Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 21 oktober 2017

Det första verkliga offret för svenska meToo-drevet?

Aftonhoran är en tidning som nu i dagar skrivit spaltmeter om sina urvalsprinciper för när namn ska nämnas eller förtigas. Så gör man plötsligt en kovändning och namnger en manlig kändis där det bara stinker av en kvinnas opportunistiska hämnd - hon hade nämligen en årslång relation med folkkäre Lasse Kronér efter att han, det medges, generande nog raggat på en sannolikt lååångt yngre kvinnlig praktikant. Aftonhoran fattar fel beslut i namngivandet men tjänar förstås reklampengar på att hänga ut ett fall som troligen inte är i närheten av vissa andra mediekändisars attityder.

När jag tittar på Kronérs karta blir det pinsamt, för hans horoskop liknar vid första påseendet mitt eget! Har jag också otukt i bagaget som jag förträngt? Samma Månen i Tvillingarna för smak på unga människor och samma Sol i Vågen som vi även sett hos TV4-profilen och AB:s krönikör. Snacka om att den pågående nymånen i relationstecknet Vågen får alla fördämningar att brista när Våghärskaren Venus står i pryda Jungfrun som håller på sig. 

Om inte när det begav sig så åtminstone nu när man det kvinnliga könet vill återupprätta sin oskuld för sig själv efter att ha horat för en plats i medievärlden. Vad jag säger är att kvinnorna kunde ha sagt nej, men att kåtheten på en position vägde tyngre. Jag ser mycket låghet tillsammans med legitima vittnesbörd i det här MeToo-drevet...


Den första likheten mellan bloggaren och Kronér upplöser sig strax. Där moralen och gränsdragningens Saturnus pressar bloggarens Måne att bli medveten, där är Kronérs himmel barnsligt omogen, hans Mån-Tvilling som den här bloggen fast utan någon som helst seriositet, pratig och uppsluppen - just som det hårt styrda svenska folket tror de vill ha sin tv-underhållning.

Faktum är att underhållarens Saturnus står undertryckt i 8e huset. Möjligen kan detta förklara varför anmälaren kallar sin årslånga relation med honom för "destruktiv". Att ha båda illgörarna Mars och Saturnus i passionerad opposition längsmed 2a/8e-axeln (satanisk axel) tyder faktiskt på en psykisk grymhet som man föga kan ana om man bara ser till Månen och Solen i humanistisk Luft. 

Att här finns en dr Jekyll och mr Hyde-natur blir nästan helt säkert när man ser att den fallna Mars i Kräftan förstärks av giriga Rahu till ett rejält odisciplinerat begär (i strid med den defekta bromsen Saturnus). Den svampiga begärsnaturen ligger i 2a huset för ekonomi. Inte undra på att Kronér hamnat vid Lyckohjulet och ägnar sig åt svensk självförnedring på lägsta nivå: hoppet om att fru Fortuna ska le och skänka en årsförbrukning kaffe eller vad man nu vinner i sådana här program.

Den Rahu-förstärkta Mars-Kräftans hunger stannar inte i penninghuset utan stör sedan Vågskålarnas tecken - det inte är konstigt att också Kronér nu dras in i den pågående nymåne i Vågen som jag beskrev på fredagsmorgonen (anmälan mot Kronér droppade in senare samma dygn - orsak och verkan?). 

Via Mars 90-gradersattack från den irrationella själens hungrande Vatten drabbas nu den idealistiska kärlekens Venus av attacken och det är illa när Tvillingascendenten (här sinnelagsascendenten enbart) har Venus som sin enda vän och hjälpare! Om väna Venus skadas, till vilken nytt är då den sällskapliga Vågen och en solär karriär som herr Hygglig (Solen och Venus)? 

Man kan notera att också TV4-personligheten Timell har den, misstänker jag, karaktärssvaga kombinationen av Kräfta och Våg i sin karta, och att hans Venus också var illa placerad (6e huset, och i ett tecken som psyket/Månen i Kräftan kan ha svårt att greppa). 

Det finns många sätt för planeterna att hamna "fel" så att mänsklig samlevnad är ett helvete att lära sig hantera, är egentligen inte så märkligt. Alla dessa avsteg från de få idealiska horoskopen representerar mer eller mindre individuella "ödeslotter" som kan ledas tillbaka till felsteg i tidigare liv. Lyckligtvis verkar själen ha evigheten på sig att "fatta grejen".

Ska man ändå kalla Kronér för ett av "Harvey Weinstein"-offren? Det är nu Aftonbladet (och ev. andra medier) som är förövaren som hänger ut göteborgaren innan alla fakta är kända. Jag har ett annat horoskop från samma månad samma Våg och där jag vet att promiskuös otrohet förekommit samt samma rappa käftande som Kronér excellerar i. Även i detta fall en dold grymhet, långsint revanschlystnad och Mars-Kräftans typiska problem med vem som ska bestämma i relationer. Kanske kom verkligheten ändå ikapp Kronér...

Man kan också notera att där Timell fick se sitt "livs värde" genom Saturnus återvändande till födelsepositionen i kalla och hatiska Skorpionen (en erkänt dålig placering för Saturnus), där gäller en liknande transit även för Kronér. Saturnus kastar f.n. sin lilla 60-gradersaspekt mot sitt natala läge i Stenbocken. 

Den välstrukturerade brittiska astrologen Charles Carter var mycket noggrann med att påpeka att transiterna inte är mycket att gå på med mindre de kontaktar sina natala positioner! I samband med Anders Breiviks massmord på unga socialdemokrater (och i några senare sammanhang) noterade jag att det omvända också verkar gälla: Norges "medfödda" Saturnus blickade vid tiden mot Saturnus i skyn. 

Den som läst nyplatonism förstår logiken i detta. "Gudarna" själva befinner sig utanför tiden och verkar via "tematik" snarare än geometriska positionsbestämmelser! Det är gudarnas inomvärldsliga representanter som "rullar ut" Ödet över tid och det är här astrologins aspektlära kommer in. Både Saturnus natal och Saturnus transiterande är emblem (ett symbolon eller ett synthema) av samma dignitet och anknyter direkt till guden bakom planeten. Gudarna, för filosofen Proclus, är schatteringar INOM Den Ena, dvs. de föregår det gudomliga Intellektet och dess alla Former)

Även i detta spekulativa avsteg från normal astrologisk lära om transiterna visar sig bloggaren ha givit röst åt en djupare förståelse av astrologin som får honom att undra om han dessutom levt ett tidigare liv som filosof just när grekerna stötte och blötte den nya läran som kommit med österlandets "vise män"...  

Ju fler citat av 300-talsfilosofen Proclus jag läser i en introduktionsbok, desto tydligare ser jag att allt hans tal om "gudarna" går att läsa som antikens mest skarpslipade astrologiska beskrivning. Manilius Astronomica (1a århundradet) och Ptolemaios Tetrabiblos (2a årh.) ger inget teoretiskt fundament alls i jämförelse med den knivskarpa tänkaren Proclus. Se hans horoskop här - märkligt nog hittar jag Aftonhorans nu suspenderade krönikör i det senaste Proclus-inlägget från den 4 oktober, kort innan sextrakasseridrevet gick igång - en föraning?

Men det blev de två simplare böckerna som överlevde och kom att utgöra grunden för den västerländska astrologin.


Tillägg

AB meddelar senare på dagen med Kronérs häpnad över polisanmälan och det styrker mitt övergripande intryck att detta inte tillhörde meeToo-drevet, en miss av alla som publicerade. Det närbesläktade horoskopet är också en i grunden god människa men överkänslig för maktförhållanden mellan individer. Jag tror Mars-Kräftan har en naturlig tendens att känna sig tillplattad och att Kronér har oppositionen till makthavaren Saturnus kan symbolisera just den polisanmälande kvinnans långsinthet. 

I det närbesläktade horoskopet befinner sig hackordningsaxeln (Stenbocken/Kräftan) intressant nog i horoskopets vertikala ledd vilket förstärker nojjan om att vara förtryckt. Detta tycks verkligen inte vara axelns världsliga position i Kronérs fall - med solascendenten ligger den t.o.m. undanskymd och verkar möjligtvis som en materialistisk attityd eller grundsyn.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.