Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 4 oktober 2017

Las Vegas, Helvetets port
Med den amerikanska filmindustrins ändlösa ström av färg och form och dråpliga eskapader, som de grabbarna i Baksmällan är med om i Las Vegas, är det svårt för den normalbegåvade att se bortom stundens kittling och uppmärksamma den avgrund som döljer sig i den amerikanska livsstilen, dess materialism och jakt på pengar och framgång. 

Kanske var den nyliga massakern en vakna upp-signal för åtminstone några och (för ännu färre) t.o.m. ett ifrågasättande av regeringen Löfven och smutsige kronprinsen Mikael Dambergs värderingar i deras extrema arbete för att smyga in Sverige bakom väljarnas rygg som en ny delstat till den Stora Satan i väst? (Ett arbete som skär över partigränserna och snarast kan kallas Elitens svek mot Folket.) 

Visserligen ligger nu ett naturligt fokus på Förenta Staternas självdestruktivitet - en landsman skjuter med automatvapen mot det mest amerikanska som finns, en konsert med en countryartist - men en läsarkommentar pekade fyndigt ut staden Las Vegas för en annan tankelinje.

(Jag hade redan noterat att massakerns horoskop tydligt anknyter till ledande motiv i nationens horoskop. Fr.o.m. nu finns alla relaterade inlägg samlade under taggen "Las Vegas-massakern" för detta är en episk katastrof för USA och den inträffar på symboliskt helt rätt plats.)

Staden grundades den 15/5 1905 och även om papper undertecknades någon gång under detta dygn får midnattstimman gälla som ascendent. Och att den resulterande Stenbocksascendenten ger intressanta resultat, råder inga tvivel om!Här återvänder bloggaren tillfälligt till ett glatt färgkladdande som också påminner om husens naturliga karaktär. Genom att ascendenten postulerar att stadens livsöde grundar sig i drömmen om att bli en "king of the world", sitta på världens tak och härska över allt det materiella blir Vegas omogna materialism extremt tydlig. Ascendenthärskaren Saturnus placerar sig i det naturligt materialistiska andra Jordhuset, varav lite brun färg i närheten av navet/planeten Jorden. 

Att det stora och intellektuella Lufttecknet Vattumannen förspiller all sin tankekraft på bara andra husets hjärteämne "mina pengar" är redan det en ledtråd. Hur många filmer har det inte gjorts på temat "storslagna planer" för att råda ett eller flera casinon i Las Vegas, eller gäng som drar dit för att enligt någon schematik "räkna kort" och lura till sig stora pengar. 

Att staden redan vid grundandet kommer att råka ut för en "halshuggning" antyds av den demoniska Draksvansen i närheten av ascendenthärskaren. Ketu kanske beskriver att det ligger i stadens själva natur eller personlighet (ascendenten) att hugga huvudet av de allra flesta - man driver inte ett casino eller bygger en enarmad bandit för att släppa ifrån sig pengar utan för att hålla dårarna på halster och i det längsta låta dem tro att de har en chans att bli vinnare. 

Utfransning. I den svenska syndafloden av casinon har ordet "enarmad bandit" ersatts av "slot", skåran som man stoppar in polletten i och hoppas den djävulska moder jord ska öppna sitt sköte likt ett ymnighetshorn. I det gamla Babylon kallades som bekant det profitsökande tecknet Jungfrun för Plogfåran och allusionen är att "skära upp en oskuld" så att hon blöder och bevisar sig som en rik och bördig jord/barnaföderska.

Men även Oxen har en vaginal association som mynningen eller porten till dödsriket i vilket mytologin placerar rikedomens gud Ploutos/Plutus (ej identisk med Hades/Pluto men uppenbarligen sammanflätad med denne i mytologin). Bloggarens förslag är att den ibland nämnde Zeus Chtonius, den jordiska Zeus, kan tecknas av Jupiter i något av Jordtecknen och illustrera just den döda själens irrvandring i dödsriket - vår planet - efter materiella rikedomar.

Jag vet inte hur algoritmerna är konstruerade som tänks ut av svenska it-fascister bakom den myriad nätcasinon som gör reklam för sig i dag (Persbrandt horar för ett av dem), men vi har definitivt att göra med samma onda mentalitet som hela kapitalismen vilar på. Den illustreras väl av Saturnus i 2a huset, TROTS ATT detta tekniskt sett är en "god" aspekt. 

