Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 13 september 2017

Pewdiepie - rasism som cool attityd?Häromdagen läste jag en moraliskt indignerad krönika i DN, lika humorbefriad som den här bloggen när dess spotlight landar på ännu en rovkapitalist. Föremålet för betraktelsen var någon sur svensk internetmiljonär, Felix Kjellberg, i den grogrund till nyanalfabetismen som kallas YouTube. 

I samma tidning vänder sig sedan nästa krönikör mot den första med ett argument han en bit ner i texten medger är ett lån från någon annan, här applicerat på Felix K. Denne svensk är egentligen inte rasist utan bara så förbannat ytlig att han svänger sig med laddade ord för att framstå som cool i de spelkretsar där ingen har någon verklighetskontakt överhuvudtaget. 

Anm. Den teknokratiska IT-fascismen har skapat en ny generation själlösa monster, fem sinnen och ett operativt intellekt och absolut inget därutöver, inget hjärta, ingen ande. Barn skapade till denna världen av dårar till föräldrar och destinerade att bli bränsle i det stundande Tredje världskriget. ATOM. Sådant förbrukningsmaterial behöver ingen lyxutrustning, ingen funktionalitet på det mänskliga planet - det här är ett synnerligen lågt mellanliv för själen, vilken nogsamt håller sig på avstånd från sin kroppsliga avatar, medveten om att den tagit en människoroll helt utan heder.

Men astrologiskt har Greta Thurfjell, den första tyckaren, mer rätt än Linus Larsson som delvis tar Kjellberg i försvar och försöker så split genom att dela rasism i äkta och sådan och posörens substanslösa imitation. 

På ytan har vi just ytmänniskan som lever i en konceptuell och visuell värld, Felix Kjellbergs Sol-i-Vågen och Månen-i-Luft är urtypen för en visuell människa som attraheras av artistiska eller enbart konstlade uttalanden. Det är ingen slump att den första DN-skribenten har samma horoskoptyp, men byter rasistens Måne i Lejonet mot sin Sol och rasistens Sol i Vågen mot sin Venus (i härskarläge i Vågen)!

Thurfjell är tillräckligt ung för att själv befinna sig mitt inne i västerlandets värsta dekadens och bara möjligen ha medfödda verktyg att ta sig ur föroreningen. Att hennes "typ" är besvärande intresserad av glamour och stora pengar, avslöjade dock det här testet från häromdagen. Men det är möjligt att årgång 1962 med stora och lätta pengars Jupiter mittemot Solen i Lejonet är ett bottennapp i historiens gång. Det skulle kunna vara denna materialistiska och narcissistiska årgång som framfött själlösa barn av den sort Felix K representerar.

Så... vad utöver den "kreativa" kombination av Eld och Luft i Felix K:s karta är det så som röjer en äkta rasism? Kommer till det, men när jag googlar på denna typ som nu har två "strikes" av tre innan, hittar jag sajten från vilken jag lånade fotot överst. Där anar man att Felix Kjellberg, som på sina finansiärers uppdrag (Disney m.fl.) ställer upp i varjehanda projekt för behjärtansvärda ändamål. Dockmästarna som drar i Pewdiepies trådar bokför förstås dessa projekt som kostnader - Disney och anhang är inte i branschen av sina hjärtans godhet! - och får på så vis gratis reklam. Så utnyttjad är han, denne lame Pewdiepie, även om han uppenbarligen inte har intelligens, ryggrad och storhet nog att tacka nej till de onda människornas pengar. 

Av sajten att döma tycks han dock själv ha haft psykologisk problematik som ung. Han uttalar sig empatiskt om unga män med självmordsbenägenhet. Fast möjligen är det här bara repliker som projektledaren bett honom memorera för "kampanjveckan för medvetenhet om mentala problem". Och nu kommer vi rasismens kärna nära för lustigt nog lurar självdestruktiva tendenser just under det animerade första budskapet av Eld och Luft:


Det finns ett sätt att hårddra varje horoskop för att hitta det ultimata budskapet för den som inte orkar hålla kartans alla variabler i huvudet samtidigt, en slags bottom line. Detta är inte atma karaka, vad själen åstundar i detta sitt liv (vare sig människan hjälper sin själ gå i denna riktning eller blir fast i rutinen och får en inre själ som snart nog är pissförbannad på att fordonet/kroppen inte går att manövrera). Nej, jag talar om planeternas disponentkedja här men där hinduistisk astrologi tycks nöja sig med att bara granska den bakomliggande disponenten till en viss planet. 

