Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)torsdag 30 november 2017

Hollywood Films presenterar:
Olson-Olson-Olson i The Darkening!Enligt DN verkar Aftonsluddrets senaste publisher ha trasslat till det för sig rörande någon politiskt korrekt rapport om tidningsredaktionen, enbart syftande till att återskapa lite respektabilitet för tidningen. Dvs. ett stycke falsk propaganda. Fastän chef fruktar hon det personliga ansvaret för Dokument 2.0 om kvinnors situation på arbetsplatsen. Det verkar i mina ögon göra henne direkt olämplig för chefsbefattningar!

Så, utan vidare kommentar repriseras kartan för födelsedygnet, tidigare diskuterad 2016: - man kan notera att skurken i det äldre inlägget var DN medan "läckan" här vänder sig just till denna tidning.
 Ur ett makthavarperspektiv passar sig virtuella solascendenter väl och Jungfrun är förvisso ett merkuriskt tecken. Det har ofta tittat fram i alla de stickprov på svenska journalister jag gjort under åren av bloggande. 

Kanske fastnar tecknet i minnet bara för att man i förhand vet att Merkurius har med kommunikation och det skrivna ordet att göra... En snabb koll av cirka 9900 sparade kartor ger 118 stycken taggade "journalist" (svenska och utländska) Tyvärr skapade jag taggen "media" för några år sedan och den ger mer än 600 träffar. Den täcker en blandning av ytliga tv-människor och tidningsmedierna och jag nöjer mig med att undersöka halten av "Jungfru" i de 118. 

Granskningen är enklast tänkbara med sökmönstret SO-SA.VIR i programvaran Zet. 48 av 118 är nästan 41%. I en slumpmässig kontrollgrupp med 1000 datapunkter 432 placeringar i Jungfrun eller cirka 43%. Mitt intryck var falskt! Jungfrun förekommer inte oftare i journalisthoroskop än i massans. Bra att rensa de grillerna ur huvudet!


Utvikning. Som tydlig Luft-merkurier blir jag förstås nyfiken på planetens andra härskarläge, Tvillingarna, som är mer genuint knuten till kommunikation. Det finns ju något bonnigt, materialistiskt och skörde- eller profitorienterat över Jungfrun - se inte minst Saturnus/Skördemannen i Jungfrun i USA:s 11e hus. Vad är USA:s mantra? PROFIT IS GOOD, jag till och med GIRIGHET ÄR GOTT. Det amerikanska nationalhoroskopets osundhet har kommenterats flera gånger tidigare, senast igår...

SO-SA.GEM ger t.o.m. aningen sämre utdelning, 46 av 118 eller 39%, men det är helt klart bara små slumpvariationer man ser. Kontrollgruppen har 415 placeringar i Tvillingarna, dvs. 41½%.Men Olsson-Olsén har Fredrik Reinfeldts problem: Jungfrun är inte ett modigt tecken (för hjältemod, se en dominant Mars eller Lejonets tecken), utan ett tjänartecken som söker hålla sig utanför skottlinjen, exakt som O-O nu gör. Redan soltecknet skapar frågetecken för just lämpligheten av ledarskap, och osäkerheten blir än större när man ser att hon, precis som den fysiska Jungfruascendenten hos f.d. ledaren "Stridshingsten" Reinfeldt har Merkurius begravd i det världsligt ineffektiva 12e huset.

Ledarskapsförmågan hämmas ytterligare av att Mars står i Vågen som alltid vill "delat ansvar" eller kooperativ verksamhet. Extra pikant är att detta VAR en punktjej i sin ungdom och då förmodligen med vänsteråsikter. Ändå har hon, född samma år som Reinfeldt, gruppsociala Saturnus i 6e fiendehuset, vilket får henne att som individualistisk Jungfru frukta och ogilla kollektiva manifestationer.

O-O vill tvinga fram NAMNEN på de 80 som vittnat i Dokument 2.0, helt i linje med Sol-Jungfruns besvär med sin disponent Merkurius i 12e "bakom-ridåerna-huset" - ett anonymiserande hus skulle man kunna säga. Den här aspekten samverkar illa med att Saturnus i den samfällda Vattenbäraren ur Jungfruns perspektiv är en olycka och en källa till fiendskap (jag och min framgång kan komma på kant med de övergripande värderingarna). För buffligt ledarskap man kan också misstänka Storkorset i Tamas guna, Mörkrets kvalitet. 

Det är typiskt att den i grund och botten omedvetna O-O, en vane- och instinktsmänniska inte kunde tillgodogöra sig Staffan Heimersons krönika i hennes tidning - se hans företrädesvis ljusa horoskop (Sattva guna)! Man skulle kunna tro att Ljuset upplyser Mörkret men se, så fungerar det inte. Se bibelcitatet: Ljuset var i världen men blev inte mottagen. Ljus och Mörker tillhör så att säga den fixerade skapelseordningen och de är inte relativa, de kan inte byta karaktär. Det finns ingen chans i världen att en dominant sattvisk natur på sikt kan kommunicera med en tamasisk och Reinfeldt (Storkorset i Tamas) blev till sist känd som partiledaren som tystade ner sitt folk, precis som nu O-O gjort.

Nu har Olsson-Olsén gjort självmål två dagar i rad - först sparkar hon veteranden Heimerson för helt harmlösa uttalanden och nu sviker hon alla kvinnor på redaktionen med något löst löfte om att Dokument 2.0 alltjämt kan användas efter "bearbetning".Bonusspaning

Med dårens envishet provar jag nu enbart Merkurius placering bland de 118 journalisterna. Bloggen valde ut två mycket särpräglade kategorier, mördare och homosexuella och, se, genast steg Månen resp. Mars fram i deras "fallna" lägen och gav det traditionella schemat en viss bekräftelse. 

Å andra sidan har jag aldrig fått Saturnus att framträda i något sammanhang, men jag kanske ställt fel frågor till materialet. Att den inte ville visa sig dominant bland naturvetare var ett litet bakslag för astrologin eftersom Saturnus som härskare över Jordtecknet Stenbocken borde ha en naturlig koppling till förståelsen av hur den simplaste delen av naturen är organiserad - den som visar sig via det konkreta Jordelementet. 

Den hysteriska växtorganisatören Carl von Linné hade t.ex. Stenbocksascendent och även Saturnus i ett Jordtecken, invid fienden Solen i Oxen. Närmare ren "rasbiologi" går det inte att komma: för dessa människor finns bara den kroppsliga ytan, att gå på djupet (eller upp i tankehöjd) ingår inte i den Jord-relaterade predispositionen. (Vilket inte hindrar att en och annan jordbo likväl via viljekraft kan höja sig över den enkla empirikerns nivå.)

Här är utfallet för Merkurius i de 12 tecken, och man kan påminna sig att Merkurius aldrig befinner sig längre än 28 grader från Solen.


Merkurius 118
journalister
Kontroll
1000 st
16
(13%)
68
(7%)
13
(11%)
80
(8%)
5
(4%)
76
(8%)
4
(3%)
89
(9%)
8
(7%)
83
(8%)
9
(8%)
84
(8%)
9
(8%)
87
(9%)
9
(8%)
100
(10%)
16
(13%)
86
(9%)
8
(7%)
87
(9%)
11
(9%)
91
(9%)
10
(8%)
69
(7%)
Snitt:
~10 (8,3%) ~83 (8,3%)
Variation
rel. snitt
±5%
Variation
rel. snitt
±2%

(Googles system Blogger är så buggigt att det inte går att korrigera färgerna som av råkat kladda ner journalistspalten. När jag rättar till svart och sparar om sitter färgerna ändå fast och att manuellt ändra en massa koder är för tidsödande...)  

Som synes är kontrollgruppen i princip stabil trots att den astronomiska situationen är mer komplex än tabellen låter påskina. Utöver antalet Merkuriusplaceringar delat på de 12 tecknen kanske man borde kompensera för Merkurius rotation kring Solen där den antingen kan ligga ett tecken tidigare, i soltecknet, eller ett tecken före. Jag är inte statistiker så jag vet inte hur man hanterar detta. Men kontrollgruppen avviker bara plus-minus 2% från medelvärdet och hade journalistgruppen med dess 5% avvikelse också bestått av 1000 datapunkter, då hade vi haft ett intressant resultat på hand, ett som påminner om Claudius Ptolemaios antika påstående att det existerar en astrologisk effekt, liten men dock. 