För just Stenbocken i öster förefaller DENNA VÄRLDENS GODA vara allt som är av intresse: även pengarnas planet Venus intar en särställning som den här ovanligt fysiska ascendentens "sambandssignifikator" (yoga karaka). Venus äger tillfälligtvis ett triangulärt hus och ett hörnhus och förenar (yoga) därmed hörnhusets materiella effektivitet med det triangulära husets "dharmiska plikt" att agera ut och förverkliga sin inre natur. Hinduisk astrologi förefaller stå på den senatika filosofen Proclus sida och tillerkänner Jord en viss välgörande funktion - för vissa själar. 


Här övergår den indiska astrologin i filosofi. Har du inte läst följande tidigare har du hämtat information från de mörka makter som söker hålla medborgarna stupida och "lönsamma" för Eliten. Kanske är det den väg din själ valde inför detta liv och då är inte mer att säga om det. Läs vidare, det ligger åtskilliga astrologiska tolkningsnycklar begravda i det här inlägget.

Utvikning. Filosofisk idealism säger, likt hinduismen, att tillvaron du ser omkring dig är bara ett sken, en illusion. Världens verkliga förlaga är evig och inte dödlig, men hittas först för de få själar som lyckas höja sig till intellektets nivå. Vanliga dumstirrande kossor förblir fångar i "den ständiga tillblivelsens domän", dvs naturen. Där föds och dör de om och om igen som dagsländor tills de lär sig tänka och gradvis trasslar sig ur det simpla sättet att bara reagera på "objektiva" ting - "pengar! vill ha!" - men utan att reflekterad djupt kring dem.


Den syriska 300-talstänkaren Proclus förfinade Platons idealistiska filosofi och utsträcker man hans tänkande till astrologin står det helt klart att de tre ascendenterna av Jordtyp alla beskriver själar som återvänt som människor för att de behöver bli mer medvetna. Proclus "smutskastade" inte Jordelementet som vissa tänkare tidigare i nyplatonismens historia, utan sökte inkludera materien i en grandios vision av hur Den Ena (Gud) faktiskt har sin mest direkta och komplementära spegelbild i materien. Från allvetenhet till absolut okunskap - dessa två är oskiljaktiga även om Den Ena naturligtvis i sitt självmedvetna skikt - Intellektet/Nous - redan förespeglat materien som "begreppslig materia". Tanken om tanklöshet existerar före den bedövande materialismen kan slå klorna i män som Löfven och Damberg - för att inte tala om den övriga borgerligheten. 

(Jag tvingas hela tiden alludera till Sverige i alla diskussioner om USA eftersom vårt land har Vågascendenten med ascendenthärskaren Venus nedsjunken till Stenbocken och drömmen om materialistiskt herravälde. Det som var en tidig vision om att få bukt med Fattig- och Lortsverige avslöjas i 1974 års nationalhoroskop ha slagit över och blivit en torftig nation av materialister som bara vill spika och hamra på sina egna stugor. Jämlikhetstanken hade redan gått i mål 1974 och den korruptionen börjat sätta in.)

Men Proclus ville inte sätta likhetstecken mellan Djävulen och det materiella såsom judarna i en intressant historisk parentes gjorde - just den period som föregick Jesus födelse och som fick den här bloggaren att lyfta fram den bortglömda onda stjärnan Algol för ett närmare studium. Den judiska (nu döda) astrologin sammanfaller i tiden exakt med de platonismens mest materienegativa period, från 1a århundradet fvt till och med Plotinus på 300-talet. Plotinus var en filosof som vacklade i sin syn på materiens eventuella ondska - när han är på sitt bästa humör är det Plotinus som formulerade den välbekanta tanken att "ondska är bara avsaknaden av godhet", dvs. det existerar inte (som judarna tänkte sig) någon oberoende ond makt.

Jag hittade häromdagen några passager hos Proclus som väl förklarar vad i synnerhet en födelse till en ascendent (en kropp och en jag-uppfattning) i Jordelementet handlar om. Platon skämtade ju och kallade kroppen (soma) vid en grav (sema), och för dem som föds helt "döda", återstår bara en sak: att vakna ur sin sömn och återkalla eller återerinra sig (anamnesis) själens fullare medvetenhet. Proclus vidareutvecklade Platons tankar och kanske kan få äran att vara den som skapade läran om psykets (själens) projektioner, som numera är en stapelvara i västerländsk psykologi men där möjligen några yrkesfilosofer men knappt några psykologer längre är medvetna om att läran om projektionen går tillbaka på den mycket mer avancerad själslära än den moderna västerlänningens inskränkta syn på en människa och en själ som enbart biokemiska reaktioner.

