Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 29 november 2017

Svenska Akademiens kollaps och Sveriges identitetsförlust i takt med USA:s tappade fotfäste

DN ägnar sig åt det helt obegripliga att direkt efter en professors debattartikel skriva samma text en gång till som ett referat men utan att tillföra originalet eller ens förenkla resonemangen om någon tyckte debattartikeln var för svår! Huset Bonniers är på deken i den digitala eran! Förtigandet i 30 år av Kulturprofilens illgärningar gör att åtminstone Horace Engdahl och Peter Englund bör lämna Akademien, enligt professor emeritus Claes Sandgren.

Professorn påminner om att Akademien beslutar om Nobelpriset i litteratur vilket ger den en "officiös prägel". Jag gör mig själv skyldig till upprepning här, men är så fascinerad av Sveriges identitetskollaps - i linje med den hinduiska astrologins förutsägelser - att jag återkommer till ämnet gång på gång. Inte bara Me Too-tajmade den onda makthavaren och hans privilegium att leka med kaffeflickorna perfekt, Svenska Akademiens hycklande bombasm är också en perfekt Jupiter-bubbla att sticka hål på! 

Jag nämnde i ett nyligt inlägg om Sveriges planetära cykler att Jupiter som den verksamma illgörare den är i nationalhoroskopet representerar just fina men substanslösa fasader och tomma tunnor som skramlar högt, hyckleri, dubbelmoral och allt det som skiljer en dålig Jupiter från den goda noblessens Jupiter, representerad i det gamla idealet om "Konung av Guds nåde", en religiös tanke om en individ så osjälvisk han förmår höra Guds vilja i var fråga som föreläggs honom. En kung Salomo i besittning av övernaturlig klokhet.


Sverigehoroskopet innehåller så sammanflätade budskap att det är svårt att peta i någon del utan att få halva kartan i sin hand! Visserligen genomlever nationen just nu härjningarna från den onda demonen Rahu (2002-2020) och mellan april 2017 till april 2018 ett särskilt fokus i de demoniskt överdrivna mediernas rapportering (Rahu ligger i 3e mediehuset i nationens horoskop, som för att avslöja att svenska medier i princip är maktens megafoner). 

Detta fokus tecknas av "sub-cykeln" som avslöjar kartans "verksamt onda" Sol och där Solen betecknar landets mest illustra personligheter, må de vara företagspampar eller ännu högre (t.ex. Svenskt Näringslivs nu avgångna ordförande) eller folk från Jupiter, den högsta kasten, som kombineras med Solen i horoskopet och pinsamt nog också är en verksam illgörare. Sverige är ett land skapat av och för Överheten, Eliten, och knappt alls för majoriteten!

Eftersom Rahu-cykeln fokuserar kommunikation i Skytten, ägd av Jupiter, har hela perioden 2002-2020 med människorna bakom Stora Rikedomar att göra, i det här fallet principlösa lycksökare eftersom en dålig Jupiter är en korrupt imitation av genuin storhet, genuin nobless. Den här bloggaren har en sådan här ond Jupiter i sitt horoskop, men utan kopplingar till något personligt och rätt isolerat i det 6e huset för olyckor och fiender - så förstå skadeglädjen - att se dessa nybörjaransträngningar med den hinduiska astrologi skörda så rik frukt från den sub-cykel i Solens namn som jag faktiskt förutspådde den här typen av identitetsomstörtande händelser redan innan de senaste katastroferna drabbade nationen. 

Den som vill kan alltid invända sig att det ständigt dyker upp en eller annan mutskandal där svenska girigbukar på jakt efter Stora Pengars Jupiter degraderar sig djupt, men Me Too och Akademin och den framskymtade men av medierna räddhågset bortsopade faktumet att regeringen Löfven favoriserat USA med köp av deras omoderna Patriot-robotar till en merkostnad av 12 miljarder av skattebetalarnas pengar jämfört med det bättre franska system som offererades, dessa är omstörtande skandaler på högsta nivå!

Eftersom de planetära ödescyklerna baseras på ett ungt nationalhoroskop från 1974 finns ingen föregående cykel att jämföra med (nästa Rahu-cykel infaller först 2122-2140).


