Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)fredag 6 oktober 2017

För vilka läsare skriver tidningen?

För att få ett hum om riktigheten i min gissning om något "bitterljuvt" hos den nya Nobelpristagaren, ögnar jag igenom ett porträtt i Aftonblaskan. Det kanske var fel ställe att söka en litteraturanalys, men om inget annat brukar tidningens kultursidor innehålla goda tankar.

Men trots dålig belysning och nattrötthet i ögonen blinkar varningslampor flera gånger innan jag slutligen stannar inför den här återvändsgränden:


[F]ramför allt så menar han att den sparsmakade realism hans romaner består av kommer sig av att i en tid när bildmediet är så mycket bättre på detta, så kan romanen nöja sig med att antyda några betydande detaljer.

Författarens "Sparsmakade realism" och romanens begränsning till "några betydande detaljer" är analoga led, men när journalisten påstår att "bildmediet är så mycket bättre på detta", rycker texten mattan under fötterna på Nobelpristagaren. Om bildmedierna överglänser romankonsten i dess forte, då finns ju ingen anledning alls för Ishiguro att skriva!

Slappt tänkt och dåligt skrivet i ett hafsverk där jag känner igen Wikipediaartikelns text om japanens barndom och flytt till England eftersom jag läste samma rader igår, i samband med hans feminina  och världsfrånvända horoskop. 

Solen i Vågen och Månen i Fiskarna bekräftas av hans ord "skulle ha tvättat håret om jag vetat vad som var å färde". Lite information gav AB-artikeln, så långt jag läste, den, två romaner nämns där i båda fokus tycks ligga på kvinnan och där en död kvinna har en roll i den ena. Vågen och Fiskarna igen. Det "bitterljuva" jag såg i en Våg vars disponent Venus redan gått in i dödsskuggans Skorpionen verkar stämma perfekt; författaren säger sig har skrivit för att bevara minnet av ett Japan som nu närmast har försvunnit.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.