Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 4 oktober 2017

Kontrollgrupp till de 112 nazisterna och elementens kombinationer

Idioti är ju att utan framgång upprepa sig flera gånger och hoppas på bättre resultat. Då är jag väl en dåre som flera gånger sökt hitta astrologiska signaturer genom en metod som inte tycks leverera...

När jag vek säkert två timmar åt att skapa tre kontrollgrupper om 112 stycken vardera (samma som i nazitestet), visar sig naturligtvis några häftiga svängningar även här.

Det skulle de flesta mena diskvalificerar nazitestet. Avvikelserna i nazigruppen  visar inte alls elementkombinationer som lånar sig till nazism (hur väl jag än argumenterade för rimligheten i att just dessa kombinationer visade sig). Det var bara slumpvariationer som jag efterhandsrationaliserade.


Men man kan också välja ett icke-vetenskapligt sätt och hävda att denna tämligen historiskt unika grupp från tiden det begav sig har visat något intressant. Som ett omen som man vrider och vänder på en stund och funderar om det ändå säger något meningsfullt.

Frågan därefter är om kontrollgruppens toppar berättar en lika "bra historia" när man tittar på de kombinationer som sticker ut. Då är definitivt "ominat" rätt värdelöst

Jag tar åter medlet - på samtliga tre kontrollgrupper som ett set - med latmanskalkylatorn, och det ger medelvärdet 17.32 eller avrundat till 17. 

Här är samtliga förekomster, att klistra in i kalkylatorn för den som vill verifiera:

17,7,14,23,23,15,13,15,14,11,16,21,31,18,19,17,20,17,21,12,18,17,26,17,18,15,21,24,9,17,23,23,10,11,18,22,20,19,16,13,24,14,13,13,19,18,23,18,12,18,18,21,18,23,18,13,15,23,16,14,21,19,13,19,10,16,22,16,17,14,23,14,21,18,10,16,23,11,13,17,21,29,15,13,17,21,8,13,16,16,25,26,12,17,28,17,13,18,15,20,16,14,11,21,17,12,18,17,14,11,15,20,10,17,17,18,26,9,11,20,16,20,19,16,23,21,16,11,16,13,22,14,13,16,27,19,17,20,14,23,13,10,20,25,18,22,20,8,19,19,12,17,29,12,16,15,9,22,22,17,18,28

Enligt nazitestets kriterium A (±30% avvikelse från medel) är börjar signifikans vid  <= 12 samt vid >= 22. Enligt de strängare kriteriet B (som jag föredrog) börjar signifikans vid  <= 8 samt vid  >= 26.

Nazigruppen hade 17.96 vilket till att börja med visar att nazis inte skiljer sig från slumpmässiga födslar genom att t.ex. ha fler av dessa elementkombinationer. 

Men den stora frågan är om kontrollgrupperna också kommer att uppvisa signifikanser och som man lika gärna kunde argumentera för att de gynnar uppkomsten av "nazimentalitet"... Jag använder det strikta kriterium B för signifikant överrepresentation (26 eller högre).

Här nedan alla förekomster (manuellt uppsökta med astrologprogrammets sökfunktion), fördelade på samtliga kombinationer. För att slippa göra så mycket addition och division tar jag därefter bara de förekomsterna sticker ut (uppåt) och slår ihop motsvarande värden från alla tre grupper och delar med tre. 

För den som här invänder sig att jag använder olika spelregler för nazigruppen och kontrollgruppen säger jag bara: jag har tyvärr bara 112 nazihoroskop och att dela dem på 3 grupper introducerar ännu mer slumpvariation i den gruppen. Gruppen är närmast unik och går inte att repetera, bland de 112 finns i princip alla välkända tyska nazister från Andra världskriget och en hel del mindre kända namn, sadistiska koncentrations- och dödslägervakter och några pro-nazister från den tiden. Gruppen är intressant att studera även om ett strikt statistiskt handhavande får stryka på foten.
 
SOL-SAT.teckenX & SOL-SAT.teckenY

Kontrollgrupp 1 (112)

ARI + GEM 17
ARI + LIB 7
ARI + AQU 14
LEO + GEM 23
LEO + LIB 23
LEO + AQU 15
SAG + GEM 13
SAG + LIB 15
SAG + AQU 14

ARI + CAN 11
ARI + SCO 16
ARI + PIS 21
LEO + CAN 31
LEO + SCO 18
LEO + PIS 19
SAG + CAN 17
SAG + SCO 20
SAG + PIS 17

ARI + TAU 21
ARI + VIR 12
ARI + CAP 18
LEO + TAU 17
LEO + VIR 26
LEO + CAP 17
SAG + TAU 18
SAG + VIR 15
SAG + CAP 21

GEM + CAN 24
GEM + SCO 9
GEM + PIS 17
LIB + CAN 23
LIB + SCO 23
LIB + PIS 10
AQU + CAN 11
AQU + SCO 18
AQU + PIS 22

GEM + TAU 20
GEM + VIR 19
GEM + CAP 16
LIB + TAU 13
LIB + VIR 24
LIB + CAP 14
AQU + TAU 13
AQU + VIR 13
AQU + CAP 19

CAN + TAU 18
CAN + VIR 23
CAN + CAP 18
SCO + TAU 12
SCO + VIR 18
SCO + CAP 18
PIS + TAU 21
PIS + VIR 18
PIS + CAP 23


Kontrollgrupp 2 (112)

