Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 29 oktober 2017

Fallna änglar
När en kvinna ger fingret åt ett miljonarv och hellre gör betalporr med någon gymkropp till ersättning för den man som aldrig tog form (Expr), då vet man att det måste ha varit problem i familjehemmet. Eller att det rör sig om ett tydligt fall av "fallen ängel". Ofta väljer fallna själar problemfamiljer eftersom de behöver en övertydlig externalisering av det bekymmersamma karma de släpar över från tidigare liv...Som kvällstidningen presenterar kvinnan är det så intelligensbefriat att det måste vara en psykisk störning som driver henne. Jag väljer därför en månascendent. (Än bättre att analysera både mån- och solascendent när födelsetimma saknas, men jag har inte tid för en hel avhandling när människoödet är rent ut sagt trivialt.)

Det begärsfyllda Skyttsinnet tappar direkt höjd eftersom dess disponent Jupiter detta år gått ner till den orala fasen - det lilla barnet som ska smaka på allt. Här ansluter sig svagt perverteraren Satan - den onda stjärnan Algol - men även utan det bidraget är psyket knutet till 6e huset för olyckor och fientlighet. Hon är helt enkelt en bråkmakerska (vilket också Expressen nämner i samband med dokusåpor).

Sannolikheten att det är fadern hon ger fingret genom sin vandel ökar genom att Månen fantiserar om en offentlig roll (Solen i 10e publika huset) medan föräldrarollsplaneten (med viss betoning på patriarkal kontroll) stör henne djupt inifrån 8e huset för korruption men också sexualitet. I värsta fall är hon ett incestoffer från fina Östermalm, men eftersom detta bara är en sinnelagskarta säger den egentligen inte mer än hur hon själv upplever saker. Hemmet (Kräftan) ligger som en kyla och en hämning för hennes drömmar om att visa upp sig i det offentliga (10e).

Hur vill hon visa upp sig? 

Det tog inte så lång tid innan jag insåg att "horsyndromet" var en väl stark beteckning på kombinationen eller konjunktionen av Mars och Venus, så jag övergick till det mer neutrala "libido". Men det har stadigt droppat in exempel på att de här två emotionella tillsammans drar mot det horbockiga eller horaktiga, så jag gjorde en ny tagg. Den kommer väl till pass här genom den obalans som råder Vågskålarnas tecken till följd av den amorösa Venus i exakt konjunktion med giriga och ambitiösa Drakhuvudet (Rahu). 

För Skytten i första huset är redan Venus i sig en verksam illgörare, dvs. har en tendens att hora för denna världens goda. Uppenbarligen bara förstärker sexualdriftens Mars denna urspårning där den lägger energi till det som redan Rahu/Venus tecknar... som kvinnans ideal (11e). Här spolieras alltså en idealistisk bild av kärleken som Skytten söker uppnå genom en komplex härva, vars effekter Expressen skrivit om så att vi inte behöver slita håret för att förstå vad den här Vågen handlar om. 

"Liten tuva stjälper ofta stort lass." Jag tror visst även en verksamt ond Venus i 11e kunnat utföra en del gott (även om lycksökandet ligger nära till hands i dessa fall), men Rahu tillsammans med en verksam illgörare blir verkligen att gå över gränsen. I 11e idealhuset ser man återigen en vurpad bild av samlevnad  som man kan fråga sig varifrån den kommer. Total dekadens i det rika hemmet eller dåligt bagage från ett tidigare liv - eller både och?

Expressen nämner att hon kallar sig "väldigt självisk" och om det råder väl ingen tvekan med Solen topp topp i självtjänande Jungfrun och med soltecknets härskare Merkurius i det skamlöst jaghävdande Lejonets tecken! Balanserar man alla dessa faktorer (Vågen, den uslelt placerade måndisponenten och maktbudskapet i 10e), då framtonar verkerligen bilden av ett psyke (Månen) och påminner om framlidne djuppsykolgen James Hillmans kapital om FÖDDA RÖTÄGG i sin enda riktigt folkliga bok (och därmed bästsäljare): "Själens kod". 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.