Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 16 december 2017

Tilliten och fliten från helvetet

På ett av sina tidigaste album kastar Elvis Costello en skickligt fångad blick som enligt skivtiteln föreställer tillit, eller "trust". DN publicerade på fredagen en typiskt knastertorr sociologisk artikel i samma ämne där det förklaras att forskningen om tillit är väl underbyggd: att lita på människor gör dem  produktiva människor än nedtryckande regelstyrning av dem. Det är astrologins kompletterande motsatspar Jupiter (frihet) och Saturnus (tvång/organisationell struktur) som är på tapeten igen.

Statsvetaren Bo Rothsteins horoskop har kommenterats tidigare men här har han en sidekick med sig, en ekonomidocent vid namn Louise Bringselius. En kontroll av hennes födelsedatum ger en gammal astrologisk klassiker: "lika barn leker bäst". Se bara här, med båda kartorna tecknade med deras gemensamma solascendent i Oxen, för en enklare jämförelse:

Rothstein:
Bringselius:
Redan att två Oxar kommer samman med sin jordnära materialism är en första början på den stoiska läran om kosmiska (materiella) sympatisvängningar som hittade sin väg in även i nyplatonismen även om den senare har en strikt andlig grundsyn: det är intellektet som skapar den materiella världen och inte tvärtom. När tillräckligt många människor invaggats i materialismens slaveri blir detta deras verklighet! I begynnelsen var själarna inte kroppar, men "syndafallet" gjorde slut på den remarkabla friheten! 

Individer utan nämnvärd Jord i sina horoskop eller kanske Jord i våldsamma konflikter med Eld eller i kombination med skyggande Vatten skulle kunna vagt föreställa sig andemänniskans paradisiska tillstånd innan låga krafter bestal henne på både evigheten och friheten att bli allt mellan himmel och jord. Ingen tänkare i historien har slutgiltigt lyckats förklara om det var andesjälarna själva som valde att falla (frestade av en för dem väsensfrämmande materiell värld) eller om deras förkroppsligande var en ofrånkomlig del av tillvarons inneboende tendens att gå från det enkla till det komplexa och mångfaldiga...

Artikelförfattarna samsvänger som synes långt mer än bara genom delat soltecken. De har båda Solen i Jord med dess disponent (här: Venus) i Vattenelementet. Enligt hinduisk astrologi är Venus essentiellt eller naturligt förknippad med Vatten. Att den råkar vara "upphöjd" i Fiskarna är dock inget skäl eftersom även havens planet Månen sägs härska över Vatten men är "upphöjd" i Jordtecknet Oxen. Logiken bakom läran om planeternas "upphöjelser" och "fall" har jag så långt gått bet på, den verkar redan i de äldsta skriftliga beläggen ha stelnat till en dogm för vilken ingen förklaring längre ansågs nödvändig...

Att ha en Sol i Jord och dess disponent i Vatten förankrar individen stadigt i den lägsta av alla världar, båda är Oxar med stark betoning på Oxens 2a resurs- eller ekonomihus, av grekerna insiktsfullt kallat "porten ner i helvetet"! Att Vatten - tillvarons psykiska skikt äger en Sol som gått ner sig totalt, visar att det ännu finns en möjlighet för dessa båda att reflektera över den materiella tillvaron. Hade Solen i Oxen ackompanjerats av sin ägare Venus i samma tecken, för att fortsätta med samma exempel, då hade den senantika platoniska filosofins dom varit kärv. Vår tids mest framstående kännare av den romerska tänkaren Plotinus, Arthur Amstrong, säger: "Den materiella världen är [enligt Plotinus] 'död' och 'ett utsmyckat lik' eftersom den inte producerar något. Den är improduktiv eftersom den utgör den sista antydan av en själ som nu fallit under gränsen för dess förmåga att kontemplera." (Armstrong - Architecture of the Intelligible Universe... 1940, s.100)

Enligt Plotinus är "kontemplation" men inte identifikaktion-med själens gudomliga arvsrätt. Vi var intelligenser i begynnelsen. Bloggen har tidigare, och troligen världsunikt, knäckt gåtan med varför hinduisk astrologi gör Venus till en illgörare när Oxen stiger i 1a huset (som hos Rothstein och Bringselius symboliska solhoroskop): Venus "tyr sig kärleksfull till" men Oxen uttrycket såväl Mörkrets kvalitet (Tamas guna) som Jordelementet och för Venus att identifiera sig med okunskap och materien gör henne till en hora. 

En sådan Venus gagnar inte alls Solens (andesjälens) strävan, så att varje födelse till Oxen i viss mening blir en kamp mot det omöjliga köttet, mot den egna kroppen och dess tendens att välja slappheten, improduktiviteten och den totala oförmågan att distansera sig och kontemplera tingen ur fria fågelns perspektiv! Nu börjar man ana varför det är två Oxar som skriver om att frihet gagnar produktiviteten - de söker driva ut sina egna demoner genom att intellektuellt bearbeta just den loja tjuren Ferdinand inom sig, för sin och andras nytta. 