Proclus nämner själens projektioner i sin Alcibiadeskommentar (A. är ett av Platons mindre kända verk):
Själarnas kunskap är tvåfaldig. En är oartikulerad och går på uppfattningar (ennoia), den andra är artikulerad, vetenskaplig och odiskutabel. "För det är", säger Platon någonstans (i Politiken 277d), "som om vi lärt oss allt i en dröm, men vi är omedvetna om detta i vårt vakentillstånd." I vår essens äger själen förnuftprinciperna (logoi) och kunskapen om dem är närvarande i oss på samma sätt som när vi andas, men i detta läge är kunskapen ännu inte projicerad (mot prylar, människor och händelser) och aktualiserad.
(Källa: Chup - Proclus s.148)

Proclus ser två skikt i själen och hela poängen med själens födelse till jorden, den materiella nivån, är att projicera sin unika uppsättning av logoi "ner" eller ut mot den döda materien för att via reflektion och tänkande kring sinnesdata detta komma till ökad självinsikt. När barnen på skolgården retades (när jag var liten, nu går tugget säkert annorlunda), var det nyplatonismens projektionslära de uttryckte: "Den som sade det va' det."

Den som ser mening i sin tillvaro har därför redan en viss kontakt med sina inre förnuftsprinciper som är Platons Former sedda ur själens perspektiv. Det ligger här nära till hands att tänka på ett personhoroskop som detaljerar den människans personliga förhållande till den grupp logoi som en eller annan astrologisk tradition nu använder sig av. Hinduerna ignorerar t.ex. fixstjärnor som Algol.


Denna medfödda anhopning styrande principer är de flesta själar helt omedvetna om - ett fåtal minns dock tidigare liv vilket tyder på att visst själsstoff är så starkt att det fungerar som en bärvåg som binder samman århundraden där Tiden borde ha fungerat som ett vattentätt skott. Men själen, tillbaka i en människokropp, börjar nu  distansera sig från sitt eget innehåll genom att projicera förnuftsprinciperna på omvärlden. Man kan kalla det själens bearbetning av sitt omedvetna bagage, sin karma. 

Detta är samma själsliga process som bloggaren exemplifierat genom sina Oxford-spaningar där t.ex. vissa "laddade engelska ord" i detta liv skulle vara själens projektioner på matchande objekt i omvärlden (den materiella, känslomässiga eller intellektuella omvärlden). I just den här själens projektionsbenägenhet har sökarljuset råkat falla på samma laddningar som rimligen var psykologiska orienteringsmärken även för en viss person, Oxford, i England på 1500-talet. Själen är stor, sträcker sig ut över evigheten och varför det vattentäta skottet delvis brustit mellan 1500-talet och ett livsöde här och nu, berodde som så ofta på en emotionellt uppslitande situation. Proclus nämner själv just affekten som en stark drivkraft i sin lära om själen! Bra att få en bekräftelse från en exceptionellt grundlig tänkare.

Även om Proclus inte använder hinduisk terminologi ger han klartecken till en karmisk koppling mellan själen och vad den nu ser via projektion, alltid i syfte att differentiera sig ytterligare och inte bara gå vidare som en zombieartad eller habituerad kopia på sitt förflutna.


Platon, Plotinus, Proclus - tre tänkare som formulerade västerlandets första psykologiska projektionsteori. De såg att det var själens bagage som avgjorde VAD man såg: "Allt är sant"- för den själen! Ibland, som vid homosexualitet, verkar själen vara i sådant spinn nedåt att ett tidigare livs sexualitet fortsätter dominera psyket även i ett annat liv. Bloggen har tagit upp flera skilda teman i försöken att förstå astrologins sanningshalt på ett västerländskt, vetenskapligt sätt. Men även detta är en själens projektion - bloggarens projektion. Troligen har jag varit gay i ett tidigare liv och då en väninna "konverterade" till lesbianism rörde det upp sådana känslor att troligen lite gammal skåpmat i bloggarens själ aktiverades på kuppen. Det var i den vändan han hittade sitt första kvinnliga tidigare liv (via ett flertal drömmar om ett och samma italienska liv).


