Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)torsdag 5 oktober 2017

Från fullblodsrasism till massmord (motpolernas attraktion)
Aftonbladets bildredaktör hittar en lämplig bild på Sverigedemokraten Mattias Karlsson som illustration till journalistens konstaterande att vi här har att göra med den lägsta livsformen av dem alla, en "elak och arrogant översittare". 

Inför den här bilden där lömsk hatiskhet gassar ur Karlssons snåla ögon, inser jag hur märkligt lik han är den rasistiska norska massmördaren Anders Breivik. Inte örsnibb för örsnibb på det mikroskopiska sätt som missar helheten, men just utifrån tanken på en svullen och förvriden inre själ som bara kunnat resultera i ett lätt bestialiskt utseende. 

Gårdagen såg ett inlägg om Las Vegas och hur nyplatonisten Proclus på 400-talet diskuterade själens projektioner (långt innan västpsykologin återanvände samma tankar fast i fattig form). Själens ultimata projektion är naturligtvis dess spegling i materien, vilket anknyter till den gamla judiska föreställningen att man i kroppen kan se själens direkta avspegling.

Som platonist skilde sig Proclus förstås från avfällingen Aristoteles som inte vågade se att hans lärares Former (Idéer) var mer än bara mänskliga koncept. Formerna är ontologiska väsen som existerar vare sig de utgör kärnan i en själ som projicerar sig in i materien, eller ej.

När jag nu för första gången provar de här båda fullblodsrasisternas kartor på varandra öppnar sig direkt en bekräftelse på synintrycket (själsintrycket?) men det är inte den banala versioner av "look-alike"-fenomenet där två individer delar samma sol- eller ascendenttecken utan den mindre kända "motbilden" där en opposition sägs attraheras av och i någon mån likna sin motbild. 

I kombinationen Mattson/Breivik blir det full pott eftersom männen tillsammans bildar en GRADEXAKT opposition! Bloggaren såg med andra ord helt rätt här. Proclus på sin tid underströk att människan inte tagit sin själ i besittning förrän hon börjar reflektera på djupet över de banala sinnesintrycken. Vissa "look-alike"-inlägg är för spädbarn, ansiktena påminner punkt-för-punkt om varandra och kräver bara den lägre sinnessjälens registreringar. 

Karlsson och Breiviks överensstämmelse går enligt Proclus resonemang enbart att uppfatta om den högre rationella själen bearbetar sinnesintrycken. De högre själsleden ser igenom den materiella naturens "deformationer" som skulle få den enkla människan att säga som Fredrik Reinfeldt; "jag ser inga sammanhang, bara isolerade händelser"!Nu ska inte alla andra födda i Lejonets eller Vattumannens första grad förtvivla. Den här koincidensen är bara toppen på ett isberg och varje år bäddas Solens ingress i endera tecknet in i en ny "kosmisk bakgrundsstrålning", och t.o.m. den som föddes samma dygn samma år kommer att ha sin speciella vinkling av temat om herravälde (Lejonet) eller "folkgrupp" (Vattumannen). 

På sin spets ställs frågan om astrologin som ett varsel om KOSMOS FORMATIVA INVERKAN först när man hittar något annat barn fött samtidigt som t.ex. Mattias Karlsson, någon med samma ascendenttecken och helst också samma gradtal. 

Jag har aldrig mött något sådant fall men läst om några i astrologilitteraturen, och det har handlat om remarkabla paralleller i livet. Två män som aldrig kände varandra men som bodde på samma gata, gick flera år i samma skola, hittade liknande arbeten i livet, och, naturligtvis, dog samtidigt och under liknande omständigheter! Just det här fallet var så extremt att jag tycker mig minnas källan. Jag tror det beskrevs i allmänreportern Jess Stearns A Time for Astrology från 1972. 

Stearn blev med åren alltmer fascinerad av Amerikas egen "sovande profet" Edgar Cayce, och var den första som på 1980-talet med alla Cayces klienter avlidna avslöjade namnen på några av dem. Det var USA:s rikaste och mäktigaste och att senare biografier lagt till namn som en ung och osäker Marilyn Monroe och ultrageniet Nikolai Tesla, med vilken tydligen Cayce under hypnos diskuterade uppfinningar. 

Jag minns inte detaljerna Stearn uppgav, men tydligen upptäckte han under egen regressionshypnos att han, minsann!, hade känt Edgar Cayces själ när denne var på jorden under annat namn. Detta, i sin tur, förklarade den oerhörda attraktion han, en sentida reporter, känt för den på sin tid omskrivna synske man som trots så mäktiga klienter levt ett enkelt och periodvis (under Depressionen) t.o.m. fattigt liv.

*****

Intresset väckt. Har någon annan född samtidigt med Karlsson eller Breivik råkat komma med i bloggarens insamling av födelsedagar? För öka chanserna till sökträff tillåter accepterar jag en dag före och en dag efter de båda galningarnas soldag. Karlsson har inga "tidstvillingar" bland mina sparade cirka 9800 datum medan Breivik faktiskt har en amerikansk aktris, född samma dygn! 


Och nu blir det intressant, för Mena Suvari, den lakoniske familjefaderns gubbsjuka fantasiobjekt i American Beauty (1999), filmen som slutar i mord, är en kvinna som inte bara är en märklig blandning av skönhet och något nästan fult (en kraftig inneboende daimon!) utan också har fått massor av skit på nätet. Hon har av den skoningslösa och branschpressen - parasiter på Hollywoods buk - hängts ut som en kvinna som inte är lönsam, dvs. hon har deltagit i filmer som misslyckats fånga biobesökarnas intresse.


Mena Suvari 2017

AstroDatabank citerar hennes egen tweet om födelseklockslaget så här har vi ett säkert horoskop vars ascendenttecken troligen inte är Breiviks. Och faktiskt, glittrar och strålar inte Suvari som den soluppgång hon föddes vid? Solen i ett hörnhus (särskild 1a eller 10e) är en klassisk framgångssignatur .... om det inte varit för fullmånen och den restriktiva Saturnus i väster. Här ser vi bristen på publiktillströmning, Månen är ju den ansiktslösa massan som beundrar ledaren/Solen! 

Å andra sidan nämner AstroDatabank hennes jobb som ansikte för en kosmetikafabrikör, och det rimmar väl med den artificiella Saturnus i ett storstilat tecken som Salongslejonet. (I andra horoskop, måste det påpekas kan Saturnus i stället bidra till en jordnära naturalism och vägran att förställa sig med smink!) Suvari (och Breivik) har som synes en ömsesidig reception mellan Solen och Saturnus - planeter som är varandras fiende i det att Solen projicerar sitt ljus utåt medan Saturnus är en motkraft som binder och reglerar. Jag har svårt att bestämma mig om Suvaris horoskop beskriver en oerhört intelligent och fokuserad individ eller en lätt stupid människa!

Dygnet som sådant har tydligen vissa stående egenskaper för att även Brevik hade teaterapan i sig, är uppenbart. Minns hans töntiga ateljéfoton uppklädd till kung eller general eller vad det nu var. Som om han var på väg till en audition med sin lilla pärm med tidigare prestationer!  (Kanske i tidigare liv?)

Tänk om...och nu leker jag bara med tanken...Brevik föddes lite tidigare på morgonen medan ännu den makthungrande Stenbocken var stigande i öster. Då landar den anspänningen mellan själen (Solen) och dess projektionskraft mot "folktypens" Vattuman längsmed axeln 2a och 8e huset, en dödlig eller dekadent axel som Las Vegas-mördaren Paddocks karta och den för staden Las Vegas horoskop nyligen omvittnat! Stenbocken är en kostympelle, och skulle utmärkt förklara varför Breivik poserade som en mäktig figur. (Sedan finns förstås även den psykiska fixeringen vid fasta former via Månen och Saturnus.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.