Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)fredag 1 december 2017

Skivbolagsprofilen och den hatiska hämndlystnaden i Sveriges nationalsjäl
AB redogör för en genuint patologisk sexförbrytare som tillhör gräddan av den svenska skivindustrin. Horoskopet uppfyller helt förväntningarna med en mängd indikationer som tillsammans antyder en sociopat. 

Extra pikant, noterar en röst på Flashback, är att mannens tidiga musikkarriär var i ett band vars namn syftade på analsex och att han nu 30 år senare anmäls för samma sak, som för övrigt verkar ingå i den svenska folksjälens sjukare sida - detta männens intresse att skjuta in staken i ett skithål, troligen som psykologisk illustration av vad de anser om mottagaren till sin skyffel. Jag har nyligen granskat Mars, astrologins enda maskulina planet, i samband med Me Too-inlägg inom ramen av för Sveriges innevarande planetära ödescykel (dasha)

Det är kombinationen av konceptuella Vattenbäraren och Sverigehoroskopets Mars i 8e anala "skithuset" som avslöjar hur svenska män till betydande del har denna sexuella perversion på hjärnan och min gissning är att beteendet att göra med att männen upplever sig som offer för "feminismen" och att analsex är enda sättet att trycka till kvinnan och hävda mannens rätt. 

Skivbolagsprofilen har som synes den värsta varianten av "dissociationen" eller glappet mellan rationell tanke och djurisk instinkt och Vattenbäraren är ett tecken som indikerar socialgrupper vilket gör hans obehärskat utagerande Sol-Skorpion till ett sociopatiskt rovdjur. Missa inte hur Mars från ett Eldtecken lyfter hans Skorpion till kokpunkten allt medan Saturnus i Vattenbäraren söker utestänga honom - ja det är en utlänning och här har vi med andra ord "det sociala utanförskapssyndromet" som astrologen Charles Carter också kallade "a cult of being different", stirriga posörer och sökt udda utspel - exakt vad man kan räkna med från den rockindustrin...

Ofta får man en vad känsla av horoskopet bara genom att pröva några olika grundperspektiv och när dessa perspektiv alla varslar illa, tycks man vara något på spåren... Likt radio-lesbianen som fick gå och misskötsamma och kukdinglande moderaten Anders Borg skulle man kunna utgå från Skivbolagsprofilens påfallande dominans av Mörkrets kvalitet:


Tamas guna, Mörkret, betonas främst av den sociala utstötningens mix av Skorpionen och Vattenbäraren men även mörka Oxen ingår med den hungriga Rahu som här tar regi från Venus, som för Skorpionen är en problematisk planet. Den blinda seximpulsens Mars får med andra ord problem med kvinnans exklusiva planet Venus eftersom den senare också tecknar erotik som bygger på ett samspel och inte bara på den enes blint aggressiva lusta. "Männen från Mars och kvinnorna från Venus" är faktiskt ett problem enligt astrologin och goda kulturer - som arabernas - har därför vetat att hålla ungdomarna åtskilda tills dess att intellektet (Merkurius) mognat och lärt sig hantera människans inbyggda irrationalitet. 

Eftersom Venus blir en "verksam illgörare" för Skorpionen i 1a huset mörkar jag dess placering i Stenbocken en smula på bilden. Dessutom hamnar Venus i det onda 3 kommunikationshuset, som dock är ett "förbättringens hus" eftersom unga falska barn kan läras att inte ljuga sig ur varje situation utan att tala sanning. Här har Skivbolagsprofilens karta extrema problem eftersom en ond Venus disponeras av Jupiter som själv ligger i det onda 8e huset som representerar just den blinda sexuella driften. Venus som  kvinnor är alltså i riskzonen i närheten av den här mannen när man börjar försöka snacka omkull dem!

Dessutom ses den husbaserade versionen av den sataniska axeln mellan 2a och 8e och i det här sammanhanget passar verkligen en oral/anal fixering med kända fakta om Profilen, som också har ett förflutet med massor av "oral" drogkonsumtion, likt hans mer kända "pursvenska" folkhjälte. Toxiska tillstånd kan tecknas av både Skorpionen själv och dess 8e hus och här är båda aktiva. Alkohol som "eldvatten" finns faktiskt också representerade som Mars i eldiga Skytten som bas för soltecknet Skorpionen, men det är möjligt att den här människan inte brukar alkohol pga. sin kulturella bakgrund. Då kan det bildliga talet om eldvatten istället få gälla andra typer av droger.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.