Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)fredag 11 augusti 2017

Stephen King och arbetarklassens ständiga underskott

När jag läser i AB att Stephen King har socialistiska värderingar och hans skräck är "typisk arbetarklasslitteratur" förstår jag varför jag genom alla år sett en hel del snorkiga referenser till hans romaner. Knappt bättre än de billiga kioskskräckisar i Kalla Kårar-serien jag lät mig kittlas av som tolv-trettonåring, just innan det skönlitterära läsintresset tynade bort för detta liv. (Hade uppenbarligen bättre litteratursmak vid tio-elva, då jag fröjdades över Sherlock Holmes skicklighet i att lösa kriminalgåtor!)

En ny blick på Stephen Kings horoskop (med känt födelseklockslag) stämmer till eftertanke. Här är ju exakt den jord-vattniga sörja som lånat sig så väl till raljerande över ändlösa mängder lågpannade materialistiska svenska politiker, både till höger och vänster. Först var det eländet med den arbetarhatande och medelklassmutande regeringen Reinfeldt och deras nu ansenliga mängd utskämda politiker som själva betedde sig som den dåliga sortens underklass. 

Vi hade Reinfeldts möjliga snedsteg med en färgad prostituerad, alla ministrar som fick på gå på stubinen pga. svarta barnflickor och annat skattefiffel, ett och annat skandalöst avhopp genom åren - Littorin och Tolgfors och det där kvinnliga proffset på moderaternas progressiva kvinnopolitik och jämlikhet under 1900-talet. Och till sist (?), som grädden på moset, praktskandalen med förre finansminister Borg som visade sin verkliga natur på en skärgårdsfest för de numera privilegierade f.d. fattigsvenskarna.
 
Men mot detta facit över våra folkvalda kan ställas den sittande regeringens självbelåtenhet när man berömmer sig över statens goda finanser och beter sig som svin mot flyktingar vi en gång har tagit emot, eller deras fortsatta snåla grepp om Arbetsförmedlingens resurser och obefintliga grepp om internkommunikationen. Löfven kortade i februari radikalt maxtiden på det s.k. nystartsjobb den här bloggaren hankat sig fram på deltid. Skälet, att bättre kontrollera ohederliga arbetsgivare är rent nys, eftersom det bara handlar om att spara pengar för att Andersson ska kunna brösta sig över Sveriges goda finanser.

Af-beslutet, daterat dagen efter nyordningen fortsatte informera mig om att min situation i nystartsjobbet var stabil fram till 2019, den normala inkompetens man idag möter i det här landet vad saken än gäller. Plötsligt varslas jag under sommaren om arbetslöshet inom bara några veckor och straffas nu för att jag hellre valde ett halvtidsjobb än total arbetslöshet genom en halverad a-kassa under arbetslösheten för att jag valde att jobba halvtid hellre än vara arbetslös!

Af:s handläggare kommenterade förra sommaren, "du gjorde rätt val" när jag förklarade att jag hellre jobbade halvtid långt under fattigdomsgränsen än slösade bort den fulla a-kassetiden i futila försök att närmare 60 än 50 hitta ett jobb i Sverige. "Rätt val" ur statskassans perspektiv men ett rent hån i skenet av den chockerande nyheten att jag nu, åter arbetslös, förväntas jobba heltid med att söka jobb med men bara får stöd för halva tiden. Sveriges välfärdspolitik har helt upphört existera och regeringen Löfven är verkligen högerns och överklassens onda marionett! Lönedumpningen för svenska folket är i full färd och den visar sig alla möjliga sätt - det här är bara ett exempel på hur sataniskt den genomförs!

Det talas om att sittande regering saknar majoritet för att ta värst många beslut men jag tror inte ett ögonblick att de skulle ändra inriktning, de är en sämre fortsättning på det landsförräderi förra regeringen sysslade med i dess hämningslösa avveckling av staten och dess kontrollsystem till förmån för den giriga marknaden som garanterat förstör livskvaliteten även för medelklassen (vilken den kanske börjat inse nu fast i det monstruösa bankväsendet och sina horribla bostadslån)!