Det faller ingen av dem in att ifrågasätta system som bygger på arbetets slaveri, den tanken ingår inte i Sol-Oxens naturliga predisposition. För detta krävs mer av rebell och frihetskämpe: se t.ex. Karl Marx djupa analyser av arbetet vi utför för parasiterande överherrar som suger upp det mervärde de får ut av de anställda: Marx hade en stark intellektuell orientering mot Oxen (Merkurius och Venus) men var själv zodiakens rebell Väduren och hade Vädurens härskare i höggradigt intellektuella och kritiska Tvillingarna.

Man kunde kanske kalla Rothstein och Bringselius som två Marx i urvattnad version, två svenska lagom-tänkare som i sin advokatyr uttrycker sig så försiktigt att det kommer att ta mansåldrar innan deras fromma förhoppningar eventuellt tar skruv i den tvångsstyrda svenska verkligheten - Saturnus dominerar verkligen Sverigehoroskopet och frihetens Jupiter är enbart till för de välbemedlade i detta land. Jag skulle vilja påstå att de båda är materialister (som normalfallet av Solen-i-Oxen är) och socialliberaler. 

Varför? Jo, för att dessa "lika som bär leka bäst" möts på ytterligare en punkt, och den kanske mest dramatiska. Trots ålderskillnaden hittar likasinnade själar varandra över tiden. Se bara hur frågan om tvång och frihet/tillit exakt repriseras på båda himlarna med 20 års mellanrum. Rothstein föds när frihetliga Jupiter söker beveka den lagiska och begränsande Saturnus via en aspekt och gör så på Luftnivån, dvs. andesjälens nivå - även om många människor inte förstår att deras blotta tankar avslöjar att de är andevarelser, kreativa smågudar - vilket djuren som saknar den mänskliga tankeförmågan inte är. Exakt samma förhållande råder i Luftelementet när Bringselius föds. 

Då de tre Lufttecknen alla hölls för att representera den specifikt mänskliga eller sociala sfären, är dessa båda kartor helt perfekt ämnade för att skriva just en artikel om hur Jupiter, jovialitetens och förtröstans planet, inverkar positivt på den i sig sterila och lagiska Saturnus! Visserligen härskar Saturnus över Luftelementet, men man ska inte glömma dess sekundära roll som härskare över ett Jordtecken och där denna strikt immanenta (inomvärldsliga) skepnad ger oss tillnamn som "Liemannen" och "Fader Tid" - som med rätta kan kallas Djävulen inom vårt kapitalistiska system som kramar skiten ur människorna via hyperstyrning av de anställdas arbetstid. 

I en ljusnande framtid som ännu bara går att skymta vid horisonten är möjligen ännu inte Fader Tid besegrad till följd av låga människors vanvettiga drömmar om dna-kontroll och reservdelsmänniskor. Det är svårt att säga vad Vattumannens/Vattenbärarens tidsålder exakt kommer att innehålla, men den verkar bli högteknologisk. I bästa fall kommer teknologin att ägas av mänskligheten och betjäna den snarare än följande exempel från kapitalismens dödsrosslingar.

Jag såg nyligen reklam för "FitBits smarta klocka" och tänkte att på den nivån, där tidsstudiemannen Djävulen internaliserats till den grad att människor för Arbetsgivarens skull reducerar sig till ett enda långt fitnessprojekt, där når IT-fascisterna sitt absoluta bottennapp.

De tekniker som lärt sig använda hjärnan bara en smula mer än genomsnittet är mänsklighetens värsta fiende så länge de kommer upp med denna skit som bara spelar på Kapitalismens tillväxt- och uttnyttjandetanke. I skenet av den intellektuella misär som FitBits smarta klocka representerar, är Rothstein och Bringselius faktiskt närapå revolutionärer, även om de ytterst verkar spela med i samma onda dröm.
Säger den förrädiskt inställsamma säljtexen: "xxx är ett puls- och träningsarmband designat för användning dygnet runt. Med funktioner som pulsmätare, multisportmodus, Connected GPS, vägledda andningspauser, intervall, placering osv. blir detta ditt perfekta träningsarmband."

De lägst fallna själarna saknar enligt Plotinus varje förmåga att reflektera eller kontemplera det marknaden bjuder dem och reducerar sig därmed till rännande zombies som maniskt strirar på sin kroppsmätarpendang. 

Det är så tragiskt att se hur mänskligheten fogar sig inför den Onda Marknaden att man önskar sig att de aldrig hade behövt födas. Filosofen Plotinus förmådde aldrig bryta med den grekiska tradition som såg kosmos som något gott och strukturerat och vacklade till sin död mellan denna syn och den lika sanna insikten att det måste vara en vanartig idiot att köpa en samhällspropaganda som bygger att reducera medborgarna till nyttiga idioter som bygger sina kroppar bara för att ARBETA till 64 eller tills de döda faller till marken, utan att ens ha smakat glädjen att bruka sin inre andekraft, sin förmåga att tänka i två eller flera led. 

Det privilegiet har Härskarna i årtusenden sökt behålla för sig själva och idag servar it-fascisterna dem genom sådana här demoniska mätapparater att ha på sig 24/7 - som för att bevisa hur fullständigt man tillhör de nyttiga idioterna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.