Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)fredag 27 oktober 2017

Tredje omgången av bloggens xenofobgranskning


Främlingen, Hades, rövar bort Persephone.
Av Simone Pignoni, cirka 1650.

Det var i september 2014 jag senast granskade främlingsfientliga eller rasistiska horoskop (inkl. nazister) och fann att Månen i Jungfrun alltjämt toppade listan. Dataunderlaget hade då vuxit från den första undersökningens 165 till 277 kartor. Nu har antalet ökat med 27%, till 353, så här kommer en fortsättning.

Kort efter den andra studien funderade jag på nytt över hur stor slumpvariationen man kan anta i mindre datamängder, för hela hela 1000 horoskop räckte det att sätta slumpfönstret till ±30 relativt medelvärdet. Jag upptäckte nu att ±41% för 300 datapunkter (istället för tidigare ±50%) tycktes räcka.

När nu samlingen har vuxit ytterligare måste man krympa slumpfönstret, och frågan är bara hur mycket. Trots att mina resonemang skulle få det att vrida sig i magen på statistiker, som lutar sig mot en hel vetenskap av antaganden, fortsätter jag som icke-matematiker med en mer primitiv logik:

±41% (300 datapunkter)
±30% (1000 datapunkter)

53 fler datapunkter i ett intervall om 700 motsv. 7,5%

Antar man (optimistiskt!) en linjär stabilisering och minskning av slumpvariationen på vägen från 300 till 1000, kan man för 353 datapunkter minska fönstret med 7,5% (±41 x 0,925) dvs. till cirka ±38%
353 xenofober
& rasister
34 27
35 27
27 21
27 33
21 26
27 40
31 27
38 29
21 31
31 36
28 27
32 28
Snitt:
29,4
Signifik.
rel. snitt
(±38%):
<= 18,2 e.
>= 40,5

 

Trots att Månen i Jungfrun här tappar en halv (0,5) xenofob eller rasist till punkten för signifikant överrepresentation är det fortfarande ganska anmärkningsvärt hur denna placering framhärdar! 

Det är precis som i mördartestet där den svaga Månen i Skorpionen fick en stark start och sedan fortsätter att attrahera fler mördare än något annat tecken.

Trots en bit över signifikanströskeln är det också intessant att zodiakens filosofiska axel (Tvillingarna/Skytten) kan ståta med de lägsta värdena i denna grupp. Det är som tecknet helst undviker den tankenivå xenofobin representerar. Även Solen i det goda hjärtat Lejonet med låga 21 placeringar är påfallande logisk i denna samling. "När man är stor måste man vara snäll."

*****

Rembrandts skrämmande tolkning (cirka 1631) av
Hades bortförande av den lantliga ungmön (kore).
 
Jag har nog tillräckligt repeterat kopplingen mellan myten om den fruktande unga flickan Persephone som lockar till sig det okända och främmande (Hades som springer upp från Underjorden). Det är uppenbarligen en myt som anknyter till könsmognaden och att bli av med sin oskuld, men den fruktan vissa känner inför att ta sin plats i Naturens kretslopp och det somatiska livet tycks projicerat mot främlingar eller andra folkslag. De blir bovarna som våldför sig på det egna landets "renhet". 

Rasism är med andra ord en psykopatologi ett utslag av omedvetna ARKETYPISKA MOTIV som individ helt saknar kontroll över. Främlingshataren är ett offer men på ett helt annat sätt än han/hon själv inbillar sig! Man kan säga att dessa själar dragit på sig gudarnas vrede och nu har att möta sina värsta föreställningar varje gång de ser en främling på gatan. Syftet är att de ska vakna upp, men frågan är naturligtvis om svenskar kommer att göra det. Så länge folkets företrädare i regeringen gör ett så förvirrat intryck kommer ingen att sätta sin främlingsskräck i relation till anfäktelser i den egna själen. 

Men också detta, att det är så lätt att hitta yttre syndabockar, kan vara det onda öde som svenska folket är drabbat av. Som jag påpekat saknas SJÄLSDJUP i nationalhoroskopet. Djupare än titta på fördummande underhållning om hemsökta hus kommer inte denna befolkning i sin andlighet. Materialismen är för stark så kvar blir bara märkliga historier om avlidna svenskar som degraderats till "platsbundna andar" - demoner skulle äldre och mer insiktsfulla kulturer ha sagt! Det är intressant att just nattens planet Månen befinner sig i Jungfrun, dödsrikets "jordbundna" första anhalt (Jungfrun är det första tecknet just under den västra horisonten, som symboliserar dagens slut/döden.)


PS. Med saknat själsdjup menar jag inte att svenska folket är helt psykotiskt. Nationalhoroskopet har dock sin ascendenthärskare Venus, en välgörare, i 4e huset för själens djup i Stenbocken, ett materiellt Jordtecken. Uppenbarligen mår svenskarna bra av att pyssla med det materiella och en del mer positiva filosofer i antiken menade att Jordelementet släppte igenom åtminstone en grov och svag glimt av det himmelska. Jord är avstampspunkten och därifrån kan det bara bli bättre! Men just föregående inlägg (och många äldre) visar att den totala bilden är mer komplex än ett folk som sitter och fingrar på havspolerad småsten för sitt välmående... 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.