Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)måndag 7 augusti 2017

Värden som desavourerade festprissen Anders Borg

I Expressens sammanfattning av Anders Borgs psykbryt nämns tacknämligt festvärden. De båda männens horoskop kan ställas mot varandra för att se om Borgs ilska över att inte behandlas som den viktigaste gästen och få övernatta i värdparets eget "residens", om det intermezzot bottnar i vad Dominika Peczynski till försvar för sin tokliberala och allt mer fartblinda show-off till pojkvän, att sagde värd uppträdde snorkigt.

Typiskt nog håller sig Borg med dunkla vänner - festvärden är involverad i en av alla dessa jobbcoach-företag som staten/Arbetsförmedlingen upphandlar för skattebetalarnas pengar... Graden av seriositet kan anas när samma festfixare också yrkesmässigt sysslar med "sommarnöjen" och fiffiga skatteupplägg med holdingbolag - inte minst i sommarnöjen i skärgården (där skandalscenerna utspelade sig). 

Man kan förstå att vederbörande inte vill uttala sig om det inträffade. Här gäller det att inte riskera sitt eget mikroimperium! Det skulle inte förvåna om festfixaren riggat sin företagsverksamhet för att ge sig själv ett ståndsmässigt boende - fast i företagets namn så klart. Så ser den motbjudande Elit ut som omfattar cirka 10% av Sveriges befolkning. Korruptionen och egotripparmentaliteten sträcker sig med andra ord ganska långt ner i folkdjupet.
Här ännu en gåtfull färgkod. Bloggaren tog diskret bort sitt eget horoskop med det Medvetna gula storkorset i Sattva-kvaliteten eftersom han efter en tid insåg att det på tekniskt grund var fel. Fredrik Reinfeldt var t.ex. en äkta mörkerman med planeter i vart och ett av de mörka (habituerade, attitydfixerade) Tamas-tecknen, men i de fall där ena korsarmen utgörs av månnoderna, som på bloggarens och den här festarrangörens karta, måste man begrunda om kvaliteten är genuin eller mixad. 

I horoskopet här ovan ser man tydligt festfixarens vägran att uttala sig via Vattumannen, här står sinnelaget med tyslåtenhetens och mörkläggningens Saturnus, den senare hemma i sitt härskarläge. Här dominerar självkontrollen totalt över det annars så variabla psyket och en extremt revirmedveten och reserverad - ganska kall - natur resulterar. Sämsta tänkbara typ av självbehärskad typ för en som Anders Borg som har sin aggressor (Mars) i samma tecken! 

Borg fick inget grepp om värden och då ilsknade hans Mars till - och vreden ses i Borgs 90-gradersaspekt som riktas mot just sovarrangemanget på festen - han fick en Måne/ett hem alltför oansenligt placerat jämfört med sin uppblåsta och numera helt korrumperade självbild. Jag psykologiserade om Borgs karta, apropå festen, i nyliga inlägget - Borgs röj - satte hans omedvetna krokbenet?

Tillägg. Expressen har en artikel som påminner tankarna i inlägget om Borgs eget omedvetna. Expressen understryker också min direkta reaktion på skandalen: Borg är en sådan fixstjärna att detta tjänar som en distinkt ytterligare bekräftelse, hack i häl på IT-skandalen, att Sideriska siktet har en fungerande astrologi på gång. Ännu en total solförmörkelse för landet i Borgs klanteri mitt under vår "astrologiska sub-cykel under Solen".

Har då festvärden likt Fredrik Reinfeldt och Andres Borg själv en mörkermänniskas karta? När hinduerna kallar Tamas guna, djurrikets dominanta kvalitet och demonernas (!), är det förstås en dramatisering. Men det ligger något i att mörkermänniskor tycks ligga närmare förespråkare för "marknaden", här är mänsklighetens eftersläntrare eller de själar som sjunkit så lågt att de mer liknar rovdjur än det ädla människosläktet. 

