Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 12 december 2017

Ruben Östlunds alla priser (och något om clownen som gråter)
Efter nyheten om den enastående höga utväxlingen sex nomineringar och sex vinster under den stora filmfestivalen EFA, går jag tillbaka till dygnet då dammluckorna öppnades för filmaren Ruben Östlund. När han vann Guldpalmen för bästa film i Cannes den 28 maj i år låg de transiterande planeterna högintressant på himlen och aktiverade en nyckelpunkt i Östlunds horoskop. 

SolÖgat passar bra för en filmskapare när exakt födelsetid är okänd men i detta fall resulterar Fiskarna i att dess härskare Jupiter, Solens disponent, halkar in i den världsliga förlustens 12e hus. Redan detta säger att solascendenten sannolikt inte är densamma som gällde vid Östlunds fysiska födelse.

Samtidigt ger soldisponenten i närmast exakt konjunktion med konstarternas Venus i 12e just det udda spinn som verkar utmärka Östlunds artistiska blick: "vinst är förlust"! "The Square" avhandlar mycket riktigt konstnoblessen (Jupiter = etablissemanget; Venus = behagets zon) och skruvar till historien rejält (enligt medierna, jag har inte sett filmen).

I återfunna babyloniska horoskop från århundradena före vår tideräkning avslöjas en för moderna ögon närmast olidlig brist på precision. Den tidens observatörer skapade efemerider (lathundar för planeternas positioner), men observationerna var inte kompletta. Detta förklarar varför vissa planeter i vissa horoskop står många grader fel och påminner om att den äldsta astrologin inte var så mycket en syssla för små hjärnor - räknenissetypen - utan handlade om att fånga in de stora penseldragen som himlen tycktes måla upp från tid till annan.

Om också vi släpper vår västerländska skitnödighet och kontraproduktiva kontroll- och effektivitetsdemon och bara slötittar på handlingsmänniskans solkarta här ovan, drar strax äregirighetens demon Rahu blicken till sig. Symboliskt kröner den himlen i förhållande till Solen i 1a huset. Lek med tanken att man i antiken såg denna Rahu som en indikation om ära och makt, även om den rent tekniskt landat just på fel sida om helhussystemets 10e husspets. 

Förutsatt att månnoderna var kända i det gamla Babylon (vilket jag inte kollat upp) skulle man här kunna tala om ett tydligt omen (återigen i relation till den solära aspekten av människan) där Månen och Rahu tecknar att folkmassorna - Månen - kommer att lyftas uppåt via norra månnoden. En solär aktivist som antingen höjer folket till skyarna eller vars offentliga framträdanden (själv eller via sin konst) attraherar stora folkmassor.

När det sedan kommer till transiterna är det intressant KONSOLIDERAREN Saturnus som befinner sig i precis den här regionen när Östlund vinner sitt första stora erkännande med Guldpalmen. Som Skördemannen avslutar Saturnus ett kapitel och det är vid dess olika faser man får veta vad ens liv och handlingar varit värda så långt. Därav berättelsen från människor som haft nära döden-upplevelser om hur man vid sitt livs sista Saturnuspassage och vid utträdet ur Tidens grepp (Saturnus igen!) ser livet passera revy. (Ett falsklarm visade det sig eftersom individerna återvände till sina kroppar.)

Saturnus var retrograd i maj i år och skulle snart vara tillbaka i Skorpionen under några månader. Men när Östlund nu kammar in obegripliga 6 av 6 möjliga EFA-priser har Saturnus återigen nått tidiga Skytten. Genom att granska Östlunds egen karta ser man direkt varför detta är ett viktigt område - han föddes med Saturnus i motsatt position, i Tvillingarnas 7e grad. Det är just när transiten kontaktar sig själv i sin natala version som saker verkligen händer. (Charles Carters upptäckt när han funderade varför vissa transiter var svaga och oberäkneliga medan andra gav distinkta resultat.)

Hinduisk tradition betraktar Tvillingarna som Saturnus kanske bästa placering men som vanligt är det upp till den intresserade att själv lista ut varför. Hinduerna låter de obegåvade falla bort naturligt medan de som är lämpade för astrologin (eller vilken som helst vetenskap som kräver analytisk förmåga) härdar ut tills de ser och börjar förstå sammanhangen. Varför Saturnus i Tvillingarna är så fördelaktig är nu inte särskilt svårt att lista ut. 

Placerar man Tvillingarna under luppen (dvs i "rothuset", det första) har tecknet bara en enda verksam välgörare och det är den likaledes essentiellt goda Venus, adaptionens planet. Tvillingarna tecknas i den djupare och visare indiska traditionen som Paret (heterosexuellt) och illustrerar förmågan att förstå det andra könet, eller mer generellt, förmågan till djup association och interaktion med andra. Detta är primärt en fråga om intelligens, en slug schackspelares förmåga att bedöma andra utifrån deras schackdrag (manifesta yttringar) och göra korrekta avvägningar för att föra tvåsamhetsspelet vidare. Tvillingarna är ett av romaren Manilius "mänskliga tecken" (de tre Lufttecknen) och således mer intresserade av den sociala väven än t.ex. den typiska Jordmänniskan som blickar på döda ting, på de resurser som onekligen först behövs för att kunna fullborda den högre missionen: sin mänsklighet.

(Problemet i en kapitalistisk kultur är att Pengarna blir meningen och målet varför människor aldrig växer till sig i vår kultur och blir skrämmande ointressanta för det fåtal återfödda själar som redan börjat bemästra konsten att vara människa.)

När sedan Indiens astrologi också förklarar Venus och Saturnus vara "planetära vänner" är vi redan i hamn. Venus är essentiellt en Luftplanet, liksom Saturnus, så Tvillingarna, med dess skarpa förmåga att bedöma det "sociala kittet" och interagera med det på ett adaptivt sätt (utan att för den delen förfalla till en flockvarelse), har inga problem med denna Saturnus som många andra upplever så förödande. Som den Stora Illgöraren kommer Saturnus till sist att skörda den fysiska värdkroppen och suga till sig allt av värde som människan nu producerade, men detta stör inte Tvillingarna som representerar människan som odödligt andeväsen i den intellektuella världen. 

Platons lärjunge Aristoteles hade för stort intresse för biologi för att vidareutveckla sin mästares sublima insikter, men han följde ändå Platon i tanken om att det är människans inneboende gudomliga Intellekt som skapar sin egen värld att skåda och uppleva. Plotinus bidrag 500 år senare var att (likt hinduerna) insistera på att varje enskild människa också har sin högre själsliga aspekt, rotad i Himmelen (Nous, det gudomliga intellektet). Vi blir aldrig helt och hållet människor även om de flesta dör på sin andliga nivå vid ÅTERINTRÄDET I EN KROPP AV KÖTT. Tvillingarnas tecken illustrerar via sin luftburna härskare Merkurius hur den bättre halvan av människans själ beter sig, adaptiv till varje situation men ändå obunden, medveten om att den bara är en besökare.

Kombinera nu denna framväxande berättelse om en "frisjäl" med Ruben Östlunds lika fenomenalt placerad Mars i Tvillingarna. Mars är en av de få planeter som gör väl för Fiskarna i 1a huset. Soltecknet Fiskarna och den remarkabla kombinationen av gynnsamhet och ogynnsamhet i Tvillingarna, där det ändå finns gott i det ogynnsamma och problem mitt i det gynnsamma, bildar en lika märkligt blandad historia som Jupiter och Venus i Lufttecknet Vattenbäraren. Varför "bärare" av Vatten? För att andevärlden eller Luft omhöljer och bär den mindre Vattenvärlden eller de själiska varelsernas värld. (De mindre varelserna ser dock sällan att en större värld vakar över dem!)

I Östlunds häpnadsväckande komplexitet av Luft och Vatten, dvs. "dissociationer" anas därför en förmåga att skruva ett rakt synintryck flera gånger om. Jag har tidigare kommenteras att slirigheten mellan Luft/Vatten tycks fungera bra hos artistiska människor medan lögnare och desinformatörer är mer typiska intryck hos enkelt folk som tror de är smarta när de kommit på konsten att fulvinkla fakta... Se den smarta och lätt sorgliga satiren/komedin "The Invention of Lying" av enastående intelligenta Ricky Gervais - naturligtvis född i Tvillingarna och med Merkurius så nära Solen att den är "bränd". Detta betyder inte trubbigt intellekt som äldre textböcker påstått utan ett intellekt helt under Solens eller andesjälens viljemässiga kontroll. 

Jag har skrivit om Gervais/Garner och filmen tidigare men av någon anledning återvänder jag ofta i tankarna till den, kanske är det för att den illustrerar andens och världens ultimata oförenlighet. Jag kallar komedin "sorglig" eftersom Gervais karaktär attraheras till en typisk Oxe - en naiv realist till köttmänniska som bara går på yttre kriterier och därmed är intellektets motpol. Garvais geni visar sig genom att han valde Jennifer Garner att spela denna roll av lågpannad och oförstående inför Gervais figur som upptäckt det fria intellektet. Garner representerade det sävligt djuriska förstadiet till det unga och vitala intellektets uppvaknande i zodiakens tredje tecken. 

Gervais geni blir inte mindre av att han sannolikt helt omedveten om den sideriska zodiaken valde Garner vars horoskop innehåller just en knäckande tung portion Oxe - hon gjorde i princip sig själv i den rollen. "The Invention of Lying" blir en extra intressant film att studera tillsammans med Gervais och Garners kartor och ett bättre sätt att presentera den antika sideriska zodiakens korrekta indikationer är svår att hitta.


Att sedan Ricky Gervais Måne/Psyke sannolikt befinner sig i kolsvarta Skorpionen (strax efter lunch), ger en komisk svärta jag sällan sett motsvarigheten till. Ändå har han, via den sattviska Luft-Solen, ett lättsammare handlag vid sin konst än den distinkt mörka sida Östlunds sattviska Vatten-Sol kanaliserar genom att vara "dissociativt" bunden av sin disponent Jupiter i Mörkrets kvalitet. 