Efter all denna djuppsykologi - tillbaka till Las Vegas horoskop! Staden grundades under Saturnus - världsherraväldets symbol via dess materialistiska tecken Stenbocken och härskaren på plats i 2a materiella huset. Kan man tänka sig att en stad har en själ (på samma sätt som ett folk har en folksjäl som är de karmiskt förbundna själarnas kollektiva fingeravtryck i den högre själsliga världen - staden som en aggregerad själ - så är horoskopet förödande i sin sorglighet! Andra huset var ju under den materietvivlande hellenismens era jämställt med "porten ner i Dödsriket" i Platons mening: att gå ner i en kropp är som att själen accepterar att begravas levande och "somna in". För att bli något mer än en löneslav under Löfven "demokratiterror" måste själen nu väcka sig själv genom att projicera sitt (omedvetna) medvetandeinnehåll på sin omvärld. Las Vegas attraherar således enbart de själar som fallit avgrundsdjup ner i materialismens sömn. 

Enligt Proclus är dessa inte djävlar eller förtappade varelser utan bara själar som är medvetna på så låg nivå det någonsin är möjligt. Det säger inte lite om det svenska folket som ÄLSKAR allt USA producerar och bara ibland vaknar till en smula, som efter något av landets ständigt återkommande massmord - detta är inte bloggen som hetsar mot landet, läs t.ex. den seniore amerikanske korrespondenten för brittiska The Guardian som kallar landet helt sjukt: 

Sörj skjutningen i Las Vegas, men ställ inga frågor om varför!

Las Vegas är alltså en stad med en "dharmisk" funktion - den finns på jordens yta för att det finns så här avgrundslåga själar. Och Den Ena, menade Plotinus är inte en snål eller missunnsam Gud. Allt som kan existera ges rätten till manifestation. Bara genom den "generositet" kan man förtjäna att kallas All-Fadern, herre över allt som är. Till och med den onda världshärskaren Djävulen blir ur det perspektivet en aspekt av Gud, vilket judendomen tydligt antydde när Gud låter Satan trakassera den självgode mannen Job för att se hur god han egentligen var.

Den judiska astrologin just före Jesus födelse såg alltså "ondska" i Oxens tecken och min teori (gränsande till visshet) är att de här astrologerna förvaltade en del av Babylons rika demonlära (den judiska elitens babyloniska fångenskap gjorde intryck på ett litet och enkelt folk - Babylon var en "världsmetropol" med en kulturell rikedom som vida överglänste det lilla fåraherdefolkets). Algol eller Satans huvud hamnar därför naturligt i Oxens andra hus för drivkraften att identifiera sig med det materiella och vilja äga jordiska ting. Detta är själen i dess mest primitiva projektion, dess första ynkliga försök att förstå sina inre drivande principer. 

En del har inte mer med sig till jorden i sin färdbeskrivning och för dem finns således Las Vegas och liknande helveteshålor! De har beretts en möjlighet att gå ner sig så djupt i skiten att de när de väl artikulerat all sin inneboende låghet vaknar upp i förskräckelse! Då kickar reaktionen in och själen DIFFERENTIERAR: "nej detta är inte jag!" Så bränner själen karma. 


F.d. spelmissbrukaren Henrik Virtanen skrev t.ex. en bok i ämnet för att inför sig själv medvetandegöra detta medfödda komplex av styrande principer och genom själva skrivandet DIFFERENTIERA sig och gå fri från den medfödda förbannelsen. I brist på födelseklockslag får Solen - atmans men också handlingsmänniskans symbol - tjäna som ascendent. Det förvånar inte att ett så svårt spelmissbruk nu direkt knyts till just Oxens 2a hus för lusten att äga det materiella. Här ligger ascendenthärskaren Venus nu i missnöjda och avundsjuka Skorpionen, tillsammans med "stora och lätta pengars" Jupiter, som för Vågen inte är en häst man ska satsa på! För Skorpionens ständiga avund på motpolen Oxen, se Virtanens senaste krönika: "Jag vill också vara med och dumpa Nordea!

Här hörs Skorpionen den negativa skuggan till Oxen, som också är bara en skugga eller en projektion, en dödens labyrint som själen lockas in i. Virtanens kombination tecknar alltså en död bland de döda, en dubbelt död enkelbiljett till detta jordeliv. Är det då konstigt att han söker DIFFERENTIERA sig från sin själs bagage genom avund gentemot dem som har det gott ställt. Häri ligger vänsterns brist, den saknar filosofi och mäter med samma mått som materialisterna men från "bristsidan". Bara med den gamla nobla indiska och grekiska filosofin ser man var de verkliga problemet ligger! 

