Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 2 augusti 2017

Sanna på Skansen, en dominatrix?Jag har inte sett Sanna Nielson agera som programledare, mitt sista minne av Allsång på Skansen går evigheter tillbaka, till knätofsen före Lasse Berghagen... Men astrologiskt är tittarkritiken mot att Sanna "nödvändigt ska sjunga med i varje låt" och "dominera över varje gästartist" högintressant. Hon har nämligen ett horoskop av just den sorten!

Eftersom hon enligt Expressen var stor sensation förra sommaren i samma roll, blir man här påmind om hur livsfarlig demokrati är! Den nyckfulla folkmassan - astrologins Månen - följer ingen som helst princip, det är tillfälliga särintressen och tillfälliga begär som avgör vart man hamnar...Alla planeter utom två har nått zodiakens tredje och "universella" akt - med universalism menar man här något som är allmänt eller utbrett och inte håller sig till ett ställe. Det är här politikertyperna gärna dyker upp, eller diktatorer, de som tar det stora perspektivet och gärna vill styra och ställa över allt. De som ännu dröjer kvar på den andra aktens individualistiska nivå är lustigt nog programledaren eller befälet Saturnus som här placerar sig i det totalt dominanta 10e makthuset. Jag återkommer till den.

Mest kritisk i den universella sektorn är konservativa och traditionstyngda Stenbocken. Där har Sanna visserligen en stor emotionell energi lagrad, men symboliken kan lika gärna kan läsas som "den ansiktslösa massans vrede över en med stengetens härskarlater". Folket sorterar under Månen och Mars är förstås ilska eller sexualiteten hos den simpla köttmänniskan som en folkhop som fortplantar sig från led till led men alltid stannar kvar i samma saturnuiska form, håller sig till samma artstilldelning och utöver samma kulturella ritualer. Ja, visst låter det som "Allsång på Skansen"! Helt klart har den stockkonservativa publiken korrekt uppfattat att den nya lekledaren tar mer plats än traditionellt och, vips så är jante där och trycker ner henne. 

Sannas sinnelag i Stenbocken kan vara  lite fyrkantigt och oslipat  - jfr Sandra Bullocks Måne-i-Stenbocken, hon excellerar i att spela ofärdiga kvinnor som bossar och dominerar och saknar feminin grace! Men hur kan hon så tappa folkets gunst, horoskopet har ju ändå Stenbockens härskare i sitt teoretiskt finaste läge, "upphöjd" i balansens och rättvisans, kärlekens och konstarternas Vågen?

Det kan faktiskt vara så att vågskålarna ÄR lite ostämda här så att hennes (och programledningen) helt enkelt missbedömt hur mycket Sanna ska exploateras i programmet och att folk redan fått en överdos... Även om avgränsaren Saturnus har en fin placering i Vågen står dess ägare Venus illa till i det 12e huset som representerar världsliga förluster men också en viss omedvetenhet - i det här fallet omedvetenhet om hur man själv dominerar och snedvrider balansen.

Och svenska folket borde väl veta som har jämviktens Våg som landets ascendenttecken och Venus själv i snåla och sparsamma Stenbocken! I det här landet måste man verkligen ligga lågt så att inte folkilskan vaknar över folk som tar sig ton! Det är gamla FattigSveriges attityd som lever kvar in i vår moderna smartphone-tid, ja faktiskt har förvärrats genom att tekniken återfört oss till ett läs- och skrivsvagt grottmänniskostadium och där vi krympt på alla sätt jämfört med det svarta hål nätet är och som vi förlorar oss i. Vi har aldrig varit så långt från vår egen intelligens och själ som i denna tid och saknar man kontakt med sin egen inre storhet klagar man på andra som vågar visa upp sig!

Sedan hjälper det inte Sanna att hon har Solen (sin unika storhet) i 11e huset som ett ideal snarare än som en reell tillgång. När man försöker uppnå eller har sin egen identitets-Sol som ideal, då kan nog det bidra till övermättnad... Missa inte att Solens disponent här är Mars som irriterar folkmassans Måne. 

Hur kunde den här kvinnan vara så folkkär (som jag tycker mig minnas ha läst), det måste ha varit en övergående sexuell (Mars) attraktion. I långa loppet verkar dock Mars som en separativ kraft och passion slår lätt över it hatiskhet. Det kanske är därför som just kombinationen av Stenbocken och Skorpionen har något mindre charmerande över sig, något som luktar just potentiell envåldshärskare.... Det är en prestationskombination mer än de flesta av astrologins totalt 144 blandningar av sol- och måntecken.

Inte ens den otroligt vänliga kombinationen av Jupiter och Venus i Skytten faller alltid i god jord eftersom även Skytten är ett så expansivt tecken att den breder ut sig över hela Skansen. Skyttar är "universella" och kan därför upplevas som opersonliga eftersom de har målet riktat mot något mycket större än den personliga kontakt som de flesta efterfrågar.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar