Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 28 november 2017

Bernie Sanders och horoskopets sjätte hus (introvertism)
I slutet av en intressant Aftonbladet-artikel om partiernas och deras PR-byråers efterblivenhet i det snabba internets tid, läser jag att Bernie Sanders lustigt nog för att vara en socialist inte är en "people person", ingen social eller folklig natur. 

För att kunna studera en sådan faktor, graden av extro- eller introvertism, krävs en känd födelsetimma. Vartannat tecken är ju positivt eller negativt polariserat och ascendenttecknet är viktigast av alla. Det kan finnas hur mycket utagerande Eld som helst i ett horoskop men täpper ascendenten till blir det ändå något krystat eller krampande på den personliga nivån.

Och det är just det som händer i fallet Bernie Sanders! Med den mäktiga Solen i Lejonet i maktens 10e hus är han uppenbarligen helt hemma i talarstolen, huvuden högre än alla andra, men plockar man ner honom från sin officiella identifikation med ledarskap och gör honom till en vanlig människa på plattmarken, ja då är det som man möter en helt annan människa! Lejonet har på många sätt sin motbild i en Skorpionascendent, de representerar liv och död respektive, och där Lejonet är direkt och alltid otvetydigt, där är Skorpionen tillsluten och hemlighetsfull. Båda har stolthet och är omedgörliga (typiskt för alla de fyra tecknen i Tamas guna), men Skorpionen är den som mest av allt värnar om sin integritet. Jag känner eller har känt människor med Månen i Skorpionen och faktum är att några av dem är bland de snålaste med att bjuda på sig själva jag varit med om. Inte ett ord om de egna känslorna eller perspektiven på livet släpper de fram och efter så många års snabbkontroller av folk som skapar rubriker har jag börjat misstänka varför: sinnelaget i Skorpionen mörkar eftersom den någonstans vet att dess äkta känslor är så mörka och ibland destruktiva att de inte kan accepteras i normala sociala miljöer. (Se hur Månen i Skorpionen genast tog ledningen i testet av mördarhoroskop och sedan behållit den genom flera påfyllningar av mer data.)

Bernie Sanders har visserligen inte Månen i Skorpionen men ascendenthärskaren Mars står riktigt svagt i 6e huset som passande nog korrelerar med tjänare och slavar - våra dagars lönearbetare, dvs. nästan hela befolkningen. Dessa är underhuggarna och handräckarna som bär upp Eliten i 5e ledarskapshuset och ska man hårddra frågan om överhet och underklass så tecknar Bernie Sanders en väldigt fin bild i 5e ledarhuset: han ser FOLKET (Månen) och särskilt då samhällets svaga som de verkliga ledarna, en slags kristen tvärtomberättelse som den galne Friedrich Nietzsche med sin proto-nazistiska vision om övermänniskan skulle ha hatat.

Nu har vi plötsligt två dominanta budskap från Eldelementet som finner sig inspärrade bakom en mörklagd och försiktig Vattenascendent! Både Solen (Bernies djupa själsidentitet) och ascendenthärskaren själv, begiven att göra framstötar i den offensiva Väduren (och måhända å sjättehusets folk: lönearbetare och andra typer av trälar), men denna mörka Mars-eld aspekterar ascendenttecknet via hinduismens 210-gradersvinkel - dödsaspekten - vilket utlöser Skorpionens terror (djupa fruktan) för döden! Skorpionpersonligheten låser sig här betydligt mer än genomsnittligt pga. Mars placering.

Men även om Bernie Sanders födelsetid varit okänd hade man kunnat förutsäga en viss blockering mot den normalt ohämmade utlevelse en Sol i Lejonet tecknar. Han har t.ex. inget mer i Lejonet och intellekt och adaptionsförmågans Venus har redan gått vidare till den distinkt introverta Jungfruns tecken. Solen må känna sig utvald till stora ting, till ledarskap, men orden som Merkurius-kommunikationen i Jungfrun producerar är dämpade och mer artikulerade än ett Lejons. 

Även sinnelaget i Fiskarna dämpar utagerandet eftersom Månen i Vatten lekande lätt absorberas i Jordelementet där man hittar Månens disponent (i Oxen).

Men dessa är bidragande faktorer till den kända Skorpionascendenten och understryker att Solen i Lejonet enbart är Bernie Sanders tiondehuspublika rollspel. Politikerns ascendent avslöjar också något som jag inte tror jag hittat i något horoskop utöver mitt eget: en Saturnus sjunkande i väster i sitt mäktigaste världsliga läge (Saturnus som Liemannen blir aldrig starkare än när dagen ska till att dö), och inte bara på väg ned i väster hur som helst utan ytterst nära en exakt opposition till ascendenten. 