Som exempel på Vågens princip är journalistens horoskop illa valt, men det är en perfekt illustration av en som kämpar med sin inre balans i fråga om uppvällande hat och avund. Att människan fått privilegiet att göra det som journalist inför öppen ridå har säkerligen med skribenten Merkurius och framgångsplaneten Jupiter att göra i det verkliga horoskopet, det som baseras på födelsetid. Solkartan, handlingsmänniskan visar bara en som är helt styrd av Okunskapens kvalitet Tamas guna och i synnerhet avundsjukan till vad andra äger här i livet. En karta som troligen illustrerar Las Vegas-torsken utmärkt väl.

En sak till om Las Vegas grundande. Det går inte att missa soltecknet i just pengarnas och ägandevittringens Oxe som nu flyttar fram till inget mindre än Solens eget hus för individens dharma, det individen måste agera ut för att vara sig själv trogen. Detta är också den goda karmans hus enligt hinduerna. Och går det att grunda en blivande håla för casino, sex, och synd  än när Solen passerar framför Satans/Djävulens stjärna och därmed "utkoras" för att möta Satan som Frestaren eller Åklagaren? Då och då har Solens nära konjunktion med Algol dykt upp bland celebriteter och offentligheter, men jag kan inte påminna mig något fall där det inte rt sig om en skandal. Ta bara Jimmie Åkesson, initialt motståndare till att göra profit på sjuka och skolbarn. Hans karaktär var så lättkorrumperad av Djävulen att ett par generösa luncher med Svenskt Näringsliv fick honom att byta ståndpunkt!

Att femte naturligt solära huset är ett lekfullt hus och också innefattar spekulation gör symbolen nästan löjligt tydlig. Här handlar det inte ett dugg om kreativitet, för någon sådan finns inte i den själsdöda materien. Las Vegas-horoskopets femte hus illustrerar istället Proclus tal om de fallna själarnas behov att projicera sig mot materia för att "hitta hem" till vad de är, dvs. något annat än materia. Las Vegas uppfyller således med råge sin "individuella dharma" - staden glittrar och förför som Frestaren själv och finns till för att USA attraherar så simpla själar till Jorden, själar som knappt lärt sig grundkursen i att vara Människan lik.

Det går att utgjuta sig även om Las Vegas påfallande instabila "sociala axel" (mellan jagets Vädur och alliansernas Våg) och hur den för Stenbocksascendenten fördärvliga "stora och lätta pengars Jupiter" är det här horoskopets atma karaka - vad stadens själ åstundar. Enbart det budskapet omvittnar alltså att Las Vegas förstör människor, förstör vänskaper och äktenskap (Vågen) eftersom den attraherar omogna egon som försöker bli high rollers och små världshärskare. (En verksamt ond atma karaka indikerar alltså på sitt sett en återfödelse där motivet inte är gott. De här människorna kan vara abnormt självdestruktiva och svåra att reformera...)

Men tillräckligt har sagts om PROJEKTIONEN som själens sätt att visa sig själv vem dem egentligen är, och vad den bär på inombords...

*****


Tillägg. Det slår mig att jag bloggat Proclus världsbild i många år, vilket kan tyda på att han höll sig väldigt nära föregångaren Plotinus. Inte minst tänker jag på hemlagade bloggformuleringar som, "syndafallet pågår ännu i Vattenelementet"  - Vattnet längtar att komma ner till Jorden eftersom det är först när man nått botten som Vägen upp kan påbörja. Det nya i det här inlägget är att Vatten behöver Jord för själens "projektioner". Minns också Månen i härskarläge i Vattentecknet Kräftan som "den naturliga patologin" och många andra märkliga formuleringar som hör hemma i en övergripande nyplatonisk världsbild, från vilken kristendomen lånade mycket för att inte säga det mesta.