Likt Borg hade en f.d. arbetsgivare med storkorset i Tamas guna startat livet i en mindre än privilegierad familj och via idel sol & vårande, rövslickande, gnäll och fejk jobbat sig upp i marknadens detaljistled och drev en verksamhet jag supportade med it-kunnande en tid. Efter en tid insåg jag vilken attitydlåst och arbetarhatande psykologi som dolde sig i arbetsgivaren (att spotta på dem man själv tillhörde bara igår och spotta på staten utom när man själv tjänar på deras riktade understöd är typiskt för ointelligenta människor), och det är bara att hoppas att de offentliga exemplen (Anders Borg, Mona Sahlin, Göran Hägglund och Fredrik Reinfeldt från några år tillbaka) var extremfall, att folk längre ner på samhällsstegen hanterar ett eventuellt storkors i Mörkret bättre. Fixerade och enormt envisa lär de vara, det är ett som är säkert. 

Men hur är det nu med den avmätta festfixarens grad av habituerad fixering? Alls inga problem! Han har all den intellektuella Luft min f.d. arbetsgivare saknade och med lätta och vitala Jupiter i smarta Tvillingarna välsignas hans Måne/Saturnus med en omvärldskoll som gör att han kan kontrollera hemmaplan eller fundamenten i sin verksamhet! Så här ser ett horoskop ut för en som både kan konsolidera och tänka framåt. Enbart Tamas guna skulle låsa sig i konsolideringsfasen direkt, som min f.d. teknik- och internetfientliga arbetsgivare där min otacksamma uppgift var att hantera hans nätnärvaro...

Men vad om de orangea färgkoderna som löser upp storkorset i Mörkrets kvalitet? Jo, det är förstås teckenhärskarna som själva befinner sig i tecken av Passionens typ, Rajas guna. Emellertid stärks "skvallret" att festvärden var otrevlig av störningar i sinnelagets 7e allianshus - psykets känslor eller attityder inför nära samarbetspartners (äkta hälften, yrkespartners). Problemet är att den här personen, med ett sinnelag som identifierar sig med klasstänkandet och målgrupper (Vattumannen är ett kollektivistiskt eller grupptecken), tenderar att komplettera "folkligheten" genom att alliera sig med dominanta ledartyper. Så stolpskottet Anders Borg var alltså inbjuden för att öka "stjärnglansen" på festen? 

Men ledartecknet Lejonet i 7e allianshuset håller inte måttet eftersom Solen sjunkit ner i näringslivets giriga Vatten och dessutom befinner sig i 6e huset för olyckor och rena fiender! Därför är kopplingen till orangea Rajas guna smutsig och försvagad i 7e huset. Den här festfixaren omger sig med Sveriges värsta drägg, vilket också tidiga rapporter om den urspårade festen nämnde: här fanns "näringslivstoppar"! Hur väl Anders Borgs röj passar in på en allierad ledartyp som visar sig vara en olycka och blir till en fiende, behöver knappt kommenteras! Frågan är om detta är en trend i festfixarens liv eller en slumrande ödesindikation som väntade på ett tillräckligt "betydelsefullt Lejon" innan det onda ödet slog till...

Festfixarens klena kontakt, ja till och med fientliga förhållande till sin egen själ (Solen!) kan och lär också leda till en dubbelt reserverad stil gentemot dem som borde vara hans partners - han misstror dem som en feg Kräfta som alltid vakar över den egna säkerheten först och främst och då skiter sig naturligtvis hela sinnets "Vattuman-bredd". Det kan ligga något i Peczynskis försvar av pojkvännen, festvärden var inte särskilt inbjudande... Här verkar alla ha spelat på en låg och primitiv nivå, helt i linje med Platons insikt (har glömt i vilken Dialog) att bara nobla själar väljer enkla liv. Ju mer samhällsstreber desto simplare människa!

Utifrån sinnelagets Måne är det trygga hemmet (4e) huset helt mörklagt eftersom dess tillfälliga ägare Venus ligger i tamasiska Lejonet. Inte konstigt att det inte går att få ett ord ur festfixaren om vad som hände: båda censoriska Saturnus vid Månen (hemmet) och totalmörker i hemmets hus! Eftersom 4e huset rymmer den aktiva månnoden Rahu räcker detta för att placera kartan i den grupp som domineras av mörkrets ovilja att vidga sin förståelse. Jag måste nu delvis ta tillbaka det jag nyss sade om Jupiters intellektuella spänst i Luft, dess expansionslusta i nyfikna och utforskande Tvillingarna! Jupiters disponent, intellektets Merkurius befinner sig nämligen i Lejonet (och välsignas av Regulus, kungar eller näringslivstoppar eller regeringen som köper in jobbcoacher), men på ett djupare plan är även Lejonet bara ett djur och därmed i Mörkrets våld. 

