Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)torsdag 10 augusti 2017

Vägen till svenskt inbördeskrig: vår dugliga vapenindustriSveriges största morgontidning varnar för mer våld på svenska gator i torg (DN). Jag betvivlar att författaren Lisinski ens känner till och än mindre tagit intryck av den här bloggens upprepade mening, att landet står inför ett inbördeskrig mellan de Fattiga och de Rika.

Men här passar det att tillägga att jag inte bara hasplar ur mig något urvattnat plagiat på den gamla marxistiska tesen om ägarkoncentration (dagens snack om förmögenhetsansamlingen på toppen) som till sist utmynnar i fullskaligt och blodigt folkuppror vilket framtvingar en ny ekonomisk ordning. 

Nej, skälet till att Sverige imploderar inom några årtionden, och det på ett våldsamt sätt är våra fähundar till politiker, senaste illustrerade av statsminister Löfven och hans från vapenvägrare till krigshund omstöpta Hultqvist. Det är landets egen inriktning på produktion av våld som kommer att straffa sig när det enda Sverige tycks kunna, tillverka Boforskanoner, lätta stridsflygplan och  våldsamma dataspel, som genom ett trollslag blir krigsskådeplats Skandinavien. 

Löfven har visat vägen genom att smyga förbi svenska folkets tydliga motstånd mot NATO-medlemskap genom att skriva separata avtal USA och Storbritannien - de två mest orättfärdiga staterna i denna och föregående generation (säger bara: Irak-kriget och Bush-Blair-lögnen om "massförstörelsevapnen"). Regeringen Löfven anser alltså att man ska släppa in NATO i Sverige i höst för en gigantisk militärövning med en "överste befälhavare" som skriker "eld och svavel" till nordkoreanerna. Världen är galen och tyvärr är Sverige en pådrivande kraft.

Tyvärr måste jag ge Nima Sanandaji rätt som i debattartikel i AB påpekar att Sverige själva håller på att fostrar en hel generation av invandrare med idiotens låga kunskapsnivå - enkla rekryter för den sista striden i det som var Sverige när landet i morgon förvandlas till en krigsskådeplats vilken de Fattiga försåtsminerar de Rikas tyska prestigebilar. 

Dessa ord riktar sig inte till folk i allmänhet, särskilt inte till den duperade medelklassen som tror på myten om smulorna från den rike mannens bord, bara de sliter hårt och ligger i - oavsett hur obehövlig eller rent omoralisk landets produktion är. Orden är en varning till politikerna att minnas att det är folket och inte kapitalet de representerar. 

Kanske också en eller annan i den svenska finanseliten förmår uppsnappa allvaret - trots bekvämligheten som infinner sig med ärvda pengar och den inavel som Etablissemanget, som bara fortplantar sig inom sin egen statusgrupp, redan uppvisar i ett land med liten befolkning. Chansen är emellertid minimal eftersom bloggen redan pekat ut att Satan äger Svenskt Näringsliv (senaste horoskopanalysen 2016) och att lägga om ett helt lands produktion kräver politiker av helt annan kaliber än okunniga män som Reinfeldt och rena tråddockor som Löfven, styrd av bakomliggande experter som leder oss rakt till de Rika och deras intressen av låta sin avkomma leva vidare i status quo

Hur kan (s) öka i opinionssiffror direkt efter IT-skandalen??? Det är något konstruerat över hela den verklighetsbild högermedierna levererar folket... Den som tänker efter inser att högermedierna, försvarsminister Hultqvist, vapenexporten, annalkande Nato-övning och positiva siffror för (s) alla är komponenter i den cocktail, den dödsdom Sverige dragit över sig. Och jag ser ingenting som skulle kunna häva det rådande tankeklimatet i det här landet. Det räcker inte att DN låter Roland Paulsen publicera en av sina kritiker mot löneslaveriet i halvåret varvat med appeller om allmän medborgarlön. De Onda Rika kommer inte att gå med på att finansiera kvalitetstid åt folket förrän de åter har sina huvuden på blocket. Det har hänt förr i historien och det lär hända igen. 

Den här illustrationen från ett album från 1976 av holländska rockgruppen Golden Earring må vara morbid i sitt skämtlynne, men flinet stelnar när man inser hur väl den illustrerar västerlandets allt annat än ljusnande framtid:

Såg rockbandet framtiden redan 1976?
USA:s onde rike man infångad och i händerna
på de nya världshärskarna från Asien?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar