Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)torsdag 7 september 2017

Svenskarns förlorade grund och mediernas eviga "quizzande"

Bloggaren sammanfattar åter sin syn på dagens Sverige, inget har blivit bättre så historien är sig lik...


På onsdagen skriver en DN-reporter om svårstavade svenska ord (superenkla för den som gick i svensk skola för några årtionden sedan). Reportern totar sedan ihop en liten frågesport med slika. Bara att DN numera använder det amerikansk-engelska "quiz" (av question) istället för den svenska motsvarigheten. 

Kanske ett sätt att komma förbi frågan om svensk stavning helt och hållet! En del är ju så förtvivlat ensamma uppe i Norden och helst av allt vill ingå i någon global gröt.

Det är nu inte utan att bloggaren misstänker ett idélån från ett stormedium. Han skrev ju bara dygnet dessförinnan en banal text om jamaicanernas oändliga vedermödor med att få ordet armageddon rätt! Och varför inte? Här lånas det friskt av bilder från medierna, visserligen ofta beskurna och trampade på. Kanske ligger nyanalfabetismen bara i tiden, givet folkvandringarna under dessa sista årtionden när den i grunden destruktiva kapitalismen håller på att ta kål på sig själv (och hela befolkningar).

Det är troligen bara mediefolk som fortfarande besöker den här bloggen i jakt på russin att plocka ur kakan (ofta krävs förstås av-astrologisering). Svenska folket i övrigt befinner sig numera på Instagram där de i olika typer affekt stirrar på varandras "livsstilar" och foton på sina egna eller andras måltider! 

Det här är i sig en effekt av att svenska folket är helt besatt av att skriva kokböcker (eller kriminalromaner som om folket bar ett stort mörker inom sig). Just kokbosfixeringen har bloggen redan tolkat som en infantil störning i folksjälen som tyder på att det gamla svält- och hungersverige ännu lever och har ohälsan. 

Troligen är de flesta "gammalsvenskarna" reinkarnationer av folk som dött i hungersnöd runt förra sekelskiftet. Folksjälen valsar runt i samma gamla psykiska ekon. Det skulle kunna förklara varför närigheten står som spön i backen. Se bara på nätet. Surfa på engelska och du hittar massor av generöst delad information i allsköns viktiga ämnen. Surfa på svenska och var och varannan sajt ska ha betalt för samma information, eller försöker sälja en bok om hur man skatteplanerar likt gamla hederliga Postbanken som numera bytt skepnad och blivit den ultragiriga Nordea! 

Nej, landets intellektuella armod är vad som blir dess undergång. Finns inget intellekt att styra, då tar den näriga Näringssjälen över. Det har ett antal horoskop över svenska skandalpolitiker indikerat. F.n. är det Brunkol Damberg som är det stående skämtet på en tanklös penningstyrd byråkrattyp, för några år sedan var det skämten Reinfeldt och Borg. Det är samma svenska fattigmentalitet oavsett partifärg. Landet brottas med sin jumboplats bland nationerna och söker dölja detta genom självgodhet som alltid spricker när den synas.

Det bästa vore kanske att likt de gamla kineserna riva den huvudstad som kommit på skam och under ny dynasti återuppföra den på obefläckad mark. Det kan nog folket förstå, att det finns "platsbundna spöken" som förstör förmågan att tänka klart. Man kan kalla det psykisk inavel också, om man är mindre villig att spela med på ytterlighetsuttrycken för en nation som berövad sig själv både intellektuell kapacitet och något som ens liknar en vettig religion och medföljande kosmologi.

Visst finns det båda andar och änglar över människornas och djurens värld. Jag har mött ett gäng av dem i mitt liv, oftast i drömmarna där gränsen mellan det skenbart levande och den andra sidan är halvt utsuddad. Men i Sverige saknas varje anstymmelse till en komplett världsåskådning som sätter den skadliga dyrkan av Mammon i ett större perspektiv. Frågan är dock inte svensk utan gigantisk. Den rör en hel tidsålder och kommer att få sin lösning först när det nuvarande kapitalistiska systemet rasar samman och en ny värld föds ur spillrorna av den gamla. 

Det blir en högteknologisk värld, naturligtvis, där mänskligheten befriats från löneslaveri och där varje lokalt styre delar den globala världsregeringens främsta direktiv: att tillse så att mänskligheten förkovrar sig och deltar i den nya tidens kreativitet så långt de nu förmår. Ingen i denna tid tvingas till "enkla jobb" som att likt en underdånig slav plocka i matkassarna åt den rike mannen eftersom självberikande har kriminaliserats, precis som det var i den tidiga kristendomen innan Rom tog över och korrumperade hela denna intressanta judiska rörelse - ett tidigt och väldigt lyckat experiment i kommunism. 

De tidiga kristna kallades ebioniter (hebr: ebyon, fattig - i metaforisk mening) och var människor som levde tillsammans för varandra och inte som i dagens Sverige, var och en bara för sig själv och sin plånbok (Reinfeldt och Borg kommer att brinna i helvetet för sin "insats" under åtta år). Det är ekot av denna mänskliga gemenskap som ännu flera tusen år senare märks i den judiska form av socialism som påminner om Sveriges eget gamla COOP (kooperativa föreningen) innan den också korrumperades av profittänkandet.

Som var och en som är vaken kan se går västerlänningarna mot en ny period av egendomslöshet när de superrika tar allt substantiellt från dem och istället ger dem parodiska fantombilder i smartfånens glasyta! Men bortom detta utblottande av mänskligheten väntar alltså nästa historiska fas, då egendomslösheten - precis som hos ebioniterna - samtidigt innebär att den äger allt, alla har allt tillsammans och ingen har något. I framtiden finns allt som beslutats vara tillgängligt också var tillgängligt för var och en (notera förekomsten av censur eftersom många själar släpar efter i mognad jämfört med tidsandans egen nivå). Det är något i tekniken som pekar åt det här hållet sedan länge. Vi måste bara byta ut det bakomliggande ägarskiktet från de få till de många. 

Det är här jag tror hävstången måste bli ett Tredje världskrig mellan grabbarna som gärna kallar sig stora. Först när dårarna slagit världen i spillror i kampen om att vara nummer ett, kommer Vattumannens tidsålder att framtona i sin tydliga form. Som ofta upprepat var den här zodiaksymbolens ursprungliga akkadiska namn "Den Väldige", dvs den allomfattande kosmiska människan, vilket i sin tur ska tolkas som att hela mänskligheten förfogar över hela sin värld, i insikt om sitt samtidigt kollektiva och individuella väsen. 

Reinfeldts och Borgs oförlåtliga brott mot naturlagarna var att söka mörka och demonisera helhetsperspektivet och göra svenskarna små och själviska. Nog för att det fanns en jordmån... Men allt det där är redan historia varifrån dessa rader skrivs.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.