Vimshottari Dasha:

 Maha Dashas:

 Ven:  1959-10-05  -  1979-10-05
 Sun:  1979-10-05  -  1985-10-05
 Moo:  1985-10-05  -  1995-10-05
 Mar:  1995-10-05  -  2002-10-05
 Rah:  2002-10-05  -  2020-10-05
 Jup:  2020-10-05  -  2036-10-05
 Sat:  2036-10-05  -  2055-10-06
 Mer:  2055-10-06  -  2072-10-05
 Ket:  2072-10-05  -  2079-10-06
 Ven:  2079-10-06  -  2099-10-06
 Sun:  2099-10-06  -  2105-10-06
 Moo:  2105-10-06  -  2115-10-07
 Mar:  2115-10-07  -  2122-10-07
 Rah:  2122-10-07  -  2140-10-06
 Jup:  2140-10-06  -  2156-10-06
 Sat:  2156-10-06  -  2175-10-07
 Mer:  2175-10-07  -  2192-10-07
 Ket:  2192-10-07  -  2199-10-07

Men ser det så här illa ut för landets illustra män redan under den korta solära sub-cykeln
(Solen = ledare och distinkta individer), då kan man, som jag redan ordat en del om, fundera över vad som händer under den OFFICIÖSA MEN TOMMA TUNNANs egen Jupitercykel 2020-2036! Är det då hela det svenska Etablissemanget, Den Onde Rike Mannens elitvälde rasar samman i Sverige? Och i så fall, av vilka anledningar? De skenande klyftorna mellan dem som kan köpa sig lyxvård på ett stockholmssjukhus så illa byggt att åtminstone jag hellre skulle söka "premiumvård" någon annanstans än i nymoderaternas och högersossarnas allt galnare huvudstad. Redan nu vallfärdar bemedlade svenskar (men fortfarande snåla som om de levde i gamla Fattigsverige) till utlandet för billig och högkvalificerad vård.

Kommer Sverige ens att finnas kvar den dag landet lämnar en Jupitercykel fylld av spruckna bubblor och går in i den råa och nakna sanningens tid när Liemannen Saturnus gör entré för att sopa bort ruinerna av allt det blingbling svenskarna garnerade sina liv med för att fejka välstånd. Italiensk marmor, oh la la! De där plattorna kommer att spräckta ligga strödda över gatorna.

Saturnus cykel blir definitivt stålbadet och en tid av "austerity" som sällan skådats. Visserligen är den Stora Illgöraren en verksam välgörare i Sverigehoroskopet eftersom vår Vågascendents härskare Venus alltid lägger sig platt inför sin Husbonde och överman och söker blidka honom. Men Sveriges "ankare" är ju utlokaliserat till Amerika - vilket är den enda logiska läsarten av planetens position i utlandshuset nummer nio. Sverige är groteskt obalanserat eftersom tyngdpunkten Saturnus inte befinner sig inom landet. Det är just därför medierna alltid mässar sina uppdragsgivares budskap: vi är små, vi behöver suspekta frihandelsavtal som ger amerikanska storföretag rätten att stämma skiten ur den svenska staten om den ställer t.ex. miljökrav på företagen eller ifrågasätter deras slavdrivarfasoner på personalsidan.

Min ytterst lösliga spekulation baserad på halvhjärtad omvärldsbevakning är denna: 

Så stark är Saturnus i Sverigehoroskopet, så bastant är Elitens välmåga knuten till det landfäste man har med utlandet, primärt Amerika (missa inte den ömsesidiga receptionen mellan ägaren till ledarskapets 5e och utlandets 9e), att den kommande Jupitercykelns kedjereaktion av sprickande välståndsbubblor kommer att göra Sverige till ett trasproletariat med extrem social oro som följd. Medelklassens degradering till trashankar i USA kommer att replikeras här i Sverige. 

När det slutligen är dags för Skördemannen Saturnus (Döden), då har han inte mycket att sopa bort, Sveriges välstånd var mest en inbillning och de svenska kapitalisterna har redan flytt fältet. Sverige åren 2036-2055 blir en ingenjörskonstens tid, en tid att bygga ett nytt samhällssystem men nu inte under influens av USA utan någon ny stormakt som sätter ett bättre exempel på en värld lämpad för människor att vistas i!

De sprickande bubblorna kommer på ett globalt plan att drabba även USA, som lustigt nog också har en Jupitercykel just framför sig inom ramen för den giriga demonen Rahu:


Vimshottari Dasha:

 Rahu Maha Dasha:  2016-09-25  -  2034-09-25

  Antardashas in this MD:

  Rah:  2016-09-25  -  2019-06-05
  Jup:  2019-06-05  -  2021-10-31
  Sat:  2021-10-31  -  2024-09-06
  Mer:  2024-09-06  -  2027-03-23
  Ket:  2027-03-23  -  2028-04-10
  Ven:  2028-04-10  -  2031-04-10
  Sun:  2031-04-10  -  2032-03-04
  Moo:  2032-03-04  -  2033-09-07
  Mar:  2033-09-07  -  2034-09-25

Studerar man den storcykel i Rahus namn som lite löst startade med Donald Trumps makttillträde, tar den avstamp från USA-kartans 9e hus för expansiv och utforskande resa eller verksamhet. Här kan man misstänka att USA:s utrikespolitik kommer att tappa all besinning och vi har ett Tredje världskrig å färde, kanske startat av USA eftersom Rahu förstärker den nationens Måne (irrationella begär). Visserligen ligger USA:s Måne i Vattenbäraren, ett mentalt Lufttecken, men den är grundad i USA:s ohållbara 11e husideal om "var och en sin egen lyckas smed" och med Månen, som också betecknar folket, i 4e huset för nationens enskilda hushåll och detta onda egotripparideal, kommer nationens inre sönderfall att vara den utlösande faktorn till ett aggressivt krig om världsherraväldet. USA kommer med andra ord att förgöra sig själv genom oförmågan att överge den kapitalistiska rovdjursinstinkt (Skorpionascendenten) som drivit dem från första dag.


Som svenska medier alltid basunerar ut, kommer vårt beroende av USA (som den onda kapitalistiska globalismens nav) att återverka på oss under vår förestående Jupitercykel 2020-2036. USA:s inre sönderfall och utåtriktade aggression kommer tack vare landsförrädare som Löven och försvarsminister Hultqvist att bli också våra problem. Det kan förklara hur bubbla efter bubbla kommer att spricka under de närmaste tjugo åren. Det kommer inte att finnas pengar till något längre. EU och NATO äter upp lilla Sverige!

Eländet ligger dessutom närmare oss än vi vågat tro, apropå larmen om en svensk uppblåst bostadsmarknad och risken för en utarmning av de borgerliga svenskar som ville leka rikeman genom att göra "bostadskarriär", som Carolina Neurath beskrev sin samhällsklättring i någon intervju hösten 2017. Ska man använda USA-horoskopet som en indikator och en trigger för det avhängiga Sverige, ser deras sub-cykel 2019-2020 i Jupiters namn ut som en rysare. 

Jag säger detta enbart därför att Jupiter, så "verksam välgörare" den än är i USA-horoskopet står illa i 8e korruptions- och dödshuset, så att Jupiters cykler, den stora eller den lilla kommer att innehålla motgångar. Korruption ska här fattas som den naturliga organismens nedbrytande och slutliga undergång. 

I amerikanernas fall befinner sig Jupiter i Luftelementet vilket indikerar att nationen burit med sig en intellektuell överbyggnad ("land of the free, home of the brave") man inte lyckats leva upp till, till följd av Skorpionascendentens djupa djuriska begär att expandera och själviskt gynna sig. Ascendenthärskaren Mars i 8e tillsammans med Jupiter ägs av handelsmannen Merkurius i egennyttiga och protektionistiska Kräftan i 9e för "mitt högsta goda" - här finns inte en anstymmelse av att leda världen för världens bästa utan enbart en extremt självisk nations önskan att likt Kräftans sjukdom cancer smitta ner cell efter cell, land efter land, för att säkra det egna monstrets överlevnad. USA-horoskopet har påfallande paralleller med vattenmonstret Hydra som jag tyckte var en bra illustration av den irrationella näringssjälen som aldrig på några villkor får dränka den rationella Luftsjälen. Inte om människan (en luftens andevarelse) ska ha någon chans, i vilket fall.

USA skulle alltså kunna starta storkrig i utlandet inom utlandet inom bara några år och detta för att själviskt söka motverka nationens inre sönderfall. 

Som synes bygger denna spekulation på att man håller ögat på en mängd punkter samtidigt i horoskopet - USA-kartan är minst lika komplext sammanflätad som den svenska. De amerikanska hushållen (Månen) och deras välmående är t.ex. beroende av att USA tjänar på handeln (Merkurius) med utlandet och handeln i sin tur pekar rakt mot rötan i USA (planeterna i 8e och även det själviska 11e idealhuset). Jag har kommenterat USA-kartans snåriga turer flera gånger tidigare, men varje gång man låter blicken löpa över sammanhangen ser man något nytt...

Ja, så kan en amatöranalys av de kommande årtiondena utifrån en ytlig granskning av Dasha-cyklerna se ut.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.