Ta Felix K:s psyke som exempel: Månen i Lejonet är direkt och utagerande, i sig en rätt korkad placering eftersom den här typen av psyke söker dramatisera och levandegöra vad än Lejonets härskare Solen fokuserar för tillfället. Ett sinnelag i Lejonet är därför så typiskt benäget till förflugna ord och oproportionerliga överdrifter (dramatisering) om inte dess ledare Solen i sig själv har någon slags kontrollmekanism. Denna skulle kunna bestå i en Saturnus som ett Freuds överjag som håller Solen i strama tyglar. Kontrollen skulle kunna bestå i att medlaren och kommunikatören Merkurius är stark och behärskad så att intellektet "interceptar" och filtrerar det som en Måne i Lejonet sedan lämnar ut sig med så mycket hetta och drama som nu horoskopets allmänna tonläge tillåter.

Felix K:s Måne söker synliggöra (Eld) det hans Sol i intellektuell Luft tänker på och så långt är Eld/Luft-kombinationen "kreativ", som den här bloggen först taggade den. Men ur psykets perspektiv är det intressant att inte stanna här, utan följa disponentkedjan ända till det (bittra) slutet:

Solen i Vågen är "missfärgad" med den i mina ögon potentiellt värsta elementkombinationen Eld/Vatten eftersom Vågens härskare (och Solens disponent) redan lämnat den sociala ekvilibrismens tecken Vågen och hamnat i den betydligt mörkare och hätskare Skorpionen, ett tecken så psykologiskt kantigt att man undrar hur det är möjligt om zodiaken beskriver en linjär eller cirkelformat färd där talang läggs till talang. Sanningen är förstås att själens "vandring" inte alls är låst till kartritningen plus att det faktiskt finns en logik här. Efter en tid av jämvikt och social harmoni kommer alltid undergången (Skorpionen). Och då försvinner den ytliga charmören och all polityr på momangen! Alla dör ensamma och tvåsamhetens Våg har nu spelat ut sin roll. I Skorpionen ligger hela zodiakens hat samlat i ett enda tecken.

Skorpionens härskare Mars vet inte vad Vågen, Venus och kärlek är! Mars som naturens drivkraft - sexualenergin - är den renodlade egoismen som kosmiskt faktum. Denna rena ondska söker sedan kapitalismen lura i människorna att det är den enda vägen. Den antika zodiaken vet berätta att det bortom denna destruktiva kraft att hålla det organiska livet vid liv till varje pris (rovkapitalistiska företag är organismer, de med) existerar en högre spelplan, nämligen andevärlden eller Luftelementet i dess tredje installation, Den Väldiges tecken (genom kommunikationsglapp mellan det gamla Babylon och Väst fick det missvisande namnet Vattumannen). 

Den Väldige betecknar summan av alla levande andeväsen och enligt filosofen Platon eller åtminstone hans senare uttydare är Den Väldige alias Nous (det gudomliga intellektet eller förnuftet) en aggregerad platonisk Form. Alla enskilda andevarelser tillsammans bildar denna "kosmiska Adam" och det är häri tanken om "det mänskliga brödraskapet" ligger. Jordmänskligheten är en fallen spillra av ett obegripligt mäktigt kosmiskt väsen, men det är långt ifrån alla som förmår tänka så här högt och fritt. Felix Kjellbergs horoskop antyder t.ex. markanta förståndshandikapp som troligen förklarar hans ungdoms psykiska problem och dess svarta dödsfixering.

Utan att vilja stämpla en hel undertyp till Vågen som vanskapt är Sol-Vågen baserad på Venus i Dödsrikets Skorpion milt sagt problematisk, vilket Israels genomkorrupta premiärminister Netanyahu så väl illustrerar. För att de här Vågarna ska spåra ut och fastna i en tunn liten mental domän där de försöka behålla balansen och vara "cool", men ändå läcker skit, måste ytterligare problem adderas. Och går man vidare i Pewdiepies disponentkedja, visar sig nu även Solens disponent i sitt mörka, dödsskräckiga och allmänt avvisande skorpioniska läge vara lätt störd. Venus disponent är nu sin raka motpol Mars och den hittar vi i zodiakens mest banala och diskriminerande positioner, med intellektets Merkurius i Jungfrun. 

Kombinationen av negativa och avvisande Skorpionen med lika negativa och särskiljande Jungfrun (ett analytiskt mycket skarpt tecken) avslöjar hur lite "Våg" och hur lite kärlek som bor i den här människans "subtilt fysiska" kropp - det råmaterial till detta jordeliv som horoskopet beskriver. Genom att följa disponentkedjan till dess bittra slut hittar vi denna kortslutning i Jungfrun där Mars minglar med Merkurius. Den senare är hemma i sitt eget tecken så här når disponentkedjan sitt slut i en orubblig princip: "jag känner inte, jag förhåller mig mentalt till allt".

Skulle man därför hårddra och summera kartan utifrån SÅVÄL sinnelagets reaktiva natur som den utagerande Solen, hamnar vi långt från det älskande och positiva Lejonet (man kan köpa dess högburna huvud för det uppstår när en människa känner sin inre själ, och den kryper och krusar aldrig för simpla jordiska förhållanden). Den agerande Solen i Vågen antyder inte ens någon vilja till samförstånd eftersom detta var en falsk signal om "vågighet". Redan disponenten visar någon som upplever dödens Skorpion flåsa i nacken och som därmed övergått i reptilhjärnans primitiva försök att rädda den egna organismen. 

Men basen för denna sociala dysfunktion, denna fientlighet mot andra (som man inte vill Våg-balansera mot) står alltså att finna i en aggressiv typ av den kritiska och exkluderande Jungfruns tecken, som också är smått antisocial och ibland ger en rent eremitisk disposition som ser alla som kommer i närheten som fiender och inkräktare. När Jungfrun dessutom är merkurisk-intellektuell får den en olycklig förmåga att tänka sig storskalig kränkning av den egna jorden och vips har vi grunden till den rasism som i sin egen sociala inkompetens och räddhågsenhet söker hålla Sverige rent från alla andra nationaliteter än möjligtvis amerikaner (vilka tv lärt oss är världens bästa folk land och vars vapenarsenaler och hejdlösa impuls att härska och ta över är den veka svenskens bästa livförsäkring).

Den positiva och älskliga Vågen är alltså inbäddad av två principer som inte alls liknar vad den själv vill uppnå! The bottom line, för den som snabbt vill hitta ett slutomdöme om ett horoskop, går således via Månens och/eller Solens disponentkedja. Det säger sig självt att en sån slarvig analys kan leda helt fel, men i det här fallet ges alltså sista ordet av ett aggressivt färgat intellekt i ett tecken som därmed blir närmast asocialt.

Vad dock båda DN-skribenterna och denna analys utelämnat är frågan hur i hela friden ett sånt monster kunnat bli något, ja t.o.m. miljonär på hjärndödaste nivån av internetunderhållning. En förklaring är förstås att rovkapitalister inte har någon som helst koll och inte bryr sig om kvaliteten på sina produkter. På något sätt har tydligen Felix K intresserat storföretag och så gick det genast pengar i hans act. Om pseudokändisen sedan är ett rövhål, spelar inte kapitalismen någon roll. 

Men detta stämmer inte helt, och det är bara att se Jupiters välsignelse av Solen för att förstå att även goda krafter verkar i detta horoskop så att Felix K faktiskt också drivs av en vilja till gott. Sinnelagets Måne i Lejonet antyder en potential till "det stora och vidöppna hjärtat" och även om Solen (hjärtat) presterar illa på den individuella nivån, så finns rika människor (Jupiter) borta i Tvillingarnas tecken (ett medietecken), så att mycket välvilja har östs över Felix K därifrån. Det är möjligt att han ändå är ett rövhål och att denna goda Jupiter bara illustrerar "en miljon i internetinkomster", och då är det tragiskt. Men jag skulle inte helt räkna ut någon vars sinnelagshoroskop har en så här fin Jupiter med sig.

Illa av DN att sensationalistiskt bara skriva om den här uppenbart Tourettes-drabbade människans sjukdom.