När man går till regeringen Löfven har skamfläcken (en av flera) varit brunkolsministern, närighetsministern Damberg, vars horoskop enbart innehåller Jord och Vatten - elementen som Shakespeare menade fyllde honom med låghet och depression. I Jord och Vatten har själen fallit långt från Nåden, vars kristna innebörd inte ska förväxlas med begreppets sanna innebörd som är att ha sin själ intakt och vara medveten om att mänskligheten är en andlig art, inte en av jordens alla djurarter. 

På samma sätt bör det teologiska Syndafallet tolkas som själarnas strömhopp ner i mörkare regioner och det var Lucifer som initierade detta och många följde "honom" på Vägen ned. Det skulle lätt gå att bygga en värld som slutade tänka ekonomistiskt (det enda finansminister Margareta Andersson klarar av). De gamla kineserna hade redan för tusentals år sedan genomskådat materialismen som en godtycklig och oduglig "berättelse", men högkultur, oavsett form, tycks aldrig ha nått avlägsna Sverige... Den här bloggen har under sina åtta år haft det obskyra citatet av Konfucius högst upp: "Den ringa människan tänker på sin egen vinst, den stora människan sätter tillvarons styrande principer högst". 

Den bildningsengagerade Konfucius uppmanade människor bli filosofer istället för näriga små bönder, och identifiera sig med den moraliska världsordningen (tao eller dao). Då expanderar människans medvetenhet och man upplever hur allt hänger samman. Då finns inte längre någon möjlighet att en liten minoritet manipulerar politikerna att ensidigt gynna den lilla eliten. Nu var tiden inte mogen på Konfucius tid, men just nu pågår världshistoriens största höjning av levnadsstandarden i Kina och detta utan landet ens är demokratiskt. Den västerländska kapitalismen och dess utblick har troligen haft nästan allt fel, men det kommer att bli tydligare en bit in i framtiden...

Så hur ska man hantera skräckförfattaren Stephen King som också kommer från Jord-Vatten-kombinationens lersörja men enligt AB-artikeln gör maximalt gott för sin småstad och agiterar hårt mot de rikas snåla själviskhet?

Som så ofta berättar astrologin olika historier beroende på betraktarens skärpedjup. Lämnar man den prosaiska sociala och materiellt realistiska miljö som Jord indikerar och dess blomstring som additionen av Vatten för med sig, och istället studerar planeternas positioner, tillförs en ny dimension:Arbetarförfattare beskrivs dubbelt upp genom dels järnsmeden Mars stigande i öster men också genom Saturnus som ÄR underklassens planet som är näst på tur att stiga. Lyckligtvis dominerar den verksamma välgöraren Mars genom sin närhet till ascendenten och det är intressant att denna Mars-i-Vatten blockats på twitter av Trump, som föddes med en verksamt välgörande Mars men i Eld! Stephen Kings avsky för denna bombastiska sprätt påminner om hur Vatten kan släcka Eld och hur Trump på alla sätt och vis håller sin perversa värld av lögner vid liv genom tanken om att "anfall är bästa försvar" (i dagarna är det Nordkorea som han hotar spy helveteseld över, igår var det mexikanerna som skulle blockeras genom en gigantisk mur).

Att Stephen Kings första hus innehåller både en verksam välgörare och Saturnus som dubbelt ond (naturlig och även verksam illgörare), sänder mixade budskap. King har blivit stormrik på sina böcker och har flyttat in i ett ståndsmässigt mindre slott. Samtidigt skänker han generöst till sin hemstad och beter sig som en antik renässansfurste, en Medici. Han har blivit patron i bygden och en god husbonde som löneslavarna ser upp till.)

