Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 10 oktober 2017

Sveriges identitetskollaps:
Regeringskansliets egen it-skandal
DN publicerade på måndagen ett nytt skandal-scoop men tonade naturligtvis ned att det var regeringen Reinfeldt - återigen! - som outsourcade verksamheten till en firma som aldrig först säkerhetskontrollerats. Kristdemokraten som anmälde Löfven till KU för att den rödgröna regeringen nyss förnyade avtalet är uppenbarligen en oärlig eller korkad politiker. 

Vad man kan säga från horoskopet för DN-artikelns skräll är att dumhet och slentrianmässighet är det som utmärker Löfvens folk i Regeringskansliet. Det här horoskopet betonar Mörkrets kvalitet, tendensen att gå på rutin eller en verksamhet det gått slentrian i så att ingen längre egentligen har insikt i processen. Man har blivit en robot som bara mekaniskt utför de tilldelade uppgifterna. 

Detta är för övrigt också skälet till att Arbetsgivarna gnäller så över rekryteringsproblem och att de inte hittar rätt kompetens. Problemet ligger i hur rekryterarna missköter sitt uppdrag genom att snålt med tid bara hasta igenom ansökningar och enbart checka av formaliteter eller antalet år sökanden haft med samma slags arbete

Den här idiotsållningen av ansökningar garanterar att t.o.m. erfarenhet från t.o.m. mer komplexa arbetstyper inte har en chans att passera första grovsållningen, som nu när t.ex. bloggaren, f.d. systemarkitekt inom it, med de krav som ställs på en sådan på att dels uppfinna en helt applikation och få den att "kommunicera" med gudomlig exakthet, inte kommer någonstans i sökandet av ett jobb som vanlig enkel kommunikatör. Sveriges misskötsel av sin egen arbetsmarknad resulterar i praktiken i yrkesförbud med mindre man har en fot inne i landets paradgren: svågerpolitik eller vänskapskorruption.

Rekryteringsledet i Sverige är helt enkel för okvalificerat för att förstå och översätta meriter från ett annat område till ifrågavarande arbete, de räknar tjänstgöringsår på sina fingrar och bockar av en förenklad kravspecifikation. HR-folket gör nominellt jobbet men likt den underbemannade PostNord förenklar de för sig själva. Vissa företag eller deras bemannare undanber sig t.o.m. det avslöjande personliga brevet, eftersom ingen orkar läsa eller, kan man misstänka, saknar den höga läsförståelse som detekterar guldkorn i drivorna av ansökningar. Rekryteringen har blivit en IQ-befriad löpande bandprocess.

Denna kompetensbrist gäller uppenbarligen Löven och hans regering och i än högre grad den föregående Reinfeldtregeringen, vars dumhet låg redan i själva ideologin som krävde att man raserade staten och utsatte den för "marknadens mekanismer" (girighet). Se bara hur illa Regeringskansliets situation ser ut via DN-scoopets publiceringsögonblick:Den omedvetna eller attitydlåsta slentrianen i formen av tre aktiverade tecken i Tamas kvalitet är här graverande eftersom mörkläggaren Skorpionen, rutinvarelsen Oxen samt oreflekterade ledaren Lejonet alla ockuperar de världsligt prominenta hörnhusen.

Särskilt illa är sakfrågan: gränsdragaren och säkerhetsspecialisten Saturnus står illa i öster - paradoxalt kan tyckas - i hemlighetsfulla Skorpionen. Varför inte den systematiska och begränsande Saturnus gagnar Skorpionen i 1a huset sägs bero på en mängd faktorer i den hinduiska astrologin. Jag har aldrig kommit mig för att läsa den introduktionsbok från år 2000 till "mellansvår" astrologi som Narasimha Rao lagt ut gratis på nätet (han skulle skriva en ny och bättre men jag vet inte om det hände)

Många av de hinduiska reglerna har aldrig översatts till engelska och vid hastig bläddring i "Vedic Astrology: An Integrated Approach" tyckte jag mig se att Rao förklarar hur spelet bakom "planeternas verksamma natur" avgör vilka en person har med sig i livet och vilka som kan vara förrädiska - trots att de kanske i grunden tillhör välgörarna. 

Varför det här horoskopet indikerar att Regeringskansliet består av en samling helt stupida pappersvändare beror sannolikt på en kombination av försvårande faktorer för denna Saturnus - maktens (och maktfullkomlighetens) planet. Den befinner sig i sitt världsligt svagaste läge i 1a egohuset. Detta är inte rätt "höjd" för Saturnus för att se och överblicka (10e makthuset indikerar ju elevation över jordytan). Samtidigt anses Saturnus inte mäktigast i 10e utan vid dagens slut, vid västra horisonten och 7e huset. Detta indikerar dess roll som Tidens herre och som Skördeman - här skördar Saturnus frukterna av en dag eller ett liv. 

Det är i kontrast med positionen vid dagens slut, där "man sett och gjort allt", som Saturnus i 1a är en så handfallen makthavare - Obama med "stabilisatorn" Saturnus i 1a fick verkligen inte mycket gjort på åtta år.. Däremot var han pigg på att ta ego-selfies med andra storfräsare! Under hans år var det total stiltje pga. maktdelningssystemet i USA. Reinfeldt, däremot, med den onda Mars i öster, lyckades förstöra Sverige för överskådlig framtid genom sin statshatiska privatiseringsiver och bortslumpande av folkets egendomar till privata profitörer.
Mars anses mycket effektiv i 1a huset men var i Reinfeldts fall tyvärr en "verksam illgörare" så att han tvärtom mot att fungera som en krigarkonung blev en simpel skadegörare.

Varför Saturnus är en verksam illgörare för Skorpionen i 1a beror dessutom på att planeten färgas av sitt tillfälliga ägarskap av det onda 3e huset, händelsevis kommunikationernas hus och därmed knutet till it-system! Att Saturnus också tillfälligtvis äger det 4e huset kan inte hjälpa upp, dessa två minuspoäng (sämsta världsliga positionen och en ond planet som äger det tredje intellektshuset). Huruvida Narasimha Rao redovisar fler faktorer i sin bok återstår att se - det känns som hög tid att läsa den nu efter 8 års bloggande!

Regeringskansliets it-skandal är inte den första kartan från senare tid med samma destruktiva loop mellan en usel Saturnus som söker binda, låsa eller mörklägga skandal- och olycksplaneten Mars i Lejonet, som reagerar med vrede och kastar aggression tillbaka mot Saturnus så att vi får en nedåtgående spiral av okonstruktiv kamp om "öppenhet" eller "hemligstämpling". 

Intressant här är att Skorpionascendenten inte har fullt utbyte av sin egen härskare Mars - den anses vara "verksamt neutral" och därmed i praktiken närma sig sin grundläggande skadliga natur. Skorpionen är ändå dödens tecken i zodiaken och när den kristna missionären Paulus under det 1a århundradet triumferande utropar (efter att han upplever sig ha blivit "frälst") "Hej död, var är nu ditt sting" - är det uppenbarligen skorpionens giftsting han syftar på.

Varför Skorpionen inte ens har sin egen härskare med sig beror på den bevittnade tendensen hos skorpionerna att stinga sig själva till döds i kritiska situationer! Dödens princip kan alltså inte skifta natur utan när döden ser ut att hota söker fullbordar alltid sitt inre väsen och gör jobbet själv. Astrologiskt härskar här Mars över 1a huset vilket borde ha varit ett plus, men Skorpionen representerar enbart naturens sexualdrift som dess negativ nödåtgärd för att rädda sig själv inför utsikten att bli ett "säsongsblomster" enbart. 

Skorpionens självmordssting kan tolkas som att naturen i grunden är homosexuell, den "injicerar" sitt gift i sig själv för att behålla sin bubbla av liv intakt under ett varv till. De biologiska varelserna är bara uttryck för denna fläck av koncentrerad okunskap i universum. Själar som övervinner Skorpionen möter Skytten och upptäcker att HELA universum lever och är medvetet! Här väntar livsformer som den biologiskt fixerade materialisten inte kan förställa sig eftersom de inte är verksamma inom våra sinnens begränsade omfång. 

Utfransning. Psykedeliska droger sägs kunna öppna våra själar för andra världar - en rätt spännande bok av medicine doktorn i psykiatri Rick Strassmann beskrev hans kliniska experiment med "DMT - The Spirit Molecule." Eftersom merparten av texten handlar om de oändliga turerna i den amerikanska hälsovårdsbyråkratin för att få tillstånd att experimentera, är boken kanske inget för sensationsjägare. Men mot slutet kommer fallbeskrivningarna som är uniforma från försöksperson till försöksperson och som tyder på att DMT (N-dimethyltryptamin) skulle kunna öppna till en märklig parallellvärld till vår, befolkad av "insektsliknande varelser" med skyhög intelligens!

Varför Mars bara blir "verksamt neutral" när dess eget negativa tecken stiger i öster - när dess positiva Väduren stiger är den plötsligt en "verksam välgörare" - beror också delvis på dess andra tillfälliga husägarskap, och detta är av extremt intresse för Regeringskansliets egen it-skandal. Mars äger också det 6e huset för fienden och olyckor och om vi nu återvänder till kartan och ser hur fienden trängt ända in i maktens 10e hus - byggnaderna/nätverket runt Rosenbad, börjar vi förstå hur illa det här är. Regeringen Lurvéns förvirrade svar visar den stupida typen av Saturnus som från 1a huset söker "skadebegränsa" med goddag yxskaft-svar och mumlar obegripligheter om att sekretessen kring det som sker inom Rosenbad skulle onödiggöra säkerhetsklassning av extrerna aktörer.