*****

Ohipp och för gammal kan jag bara ana att Felix K:s alias betyder något i vissa kretsar. Tar man isär namnet har det tydligen med mordiskhet att göra: Pew! Die Pie! Ungefär: Pang! Dö din lilla godbit. Eftersom amerikansk sexism ofta kallar lättklädda (men inte nakna) kvinnor för "pajer" (cheesecake, men också det snällare cutie pie), anar man utöver Tourettes - oförmåga att själv censurera sina ord - även en bekymmersam attityd till kvinnor, närapå homosexuellt kvinnohat! Det verkar sig som att homosexuella män döljer sig bakom en av två attityder till kvinnor: antingen föraktas kvinnan eller också tokhyllas enbart de helt kroppsligt perfekta specimenen och sedan läcker föraktet ut över alla de alldagliga kvinnorna. 

Den komplexa senare typen misstänker jag kommer av en misslyckad reinkarnation, där själen går från ett liv som "snygging" till en återfödelse i en ordinär manlig kropp den inte kan förlika sig med (troligen störningar från "onda" planeter mot ascendenttecknet). Återstår bara att fortsätta låta som den sämsta sortens bitchig brud och dyrka skolans snyggingar och dissa de som inte får vara med i skolgårdens elitgäng av tjejer (se valfri amerikansk ungdomsfilm om flockmentaliteten i skolan). 

Den här typen av skönhetsdyrkan saknar all kontakt med det Platon avsåg i sin hemliga muntliga lära som han inte satte på pränt i någon bok. Det var hans elever som antydde en hemlig doktrin om Det Ena, Det Goda och det Sköna. Ur denna doktrin (vars innebörd man kan gissa sig till) äger naturligtvis allt sin skönhet eftersom inget kan existera utanför Den Väldige, i astrologin knuten till Saturnus som själv "upphöjs" i skönhetens tecken Vågen (där just Venus härskar). Men detta är skönhet på dess egen nivå eller de platoniska Formeras värld. 

Jordelementet har dock en förmåga att grumla den högsta medvetenheten och missa Formerna ("ser inte skogen för alla träd"). Och detta är just vad kartan för Pang! Dö Paj illustrerar när den slutar i aggressiv separatism som fyller hela intellektet (Mars + Merkurius). Detta skulle kunna ha varit ett skarpt intellekt, men tyvärr är den kognitiva basen (Solen) underminerad genom Venus svarta position. Luft och Vatten slirar mot varandra och kan ge oförutsägbara resultat för den som inte sett igenom sina omedvetna böjelser...

Ännu en sak apropå Luft/Vatten-dissociationen mellan Felix K:s Sol och soldisponent (jfr även Fredrik Reinfeldt för en mildare version eller Bitterfittan Sveland för en återigen något skarpare störning mellan könen). Upptäckte igår hur engelskans "dissemble" överlappar med bloggens etikett för ordet "dissociate".

Eftersom "semblance of" betyder "antydan om" och "semblance" i säg betyder skepnad (synlig antydan om ett levande väsen, men inte nödvändigtvis hela väsendet), blir dissseble förstås "att plocka isär skepnaden" eller maskera eller dölja alla ledtrådar till vem man är. 

Hur bra stämmer inte det med slirande Luft och Vatten som "dissociation". Även här monterar man isär och ser till att det ena hålls skilt från det andra så att ingen ska kunna forma sig en bild av varelsens skepnad (eller skapnad).

Fredrik Reinfeldt, med en dissociation mellan inga mindre än Sol och soldisponenten Månen var ganska duktig på detta, att döma av hur han med bakvänt språk och på andra sätt lurade på svenska folket ett samhällsförstörande politiskt program vars främsta mål var att öka ojämlikheten (och förbereda ett kommande inbördeskrig mellan joggande borgare och utfattiga människor i förorten). Helt klart har också Felix K en hemlig sida som han söker hålla för sig själv men nu två gånger poppat upp. 

Frågan är nu om Jupiters gynnande av hans Sol innebär att det finns goda människor i hans omgivning som söker se det friska i honom, eller om denna Jupiter enbart symboliserar "fula lätta pengar i stor volym", Pang Dö Paj som ännu en ytlig internetidol som tjänar pengar på borgarnas allt mer korkade barn.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.