Ett är helt klart: King har den kanske mest lyckligt lottade placering för PERSONLIG FRAMGÅNG man kan ha med Vattenelementet. Även om Mars anses fallen i Kräftan och detsamma sägs om han psyke/Månen i Skorpionen, så står dessa båda placeringar i Vatten i ömsesidig reception. En kvinnlig bekant med samma ömsesidiga stöd berättade en gång om sin sjukliga svartsjuka men i Kings fall handlar det tydligen om förmågan att i fantasin måla upp de mest groteska händelseförlopp och göra litteratur av dem. Ett bättre och mer konstruktivt/kreativt sätt att få utlopp för Vattnets naturliga dragning mot det groteska och morbida...

Och ingen kan missa att den fantasifulla Månen står med stora framgångens Jupiter i det lyckosamma femte kreativitetshuset, tillika området där hinduisk astrologi ser meriter från tidigare liv framträda eftersom detta naturligen är den individuella andesjälens - Solens - hussektor.

Stephen King ligger lågt med sin storhet och bor kvar i samma gamla stad och det kanske kan förklaras med att Jupiter står kopplad till södra månnoden: "Äsch, det var väl inget!"-planeten som beter sig precis tvärtemot den norra månnoden Rahu och dess äregirighet. Man kan tänka sig att King blivit en mycket behagligare personlighet EFTER framgången eftersom komplexet Jupiter/Ketu grundas på den verksamt välgörande disponenten Mars i hans första personlighetshus. Han blev rik på författandet men urartade inte till en nyrik show-off, han blev inte som svenskarna som kommer på en hit (se Spotifys grundare som torskat totalt på myten om att stora pengar ska skyltas via vräkighet och avslöjar hur lite kultur Sverige av idag har kvar).

Men Kings residens då? Jo, det är sant, men också en helt annan historia än den som framtonar i hans 5e kreativitetshus. Hemmet sorterar under 4e huset och här är ägaren faktiskt den andra pengaplaneten Venus, och för Kräftan i öster är denna Venus visserligen en naturlig välgörare men i dess konkreta effekter en verksam illgörare. Dessutom står Venus fallen i materialistiska Jungfrun så att den nyrikes vräkighet primärt avslöjar sig i valet av bostad...

King har TRE fallna planeter i samma horoskop - väldigt ovanligt! Den fallna Venus i 3e skriftställar- och kommunikationshuset förklarar samtidigt varför hans böcker inte vinner något högre anseende i fina kretsar, Venus står ju för de nobla konstarterna och en Venus i JORD och i åkerarbetarens tecken Jungfrun är naturligtvis inte i närheten av konst som den definieras i de finare sammanhangen, som rena avbildningar av Platons gudomliga Former, genomlysta (illuminerade) och närapå transparenta för den dödliga gyttjegrisens låga uppfattning. King skriver om den SKRÄCK som bara den kan känna som avlägsnat sig mycket långt från sitt andliga hem. 

För skräck och terror finns knappast bättre tecken än de King har i sitt horoskop, den normalt osäkra Kräftan har här visserligen en god försvarsvilja genom Mars men också Liemannen / Saturnus som i Vatten representerar alla möjliga själsliga sjukdomstillstånd, från melankoli till ren fruktan eller terror över dödens realitet. I dödens tecken Skorpionen - dock i lyckans femte hus - har King den stora välgöraren Jupiter och det var väl därför han överlevde den där bilen från helvetet som körde på honom och krossade ben så det stod härliga till...Jupiter är alltid räddaren i nöden och den står helt perfekt i Kings horoskop.

Från den allmänna kreativitetens 5e hus såldes morbida fantasier (Månen) men också en exceptionell tur i livets lotteri (Jupiter). Tredje huset är mer strikt pennföringen och en bättre placering än Merkurius hemma i sitt negativa härskartecken Jungfrun - och dessutom "upphöjd" i samma tecken, går inte att förställa sig. Men även här ett litet smolk i bägaren eftersom ett kyligt och analytiskt intellekt är ett direkt problem för Kräftan i 1a huset. Som bekant är instinktiva maggropsreaktioner snabbare än de som först måste gå ett varv genom intellektet och undersökningar av idrottsmänniskors hjärnor när de utsatts för visuella stimuli visar att deras talang är att reagera snabbare på intryck just för att de "tänker mindre".

Idrotten står i antitetiskt förhållande till kultur och bildning, vilket säger en del om Sverige, vars elit aldrig haft någon avsikt att bilda befolkningen och därmed skapa verklig jämlikhet. Istället håller eliten folkmassan kvar nere på spel & dobbel-nivå, i popmusik och konsumtion av andra massprodukter. Det finns ingen officiell uppmuntran från någon regering annat än att alla ska jobba - Arbetsförmedlingen Kultur har t.o.m. detta uppdrag från Löfven och den eländiga svenska staten - vid mitt första besök som arbetslös dröjde det inte många minuter innan den i och för sig trevliga handläggaren tog ordet "brödfödejobb" i sin mun. Det var det som gällde, skulle jag ha klart för mig. 

Af/Kultur handlar om att konvertera bildade eller kulturellt aktiva personer till vanliga löneslavar i samma ögonblick de inte kan "bära sin egen kostnad för samhället". 

Jag varslades om att jag skulle "överföras" till en vanlig Arbetsförmedling och på frågan hur de då kunnat bekosta mig en tvåveckors kurs som webbansvarig för ett antal år sedan, fick jag svaret - dikt eller sanning - att detta inte är ett kulturjobb utan ett tekniskt jobb och att de erbjöd kursen bara för att kunna nedgradera artister till vanliga löneslavar.

Med en så i grunden fientlig inställning till konstens uppgift i ett samhälle, är det konstigt att landet sjuder av nynazister och kulturhatande pöbel? Sveriges elit kommer alltför sent att inse den verkliga kostnaden av att ha hållit folket på så obildad nivå det någonsin gick. När nu låglöneslavar tas in från utlandet för nästa etapp i civilisationsnedgång Väst, bäddar man för helt oförutsedda konfrontationer i morgondagens svenska samhälle. De smarta flyttar redan nu från Sverige...PS. Borde nämna vad som först ser ut som sporren till Kings framgångsrika författarskap men kanske inte är det: Djävulen i 11e idealhuset. Idealet är för en Kräftascendent alltid stabil, materiell markkontakt och symbolisk trygghet i formen av pengar - Oxens tecken. 

Algol, denna korrumperande stjärna, knyter an begärets Rahu (norra månnoden). Eftersom Rahus disponent här är Venus som i detta fall är både fallen och en verksam illgörare, inser man vilken hora för pengarna King en gång var och hur lätt Djävulens stjärna har att vinna ingång i honom - det är möjligen bara så man kan skriva övertygande skräck. 

Men horoskopet är verkligen dubbelt: stor medfödd godhet via Jupiter men lika många påminnelser om hur underklassen tappat alla begrepp om vad som är verkligt och inte och nerifrån sitt brunnshål varur den nu måste kravla sig uppåt genom att göra den materiella resan. Få klarar den resan utan att sluta som korrupta pösmunkar, obildat folk med pengar - finns det någon värre sort? 

Men, åter, se hur förnämligt Kings Jupiter samverkar med "äsch det är väl inget" (Ketu) i 5e tursamma huset för god karma som springer ur individens djupaste själ. En som inte låter förmögenheten stiga honom åt huvudet. 

Faktum är att författarens 11e idealhus kanske inte är så banalt i sin strävan efter att äga TERRA när allt kommer omkring. Femte huset visar att King redan var rikare när han föddes än de flesta någonsin kommer att kunna förstå, och att han via denna ljusbringande Jupiter (som ser och förstår instinktens Vatten) vara fullt medveten om att 11e är ett falskt ideal. 

Horoskopet blir bara mer komplext - och intressant! - ju mer man betraktar det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar