Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)torsdag 21 december 2017

Condorcet, Molander och Greider, astrologin är överordnad Upplysningen!


Sekularisten Nicolas de Condorcet, matematiker och politisk filosof

Till skillnad från de här blogginläggen som knackas ner på ren impuls och bara får den mest nödtorftiga rättning i Word, kunde man tänka att en författare som Göran Greider, publicerad i Sveriges största tidning, putsar en del på sina texter. Ändå känns det här och var rätt glappigt i hans recension av den lärde statstjänstemannen Per Molanders nya bok Condorcets misstag

Greider suddar på flera ställen till det material han refererar och jag vet inte om det är den ateistiska upplysningsmannen Condorcet, Molander eller han själv som talar i en passage som: 

Molanders fråga är enkel men ödesmättad: Vad är det som hindrat Upplysningen från att genomsyra våra samhällen? Varför tror folk på astrologi? Han konstaterar att marknaden på egen hand aldrig kan frigöra några samhällen.

Att kontrastera sann upplysning med astrologi (med mera) är något egentligen bara den perversa sekten Humanisterna ägnat sig åt på svensk mark men möjligheten finns att markis Condorcet var så hatisk till äldre tiders forskning att han, som Greider säger på annat ställe, bara mäktade ta in sådan information som stärkte det han redan kommit att uppfatta som sant. Att Molander, såsom han i underdåniga ordalag beskrivs av Greider skulle finna en poäng i att ge astrologin en smocka, finner jag rätt osannolikt. Att Greider själv passar på tillfälligt, född i aversionens princip Skorpionen, är i så fall mer troligt. Hur som helst kontaminerar utfransningen om astrologi Greiders berättelse.

Han har också påfallande svårt att tala rakt men efter en liten omväg lyckas han till sist besvara den tidiga ställda frågan, vilket misstag Molander ansåg att upplysningsmannen och räknenissen (matematikern) Condorcet begick: han blev lurad av sin utvecklingsoptimism.

Låt oss här återvända till Condorcets horoskop som jag redan 2010 kommenterade i en utvikning utan att (förrän nu) inkludera hans namn bland taggarna. 
När det astrologivurmande Frankrike, som kan ståta med tidig empirisk forskning i astrologins sanningsanspråk, inte lyckas skaka fram ett födelseklockslag för Condorcet (AstroTheme), då kan man vara rätt säker på det aldrig nedtecknats eller har gått förlorat. Likväl är det passande för en som anses vara en upplysare att använda den kognitiva kapacitetens Sol för en hinduisk Surya lagna (solascendent) som lite spekulativt kan användas för att studera människan ur hennes handlingsperspektiv, på samma sätt som månascendenten kan beskriva den känslosamma och reaktiva människan.

Jag har så ofta reitererat att Jungfrun som merkurisk räknenisse är profitens tecken, som arbetet som utförs i syfte att skörda rikt på åkerfältet, att jag börjar tröttna på ämnet. Condorcets solhoroskop fyller därtill på med enorm energi i 2a ekonomihuset så att han på mer än ett sätt påminner om penningdyrkaren Fredrik "Band of America" Reinfeldt, en av Sveriges värsta landsförrädare för det han gjorde mot de många invånarna för att hans enda trohet var mot kapitalets frihet. Jungfrun är ett zodiaktecken som anknyter på så många sätt till den onda kapitalism som skulle monetarisera och sälja ut sin egen mor om tillfälle gavs. Luddigheter till trots är det detta Greiders bokanmälan handlar om och som gör den läsvärd.

Om Jungfrun, den antika symbolen för en träl, heter det hos Karl Marx att "arbetaren är värd sin lön" och pengarnas Venus är också en hjälpande (astrologisk) kraft när detta tecken ligger i 1a huset. Dessvärre kan inte den som tänker smått anförtros det stora och därmed blir den Stora Välgöraren ett problem. Här står Jupiter dessutom i 1a huset och är en synnerligen problematisk faktor i ett materialistiskt Jordtecken. 

Vilket var Cordorcets problem nu igen? Optimismen! Jupiter är hoppfullhetens och den "oändliga" expansionens symbol - men här är den ond och ger inte förväntade resultat. Se tallösa inlägg på bloggen om Sverigehoroskopets "onda" Jupiter i härskarnas 5e hus, med ledarnas Sol (också en verksam illgörare i nationalhoroskopet). Svenska politiker verkar alla vara Condorcets andas barn...
Brunkol Damberg (Solen i Jungfrun) är ett typiskt sådant. Problemet med Jordelementet är att det fäster individen vid materialistiska värdebedömningar och därmed blir till en olycka för alla de själar i mänsklig form som maximalt exponeras för Gravitationen.

Gravitation? Den onda materia filosofen Plotinus talade föraktfullt om, även om han i gammal grekisk tradition ansåg kosmos som helhet som något gott och gudomligt, hämtade han i princip från Aristoteles prima materia, en abstraktion för den senare men hos Plotinus av oklar ontologisk status (Plotinus efterföljare Proclus korrelerade Den Ena med Materien och noterade att båda det högsta och det lägsta befinner sig UTANFÖR VARANDETS ZON). 

För framtiden, som kanske kommit längre än dagens materialister har jag tidigare antytt - och vill åter föreslå - att gravitationen är en synonym till den onda materien. Det är detta Einsteins allmänna relativitetsteori handlar om hur materiella ting böjer tid och rum - materien som Ondskan själv om man vill, ett svart hål som söker binda upp allt som kommer för nära och kröker tiden så att den som ger sig i kast universums lägsta verklighetsnivå finner sig kringskurna av FADER TID som genast börjar räkna ned. Var tid har sin uppsättning ord och uttryck för samma tidlösa insikt. Det lustiga är hur korkade upplysningsmännen var, som inte kunde se den röda tråd som löper genom allt. Och den kritiken skulle gälla även Molander eller Greider - om det nu var någon av dem som passade på att ge astrologin en liten känga... (Den största av alla upplysningsmän, Johannes Kepler, var hängiven astrologin och då inte bara som ett sätt att försörja sig. Den "lilla detaljen" nämner ogärna framstegsdårar under en ond Jupiter när de skriver det "upplysta" och sekulära Västs korta historia.)

Sverigehoroskopet från 1809 var extremt tydligt styrt från Jordelementet och att detta gamla fattiga land - där ännu i dag bara en liten grupp av svenskarna förfogar över ekonomiska medel för att parera en oförutsedd större ekonomisk olycka eftersom sossarna genast svek folket och lät de rika behålla alla privilegier - att detta land idag har ett starkt Luftbaserat horoskop, ska inte lura någon. Det 8e huset, som egyptiern Claudius Ptolemaios enbart såg som en sektor att använda för beräknar av den fysiska värdkroppens livslängd, inkluderar i hinduisk tradition också tanken om dålig karma som alltjämt har ett visst grepp om den återfödda individen. 

Traditionen om 12e huset som närmast föregående inkarnation, antyder dock att 8e husets karma mer är av typen "bakgrundsstrålning" - ett livaktigt 12e hus kan indikera en individ som i hög grad tycks driven av omedvetna eller irrationella mönster. Även här var västerlandets "normalastrolog" Ptolemaios snäv och snål med beskrivningen. Det tolfte som "den onda daimonens plats" blev i hinduisk tradition "världsliga förluster", och att ha dött i förgående liv kan naturligtvis betraktas som en speciell form av förlust... En viss tröst dock i att nästföljande hus, det första, tecknar den nya kropp själen tagit istället för den förra som förlorades.

Gällande Sverigehoroskop har som sagt en tydlig blockering i 8e huset för gammal ond karma som ännu inte helt släppt sitt grepp om nationens psykologi och det är lustigt nog ett närmast perfekt eko från 1809 års nationalhoroskop: istället för Solen i materialistiska och penninghungrande Oxen står i 1974 års horoskop Olyckan Mars i Oxen - och återigen infekterad av Djävulens stjärna Algol. Därför kommer inte Sverige loss ur sin enfaldiga materialism! 

Därför förblir folket fattiga och jagar extrapriser som besatta och låter sig med lätthet luras av sin förmåga att skriva och tänka genom konsumtionsorienterade smartfånar! Den Onde Rike mannen har med socialdemokratin sett till att behålla alla privilegier som verkligen betyder något. Socialism nådde aldrig landet och Sveriges tendens att låta sig korrumperas av Penningen exponeras med jämna mellanrum i medierna men inget blir bättre. 

Den genuina framstegsplaneten Jupiter är defekt i Sverigehoroskopet och paradoxalt ändå en källa till medvind för ledarskiktet - folket får betala. Nationen beter sig som den motbjudande räknenissen Condorcet, en hycklande, korttänkt och överoptimistisk dåre. Se bara den nationella förlustaffären NUON, och senast Karolinska Universitetssjukhuset - franska revolutionens borgare nu återfödda som ett pack svenska imbeciller som inte har en susning om hur man skapar ett gott land för sin befolkning, vill inte ens inkludera alla eftersom själviskheten är den sataniska motorn i det nutida svenska projektet. Det är ingen slump att Nya Moderaterna kom samman under samma Jungfru-i-första-huset som vi ser i Condorcets solhoroskop eller som fysisk ascendent hos Fredrik "jag-betjänar-Bank-of-America" Reinfeldt.

Som sagt, ursäkta de goda eller åtminstone harmlösa Jungfrun som säkert undrar vad Sideriska driver för pervers astrologi. Svaret är: detta är den korrekta astrologin, den som betraktar var symbol som platshållare för en distinkt, rationell princip - ett axiom som det bara är att gilla. Jungfrun korreleras med Olyckans och Fiendskapens 6e hus redan i de äldsta skriftliga beläggen. Detta tecken, snarare än Skorpionen, är om något zodiakens egen syndabock och skulden ligger helt i tecknets antisociala och självtjänande disposition. Att kombinera merkuriskt intellekt med Jordelementets materialism hämmar själens naturliga kapacitet något oerhört, vilket Condorcets karta påminner om: Solen och en ond Jupiter i 1a huset ger ett koketterande med den egna förment överlägsna upplystheten som i backspegeln (morgondagens restaurerade mänsklighet) ter sig rätt patetisk.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.