Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 24 oktober 2017

Astrologin och filosofin ser korruptionen på TV4

Nej, vårt svenska identitetssammanbrott under Solens ödescykel 2017-18 är inte över än. Enligt AB ska TV4 låta oberoende utredning avgöra om ledningen felat och sedan ska samma ledning granska slutsatserna. Några avskedanden ser naturligtvis inte vd:n Casten Almqvist, personlig vän med Martin Timell. Om utredarna verkligen är oberoende kan han ju bara mörklägga misshagliga delar i rapporten, och vem vet för övrigt hur mycket TV4 "städat" i det material "kommissionen" ska bedöma? 

Men det är när jag sida vid sida lägger horoskopen för bästa vännerna Almqvist, programdirektören Åsa Sjöberg och den svenska drängen Martin Timell, som ett mönster går i dagen. Våra svenska storbolags hejdlösa omoral och korruption när det gäller att säkra avtal utomlands har säkerligen sin motsvarighet inom landets gränser. Sverige har en fiffel- och fuskkultur som anstår den värsta bananrepublik! 

I brist på känd födelsetid för alla tre ritas kartorna här med Solen (ledarskap, offentlighet) i första huset, alla tre är definitivt ledare men bara Timell en "frontman" med uppgiften att verka folklig (se föregående inlägg om Månen i 10e huset):

Almqvist, stordirre:


 Sjöberg, lilldirre:Timell, flugfångaren och instrument i kapitalismens konspiration att dumma ner folket till 9 miljoner hempysslare utan en anstymmelse till intresse av att bli politiskt medvetna:Minsta gemensamma nämnare: den ständigt hungrande närighetens egen symbol - Månen i Kräftan. Denna placering kan också liknas vid den Vegetativa Själen, även känd som den Irrationella Själen i antikens klarsynta filosofi. Bloggens återkommande frågor hur lågt regeringen Löfven egentligen kan sjunka - låga lågt som den föregående borgerliga? - illustreras perfekt av närighetsministern Damberg - Månen i Kräftan - som säljer vad som helst till vilken diktatur som helst om inte medierna gör sitt jobb! (Folket i Sverige är redan avhängda - de har drogats med Martin Timell-tv....)

Båda direktörerna är genuina slamkrypare på botten av det näriga och kalla vattnet, med tydlig tendens till "dissociation" hos Almqvist mellan SolPresentationen och den underliggande rikemansplaneten Jupiter medan frontmannen Timell är en distinkt dubbelnatur som SolAgerar sällskaplig Våg (zodiakens sociala älskling!) medan en falsk bild av ett hemmatrevligt sinnelag (Månen) planteras i det offentliga alltmedan Timells djupare psykologi utifrån en solascendent är iskall och hackordningsfixerad: Stenbocken är inte det "mjuka värde" man normalt associerar med det 4e huset för Hemmet och det privata. 

Eftersom 4e också betecknar den egna själens djup i hinduisk astrologi uppstår alltid en självmotsägelse när Vågen intar ascendentposition och söker balansera på det horisontella planet med andra människor: dess själsdjup (4e) går förlorat! Stenbocken i 4e representerar nämligen den officiella ytan som det "djup" man förhåller sig till. 

Den här beklagliga felkopplingen behöver nu inte vara katastrof men övriga horoskopet måste innehålla mer "djup", annars är risken att man får en ytlig ja-sägare, fursteslickare eller en ond dubbelnatur som Timell, ett mångalet psyke som identifierat sig med övermakten och kallar sitt privata liv och ekonomi för "mitt imperium"! Timells solhoroskop klingar absolut sant i 4e huset när han säger sådant (citerat i en av Expressens oräkneliga artiklar efter att de producerat scoopet).

*****

Under tiden söker andra medier tjäna så mycket som möjligt klickvägen medan den lönsamma meToo-diskussionen pågår. I USA har två gamla pösmunkar "outats". Dels en medieledare O'Reilly som köpte sig ur sitt sexuella ofredande för en stor summa pengar, varpå mediebolaget Fox förnyade hans kontrakt och låtsades som det regnade...


När sedan nyheten om att en kvasikänd manusförfattare kladdat på 38 kvinnor nådde svenska medier, kände jag mig tvungen att granska dessa senaste fall i svallvågorna efter Weinstein. 

Bill O'Reilly:James Toback:

Här något så ovanligt som två horoskop ritade med "Marsascendent", dvs. fokus på libido via 1a huset - män sägs ju tänka med kuken!

I fallet O'Reilly hittar vi återigen Kräftan nu via Mars i dess fallna position. För den som minns den svenska polischefen Kapten Klänning som låtsades vara feminist för att sedan förgripa sig på kvinnor, är den här Mars-placeringen bekant. Den har också dykt upp i bloggens studier av homosexuella som en lätt men signifikant överrepresentation. 

Jag har i mitt liv också sett några exemplar i aktivitet via bekanta, och i något fall indikerade den uppenbarligen en sunkig driftsnatur som ledde personen vilse medan samma människa var konflikträdd och drog vita lögner helt i onödan. Det är något "feljusterat" med Mars förmåga att ta brösttoner. Normalt låter den som Donald Trump men i självgarderande Kräftan smyger den och smusslar med sina begär...

Tobacks 38 kvinnooffer är mer typisk Mars i Skorpionen, planetens "onda" negativa hemmaposition. Här är driftslivets starkt och jag har ett fall där mannen valde att skära av sädesledarna eftersom han gjort hustrun på smällen fler gånger än hushållet hade ekonomi att försörja! 

I fallet Toback uppstår nu ett huvudbry, för har det inte sagts på denna blogg att Solen har full kontroll över Mars om den bränner (via konjunktion) och "osynliggör" aggressionen eller sexdriften? Bloggaren har inte specialstuderat ämnet, men ett är rätt uppenbart: i just detta fall har vi att göra med en konjunktion mellan två eldiga planeter i Skorpionen!!! Mars äger alltså fortfarande, den disponerar alltjämt den Sol som på ytan tar kommando och osynliggör den basala driften som är den Vegetativa/Irrationella Själens motor. 

Dessutom ska ingen missa hur Mars via 90 grader angriper Tobacks eget psyke (Månen)! Mannen blånekar till alla anklagelser vilket är typiskt "dissociationen" när Luft och Vatten är på glid och sina naturer trogna vägrar att blanda sig. Här har vi en dubbelnatur av en betydligt mer förhärdad natur än flugviktaren Timell.

Men inläggets kartor har en del gemensamt. Är det någon slags trend vi ser här? Avslöjar Sverige även i meToo-drevet sin patetiska önskan att vilja apa efter det stora skitlandet USA? 

Under pågående drev har alla glömt folkkäre amerikanen Bill Cosby som i årtionden stoppade droger i kvinnors drinkar för att förgripa sig på dem. En återblick på den kartan bryter den rena berättelsen med Mars-i-Vatten, folk som verkligen går på irrationell impuls (japp, det innebär att det även finns kvinnor som "tänker med kuken" eller fittan).

När jag tittar tillbaka på Cosbys karta bryts raskt antydan till en trend med amerikanska manliga monster med Mars-i-Vatten, men å andra sidan visar sig en annan märklighet ur Mars perspektiv som påminner om hur astrologin har många "dialekter", många sätt att beskriva t.ex. knaggliga förhållanden med det motsatta könet. Den här indikationen är dock en smula ruskig: Hur "kukperspektivet" använder Mars sin dödliga 210-gradersaspekt och prickar direkt in kvinnoplaneten Venus som här landat i 8e skorpioniska huset för drogade, toxiska tillstånd. Åttonde är normalt associerat med sexualdriften som just marsiansk drift, samt sexualitetens skörd: döden (för de biologiska varelserna).

Den uppmärksamma har redan sett att detta är samma Mars-i-Vågen som hos Martin Timell. Och om vi tar fram Weinstein en gång till, mannen som startade allt detta som för medievärlden bara är ett drev för att parasitiskt tjäna pengar på förövarna och offren, då har vi plötsligt en ny möjlig trend att fundera över. För var har Weinstein sin Mars om inte i Vågen?!!


Eftersom libidoplaneten i detta fall ligger i Luft och även dess disponent Venus, skulle man kanske kunna försöka sig på en försiktig hypotes här? De störda människor som hävdar att alla män "tänker med kuken" kanske råkar ha rätt i sitt tyckande. 

(Platon ansåg att själar som tänkte enbart på basis av sina sinnesintryck var  ute och cyklade, offer i åsikternas låga domän. Om de någon gång råkade få rätt var det bara för att Fru Fortuna här i den lägre supralunära sfären ibland slumpar fram även vinster. Men Platon krävde av människor att de förmådde sluta sin blick och bearbeta information helt intellektuellt för rätten att kalla sig mer än simpla djur.)

Om vi lämnar vänskapskorrupta TV4-dirrarna utanför visar sig 3 sexualförbrytare ha Mars i Vågen och 2 i något av Vattentecknen. Det här är en pinsam tendens för alla med Mars i Vågen (likt undertecknad)! Eftersom Luft representerar den intellektuella domänen bör åtminstone de här tre Luft-Mars bokstavligen ha haft sex på hjärnan!
 
Utsträcker vi granskningen till den egna krönikören som Aftonbluddret så nogsamt hållit utanför "alla män är sluskar"-drevet, hittar man en riktigt obehaglig Mars - återigen i Luft ("sex på hjärnan") i angrepp mot hela den köttsliga och sataniska axeln (Oxen/Skorpionen) som inbegriper den hämmande Saturnus i opposition till "framgång med kvinnor" (Jupiter och Venus). Här börjar plötsligt en möjlig förklaring till den påstådda våldtäkten framtona: människan hade extremt oflyt med kvinnor samtidigt som driftslivet pressade på... Mars attackerar via sin turbulenta och störande 90-gradersvinkel den nej-sägande Saturnus i det venusianska och därmed feminina tecknet Oxen. Borta i avundsjuka Skorpionen ligger Venus och hägrar...


*****

För meToo-kampanjens svenska resonansbotten är det bara att granska var sexplaneten Mars står i nationalhoroskopet: i trögstartade Oxen i det feminina tecknet Oxen i 8e huset för sexualitet, kroppslig korruption och död. När sedan denna Mars ägs av kvinnans Venus i ett kallt och restriktivt och stilfixerad tecken, då ges en rätt otrevlig bild av svenska kvinnor som en propp i hjulet för all manlig sexualitet (Mars): de är självupptagna med sin kroppsliga yta och inte så lite intresserade av statusaspekten. Det här är samma indikationer som får männen att så furiöst - likt Timell - hamra och banka på sina boningar för att framstå som attraktiva för sina frigida svenska kvinnor, som enbart "värms" upp av materialistiska åtbörder (Jordelementet). En mer osexig nation har jag nog aldrig sett i något horoskop. 

Sverige saknar högkulturernas förmåga att se sensualitet i tankelivet (där, faktiskt, allt började enligt den idealistiska filosofi som hävdar att det materiella är en död avknoppad slutprodukt på en process som börjar i en annan värld, före denna). Därför indikerar också Sverigehoroskopet en risk för våld i de svenska hushållen - när inte Mars energi flödar fritt och samspelet mellan Mars och Venus finns, då blir det Timells drängighet och tillknäppta horor som försöker bli virala i de sociala medierna eller förgrämda feminister som själva var förtryckande män i sitt förra liv och nu återfötts för att känna hur könsmaktsordningen känns. Allt det här sorteras ut över tid, men medan det pågår kan det kännas hårt och orättvist...


*****

Drevet mot respektlösa - eller värre! - män (och några kvinnor) startade i aphuset Hollywood dit mycket drägg (och många svenskar) samlas. Ordet "drömfabriken" antyder att de samlade själarna befinner sig på en låg evolutionsnivå. Att sedan hela världen fylkas för att se Hollywoodproduktioner säger något om att publiken befinner sig på samma nivå: "Lika barn leka bäst" De som sökte sig till Hollywood - och lyckades - var förmodligen lite girigare eller makthungrigare än alla dem som stannade i biofåtöljen eller tv-soffan.

Jag avslutar det här inlägget med ytterligare ett citat från den knivskarpa tänkaren Proclus, en syrier på 300-talet som fick gå i exil för att undvika den talanglösa kristna regimen som likt svenska regeringar inte bara saknar rätt vision för vad man ska hjälpa medborgarna att bli i sina liv utan dessutom är helt utan precision i sina missriktade åtgärder för att gynna de egna rika storföretagarna. Proclus är inte helt negativ till den nivå i människosjälen som "Drömfabriken" tilltalar, men det är heller inte en nivå att vara särskilt stolt över som människa, konsumenter av dessa drömspel befinner sig bara snäppet över vilket simpelt djur som helst:


Precis som Naturen kreativt befinner sig ovanför de synliga figurerna, så gör själen när hon exercerar sin förmåga att känna tingen: själen projicerar på föreställningen (nous pathetikos, det patetiska eller affektiva intellektet), såsom mot en spegel. Det själen projicerar är sina egna inre förnuftsprinciper (logoi) av dessa figurer (schemata). 

Föreställningen [det patetiska, runt sitt eget nav och som en satellit roterande förståndet] mottager som bilder dessa intryck (emphaseis) av förnuftsprinciperna inom själen och genom dem får själen tillfällen att vända sig inåt från bilderna (eidola) till uppmärksamhet på sig själv.

Det är som om en människa såg sig själv i en spegel och förundrades över naturens kraft och vid denna åsyn av sitt eget yttre födde en längtan att kunna se sig själv direkt och äga en sådan kraft att hon förmådde att på en och samma gång vara både den seende och det betraktade objektet. 

När på samma sätt själen vänder sig bort från sig själv och blickar ut i det externa, mot föreställningen (det patetiska intellektet), där seende de beskrivna bilderna och drabbad av deras skönhet och regularitet, beundrar själen sina egna förnuftsprinciper, varifrån bilderna är härledda. Trots att [den nobla] själen avgudar bilderna för deras skönhet förkastar hon dem som enbart återspeglingar och söker istället sin egen skönhet.

Hon vill tränga in i sig själv för att se cirkeln och triangeln där [exempel på Platons Former], alla ting i dess ursprungliga odelade form och alla i en högre enhet med varandra, och bli ett med det hon ser och vika samman tingens pluralitet för att se cirkeln mer fri från dess enskilda detaljer än vilket som helst centrum, triangeln utan dess utsträckning i rummet, och varje annat kunskapsobjekt returnerat i dess ursprungliga Enhet.
 

Citerat av Chlup s. 154 ur Proclus Euklideskommentar - jag har brutit ner texten i kortare meningar pga. den svenska hjärnans begränsningar och förtydligat på några ställen.

Jag tvingas precisera "den nobla" själen eftersom all erfarenhet visar att inte alla som lever i exil visavi sin själ väcks till en önskan om självinsikt när man via sin fantasi möter Drömfabrikens fladdrande bilder. Jag misstänker att Proclus inte hade en aning om att det skulle komma en tid på jorden när en hel industri skapades för att söva människor och hålla dem mentalt fångade på samma sätt som Karl Marx kallade religionen ett folkens opium. 

Det är samma Slavdrivare som tvingar medelsvensson att slita måndag till fredag och som sedan säljer på offret en smula "fantastisk" verklighetsflykt i helgen och som medelsvensson girigt konsumerar genom sitt "patetiska intellekt" - en liten funktion i själens periferi - halvvägs ner i det Stora Mörkret - och långt ifrån ett verkligt intellekt. Ja ser mycket i det "roterande intellektet" (nous pathetikos) som påminner om astrologins Måne, som under en månad roterar runt sin basstation och skänker det mänskliga sinnet en kaskad av bilder av en förmodad omvärld "där ute". 

Eller är situationen mer komplex och omöjlig att reducera till en-till-en-korresponsenser? Kanske Proclus "patetiska intellekt" är en funktion av Merkurius (intellektets) och Månens (det inre sinnets) relation, dvs. en "yoga" eller förbindelse som kommer att se helt olika ut från ett personhoroskop till ett annat...
Utfransning. Notera hur denna bloggare, kanske först i västerlandets historia sedan de obildade kristna härskarna stängde ner Platons Akademi i Aten, nu lyfter dessa frågor på nytt. Han föddes själv med Lufttecknet Tvillingarna i öster, Månen exakt på ascendenten och ägaren Merkurius själv i Luft i den goda karmans 5e hus, och tillika både horoskophärskare och atma karaka.

Var och en söker sig till det som dennes "patetiska intellekt" är bäst lämpat för, och även om bloggen som helhet döljer det, är det jag minst förstår är hur astrologins symboler förhåller sig till de antika tankarna om Nous och människans del i det verkliga intellektet. Vilken roll spelar t.ex. Luftplaneten Saturnus i förhållande till Nous? Kan den sägas representera Nous på en låg nivå, som ett logos en förnuftsprincip). Var hamnar då Merkurius i frågan om ett övergripande Intellekt relativt den enskildes tankeverktyg? I vissa inlägg tycker jag att situationen klarnat, men så glömmer jag åter bort vad jag kommit fram till - kanske för glädjen att få upptäcka sammanhangen en gång till...)

Med onda män i samhällstoppen - politiker och kapitalister i ömt famntag - vem finns kvar att ens vilja berätta för befolkningen varför de knappt ens fungerar hjälpligt som människor? Vilka bär det övergripande ansvaret för att samhällen producerar monster som Weinstein och pinsamt lågklassiga losers som Timell? De är nu blickarna rör sig mot den Irrationella Själen som tar skepnad som drömmar om "evig tillväxt" när den inte ansas och kontrolleras av den Rationella Själen. Och titta nu tillbaka mot TV4-dirrarna med både Sol och Måne i Vatten och gissa varför Herakleitos utbrast att "Vatten är döden för en själ". Visst, plantor måste vattnas för att de ska fullborda hela sin organiska livscykel, men att göra DETTA till norm för en civilisations ekonomiska substruktur? Hur korkad är egentligen mänskligheten i denna era? Lyckligtvis är kapitalismen så självdestruktiv att den troligen bryter samman innan Moder Jord gjort det.

*****

För ett inlägg från 2012 gjorde jag taggen "själens spegel" (ögonen) vilken jag aldrig använde något mer. Ett hugskott som inte slog rot. Däremot slår det mig att Proclus-citatet här ovan både använder spegel-liknelsen och kombinerar termen Nous (det gudomliga och oföränderliga Intellektet) med "pathetikos", "roterande kring sitt centrum" - en term som brukar användas för själens nivå, där tiden börjat löpa och planeterna snurrar på i sina cirklar. Det är därför inte ointressant att se hur det gamla inläggets båda protagonister har extremt tydliga "dissociationer" mellan Intellektets Luftelementet och Själens Vattenelementet. Har den här bloggaren i alla år talat om Proclus nous pathetikos när han ordat om "dissociationen", om slirigheten mellan Luft och Vatten och problemet med att få förnuft och instinkt att gå i takt? 

Eftersom samma två element framträtt i horoskopen här ovan, sexdårar eller giriga direktörstyper beredda att se mellan fingrarna för att rädda sin projekterade (!) rikedom (pengar de ser i sina "patetiska intellekt" i sin fantasifyllda Måne), kanske man vågar sig på en sista hypotes (för den här gången)? Vi kan i sexskandalerna se ett exempel på själar som INTE ÄR NOBLA, själar som helt misslyckas föda en längtan efter något högre i åsynen av "drömfabrikens" flimrande tv. 

Om något tycks dagens underhållning föda allt djävligare människor! Och med det anknyter jag till exakt samma tanke som för länge sedan gav den här bloggen en stunds exponering i samband med en artikel i SvD om gamers och deras krigslekar vid datorn. Samma tanke möter i en debattartikel i AB:

Våldtäktskulturen på film smittar vår unga.


Från Proclus inser vi nu att dessa barn, ungdomar och t.o.m. vuxna män kommer från helvetet eftersom de bara har demonins förnuftsprinciper (logoi) inplanterade i sina själar! Här uppstår direkt frågan om den enskilda människosjälen är sidoställd med Världssjälen, vilket tänkaren Plotinus utgick från, eller en beståndsdel av den. Framför allt frågan om svenska män har något eget att berömma sig av eller enbart är FUNKTIONER AV DEN SVENSKA NATIONALSJÄLEN? 

Skulle det senare vara sant, förstår man att vi har med mördare att göra. Över landet svävar en dödsaura som inte nödvändigtvis har att göra med det historiska landets krig och härnadståg i det förflutna. En nation är inte den fysiska landbacken utan den AGGREGATION av mänskliga själar som vid en viss tidpunkt ockuperar en plätt jord. Folksjälar kan med andra ord dra vidare, på samma sätt som Jesus instruerar den högvälborne juden Nikodemos under ett nattligt samtal (hemligheter viskas i skydd av mörkret): På frågan om termen "pånyttfödelse" förklarar gurun att tillvaron har två nivåer, kroppen och människans odödliga andesjäl. "Anden" är odödlig och fri, den far som den vill och man vet varken varifrån den kommer och vart den senare kommer att befinna sig. 

OM man nu betraktar en folksjäl som en aggregation av individuella andesjälar (jiva-atmas) och bejakar den antika sanningen att "lika dras till lika", då framtonar en bild av ett modernt Sverige, uppslukat av marknadsliberalismen, men vars manliga befolkning i huvudsak verkar vara stupat fotfolk från något av alla de stora krig den onda vita europén ägnat sig åt under ett drygt århundrade. Det skulle kunna vara så att vi fått Löfven som statsminister och Hultqvists smusslande för att göra om Sverige till ett Nato-land därför att Sverige idag huserar ett stort svart hål, vi är en slasktratt som suger till oss trasiga och defekta själar som alla varit med i krig nyligen. 

Sådana här själar är traumatiserade och kan sakna medel att komma i kontakt med sin intelligens. Deras besatthet av krigsspel på datorn motsvarar därför Proclus tanke om hur "det patetiska intellektet" - en låg förståndsnivå i den kompletta själen - och hur det vrider sig runt, runt samma blod och krigiska motiv medan dessa halvt förlorade själar söker bearbeta en upplevelse de haft i ett tidigare liv. De måste tillåtas "obsessa" klart, de går inte att bota (allra minst genom BigPharma, en annan grupp näriga monster med en egen agenda förutom att hitta bot för sjukdom).

Sedan kan man förstås addera de rejäla mängder flyktingar från krigshärjade länder som landet tagit emot men knappast integrerats med den svenska nationen. (Detta råkar vara samma språkbruk som främlingsfientliga använder, de som tillhör den "svenska nationen" av  krigsskadade själar med en ohyggligt låg förståelsehorisont, själar extremt "jordbundna" av den låga materialism som Sverige har som officiell trosbekännelse.)

Med en så pass stor andel av befolkningen som bärare av traumatiserade själar, kantrar hela vår nationella skuta. Dessa störda typer blir datatekniker, tafsande problemledare och fyller samhället på alla nivåer. Och överallt hittar man dem i patetiska försök att komma till tals med de bilder de ser i sitt inre och som bottnar i att deras själar pga. dålig karma bär på komplexa och konfliktfyllda uppsättningar av "förnuftsprinciper". Och det är här den mäktige tänkaren Proclus intresse för astrologin kommer in.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.