Nu är journalisterna bara 118 till antalet och man skulle kunna misstänka att slumpen är mer nyckfull med en liten grupp. Det intressanta är dock VILKA Merkuriusplaceringar som står för avvikelserna. Först är det förbluffande att se hur illa den naturliga journalistplaceringen Merkurius-i-Tvillingarna gör ifrån sig. men ännu en gång (det har hänt förr!) verkar det kvantitativa testet avslöja en "principiell axel" i zodiken i anslutning till frågan/ämnet. För Merkurius-Tvillingarnas klena representation bland journalister kompenseras för på zodiakens motsatta sida, i den vidlyftiga Skyttens tecken! 

Så det är i själva verket detta som motiverar en journalist? Inte den exakta och logiska faktahanteringen (Tvillingarna) utan äventyret (Skytten) och utsikten att få resa (i fantasin om inte annat) till platser få besöker? Man påminns om att den grekiska mytologins kenturer var berusade rumlare som ständigt sökte få till det med de kvinnliga satyrerna. Den visa kentuaren Kierson är närmast undantaget från regeln. Märkligt hur väl denna lägre sorts kentaur stämmer in på missförhållandena på Aftonbladets redaktion (och andra) och hur Me Too-rörelsens klagomål länkar in med detta oväntade fynd av "journalistens typ av intellekt".

Att också den nyfikna och unga Väduren i samma Eldelement som Skytten når lika många placeringar tyder på att journalistik i dag, i västerlandet, attraherar äventyrslystna människor snarare än exakta rapportörer! De allra flesta av dessa 118 är nu verksamma svenska journalister men möjligen avslöjas här en universell tendens som faktiskt känns logisk. 

Det sägs ju att motsatta tecken i någon mån speglar varandra och den här studien får mig att börja misstänka var vi har Merkurius i positivt härskarläge i Tvillingarna: dessa är räknenissar, ekonomer eller handelsmän! Eller datanissar - varhelst den abstrakta världen av siffror ligger i förgrunden. Som jag sagt många gånger: Luft tangerar det grekisk-platoniska begreppet NOUS, den Rationella Själen som dels är kosmos högsta nivå och dels den höga och eviga delen i människans själ.

Dessa upplevelsetörstande journalister i Eld - söker bara visuell stimulans - och det är inte konstigt att all journalistik utom möjligen den tyska är en dummerjönsarnas journalistik med STORA BILDER och pyttelite text, allt i linje med det visuella Eldelementet. Som bäst kanske man kan säga att journalistskrået önskar PÅVISA saker och ting och för det dras till megafonprincipen Eld. Den här lilla pilotstudiens intressanta fynd motiverar till en uppföljning med en större datamängd. Problemet är alla dessa figurer taggade "media" - hur många av dem är bara ambitiösa narcisisster? Men kanske är de av samma sort som det här fyndet antyder: chanstagare och lycksökare...

Varför saknas då Eldtecknet Lejonet? Kanske för att dess naturliga känsla av majestät och stolthet får det att se ner på journalisten, som en springpojkesyssla under dess värdighet. Bloggarens ena bror, Vädur med Lejonascendent är en senkommen egenföretagare med anställda. Han gjorde mig besviken genom att utan etisk nivå och naiv inför de stora rättvisefrågorna föreslå mig att söka jobb via någon av dessa pooler på nätet som uppstått på senare år. Genom dessa pooler tvingar kapitalistfascister prekariatet att likt gladiatorer på den romerska arenan slåss mot varandra om arbetstillfällena genom att inför överheten - arbetsgivaren Lejonet - bjuda under varandra i hopp om att säkra ett kort projektjobb som i princip bara låter vår tids slavar överleva från en dag till nästa! 

Självklart vill inte fascistoida ledarlejon nedlåta sig till allt det "spring" som prekariatets typiska arbetsslag - eller journalistiken som också jobbar med korta ledtider - innebär. Därför, gissar jag, saknas Lejon-Merkurius bland Eldtecknen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.