Så återigen Nationens Fiende Mars vara samma fiende som agerar inifrån Rosenbad - svenskarna har, för vilken gång i ordningen?, röstat på en regering som släpper in ohälsosamma krafter och det är förstås USA vi talar om här. Tror inte att inte USA redan vet - "inifrån" - vad svenska politiker sysslar med! Den svenska demokratin är en spratteldocka, en marionett. Det var ett övertygande bevis att regeringen så snabbt backade från att skriva under kärnvapenavvecklingsavtalet bara USA harklade sig lite...

Den självdestruktiva spiralen som Mars mot Saturnus och Saturnus mot Mars tecknar kan mycket väl vara en verksam transit i Sveriges pågående ödescykel där vår identitet faller sönder inför våra ögon. Lejonets tecken anknyter ju indirekt till Solen, som är den gällande sub-cykelhärskaren fram till våren 2018. 

Transiterande Mars passerar Lejonet mellan 28.08.2017 och 13.10.2017.

Saturnus har gjort två svep genom Skorpionen och avslutar sitt besök inte långt efter att Mars gått ur krisläget:

3.11.2014 - 26.01.2017
22.06.2017  - 26.10.2017


Men det betyder inte på att de störande händelser som skakar Sveriges identitet (Solen) och självbild ebbar ut helt. Förstår jag den hinduiska dasha-läran rätt kommer varje Solens transit eller annan faktor som implicerar Solen att trigga Sveriges svaga läge - och minns att nationens Sol alltid står i förbindelse med de makt- och systemtrogna medierna och med handelsmännen (Merkurius) samt den ond förmögna eliten (Jupiter) och hela detta landets smutsiga hjärta har starka kopplingar till utlandet (9e huset) eller någon mäktig utländsk aktör. Auroroa 17 var bara ett ovanligt spektakulärt tecken på att svenskarna håller på att bli utsålda till USA av intressent som inte längre är varken svenska eller amerikanske utan bäst beskrivs som den globala rovkapitalistiska överheten som Kina att tvingas att knäcka inom några årtionden för att mänskligheten äntligen ska få någon talan.

Frågan är nu om inte t.o.m. USA-kramaren DN börjat dra öronen åt sig, en liten smula. Häromdagen publicerade tidningen ett opinionstycke från en "hemvändande svensk" som med 12 år i USA kom med samma kritik som den här bloggen (t.o.m. med samma argument som bloggen, att Elon Musk är den enda storspelare i USA som representerar sann futurism). Åsiktsstycket innehöll fler detaljer än bloggen - hemvändaren hade ju kunnat se de amerikanska missförhållandena på nära håll under många år och varnade nu Sverige för att okritiskt gå i USA:s fotspår. Samtidigt, direkt efter Nobels fredspris, hotar USA återigen Sverige för konsekvenserna av att skriva på FN-avtalet om avveckling av kärnvapen... 

Håll med om att nationens väsenskärna (Solen) verkar vara på väg att rämna! Att arbeta med visioner på den här nivån var sannerligen inte svetsaren och bortbytingen Stefan Löfven rustad för. Det går inte att komma ifrån misstanken att nationen nu lider av Löfvens personliga karma, precis som Reinfeldts pissdåliga horoskop genast märktes i att Sverige blev ett sämre land att leva i för alla som inte matchade Reinfeldts och Täbys självbild. När man väljer en svetsare till statsminister och bara får en lydig frontman som memorerar Storfinansens och Industrins repliker då är det bäddat för nationell identitets- och ledarkris. 

Utnämnandet av den opportunistiska lycksökaren Bodström till en mäktig position och bostad i ett palats är en perfekt illustration av exakt hur OND den svenska Sol- och Jupiterkombinationen är. Den gagnar eliten men retar gallfeber på alla andra eftersom det stinker av "ondska" (eller åtminstone falskhet och hyckleri) om mixen av Sol och Jupiter när båda är verksamt onda. Man glömmer lätt att nationalhoroskopet från 1974 tidigt visade prov på ledarskapet - som då stavades sosseriet - som en ny överklass. Palme skickade barn till amerikanskt prestigeuniversitet. Som bortblåst var hans yngre och mer rebelliska dagar när han kärvt förklarade för USA vilka satans mördare de var (och alltjämt är)...


Taggen "it-skandalen" kan återanvändas för avslöjandet om Regeringskansliet - det här är bara en fortsättning på samma underliggande problem som sågs hos Transportstyrelsen och sedan i regeringens tystnadskultur där kommunikationen sjunkit till samma nivå som överhuvudet självt representerar (minns Reinfeldts terrorregim mot sina egna, och nuvarande mumlaren Lurvèn).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.