Israel vägrade i sin tidiga historia hålla sig med en kung (likt grannstaterna) eftersom de via profeter och siare vägleddes direkt av Gud (en inställning till samhällsstrukturen som är påfallande lik det Platon senare kommer fram till - ett klokt råd som levde kommunistiskt - utan privat ägande och garanterat bortom intresset för lyx och egocentriska selfies (minns Obamas barnsliga glädje!). Detta råd studerade astronomin (astrologin) och tog fram rättesnören för statens och samhällets friktionsfria funktion från den eviga vishet som stjärnorna lärde ut. Mer primitiva människor kunde sedan leka demokrati och rösta fram ledare med mer praktiska ansvarsområden - Platon insåg att folk alltid kommer att vara folk. Men inte ens de mest primitiva och giriga fick  berika sig mer än att de förfogade fyrdubbelt mot vanligt folk med rimliga anspråk. (Googla vad amerikanska direktör tjänar och jämför med Platons tumregel för att undvika social instabilitet.)

Det gamla Israels inställning - att hoppa över Lejonet/kungen - påminner om zodiakens inre evolution. I ELD är Väduren en uppenbart bufflig och framfusig bagge, den drivs av spastiska Mars och den vill ta för sig och ha förstaplatsen. Bra för idrottsmän och som kanonmat på krigsskådeplatsen. De mest sexuellt otåliga kvinnor bloggaren mött har alla haft viktiga komponenter i Väduren (2 fall av Månen) eller en förstahusplacerad Mars (1 fall), "fuck förspelet, in med den!" - typ.

I ELD följer sedan djurens konung Lejonet där självkontrollen har förbättrats (något) men där en stolthet tillkommit, dock väldigt sårbar. Lejonet svarar på något sätt mot "kungafantasin" och att göra narr av den som upplever denna uppblåsta kunglighet leder till olika reaktioner beroende på horoskopets allmänna karaktär. Reinfeldt med samma Merkurius + kungastjärnan Regulus som festfixaren ogillade DN:s snokande i hans passivitet inne i Rosenbad att han skaffade sig en gläfsande vakthund för att slippa få sin "kunglighet" ifrågasatt. (Han inledde ett förhållande med vakthunden och har nu barn med henne.) Här gällde ridå ner eftersom Solen inte höll Lejonets nivå utan låg i den självprotektionistiska Kräftan.

Först med det tredje ELD-tecknet Skytten vaknar människan upp ur djuriska beteenden, och inte ens alltid då. Artisten Basshunter anmäldes för tafsade på tjejer i Skottland. Han slapp åtal men fick en varning av domaren att hålla ihop sin act bättre i fortsättningen. 

Lustigt nog hade Basshunter, precis som Sol-Skytten Anders Borg sin aggressor och sexplanet Mars riktad ut mot/i allmänhetens Vattuman! 

LUSTIGT NOG FÖRKLARADE OCKSÅ BASSHUNTER, LIKT ANDERS BORG, ATT HAN TAPPAT MINNET!

Kanske en ledtråd att följa upp, eftersom det nu verkar som om Borg greppade skrevet på en och annan man på festen och skrek otidigheter om kvinnor. Var det en garderobshomo som råkade slinka ut under svårartad berusning?

Festfixarens horoskoptyp påminner på ytterligare ett sätt om Fredrik Reinfeldts, där Solen i Kräftan följdes av en återspeglande Måne i Luft (i Vågen) som sökte lyfta upp statsministerns förblindade favorisering av närighetslivet och via Luftens intellektualitet efterrationalisera högerregeringens oförsvarbara angrepp mot välfärdsstaten (vilka förrädarregeringen Löfven har fortsatt med, inte minst genom att bjuda in USA i landet för att öva krig mot ryssarna). 

Solen borde vara överordnad Månen men här har den sjunkit ner i Vatten, ett element lägre på den kosmiska skalan än Luft, som i sitt renaste tillstånd symboliserar Platons eviga Idévärld som också är människosläktets sanna natur - vi är egentligen mer änglar än människor men kontakten med djurlivet på jorden som vi brukade följa med Luftens distans har förmörkat så många att vissa blivit onda kapitalister och nästan alla (åtminstone i Sverige) själlösa dyrkare av kroppen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar