Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 5 augusti 2017

Samtidigt med Löfven-skandalen, snaran dras åt kring den korrupte Netanyahu...Sagan om hur ringen slutits allt hårdare kring Netanyahu har tett sig som en gripande såpopera eftersom den rör vid mycket av den kritik som riktats mot Netanyahu under hans långa politiska karriär, t.ex. hans ständiga klagomål att vara förföljd, hans omättliga åbäkande för att klänga sig fast vid makten, hans smak för luxuöst leverne och upplevelsen av att vara berättigad till mer.

Efter några överhettade dagar i Sverige med IT-skandalen tycks även Israels korrupta premiärminister ha drabbats av de onådiga budskapen i stjärnorna. DN återrapporterar vad man lika gärna kan läsa direkt i The Guardian.

För att skydda utredningen från snokande journalister begärde och fick Israels polis en mörkläggning av ärendet i torsdags som villkor för att premiärministerns förre stabschef skulle vittna. I brist på exakt timma då den här begäran hemställdes kan vi använda dygnet som sådant för Israel (Tel Aviv):Glädjande nog för den här bloggen ett horoskop som perfekt beskriver den negativa sensationalismen - ibland tryter fantasin för de mönster som jag tycker talar till mig via enskilda horoskop och beskrivningarna blir inte de bästa. Ibland undrar jag dessutom om de astrologiska mönstren verkligen stämmer. Men se här vilket bra exempel på negativt baksug som Vattnet utövar på den framåt och i normala fall hämningslöst självexponerande Vädursascendenten. 

Vid dygnets öppning står den extroverta ascendentens härskare Mars "fallen" i Kräftan vilket innebär det 4e huset som är dold och privat. Att Vattenelementet är det mest korrumperande är en självklarhet, elementet symboliserar den impermanenta biologiska varelsen eller naturens kortlivade och beständiga fenomen. Att Mars angriper ledarskapets Sol för närvarande, har både framgått via Stefan Löfvens IT-skandal och genom samma Mars-transit som utlöste Anders Borgs skakiga inre psyke (född med Mars/Mån-störning).

Redan här har vi således en informationsmörkande indikation, Vädursascendenten beter sig alltså helt motsatt mot vad man kunde förmoda om man inte visste var Mars befinner sig. Men så skruvas bakvändheten ett varv till genom att även Mars ägare, Månen, går in i ett mörklagt hus, det åttonde för just korruption och död. Åttonde representerar även "andras  pengar" och Skorpionen, likt dess naturliga åttonde hus, har en sida av avund gentemot motsatta Oxen som förefaller må så bra med sina pengar och sin enkla sinnliga livsstil. 

Se återigen Anders Borgs skandal och hot mot festvärden för att han inte fick ett sängläger som stank "maximalt privilegierad"! Borg har sänglägret/nattens Måne i opposition till lyx- och lycksökande Venus och detta karaktärssvaga drama utspelar sig mellan Oxe/Skorpion och kryddas av aggressionens Mars.

Borg hade tydligen, likt Netanyahu, korrumperats i grunden och fått "smak för luxuöst leverne och upplevelsen av att vara berättigad till mer"!

Det var länge sidan Israels premiärminister kommenterades på bloggen, men här är hans karta enligt den senaste uppgiften på AstroDatabank - ett osäkert födelseklockslag men f.n. det bästa som finns:Precis som med Donald Trump välsignas krigsplaneten Mars av kungavärdighetens stjärna Regulus i ett dominant hörnhus - här en mycket starkare position i makthuset än Trumps bisarra egocentriska förstahusläge. Men precis som med Trump måste man minnas att Mars handlar om att så split och agera destruktivt, den är egentligen bara en tillgång under krig eller på en idrottsarena (stiliserat krig).

Denna starka Mars i Eld är händelsevis Skorpionascendentens härskare så att vi nu får en omvänd eller positiv sensationalism! Och som The Guardian säger: Netanyahu har skrikit och klagat som en stucken gris på att medierna förföljer honom. Detta är den distinkt mörkläggande Skorpionascendenten som känner sig "genomlyst" (av eldiga Mars i offentliga 10e huset) så att hans självprotektionistiska Vatten kokar av indignation! Den negativa sensationalismen tystnar och försvinner in i Vattnets dunkel, den vanliga (positiva) polariteten för ett helvetes liv när den går igång.

Det blir inte lättare av att en Skorpionascendent, som väljer att satsa på sin egen överlevnad (det är ju dödens tecken så personen upplever det som A och O att gardera sin personlighet från inbillade eller verkliga fiender), tvingas offra Vågen i 12e förlusthuset. Alla förbindelser (Vågen) KAN ju vara ett hot mot det egna livet! Att i detta läge vara född Sol-Våg skapar en astrologisk paradox. Hur ska man kunna uttrycka sitt sannaste och djupaste Jag om rollspelet kräver att man förnekar den man är? Dessutom tränger 12e husägaren Venus fram och lägger sig i första huset och agerar som en verksam illgörare! Här är karaktärssvagheten, jakten på lyx och pengar som kommer att bli hans fall.

Vissa liv bjuder verkligen på svårlösa beslut och i fallet Netanyahu och alla andra med Solen i 12e kan man fundera över den hinduiska astrologin som vill se NÄRMAST FÖREGÅENDE JORDELIV i 12e huset. Att ha ledarskapets symbol i detta hus skulle kunna tolkas som att man redan varit ledare och nu bör offra det här djupt kända drivet. Men, som sagt, då uppstår paradoxen att man släpper den motor som skulle ha drivit framåt med vilja och kraft i detta liv! Återstår att välja något av de många yrken som har en släktskap med 12e huset och förverkliga sin dagaktiva natur på det sättet. 

Men 12e har inget med politik och världslig makt att göra, så stämmer det här födelseklockslaget har Netanyahu som The Guardian skriver "klängt sig fast vid makten" och det längre än någon kan föreställa sig! Man kan undra vilken ledare han var i sitt förra liv och hur förskräckligt spår han lämnat efter sig under det namnet...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar