Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 17 december 2017

Populistisk psykiatri

Ibland konstellerar sig planeterna på ett så fattigt vis att man knappt ens kan tala om att verkliga människor fötts under dem. Det mikrokosmiska resultatet liknar mer karikatyrer eller klichéer av den högre arketypiska världen. Antisemitismen visar faran i att inte bemöda sig att söka egenarten hos den andre, även om ytan eller utagerandet är extremt manierat.

Jag upptäcker ännu en artikel på det slitna temat "adhd:s alla fördelar" och noterar att psykiatern tagit för vana att författa böcker på det allra mest publikfriande och populistiska nivån - vem i hela friden behöver läsa en bok om att kroppslig rörelse syresätter kroppen och förbättrar tänkandet? Kan vi i överläkare Anders Hansen ha att göra med en lättare typ av plattitydskvättande sociopatisk streber? 

Tanken kommer för mig eftersom fotot är det mest utstuderat poserande jag sett på länge, huvudet kokett lutat mot ena axeln. Bilden associerar till en annan populistisk yrkesman, prästen Runar Sögaard, vars mediehunger var abnorm och som kanske platsar i Hansens beskrivning av adhd-sjuka entreprenörer. Sögaard står nu åter anklagad för skattebrott med utsikten till fängelsestraff. Skattfiffel skulle möjligen kunna ursäktas om han just är så svårt adhd-störd att han är helt inkompetent att administrera de egna affärerna... 

Av medierna hårdpluggade "Blondinbella" är en adhd-diagnosticerad entreprenör som bär på kronisk kriminalitet i formen av en återkommande tendens att mörka att hon ägnar sig åt textreklam. Eller är också det bara en oförmåga att sköta affärerna? I vårt kapitalistiska samhälle maskeras det sjukliga habegäret med diagnosen adhd eftersom vår psykopatiska kultur faktiskt driver fram den här typen av själsligt störda människor och presenterar den som beundransvärd företagaranda. Det är i själva verket djupt störda själar som från himmelens evighet ser en chans att födas till en mörk tidsålder där de kan verka utan att bli upptäckta och tvingas revidera sina attityder... Det som funkar i en tidsålder eller kultur går inte alls i en annan... Även den biologiska värdkroppens livscykel spelar in: jag har sett en adhd-diagnosticerad släktings derangerat kortsiktiga habegär och avundsjuka över andras privilegier tona bort med årens gång i takt med att istället Sjukdiagnosen blivit föremålet för den intensiva och illa justerade begärsnaturen (i just detta horoskop bäst förklarad av ett framhävt Vattenelement som är till skada för ascendenten/personligheten).

Med tanke på psykiater Hansens förebilder, råbarkade materialister och extrema ateister som Richard Dawkins och Sam Harris och en uppväxt på Satans egen bakgård, moderathålan Täby, förvånar det inte att, som sagt, hitta ett horoskop som mer liknar en karikatyr av en människa än den djup och komplex andlig varelse (vilket de levande människorna är). 

Den här kartan kommer jag inte att kommentera i detalj - Sideriska siktet har i själva verket under 8 år töjt på den hinduiska astrologins förmaningar om att inte avslöja verktygen för den omogna allmänheten. De som inte är redo att hantera Sanningen, skadar sig själva när de försöker hantera den. 

(Att västerlandet är fyllt av självhjälpsböcker av astrologisk typ räknas inte eftersom kulturens egoperspektiv redan är så skadat. Men österlandet har en så svart realism som lämnar individen så lite frihet i den materiella naturens deterministiska design att astrologin skulle kunna skada dem som saknar mognaden att hantera sin egen förestående död från denna värdkropp... Vem föredrar inte att leva som en mätt gris framför en ångestfylld neurotiker? Sanningen är en fiende till Västerlandet och dess avsaknad av bestämmelse, det har varit den här bloggens budskap i flera år.)


Psyikaterns födelsedag som "naturlig zodiak"

Sägas kan dock att psykiaterns emfas på kroppsfixerade Stenbocken i kombinationen med det motoriskt övertaggade arketypiska Barnet, Mars-i-härskarläge-i-Väduren, egentligen säger allt om adhd. Teckenkombinationen bildar också "egenmäktighetssyndromet" som är en diktators- eller åtminstone mästrande överhetsperson - varav den snabba rusningen mot titeln "överläkare". Ibland har jag kallat just den här kombinationen av Jord och Eld "diktatorskomplexet" och det är bara att studera det alltmer avskyvärda företaget Googles karta som jag kallade en diktator redan 2009 för att förstå hur illa det är när makttecknet Stenbocken och den hypersubjektiva Väduren kombineras. Det är som att sätta atomvapnen i händerna på ett barn. 

Ändå finns en human ton i mycket av det Hansen säger i intervjun och som måste tillskrivas den utmärkt placerade disponenten till den proppfulla Stenbocken, Saturnus i det intellektualiserande "människotecknet" Tvillingarna. Genom att han är en sådan typ, passar den "naturliga zodiaken" perfekt och auktoritetsrollen inom psykiatrin motsvaras väl av denna mästrande Saturnus i 3e merkuriska intellektshuset. 

Samtidigt är Stenbocken det kanske mest manierade tecknet av dem alla, fast på ett sätt som många uppskattar: detta är det sista tecknet i Jord-trilogin och här putsar restriktiva Saturnus bort all spretighet så att bara en otroligt slickad eller förfinad yta återstår. Detta är konsthantverkarens zodiaktecken framför andra men även den politiskt korrekta människan, vars åsiktsregister är helt konformt med den etablerade överheten. Tacka för det, Stenbockens naturliga 10e hus representerar ju staten - eller där makten nu råkar ligga i landet/civilisationen ifråga.

Men överläkarens populism står som spön i backen i SvD-texten. Till exempel - och apropå föregående blogginlägg som illustrerade talesättet "lika barn leka bäst" - anser han följande plattityd vara "klok": "I relationer leker lika barn bäst, i yrkeslivet är det precis tvärtom." Tanken syftar på adhd-typen som är driftig (tänk: Mars-i-Väduren) men en dålig administratör (tänk: Stenbocken och/eller Saturnus). För en vettlös dåre framstår det här kanske som klokskap men intellektuellt är det knappast mer än en truism att hävda att motsatspar kompletterar varandra, vilket zodiaken så tydligt visar. 

Visserligen står överläkarens Vädur och Stenbock i rät vinkel till varandra, ett förråande och problematiskt förhållande som skadar den finare sensibilitet (och ger en fitness-typ eller kroppsligt fixerad "arier"), men även denna "andens brutalisering" har sin nytta, kanske inte för individen men väl i det större kosmiska ödesspelet. Om en annan Täby-son, Fredrik Reinfeldt, noterade jag att dennes onda bidrag till det universella ödet (9e huset) liknade honom vid en Guds hämndängel som sänts till svenskarna för att krossa deras välfärdssamhälle då folket blivit förslappat och inte längre förstod den godhet som faktiskt bodde i deras samhällsprojekt. 

Som ett land i Vattenbärarens tecken kom Sverige en bit på väg i att bygga himmelriket på jorden men förlorade sin väg i och med socialdemokratins högervridning och förlust av sin vision. Entré de själviska skattehatarna med alltför låg bildning eller hjärnkapacitet för att kunna hantera en hel samhällsvision! Även Idévärlden - Platons högre förlaga till såväl vår planet och människorna - kan beskrivas i Vattenbärarens termer, som Luft (andeväsen) och en "mångfald-rotad-i-enheten". 

Detta NOUS är i själva verket filosofins motsvarighet till det kristendomen kallat "Himmelriket", där genomlysta själar vet att alla hänger ihop som en mysteriös kombination av individualitet och enhetligt kollektiv. Själviska Täby-barn, däremot, ser bara enskilda kroppar men ingen enhet alls eftersom de fallit ner till kroppslighetens simpla nivå. Där nere uppkommer enkelt villoläror som enbart ser till objektifierade enskilda ting (representerade av Jordelementet). Där nere uppstår lätt psykopater vilka också betraktar sig som objekt, som kroppsliga projekt att piska lite mer prestation ut (dolda intressen driver på denna kollektiva psykopati). De fallna varelserna är inte längre kapabla till sann kontemplation, de är själar utan potential eftersom de valt att realiserar sitt öde enbart på den somatiska nivån. De har blivit verktyg, nyttiga idioter!

Det är därför uppenbart att den väletablerade överläkaren, trots en enstaka placering i Luft inte kontinuerligt mäktar hålla tankehöjden på den strikt mänskliga - det vill säga, andliga - nivån. Han kollapsar ner i kroppsliga betraktelser där han tveklöst ser psyket som enbart en följd av döda biokemiska processer. Han är därmed en Främling för Livet, en av de andra och därför en tacksam måltavla för hemsökelser. jag har sett många exempel på svårt ångestdrivna människor med just kombinationen av Väduren och Stenbocken och en av dem "klättrar" till och med i vuxen ålder i barnens klätterställningar - exakt det exempel överläkaren beskrev som hälsosamt för en man som sedermera hittade sin plats i livet som (typiskt nog) fysiker och t.o.m. vann ett Nobelpris.


*****

Finns det då någon astrologisk koppling mellan den populistiska överläkaren och linslusen Runar Sögaard som kan förklara bloggarens spontana association av de båda? Männen har åtskilliga ansiktsdrag som påminner om varandra, men det verkar som om "look-alike"-fenomenet illustreras bäst när en människa först erfarit likheten - då möter astrologin ofta nog upp med högintressanta sammanträffanden. Radar man mekaniskt upp en serie ansikten under samma signaturer blir resultatet mer osäkert, även om en nylig ministudie av sex Sol-Skyttar, alla med känd födelsetid, antydde att tecknet tycks favorisera ett långt hästansikte. (Detta är i sig smått lustigt med tanke på att den mytiska kentauren/Skytten hade hästkropp men mänsklig torso och huvud...)

Även Runar Sögaards karta som "naturlig zodiak", som ren idé-skiss:


En naturlig zodiak har egentligen inget med individen att göra men t.o.m. här visar sig att själva idén med att födas detta dygn är att hamna i trångmål. Se hur äregiriga demonen Rahu står i Väduren för en distinkt linslus-varning medan Vädurens härskare Mars befinner sig i privategoistiska Jungfrun och därmed i dess naturliga sjätte hus för olycka och fiendskap! Att i ett riktigt horoskop ha sin ascendenthärskare i sjätte huset kan tyda på att man är självdestruktiv och därmed sin egen värsta fiende (eller olycka), även om Runar säkerligen trodde han skulle kunna finta Skatteverket. Här finns "trolla bort fakta"- dissociationen mellan rationell Luft och instinktiva Vatten, så det räcker och blir över.

Men frågan var alltså om den halvdana porträttlikheten också återspeglas i några iögonenfallande astrologiska överlappningar... Men här blir det inte mycket till utdelning. Runars Vädur är visserligen aktiverad av Rahu/Drakhuvudet och denna kanaliserar en i Jordelementet bunden och krigarenergi. Detta ger därför samma "egenmäktiga förfarande" som överläkarens kombination av ett Eld- och ett Jordtecken ger, men indikationen är extremt vag och generell. 

Dessutom måste väl Runar klassas som en rejält avfallen f.d. kändis och det uslaste exemplet på prästyrket som tänkas kan medan överläkaren - trots sina populistiska drag och sin uppenbara vilja att nå framgång och makt genom att följa den låga svenska linjen i synen på vad en människa är - representerar en slickad och välpassad pk samhällsmedborgare, en som skriver pk böcker och bidrar till att hjärntvätta folket att bli ännu mer sekulariserade och hjärndöda. Runars karta tecknar troligen någon det är roligare att hänga med - Vattenelementet saknar sällan en medryckande sprittighet! Den Irrationella Själen verkar faktiskt vara skälet till att själarna dras ner i vattnet gång på gång... Sireneras lockrop verkar på de luftburna idéväsendena och fast världarna aldrig egentligen möts finner sig människosjälen gång på gång attraherad och indragen i Naturens gång. Men tala inte reinkarnation med den här överläkaren, hans begåvning och skolning omfattar bara en lövtunn skiva verklighet.

Det speglande vattnet, ja... Kanske är det här snarlikheten kommer till uttryck - genom truismen att "motsatserna attraherar varandra och kommer att påminna om varandra". Överläkarens torra och smått mästrande Stenbock har ju sin perfekta motpol i f.d. populistprästens starka betoning på mjuka Kräftan. Båda männen är dessutom födda med Jupiter och Venus i kombination - fast i motsatta tecken.

Båda har i mina ögon påfallande feminina ansiktsdrag, vilket är vad man kan räkna med när välgöraren Jupiter förstärker kvinnans planet Venus. I de fall en sådan här mer specifik signatur inte satt något somatiskt avtryck kan man misstänka att den exakta födelsetiden istället kanaliserar in sträva Saturnus i de kropps- eller ascendentrelaterade budskapen. Men som idé i tiden ligger ändå Jupiter/Venus som en latent möjlighet... Se bara den "megakvinna" Runar en gång var gift med. (För Carola gällde feminiserande Solen kombination Venus i Lejonet samt Jupiter och Mars i Vattentecknet Kräftan.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.