Det var viss oreda bland odugliga svenska kulturkritiker när Östlunds tidigare film "Play" lanserades och jag tycker mig minnas att jag då kommenterade problemen med att avlocka enkla och rättframma budskap från människor som verkar genom en varvad lasagne med lager av Vatten och Luft och mer Vatten travade på hög! Svenska dårar tjöt indignerat över hur Östlund kunde låta färgade grabbar råna en vit grabb, det sände fel budskap, nästan sverigedemokratiska budskap! Dessa kritiker levde ut en löjeväckande förenklad världsbild.

Lady Gaga har samma komplicerade förhållande mellan sin Rationella högre själ och sin lägre Irrationella Själ. Säkert tänkte hon ljusår längre än någon förstått i sin halvt cyniska flört med och halvt deltagande i den identitetsstörda ungdom - alla vår tids HBTQ-konvertiter in spe - hennes "små monster" - som gjorde henne känd och megarik. 

Till sist ytterligare några ord om då himmelen signalerade tiden för Östlunds namn att proklameras i världen. En normalt ganska oviktig transit är den lätta planeten Venus. Men vid utmärkelsen i Cannes nuddar den i transit Östlunds Sol och uppfyller faktiskt Charles Carters kriterier för en viktig transit eftersom den natalt står i nästan exakt konjunktion med Solens disponent Jupiter!

Vi har därför båda de planetära vännerna Saturnus och Venus verksamma på varsitt håll som transiter och det här är så starka budskap att jag (fast jag egentligen inte sysslar med prognoser) inte kan blunda för hur väl den astrologiska teorin stämmer med Östlund under stjärnorna i slutet av maj i år! 

Och bara för fullständighets skull: Även "triggern" Mars var på rätt ställe då, just anländ till sitt natala och alldeles utmärkta placering i Tvillingarna. Den rika och mäktiga kung som fordom hade råd att hålla sig med en stab astrologer som alla ägnade kungens horoskop all sin vakna tid skulle med rätta ha huggit huvudet av dem alla, om de missat en så här enastående koncentration av omen runt samma tid. 

Jag vill minnas att den tyska tjej som blev kändis i 15 minuter efter att ha vunnit Eurovisionschlagern för några år sedan, hade snarlika och mäktiga transiter dagen hon vann sin jordskredsseger. (Svenska Loreen vann några år senare en ännu mer rungande seger.) Tyvärr är jag inte mycket till schlagerkonsument och har redan glömt tyskans namn. Lena nånting, har jag för mig, för den som orkar leta på bloggen."Bilagor" - Gervais och Garners kartorJennifer Garner spelar nästan bara i typiska tjejfilmer utan artistiska anspråk och gör extremt konventionella karaktärer. Dock en hel del filmer om kvinnligt lidande, förluster (av när och kära), och liknande. Det förklaras bäst av den massiva samlingen i Oxen i 12e huset utöver ett omedvetet inflytande på henne, samtidigt som hon är den naturliga trivsamma människotypen - ascendenthärskare Merkurius i sitt fallna läge i Fiskarna men upphöjd till offentlighet i 10e huset och ägd av framgångens och jovialitetens Jupiter i hemmaläge i Skytten. (Visserligen en svag världslig placering för Jupiter som gör sig bäst i öster, men ändå tillräckligt för att göra Jennifer Garner till en ständig idol i damtidningar.)

Ricky Gervais har inget känt klockslag och sinnelagets Måne är antingen Vågen eller Skorpionen. Efter att ha övergått till tolvslaget för alla kartor utan födelsetid närmade sig Månen Skorpionen och jag lutar just nu åt det mörka, pga. hens isande kalla svartsyn i kombination med Merkuriusförmågan att formulera dräpande kommentarer. Men samtidig är han så harmlös och social som man föreställer sig Vågen! Svår nöt.Ett är dock säkert. Med en solascendent är kartan väldig träffsäker, för det tredje huset stiger nu fram som en av de tydligaste indikationerna: Gervais är på sin utagerande sida rätt hämningslös och kan skada sig själv en del genom att elakt sinnelag! Mars vitaliserar intellektet men är samtidigt en illgörare för adaptiva Tvillingarna i 1a huset och här förstärks den elaka tungan av demonen Rahu! Därav "missfärgningen" av det naturligt onda men reformerbara tredje huset. 

Solascendenten placerar faktiskt merparten av planeterna i "onda" hus och att kalla Gervais en garderobsmisogyn eller åtminstone garderobsmistantrop är nog inte helt fel. Han excellerar i att spela ut kvävt missnöje som bara allt för lätt slinker ur honom. (Kan ses i bland hans rollfigur i barnfilmen En natt på museet.) Att sedan ett möjligt sinnelag i Skorpionen förmedlar mörkret i 3e kommunikationshuset vidare, är en självklarhet. Helt klart en pessimistisk grundtyp och steg för steg justeras här helhetsbilden bort från den lätta Solen i Tvillingarna! Gervais Sol har dock förmågan att med lätthet presentera väldigt svarta tankar och känslor! Här är clownen som gråter när människobarnen lämnat cirkustältet...Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.