Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)torsdag 3 augusti 2017

USA invaderar snart så DN skyddar sambandsmannen Hultqvist

Det är bedrövligt att läsa DN:s senaste sammanfattning av regeringens bedrägliga försök att mörka IT-skandalen och se hur den anonyma ledaren till 100 procent återger och ställer sig bakom försvarsministerns klena ursäkt. Propagandastycket är häpnadsväckande, om och om igen söker det rentvå Hultqvist från varje anstymmelse till inblandning.

Allt man behöver veta är att också Hultqvist visste men teg och att Löfvens interna säkerhetsråd är ett rent skämt, med statsministern den som uppenbarligen vet minst i hela regeringen. Han skulle ha tagit ansvar och avgått när det stormade som värst.

För första gången känner jag sympati med den utbuade och kanske för politik alltför milda Anna Kinberg Batra, som måhända fått talskrivarhjälp man vars anklagelseakt mot Löfven (i samma tidning) är korrekt och svider som den ska!

Vad DN:s ledare gör är att se till att blunda för Hultqvists tystnad eftersom USA är viktigaste vännen och Sverige kommer att invaderas under militärövningen Aurora 17 i september. 

DN-ledaren anammar redan nu den KRONISKT LÖGNAKTIGA TUNGANS TAL som var det dominanta i horoskopet för denna gigantiska övning med Ryssland som fiktiv aggressor - fast alla vet att det är USA som norpar åt sig bit efter bit av Europa via NATOs framflyttade positioner, kulturimperialism, och köpta tidningsredaktioners propaganda.

Det är en egendomlig historisk situation när man trots en generell sympati för många vänsteråsikter finner att det här högern som har rätt i att vi har en oduglig regering. 

Att högern efter åren med den ignorante Reinfeldt återigen älskar svensk vapenexport gör tyvärr att Sverige i praktiken saknar varje politiskt alternativ som skådat framtiden och satt en postkapitalistik agenda eller ens en antydan om en sådan morgondag. 

Sverige kommer att stå lika nakna som den kejsaren utan kläder när USA tydligt abdikerar till förmån för Kina, som just nu ägnar sig åt historiens mest omfattande välståndsökning för de många - till skillnad på USA-kapitalismen som satsat på överflöd åt de få.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar