att hon är hängiven försvarare av djurens rättigheter, vilket är löjligt typiskt för Fiskarna! Solen disponerad av en Jupiter i Oxen (angripen av Algol) tyder på en Fisk av enklasre sort, en som orienterar sig efter smärta-njutnings-axeln, men det bara understryker hennes godhet och aversion mot de små djurens kroppsliga lidande.

   Om nu ett klockslag skulle placera Monicas Sol och/eller Jupiter lika starkt som systerns 11e-husberättelse kan man påminna sig Armstrongs formulering - "Själen mottar Nous proportionellt till sin kapacitet - och föreställa sig att Monica Cruz trots allt har en avsevärd andlighet uttryckt som s.k. "emotionell intelligens" - motsvarigheten till den supralunära intelligensen.

   Av andra foton än ditt tycker jag inte alls de är jättelika. Visst är båda söta, men jag t.o.m. identifierar en typ av Fiskarna i lillasysterns smala ansikte (har haft två kvinnliga Fiskar som arbetskamrater med nästan samma "söthetsgrad" och _exakt_ samma ansiktsform). På det här 10 år gamla fotot ser man att storasystern har en annan kranieform, mer robust:

   www.listindiario.com/la-vida/2008/03/15/51662/penelope-cruz-y-su-hermana-presentan-su-nueva-coleccion

   Missen om PC:s nakenscener vittnar kanske om att bloggaren inte är någon stor cineast men framför allt om att han inte tillhör den råttliknande människoart som sitter och håller på koll på varje filmruta där någon celebritet visar lite tutte. :-) Inlägget börjar med ett medgivande om PC:s dubiösa tendens att förälska sig i tid och otid (Månen i Kräftan är gränslös på det sättet), men stannar vid mer "katolska" eller helgonlika egenskaper. Kanske ligger sanningen mitt emellan.

   Metodik: Jag skriver oftast vartefter intrycken av horoskopet ger sig, och i en värld med mera tid borde man naturligtvis skrota hela den första texten och balansera dess observationer i en ny och mer djuplodande avvägning av helheten. Men eftersom det här inte ger några inkomster, blir det ofta halvsmälta analyser, eller som här, massor av ny text för att täcka in andra möjligheter för Det Sanna, Det Sköna och Det Goda att manifestera sig förutom på sin renaste nivå (Eld/Luft).

   Radera

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.