Bloggaren har nu dessa två positioner i positivt polariserade tecken men för den arme Bernie Sanders aktiveras här den negativa polaritetens mest hämmande version, den sataniska axeln som får individen att känna att "anden är måhända villig, men kroppen är svag". Vad än Lejonet signalerar från talarpodiet är det en betydligt mer försiktig och rent av timid individ man möter via ascendenten, öga till öga. Saturnus är känd för att vara en "försiktig general" som aldrig förhastar sig. Ur Bernie Sanders jag-perspektiv är Saturnus dessutom en motpart som fungerar som en potentiell överman eller makthavare och det bidrar heller inte till smidighet längsmed "jag & du"-axeln (1a till 7e), särskilt inte som Sanders via sin ascendenthärskare Mars i sjätte olycks- och fiendehuset har en märkligt färgad självbild av en "olycka" eller en fiende som möjligtvis projiceras på sina politiska motståndare men även på alla de människor han sjundehusallierar sig med. Han har med andra ord en svår och kanske tvär personlighet. 

Om det vittnar också Satans stjärna i 7e partnerhuset och jag kommer här att tänka på Bob Dylans Skorpionascendent och starkt betonade Oxe - hur många tusen gånger har han inte stått på ett talarpodium - en scen - och framfört sina låtar för folk, men hur introvert och omöjlig att umgås med verkar han inte vara! Och vad var det där för slingrande i anslutning till Nobelpriset? Kanske en parallell till Sanders och som visade att Dylans publika figur är en hela annan än personen (ascendenten). 

Om det är sant att Dylan faktiskt klippte ut delar av sitt tacktal från sajter med litteraturtips för skolungdom visar det att hans Skorpionascendent har t.o.m. större problem än Bernie Sanders att släppa på integriteten och bara vara sig själv. 

Kanske har vissa varianter av Skorpionascendenten ingen utvecklad personlighet? Kanske är detta zodiaktecken så uppfyllt av just temata som "gardera", "försvara", "blockera" - tecknet skulle i så fall indikerar en själ med dålig karma som flyttats över från ett tidigare liv så att i någon mening en ny "skorpionkropp" föddes till denna värld och där tecknet markerar att denna kropp innehåller en själ som delvis fortfarande är kvar på "andra sidan", och inte helt färdig med att assimilera det förra livets upplevelser. 

För så är det ju: när NATUREN sluter sig i sin matsmältningsfas för att integrera psykets upplevelser - Naturen ÄR Psyket, ÄR Världssjälen och människans vegetativa själ - då blir individen okontaktbar eller introvert. Om Vattentecknet Fiskarna via Ljusets kvalitet (Sattva guna) representerar tillägnelse på känslonivån av nya erfarenheter, medvetandevidgande erfarenheter, då blir Vattentecknet Skorpionen raka motsatsen där det otjänliga ska skitas ut och pressas bort ur systemet. Skorpionens sociala förmåga är med andra ord lika aktiv som en människa som satt sig på skithuset för att exkrementera (Mörkrets kvalitet eller Tamas guna)! I det läget är man inte värst social. 

Naturens assimilationsfas ligger i själva verket mittemellan Fiskarna och Skorpionen - i det passionerade (Rajas guna) Kräftans tecken. Som "mellankvaliteten" Rajas och som Månens tecken ser man här Naturen i ett nötskal: månfaserna illustrerar Kräftans variabla natur över tid, öppen och hungrande eller sluten, sovande och assimilerande psykiskt stoff. Under nattdrömmen bygger och reparerar vi våra själar!

Sigmund Freuds banala teori om att drömmar enbart skulle vara "dagrester" påminner om Skorpionen och dess analöppning - den är drömteorin menar att nattens upplevelser enbart är psyket som bajsar. Det säger något om västerlänningarna att de kunnat sjunka så lågt i förståelse av Livet att sådana här teorier faktiskt tas på allvar! Däremot kan den gamla astrologin ringa in och förklara varför vissa havererar så fullständigt i vishet och förståelse. För en del handlar livet faktiskt bara om födointag och elimination. Se Sveriges stadsgator överfulla av dårar med sina stegräknare, människor som är ute på en sådan rundtur i förhållande till vad livet egentligen handlar om att de inte kan räknas tillfriskna under detta jordeliv.Granskar man Freuds horoskop och söker efter den himmelska förlagan till hans banala dagrestteori närmast ropar den ut sitt budskap. Månen (assimilationens, natten och vilan) befinner sig i den simpla näringsmänniskans tecken Oxen men i 8e skorpioniska huset för exkrementationsfasen. Säg inte att inte astrologin känner oss bättre än vi själva gör! Förutsatt att man håller fast vid den antika zodiaken som denna blogg med nästan bara Himmelen som vittne skriver från landet som vände Gud ryggen och där Gud i sin tur gav som en munsbit åt den Store Satan och korruptionens drivkrafter.

*****

Freuds horoskop innehåller fler nycklar till psykologiska termer som blivit nästintill allmängods. Överföring och motöverföring kan t.ex. enkelt ses i den jag-förvirrade axeln mellan jaget och partnern, mellan Vågascendenten och Väduren i 7e där ascendenthärskaren Venus befinner sig och därtill uppblåst via hybrisdemonen Rahu. En typisk indikation för gränslöshet och tendensen att gå in i andras liv och tro det är en del av det egna. Freud var inte mycket lagd för varken det metafysiska eller det övernaturliga (men han tycks ha blivit lite mer vidsynt mot livets slut - när Fan blir gammal blir han religiös).

En psykolog i med modifierad freudiansk hållning var Jule Eisenbud. Han var samtidigt parapsykolog och innefattade även telepatisk tankeöverföring i det terapeutiska fenomenet "överföring och motöverföring". Eisenbud beskriver i sina böcker häpnadsväckande exempel på klärvoajanta förnimmelser mellan psykolog och klient - material som pga. tystnadsplikten sällan när allmänhetens kännedom.

Här är Eisenbuds korta dödsruna i New York Times. Han var en av stadens mer prominenta psykologer men samtidigt indragen i en parapsykologisk skandal med en Ted Serios som allmänt uppfattades som bluffmakare. Eisenbud kritiserades för metodologisk naivitet.


Psykologens födelsetid saknas men tar man Solen i Skorpionen som förstahus, ramlar både soldisponenten Mars-i-Vågen och intellektuella Merkurius in i 12e huset, ett hus varom det 1a inte vet mycket! Intresset för parapsykologi ("det övernaturliga") är en möjlighet med en sådan här placering, men det är möjligt att en viss naivitet kommer på köpet. Jag har inte studerat motpolerna cynism/naivitet och deras astrologiska signaturer... 

Det är intressant att både den här psykologen och brittiska allmänläkaren Arthur Guirdham med sina studier av individer som plågades av minnen av tidigare liv har den mystiska blandningen av Luft och Vatten, av rationell själ och reflexerna i den irrationella själens Vatten av kunskap på en högre nivå... Guirdham formulerade den intressanta hypotesen att psykisk sjukdom kunde vara själens sätt att dissociera sig från sin synskhet  sådana fall där tidigare liv-minnen var av plågsam natur. (Själen är till sin essens allvetande eller synsk bortom begriplighet men "dummar ner" sig för att kunna fungera som människovarelse.)Se även ett kort omnämnande av Jule Eisenbud från bloggens första år, 2009.

7 kommentarer:

 1. Månen i skorpionen: Jag håller med om observationen, för både min mamma och farmor har/hade månen där, och båda är/var väldigt reserverade personer. Speciellt min farmor, som dessutom hade mars i attack från lejonet. Ingen kom henne in på livet. En gång snäste hon av en kusin till mig som bad henne berätta om när hon var liten med: ”Det är ingenting att prata om!” Barndomen var visserligen kanske inte så rolig, men det finns ju många som gärna pratar om sin olyckliga barndom... det kan ju funka som terapi t o m, men antagligen inte för skorpionmånar...

  När jag tittar på Bernie Sanders horoskop ser jag att det är väldigt likt min dotters. Alla planeter i samma tecken, utom mars (som hon har i lejonet). Och hon har vågen stigande istället, så det är ju förstås skillnad. Ändå känner jag igen det där med skyggheten – lustigt nog var det bara häromdagen, när vi var på en marknad som jag sa ”Du är väl inte folkskygg heller!” när hon sa ”hoppas jag inte träffar någon jag känner igen!”. Och medan jag skriver det här minns jag att när vi var på väg på cykel till en marknad i somras så tvärvände hon när vi närmade oss, och såg allt folk. I linje med det är hon trots ”sceniska lejonet” helt ointresserad av framträdanden, teaterspelande osv, till skillnad från mig. Men venus ligger ju i 12:e... Som tur är hon social i mindre sammanhang, och har aldrig haft problem med att få kompisar.