*****
"Bilaga" - en på något sätt passande amerikansk blueslåt:

Bright Lights, Big City - Jimmy Reed (1961)

Bright light, big city, gone to my baby's head
Whoa, bright light, an'big city, gone to my baby's head
I tried to tell the woman, but she don't believe a word I said

It's all right, pretty baby, (gonna) need my help someday
Whoa, it's all right, pretty baby, gonna need my help someday
Ya' gonna wish you had a-listened, to some a-those things I said

Go ahead, pretty baby, a-honey, knock yourself out
Oh go ahead, pretty baby, honey, knock yourself out
I still love ya baby, 'cause you don't know what it's all about

Bright light, a big city, they went to my baby's head
Oh, the bright light, the big city, they went to my baby's head
I hope you remember, a-some of those things I said 

3 kommentarer:

 1. Jag kollade horoskopet för det datum hasardspel blev legalt i stan (och delstaten) - den 19 mars 1931. Och i den kartan blev kopplingen till spel och nöjen otroligt tydlig, tydligare än det för stadens grundande. Och strikt talat grundades ju inte Las Vegas från början som en spelstad, utan blev det i o m just att hasardspel blev tillåtet.
  Skorpionen stigande, sol, måne, merkurius och rahu i fiskarna i 5:e spekulations- och nöjeshuset, styrda av planeten för både chanstagande spekulationer och Lagen - jupiter - 8:e huset för 'andras pengar' i tvillingarna. Saturnus ligger i 2:a huset (som i stans 'födelsehoroskop'). Hela stan är ju som en gigantisk nöjespark - lekplats - för vuxna, så den viktiga jupiter i barnsliga, lekfulla tvillingarna passar onekligen bra. Och tecknet ligger dessutom i dödens hus...

  SvaraRadera
  Svar
  1. PS: betoningen på fiskarna - 'förlorarnas tecken' - kan man ju också se en symbolik i, för vilka är det som i slutändan förlorar, om inte alla stans turister som göder kasinoägarna genom sitt spelande. Många har ju säkerligen genom årtiondena förlorat allt de äger till speldjävulen.

   Radera
  2. Ja, Vatten som ett begärets element ger ju i 5e kreativa huset snarast konsumtionsmissbruk som "kreativt uttryck" och stämmer om man förställer sig tomma själar med svarta ögon som spelar och spelar ...

   Samtidigt finns helt enkelt ingen bättre astrologisk signatur för speldjävulen än Solen med Algol i 5e spekulationshuset i 1915 års karta, vilket jag i sista sekund stack in Jimmie Åkessons exempel för att illustrera. Symboliken illustrerar den verkligt karaktärslösa människan som blir ett lätt byte för Oxen: matfrosseri eller pengar - "kreativiteten" i femte huset bakvänds här till materiellt ha-begär. (Allt i den sublunära sfären – i Jord och Vatten – är tvärtom mot den korrekta och positiva insikten i den övre världen av Eld och Luft).

   Att hasardspel ännu inte är legaliserat 1915 ser jag inte som någon materiell invändning eftersom fröet är sått i 5e spekulationshuset då staden grundas. Wikipedia har en artikel om spelmentaliteten i det unga Amerika. Speciellt nämns hur spel & dobbel var populärt bland fronttrupperna som bit för bit tog sig mot Amerikas västkust med Nevada som sista delstat före syndens näste Kalifornien… Vartefter delstaterna skärpte sina lagar gick verksamheten bara underjorden i illegala spelhålor.
   Så det tycks lika ödesbundet att Las Vegas grundas 1915 med Djävulen i hjärtat som att Jimmie Åkesson föds med Frestaren och Vedersakaren som sin ständiga följeslagare… Satan har till rollen att negera och förstöra och det är bara omständigheterna som avgör om man blir invandrarhatare eller bestrider statens rätt eller Guds anspråk på att äga människornas själar. Det verkar som om stjärnan Algol måste invända sig mot något, det ligger i dess natur…
   https://en.wikipedia.org/wiki/Gambling_in_the_United_States
   Men jag har uppfattat att politisk astrologi lärt sig leva med en mängd kartor som alla har sina meriter. Jag förmodar att två Las Vegas-horoskop breddar och fördjupar insikten i spel & dobbel-mentaliteten. Speciellt som båda är ”bakvända” i femte huset så att individuell kreativitet vänts till den sublunära sfärens ”hunger” (Vatten) eller ännu tydligare: hungern efter MATERIELL SOLIDITET (Oxen/Jord).

   PS till PS. Förlorat ägandet till speldjävulen. Mycket snarlikt det jag skrev om men i anslutning till den bräckliga äktenskapsaxeln (Vädur/Våg) i 1915-horoskopet. Båda kartorna ger skilda perspektiv, men rötan ligger definitivt redan i stadens grundande - precis som det viktigaste horoskopet är för barnets födelse. Senare kartor, första jobbet, äktenskapet, etc, är bara accidenser som kletar sig fast på själens väg genom ett jordeliv. Allt det senare ligger redan inbäddat som frön i födelsekartan...

   Radera

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.