Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 28 oktober 2017

Varför ens fråga Vetenskap och Folkbildning?

DN försöker tona ner sin sekulära och religionskritiska linje genom att blanda in en vag röst från religionsforskningen för att fejka neutralitet. Men artikelns huvudpoäng är förstås satanistprästen och biologen från propagandaorganisationen Vetenskap och Folkbildning (med kopplingar till staten)

Artikelns propagandasyfte går i dagen redan efter ett par meningar när skribenten kastar ut sig ett falskt påstående och sedan snabbt skyndar vidare utan att låtsas om problematiken i det just sagda:

Vetenskapligt har man inte kunnat hitta några bevis för att det finns någon sanning i att människor kan gå igen efter döden.

Det finns i princip hur mycket material som helst, insamlat sedan 1800-talets slut, men materialisterna ljuger högst avsiktligt eftersom de av princip inte sätter sig in i denna litteratur, denna forskning. Jag har läst all seriös forskning som behövs för att veta hur falskt påståendet är, men kan åter nämna  tegelstenen IRREDUCILE MIND (Rowman & Littlefield, 2007) som garanterat skulle sätta myror i huvudet på den skeptiker som faktiskt läste på inifrån ett uppenbart fruktat territorium: psyket eller den lägre "spegelsjälen".

Normalt likställer bloggen astrologins symbol Vattenelement med den Irrationella Själen - naturens insida, men i Platons mening kunde man också tala om en spegelsjäl som mottar Formerna från en annan verklighetsnivå och som människans inre psykiska substrat förvisso inte överlever den fysiska kroppens död någon längre tid, med mindre den här subtila "vattenkroppens" bärare har en fixering vid "denna världen" och fastnar här som en osalig ande.

Dags igen för den här bilden som illustrerar senantikens komplexa själsuppfattning som åtminstone fr.o.m. Plotinus (200-talet) men med förlagor i Platon femhundra år tidigare betraktar elementen som levande väsen och tillika medvetandetillstånd. Det säger sig självt att det är lönlöst att ställa frågor om det övernaturliga till en biologiprofessor som VoF:s Dan Larhammar som själv fötts till detta liv för att göra nytta inom just bara själens mantelfåll, den "cellbiologiska" delen av Naturen i dess lägre, irrationella hälft. 
Det är här nere, med akut risk att klibba fast i den onda materien (Jord tillhör inte platonismens tredelade själsstruktur) som vi hittar dem som via aggregationen av Jord och Vatten och de dödliga säsongsblomstren, de enskilda kropparna, ligger närmare en förnekelse av högre verkligheten eftersom deras mer eller mindre förträngda dödsskräck blockerar allt friskt tänkande.

Hade DN haft hedervärda avsikter med artikeln skulle Larhammar inte ens behövt tillfrågas eftersom satanismens enda agenda är att framställa denna världen som den enda. Och till denna världens herre hör naturligtvis hela den medicinindustri som är en så viktig del i den svenska ekonomin och som gör det så viktigt att alla i propagandamaskineriet är eniga om vilken världsbild som ska stöttas.

Larhammars karta har kommenterats tidigare men det är värt att påminna sig var han hör hemma i själens hierarki: bland de fallna som dukat under för Jord och Vattnets förening och som därför vanemässigt söker sig bort från sitt eget själsliga centrum. (Innanför kroppen hittar vi Vattennivån, psyket, känslostormarna. Många kommer inte längre in än till sin "naturliga människa" och har ett ytterst svagt grepp om den rationella själen som tecknas av Luftelementet. Människans motor, hjärtat, ses här som en neutral livgivare som delas av både människa och andra djur.)
Larhammar delar ett problem med någon från de sexförbrytande manssluskarna i MeToo-kampanjen: en naturens sexualdrift i Eld men där den lägre spegelsjälen girigt söker sänka krigaren Mars från högre utforskning till en lägre utforskning av den Vegetativa Själen eller andevarelsens biologiska substrat. Och detta är ju helt perfekt för ett liv i biologins tjänst! Problemet uppstår när man gör detta lägre medvetandeskikt till sitt högsta goda och sin "gud", vilket sker här i 9e huset. 

Det spelar ingen roll i den här solkartan huruvida Månen lämnat Skorpionen för Skytten, det är den utagerande Solen-i-Fiskarna som här arbetar med en ofullständig och felorienterad världsbild och gör det utifrån 10e makthuset. Att låta den officiella maktapparaten styra sitt 9e högre samvete (Mars är tillfällig ägare över 9e huset för filosofi och religion) är bara så fel. Särskilt som Mars undermineras av att dess disponent gått ner till Vattenregionen! Det är som den här människan inte förmår bejaka högre verkligheter än den biologiska eftersom det på något sätt skulle förminska hans egen insats och maktposition!