ARI + GEM 18
ARI + LIB 13
ARI + AQU 15
LEO + GEM 23
LEO + LIB 16
LEO + AQU 14
SAG + GEM 21
SAG + LIB 19
SAG + AQU 13

ARI + CAN 19
ARI + SCO 10
ARI + PIS 16
LEO + CAN 22
LEO + SCO 16
LEO + PIS 17
SAG + CAN 14
SAG + SCO 23
SAG + PIS 14

ARI + TAU 21
ARI + VIR 18
ARI + CAP 10
LEO + TAU 16
LEO + VIR 23
LEO + CAP 11
SAG + TAU 13
SAG + VIR 17
SAG + CAP 21

GEM + CAN 29
GEM + SCO 15
GEM + PIS 13
LIB + CAN 17
LIB + SCO 21
LIB + PIS 8
AQU + CAN 13
AQU + SCO 16
AQU + PIS 16

GEM + TAU 25
GEM + VIR 26
GEM + CAP 12
LIB + TAU 17
LIB + VIR 28
LIB + CAP 17
AQU + TAU 13
AQU + VIR 18
AQU + CAP 15

CAN + TAU 20
CAN + VIR 16
CAN + CAP 14
SCO + TAU 11
SCO + VIR 21
SCO + CAP 17
PIS + TAU 12
PIS + VIR 18
PIS + CAP 17

Kontrollgrupp 3 (112)

ARI + GEM 14
ARI + LIB 11
ARI + AQU 15
LEO + GEM 20
LEO + LIB 10
LEO + AQU 17
SAG + GEM 17
SAG + LIB 18
SAG + AQU 26

ARI + CAN 9
ARI + SCO 11
ARI + PIS 20
LEO + CAN 16
LEO + SCO 20
LEO + PIS 19
SAG + CAN 16
SAG + SCO 23
SAG + PIS 21

ARI + TAU 16
ARI + VIR 11
ARI + CAP 16
LEO + TAU 13
LEO + VIR 22
LEO + CAP 14
SAG + TAU 13
SAG + VIR 16
SAG + CAP 27

GEM + CAN 19
GEM + SCO 17
GEM + PIS 20
LIB + CAN 14
LIB + SCO 23
LIB + PIS 13
AQU + CAN 10
AQU + SCO 20
AQU + PIS 25

GEM + TAU 18
GEM + VIR 22
GEM + CAP 20
LIB + TAU 8
LIB + VIR 19
LIB + CAP 19
AQU + TAU 12
AQU + VIR 17
AQU + CAP 29

CAN + TAU 12
CAN + VIR 16
CAN + CAP 15
SCO + TAU 9
SCO + VIR 22
SCO + CAP 22
PIS + TAU 17
PIS + VIR 18
PIS + CAP 28
Som synes enstaka toppvärden både här och där, men för kontrollgrupperna tar jag som sagt medelvärdet på alla tre kontrollgrupperna där en signifikans visade sig:

(LEO+CAN 31+22+16) / 3 = 23
(LEO+VIR 26+23+22) / 3 = 24
(GEM+CAN 24+29+19) / 3 = 24
(GEM+VIR 19+26+22) / 3 = 22
(SAG+AQU 14+13+26) / 3 = 18
(SAG+CAP 21+21+27) / 3 = 23
(AQU+CAP 19+15+29) / 3 = 21
(PIS+CAP 23+17+28) / 3 = 23


Här förvsinner all signifikans ur den samlade kontrollgruppen, precis som man "vill" ha en kontrollgrupp. Den bör inget signalera eftersom den per definition inte förväntas innehålla någon koncentration av nazister, slumpdatumen är från skilda århundraden, en del från framtiden.

Nu upp till läsaren att fundera på sundheten i förfaringssättet och argumentet: att acceptera som unika och meningsfulla nazitopparna när samma toppar i kontrollgruppen avfärdas som enbart slumpbrus med mindre toppen kvarstår efter addition av alla grupper. Här är mitt resonemang för de tre suspekta kombinationer som blev kvar med det strikta kriteriet för signifikans.

(Några dagar efter publiceringen såg jag att buggiga Google/Blogger förstört formateringen så att en stor del av texten var närmast oläsbart liten. Beklagar detta, nu är vartenda stycka omgjort i bloggsystemets usla editor. Den har inte blivit bättre på alla år, tvärtom bara mer och mer felbenägen för varje gång någon liten finess lagts till. Västerlandet kommer att gå under när man inte längre klarar att hålla sina it-system fungerande!)

 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.