  Och apropå skorpionascendenten: Jag lever ju med en, som dessutom har mars, merkurius och ketu i tvillingarna och där finns en märklig blandning av i vissa sammanhang en väldigt social och i andra sammanhang en väldigt skygg natur. Snudd på folkskygg i större sammanhang och med okända personer och på okända platser. Men extrem pratsam på hemmaplan och i kända sammanhang. (Man skulle ju kunna argumentera för att dottern har rent biologiskt ärvt faderns egenskaper... men i så fall syns det även i horoskopet.)

  Själv har jagf.ö. har samma ascendent och månplacering som Freud, men för mig är då drömmar ingen skitsak! :-) Men så har jag också ”drömmens hus” starkt betonat. I likhet med Freuds mer andligt inriktade kollega...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för din kommentar som bekräftar och vidgar till ytterligare teckenkombinationer. Eliphas Levi eller om det var Grant Lewi, skrev en bok utifrån de 144 kombinationerna av sol- och måntecken som jag girigt slukade just som jag börjat med astrologi. När man accepterar den sideriska zodiaken uppstår problem med sådana "kokböcker".

   Att min gamla husgud Charles Carter skrev så bra har jag alltid misstänkt beror på att han skrev utifrån de antika principerna (Ptolemaios, Manilius), dvs. på principnivån, och inte tittade alltför noga på utfallet i verkliga livet. Jag tror västastrologer är omedvetna om att de silar bort och mörkar för sig själva de många gånger när inte tecknen alls stämmer. Minns själv hur jag hittade på "förklaringar" till den Måne i Kräftan på ascendenten som jag aldrig passade in på. Syrran jublade i sin hem- och barnkärlek när hon "slapp" vara ett Mån-Lejon och flyttade sinnelaget till Kräftan.

   Jag hittade fullständigt hem till mitt sanna psyke med Månen från känslo-kräftan till analytiska och kommunikativa Tvillingarna. Med även Solen i Luft, för min del, händer inte så mycket och det är mer intressant att studera kombinationer där tecknen skär sig. Taggen "dissociation"/Luft-Vatten har fått hundratals inlägg, Jordo-Vatten eller "rationalism" inte alls många eftersom det är så odramatiskt.

   Radera
 2. Således är 8e huset att betrakta som zodiakens verkliga och bokstavliga "skithus". I bästa fall (får man anta) med uppdrag att rena och rensa ut det som nu hamnat där...

  Själv har jag sideriskt min Sol-i-Oxen här och är således med denna tolkning på jorden för att rena denna arma Själ från en trött Oxes materialistiskt ansamlade dynga! Inget särskilt angenämt uppdrag vill jag påstå och jag tycker placeringen känns rätt träffande. Ibland känns det verkligen som om jag "svalt gift" och osunda doser skorpionsk bitterhet tränger fram ur själsporerna! :-)

  Samtidigt som Solen-i-Oxen-i-åttonde känns ungefär som det minst roliga man kan tänka sig ("att skita en oxe ur sin Själ"?) så är det ju så märkligt för Våg-ascendenten att Solen är en verksam illgörare och således "bör" infinna sig i något av de "onda" husen, så varför inte det åttonde...

  Hur som helst så känner jag att det kan ligga mycket i "skithus"-symboliken för detta hus och tyvärr är det väl också så att en sådan placering inte är något som "går över vid 36" som man hade kunnat hoppas, utan är något som mer eller mindre kan antas definiera en inkarnation. Ljusa kringbudskap är nog avgörande för att väga upp och balansera den negativitet som onekligen kan följa när Själen besöker Skorpionens hus så att "toabesöket" kan bli konstruktivt och inte medföra ännu värre följder för Själen. På detta vis känns också besök i åttonde som i högsta grad Riskfyllda åtaganden, helt i analogi med Skorpionens symbolik samt "toalett"-metaforen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. :-) Ja 8e är skithuset! Den brittiska astrologen Charles Carter kallade det "sophögen" och jag kanske undermedvetet plagierat hans tanke här och kopplat den till ett av Skorpionens fysiologiska områden.

   På ett fåtal sajter med hinduisk astrologi har jag sett referenser till 8e som en slags motsats till 5e husets goda karma, att 8e skulle innebära gammal dålig karma som släpas med in i detta liv och det nya horoskopet.

   Men detta hade jag redan långt innan spekulerat över just genom att "purva punya" (5e) logiskt krävde en motbild vilket, resonerade jag, skulle bli det 8e, i linje med Lejonet som liv och Skorpionen som biologiska degenerationens och dödens princip.