Intressant nog befinner sig den maktorienterade och offensiva krigarens disponent Jupiter i det lyckosamma 5e huset för lek och kreativitet. Jupiters aspekt till Solen antyder är utmärkt intelligens men den tenderar enligt elementläran att fokusera just den Vegetativa själen (den biologiska realiteten) och göra gott där.

Om bara detta hade varit nog. Men här ser vi ett exempel när biologin slår över i biologism, dvs. man försöker reducera alla erfarenheter till biologi när antikens betydligt skarpare tänkare redan begrundat denna möjlighet och kom fram till att det var precis tvärtom: medvetandet kom först, långt senare det utflöde ur gudomligheten som kallas själen (gr: Psyche) och inom vilken tiden börjar flöda och tingen irrationellt skiftar och avviker från sina andliga förlagor. 

I det fatala sista steget börjar Själen projicera sig in i materia och i samma ögonblick uppstår också vår jordiska kroppslighet, vår fylliga tredimensionalitet. (I nattdrömmarna är vi helt i Vattnets eller speglingens värld, förutom de ytterst få som lämnar BILDNIVÅN helt och hållet och förenar sig med sin rationella själsnivå där vi är lika gudarna...)

Att Larhammars intelligens inte är odelat hög avslöjar 3e intellektshuset som seriöst stör den fina bild som annars ges av den väl placerade cellbiologiska Jupiter-i-Vatten som välsignar den kognitiva kapacitetens Sol. Det senare komplexet tyder på en fenomenal föreställningsförmåga nere i avbildningens medvetandeskikt och jag skulle tro att Larhammar både har en fenomenal syn för sin ålder och ett glasklart minne!

Men 3e huset bjuder som sagt på mothugg. Inte bara är balansens Venus en fiende till Fiskarna i 1a (Venus stasis är motsatsen till fiskstimmets ständiga rörelse). Här skadas Venus dessutom av Satans stjärna, vilket ger ett motiv till att han sällat sig till anklagarsekten Vetenskap och Folkpropaganda (märkligt att lilla Sverige har två så snarlika rörelser, VoF och Humanisterna - Djävulen måste ha bestämt sig för att förleda det här landets medborgare till sista man).

Dessutom står den verksamt onda Venus (oproportionerliga tankar eller omdömen) i opposition till den Stora Illgöraren själv. Att ha Döden (Saturnus) emot sig kan nog skaka om den som fastnat i den lägsta delen av Själen där naturen övergår i ren kroppslighet och dövhet inför de inre dimensionerna...

Nu är Venus och Saturnus planetära vänner, så Venus lägger sig lätt och identifierar sig med formala Saturnus berättelse i dödens Skorpion. Dess berättelse blir förstås också "högsta religion" (9e huset) vilken via Mars disponent nedgraderas till Jupiter-i-Kräftan, en berättelse om att vi enbart är biologiska varelser. Den sataniska axeln (Oxe/Skorpionen) är således extremt stark här mellan intellekts- och forskarhuset och lämnar inte Larhammar någon öppning alls mot de högre världarna. Hans Gud (9e) är Gränsen eller Döden själv (Saturnus) och denna gräns går redan vid "vattenlinjen"! För detta liv hade inte biologiprofessorn tjänat in rätten att se eller tänka längre. 

Hade han bara hållit tyst i livsåskådningsfrågor och ägnat sig åt det han var predestinerad för: biologi, hade horoskopet varit fantastiskt. men som vi ser hittar Djävulen (stjärnan Algol) en ingång via det lekamliga (Oxen) - det som alltid är svagheten vid besöken på denna planet!

Att DN rapporterar att det är så lite som en femtedel av svenskarna som kan tänka sig t.ex. själavandring stämmer väldigt illa med äldre undersökningar i samma fråga. Jag har mindre än tio år tillbaka sett betydligt högre procentsatser! Pågår ett mygel med siffrorna inte bara i förra Alliansregeringen (försvuren till Marknaden) men även inom pseudovetenskapliga lobbygrupper som VoF? Och den okunniga men välvilliga DN-journalisten torskar direkt på desinformationen och förmedlar den vidare.

For extremt suggestivt forskningsmaterial som antyder själavandringens verklighet se inlägg om läkaren Ian Stevenson på bloggen. Grundforskningen på University of Virginia fortsätter efter Stevensons död, och man kan hoppas att den här av svenska satanister helt förtigna forskningsfronten skördar goda resultat så att navelskådare med egna upplevelser av tidigare liv stärks i sin uppfattning av medvetandet faktiskt är evigt, men far runt och prövar olika former och ibland även fantasin om en fysisk kropp. Under dess värsta irrfärder ner i djurriket är det "Jordmoderns själ" som kontrollerar den individuella människosjälen. Som det heter: "man tar seden dit man kommer".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.