   Mitt intryck är att 8e inte är så hemskt som det kan verka och ibland löjligt tursamt. Det står ju för arv (2a ekonomihuset relativt 7e-huspartnern) och nyligen visade sig en manlig bekant med Solen i 8e ha gift sig "smart" och han kan sluta arbeta pga. av att familjen ärvde åtskilliga miljoner. Jag betvivlar att han var medveten om att hans blivande hustru hade fastighetsägande släkt en gång i tiden, men eftersom soltecknet är Oxen (pengar) och han knappt gör annat än läser ekonomiartiklar och talar om prylar och i termer av deras värde, skulle man kunna misstänka att han, från enkel och inte alls rik miljö, haft en lycksökartendens, särskilt som Månen står i ett statusorienterat tecken...

   Men jag har andra fall som inte alls uppvisat några missljud alls med 8e, även om skorpionens förstoppning kan anas i några fall och då resulterar till individer som går och håller på skiten vilket visar sig som en besvärad natur, rätt snarstucken.

   Eftersom du har Oxen här så kan man väl spekulera att det finns en gammal materialist i dig från ett annat liv som i detta ligger på avveckling! Jag har liknat 8e vid en judisk genizah. Man brände av respekt inte sönderlästa böcker (rullar) utan "begravde dem" i ett rum där de fick ligga och ruttna bort, ungefär som radioaktiva restmaterial isoleras och förvaras tills de ingen skada längre gör.

   Åttonde är i den meningen inget viktigt hus, det är rätt passivt, lite vid sidan av, och betecknar möjligen upplevelsen av en frånvaro av något slag (den numera rika bekanten är en inpiskad materialist och helt ointresserad av andlighet).

   Solen som individuell karriär tycks inget höjdarbudskap om den ligger i 8e men när jag tittar på filmstjärnor (som jag har flest horoskop med känd födelsetid av) så har 30 st av 388 Solen i 8e. Medelvärdet är 32 placeringar per hus, så 8e har uppenbarligen inte hämmat möjligheten att bli stjärna! Tvärtom kanske 8e huset ger en "sex appeal" som är gynnsamt i filmstjärneyrket, men jag har aldrig gått igenom dessa 30 för att bedöma om de mer än filmstjärnor med Solen i andra hus lever på sin "animala magnetism".

   Radera
  2. Ha, där ser man, det finns hopp! ;-) Visst är astrologin som en lök eller "rysk docka", där tecknen och husen kan avslöja sig ur en mängd olika skepnader och aspekter, bland med "högre" eller "lägre" konnotationer...

   Det känns såklart som ett dåligt omen att se sin Själ släpas i Gyttja genom Dödens hus men kanske gör jag fel här i att tillskriva Solen för mycket symbolik i termer av Vittne (Atman i bemärkelsen "den som upplever" och "drabbas") vilket kanske snarare är Månens roll?

   I så fall får jag väl nöja mig med att skylla en allmän världslig valhänthet på Solens placering (Handlingsmänniskan har gått på toa!), och leta efter den rena "olycksaligheten" via Månens disponentkedja; 5e - 12e(!) - 9e!

   Det är generellt intressant hur man astrologiskt kan skilja på Handlingsmänniskan (inkl. intentioner) och Upplevaren/vittnet ("livskvalitet") när man tittar på himlen. Många "goda" människor får ju liv utan mycket lycka, och många praktsvin njuter ju livets glada dagar medan dom är här! Och allt däremellan såklart :-)

   Radera
  3. Gör ingen helig ko av mån- och solascendenten. Det är bara nödhoroskop eftersom klockslag så sällan går att hitta. Hinduisk astrologi använder solascendenten för att söka verifikationer på t.ex. karriärbudskap i det primära horoskopet medan Månen på motsvarande sätt kan ge ett andra omdöme i mer tillslutna frågor...

   Radera
  4. PS. Vittnet är Solen medan Månen är psyket som är direkt sammanlänkat med de kroppsliga sinnena. Nattplaneten är alltså "mindre andlig" än den dagverksamma Solen - rollerna kastas om när det är metafysik man diskuterar.

   Solen i 8e kan - i termer av kognition - tolkas som att varseblivningen är färgad av upplevelser som ännu inte är färdigjobbade i själen, den lyckosamma Sol-Oxen-8e har t.ex. arbetat hårt med hämmande dyslexi i sitt liv och tycks ibland missuppfatta ting som om han bar på ett dolt filter. Jag har helt utan objektiva sakliga skäl anatatt han varit en grym välbeställd romare (patricier) i ett tidigare liv. Säkert mycket annat också men detta är en identitet jag förnimmer genom egna tidigare mellanhavanden med samma själ. I ett annat liv var han min sadelmakare och då var det jag som hade en maktroll. Ingenting verifierbart naturligtvis, utan mottaget via intuition och nattliga drömmar...

   Radera

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.